İller Bankası Anonim Şirketi Bölge Müdürlüğü
Sn
Proje Adı
Sektörü
Yeri
Projenin Durumu
1
Bağlıkaya Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
2
Aratol Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
3
Sultanhanı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
4
Sultanhanı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
5
Altınkaya-Kutlu Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
6
Topakkaya Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
7
Yenikent Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
8
Acıpınar Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
9
Helvadere İçmesuyu ve Paket Arıtma Tesisi İnşaatı
DKH
Merkez
Devam ediyor
10 Eşmekaya Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Eskil
Devam ediyor
11 Gülpınar Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Gülağaç
Devam ediyor
12 Demirci Kanalizasyon Proje İşi
DKH
Gülağaç
Devam ediyor
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 İller Bankası Anonim Şirketi Bölge Müdürlüğü
Sn
Proje Adı
Sektörü
Yeri
Projenin Durumu
13 Demirci Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Gülağaç
Devam ediyor
14 Gülağaç İçmesuyu Proje İşi
DKH
Gülağaç
Bitti
15 Gülağaç İçmesuyu İnşaatı
DKH
Gülağaç
Devam ediyor
16 Ihlara Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
DKH
Güzelyurt
Devam ediyor
17 Ihlara Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
DKH
Güzelyurt
Devam ediyor
18 Ortaköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
DKH
Ortaköy
Devam ediyor
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Proje Detayları (1)
Proje Adı
: Bağlıkaya Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2012-2014
Proje Bedeli
: 2.912.080,70.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 2.565.217,49.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 535.624,04.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 0,00.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 0
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 88
Proje Detayları (2)
Proje Adı
: Aratol Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 3.556.671,44.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 366.938,80.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 5.448.956,40. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 259.660,79 .-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 5
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 18
Proje Detayları (3 )
Proje Adı
: Sultanhanı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 14.630.900,12 .-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 6.414.792,86.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 8.932.669,75. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 8.043.805,31.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 90
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 99
Proje Detayları (4)
Proje Adı
: Sultanhanı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 6.288.567.00.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 1.014.000,00.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 3.787.038,74. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 1.925.336,29.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 51
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 47
Proje Detayları (5 )
Proje Adı
: Altınkaya-Kutlu Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 3.525.885,44.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 2.038.893,78.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 2.210.110,57.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 984.408,78.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 45
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 86
Proje Detayları (6)
Proje Adı
: Topakkaya Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2012-2014
Proje Bedeli
: 2.741.108,66.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 2.488.090,55.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 1.029.201,20.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 795.090,80.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 77
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 120
Proje Detayları (7)
Proje Adı
: Yenikent Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2012-2014
Proje Bedeli
: 4.946.980,00 .-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 5.309.547,35.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 770.608,86.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 131.425,40.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 17
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 107
Proje Detayları (8)
Proje Adı
: Acıpınar Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 861.118,99.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 676.248,47.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 642.563,50.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 0,00.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 0
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 79
Proje Detayları (9)
Proje Adı
: Helvadere İçmesuyu ve Paket Arıtma Tesisi İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 1.965.400,00.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 0,00
Yılı Ödeneği (2014)
: 1.050.618,55.–TL
Yapılan Harcama (2014)
: 95.874,61.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 9
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 5
Proje Detayları (10)
Proje Adı
: Eşmekaya Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Eskil
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2012-2014
Proje Bedeli
: 4.324.121,06.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 3.715.519,41.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 668.715,07.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 359.188,37.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 54
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 94
Proje Detayları (11)
Proje Adı
: Gülpınar Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Gülağaç
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 4.088.137,40.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: -
Yılı Ödeneği (2014)
: 3.052.825,12.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 168.076,05 .-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 6
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 4
Proje Detayları (12)
Proje Adı
: Demirci Kanalizasyon Proje İşi
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Gülağaç
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2011-2014
Proje Bedeli
: 33.441,80 .-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 26.945,00.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 13.322,04.–TL
Yapılan Harcama (2014)
: 0,00 .-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 0
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 81
Proje Detayları (13)
Proje Adı
: Demirci Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Gülağaç
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2015
Proje Bedeli
: 6.119.400,00 .-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 1.450.403,69.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 5.136.604,84. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 3.432.454,90.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 67
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 80
Proje Detayları (14)
Proje Adı
: Gülağaç İçmesuyu Proje İşi
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Gülağaç
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2012-2014
Proje Bedeli
: 70.463,00 .-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 73.596,33.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 70.753,79. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 0,00 .-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 0
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 104
Proje Detayları (15)
Proje Adı
: Gülağaç İçmesuyu İnşaatı İşi
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Gülağaç
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2014-2015
Proje Bedeli
: 3.129.175,96.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 0,00.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 2.649.086,88. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 2.176.440,63.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 82
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 70
Proje Detayları (16 )
Proje Adı
: Ihlara Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Güzelyurt
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2012-2014
Proje Bedeli
: 2.063.634,04.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 690.417,10.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 1.543.321,84.-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 807.470,62.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 52
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 73
Proje Detayları (17)
Proje Adı
: Ihlara Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 1.881.583,89.-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 0.00,-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 1.147.927,89. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 564.254,57.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 49
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 30
Proje Detayları (18)
Proje Adı
: Ortaköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
Kurum
: İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü
Sektörü
: DKH
Projenin Yeri
: Merkez
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2013-2014
Proje Bedeli
: 7.010.046,81 .-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 1.130.000.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 6.951.950,00. –TL
Yapılan Harcama (2014)
: 0,00
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 0
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 16
Download

İller Bankası A. Ş. Bölge Müdürlüğü