İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Proje Adı
Sn
Sektörü
Yeri
Projenin Durumu
1
Gıda Denetim Hizmetleri Geliştirme Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
2
Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi (Bitkisel üretim karantina
hizmetleri)
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
3
Hayvan Hastalıkları ve Zararlarıyla Mücadele Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
4
Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi (Bitki sağlığı hizmetlerinin
etkinleştirilmesi)
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
5
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
6
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam Ediyor
7
Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
8
Hayvancılığı Geliştirme Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
9
Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
10
Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
11
İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
12
Arazi Dağıtım Projesi (GAP, DAP, KOP)
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
13
KOP İlleri Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi Birinci Merhale İşleri
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
14
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
15
Hayvancılık Kooperatiflerinin Desteklenmesi Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
16
Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
17
İl Özel İdaresi Destekli Projeler
Tarım
İl Geneli
Devam ediyor
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü,2014 Proje Detayları (1)
Proje Adı
: Gıda Denetim Hizmetleri Geliştirme Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2014-2014
9.491,00-TL
9.491,00-TL
3.397,46.-TL
30
80
559 adet gıda ve yem işletmesi denetlenmiştir
Proje Detayları (2)
Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi (Bitkisel üretim karantina
Proje Adı
:
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
: Tarım
Projenin Yeri
: İl Geneli
Başlama ve Bitiş Tarihi
hizmetleri)
: 2014-2014
Proje Bedeli
: 59.406,00-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 75.777,14-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 59.406,00-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 36.869,29 –TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 55
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 75
Yapılan Çalışmalar (2014)
Patates tohum kontrolü, soğan-sarımsak beyaz çürüklük kontrolü, şarka virüsü,
patateste karantina etmenleri kapsamında toprak numunesi ve sörvey
çalışmaları yapılmıştır.
Proje Detayları (3)
Proje Adı
: Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
: Tarım
Projenin Yeri
: İl Geneli
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2014-2014
Proje Bedeli
: 151.573,00-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 120.577,96-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 151.573,00-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 92.604,22-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 40
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 80
Yapılan Çalışmalar (2014)
10.297 işletmede şap aşısı çalışması devam etmektedir. 170.350 adet Büyükbaş
hayvan şap aşılaması, 120.000 küçükbaş hayvan şap aşılaması yapılmıştır.
Proje Detayları (4)
Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi (Bitki sağlığı hizmetlerinin
etkinleştirilmesi)
Proje Adı
:
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
: Tarım
Projenin Yeri
: İl Geneli
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2014-2014
Proje Bedeli
: 37.142,00-TL
Önceki Yıl Harcaması
: -
Yılı Ödeneği (2014)
: 37.142,00-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 10.526,18-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 25
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 80
Yapılan Çalışmalar (2014)
Bayi denetimleri ve yönetimli çiftçi mücadelesi yapılmıştır.
Proje Detayları (5)
Proje Adı
: Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2014-2014
1.999,00-TL
21.608,93-TL
1.999,00-TL
1.999,00-TL
51
75
Helvadere Koçpınar hattında eğitim toplantısı yapılmıştır.
Proje Detayları (6)
Proje Adı
: Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
: Tarım
Projenin Yeri
: İl Geneli
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2014-2014
Proje Bedeli
: 24.953,00 .-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 23.484,00.-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 24.953,00 .-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 20.032,04.-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 80
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 75
Yapılan Çalışmalar (2014)
14.792 adet çiftçinin 2014 yılında bitkisel üretim yapan çiftçilerin destekleme
ödemesi yapılması için ÇKS güncellemeleri ve MGD(mazot gübre ve toprak
analiz desteği) için müracaatları alınmaktadır.
Proje Detayları (7)
Proje Adı
: Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2014-2014
5.847,00.-TL
8.382,44.-TL
5.847,00-TL
4.101,09.-TL
80
80
Eskil ilçesinde alet ekipman ve arazi kontrolleri tamamlanarak destekleme
ödemesi yapılacaktır.
Proje Detayları (8)
Proje Adı
: Hayvancılığı Geliştirme Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
: Tarım
Projenin Yeri
: İl Geneli
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2014-2014
Proje Bedeli
: 14.967,00-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 55.150,29-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 14.967,00-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 10.285,07-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 60
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 75
Yapılan Çalışmalar (2014)
Halk Elinde Hayvan Islahı projesinden Aksaray merkez ilçede 30, Aksaray
Ortaköy ilçesinde 37 işletme faydalanmaktadır 282 adet hayvan pasaportu
verilmiştir. Hayvan alım –satım nakilleri yapılmıştır.3600 adet küçükbaş
hayvana,836 adet büyükbaş hayvana sağlık taraması yapılmıştır.
Proje Detayları (9)
Proje Adı
: Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
: Tarım
Projenin Yeri
: İl Geneli
Başlama ve Bitiş Tarihi
: 2014-2014
Proje Bedeli
: 14.975,00-TL
Önceki Yıl Harcaması
: 13.983,85-TL
Yılı Ödeneği (2014)
: 14.975,00-TL
Yapılan Harcama (2014)
: 9.250,70-TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 60
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
80
Yapılan Çalışmalar (2014)
İl yayım programları kapsamında 119 toplantı yapılarak 895 erkek, 422 kadın
olmak üzere toplam 1317 çiftçiye eğitim verilmiştir.
Proje Detayları (10)
Proje Adı
: Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
:
Tarım
İl Geneli
2014-2014
2.990,00.-TL
1.068,08.-TL
2.990,00 .-TL
1.367,34 .-TL
50
70
559 adet gıda ve yem işletmesi denetlendi ve 150 adet gıda ve yem
numunesi alınmıştır.
Proje Detayları (11)
Proje Adı
: İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2014-2014
1.988,00-TL
1.988,00-TL
640,00-TL
35
70
Personelin sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması için yapılan bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır.
Proje Detayları (12)
Proje Adı
: Arazi Dağıtım Projesi (GAP, DAP, KOP)
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2014-2014
49.976,00.-TL
45.829,79.-TL
49.976,00.-TL
47.094,28.-TL
90
80
Hazineye ait olan hazine arazilerinin 3083 Sayılı Kanun Kapsamında proje
uygulanan yerlerde haksahibi çiftçilere dağıtılması. Sultanhanı Kasabası 962
Haksahibi çiftçi, Yeşilova Kasabası 531 Haksahibi çiftçiye arazi dağıtımı devam
etmektedir.
Proje Detayları (13)
Proje Adı
: KOP İlleri Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi Birinci Merhale İşleri
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2012-2015
54.974,00-TL
60.932,89-TL
54.974,00-TL
42.487,62 –TL
80
80
Arazi derecelendirme çalışmaları ve arazi sahipleri ile mülakatlar devam
etmektedir.
Proje Detayları (14)
Proje Adı
: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2014-2014
16.485,00-TL
5.862,60-TL
16.485,00-TL
10.903,18-TL
60
75
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında makine
ekipman ve koç teke alımı müracaatları alınmıştır.
Proje Detayları (15)
Proje Adı
: Hayvancılık Kooperatiflerinin Desteklenmesi Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
: Tarım
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
İl Geneli
2014-2014
1.490,00-TL
3.678,94-TL
1.490,00-TL
1.181,33 –TL
Nakdi Gerçekleşme (%)
: 70
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 80
Yapılan Çalışmalar (2014)
Çiftçilerin örgütlenerek yapmış olduğu üretimin daha kaliteli ve ekonomik
olarak tüketiciye ulaştırılmasa amacıyla eğitim ve yayım çalışmaları devam
etmektedir.
Proje Detayları (16)
Proje Adı
: Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
:
Yapılan Çalışmalar (2014)
Tarım
İl Geneli
2014-2014
6.991,00-TL
9.571,17-TL
6.991,00-TL
6.388,00-TL
80
80
16 adet yüzeysel ve 36 adet yer altı istasyonundan alınan su numunelerinin
nitrat analizleri yapılmıştır.
Proje Detayları (17)
Proje Adı
: İl Özel İdaresi Destekli Projeler
Kurum
: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sektörü
:
Projenin Yeri
:
Başlama ve Bitiş Tarihi
:
Proje Bedeli
:
Önceki Yıl Harcaması
:
Yılı Ödeneği (2014)
:
Tarım
İl Geneli
2014-2014
480.000,00.-TL
312.923,60.-TL
480.000,00.-TL
Yapılan Harcama (2014)
:
Nakdi Gerçekleşme (%)
:
Fiziki Gerçekleşme (%)
: 50
Yapılan Çalışmalar (2014)
7.991,00.-TL
-
Proje kapsamında 17 çiftçiye 76.248 adet domates fidesi dağıtıldı. 100.000
doz şap aşısı alımı yapıldı. Stratejik kalkınma planı hazırlanmıştır.
Download

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü