Yasemin ERKAN
Elektrik Elektronik Mühendisi
Email: [email protected]
EĞİTİM




Lise: Isparta Anadolu Lisesi
Lisans: Niğde Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği (2000-2004)
Yüksek Lisans: Niğde Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği (2008-2011)
Doktora: Karabük Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği (2013- )
AKADEMİK GÖREVLER


Araştırma Görevlisi: Niğde Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Devreler Sistemler Anabilim Dalı (2009-2011)
Araştırma Görevlisi: Bartın Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Devreler Sistemler Anabilim Dalı (2013- )
BİLİMSEL YAYINLAR
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI):

Acır, N., Erkan, Y. and Bahtiyar, Y.A., “Auditory brainstem response classification
for threshold detection using estimated evoked potential data: comparison with
ensemble averaged data,”
Neural Computing & Applications, DOI: 10.1007/s00521-011-0776-2, (2012).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Erkan, Y. and Acır, N., “ Wavelet Denoising of Middle Latency Response in
Auditory Evoked Potentials,” International Symposium on Innovations in Intelligent
Systems and Applications, INISTA’11, Istanbul, 2011.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E2. Bahtiyar, Y.A., Erkan, Y. ve Acır, N., “Yapay Tek Tur İşitsel Uyarılmış
Potansiyel Sinyal Üreteci,” 14’ncü Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı
(BİYOMUT’09), İzmir, Türkiye, 2009.
Acır, N., Erkan, Y. ve Bahtiyar, Y.A., “Kestirilmiş Kısa Gecikmeli İşitsel Uyarılmış
Potansiyellerin Sınıflandırılması ile İşitme Eşiğinin Saptanması,” 14’ncü Biyomedikal
Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT’09), İzmir, Türkiye, 2009.
Download

Özgeçmiş