ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Serdar KARGIN
2.
Doğum Tarihi: 15.11.1962
3.
Unvanı: Yrd. Doç.Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Elektronik ve Hab. Müh.
Elektronik ve Hab. Müh
Elektronik ve Hab. Müh.
Biyomedikal Müh.
Biyomedikal Müh.
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi (Öğrenci)
Yıl
1985
1993
2000
2007
2008
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :12 Nisan 2005
Doçentlik Tarihi
: --Profesörlük Tarihi
: ---
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
 A. Orhan Tolluoğlu, “Bölütlenmiş Hücresel Yapay Sinir Ağları Tasarımı ve Hücresel Ağlarla
Lantırn Uçuşlarında Görüntü Kalitesinin Artırılması”, HHO K.lığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Enstitüsü, 2003
 Halil Sağlamlar; ‘’Tektür Ve Tektür Olmayan Ortamlarda Sabit Yanlış Alarm Olasılığı İşlemcisinin
Başarımı’’ HHO K.lığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008
 Nurgül YAŞAR; “Ortak Vektör Yaklaşımı Kullanarak Konuşma Metinleri İçinde Kelime Bulma”,
HHO K.lığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008
 Polat Çevik; “Yapay Sinir Ağları İle Radar Kesit Alanalarının Sınıflandırılması”, K.lığı, Havacılık
ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008
 Fevzi Yazgan, “As-532 Cougar Helikopteri Performans Planlamasının Elektronik Platform
Üzerinde Hesaplanması”, HHO K.lığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008
6.2. Doktora Tezleri
1
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
B.1 M. Kartal, S. Kargin, S. Kent, ‘Determination of Target Location for Bistatic Synthetic Aperture
Radar by Genetic Algorithm’ Istanbul University, Journal of Electirical & Electronics Engineering,
Vol.3, No.1, 2003
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
C.1 S. Kargin, B.Yazgan, ‘An Algorithm For Bistatik Synthetic Aperture Radar Inversion In Object
Imaging’ , PIERS, July 8-12 1996, Innsbruck, AUSTRIA
C.2 T. Günel, B. Yazgan, S, Kargin, ‘Noise Analysis Of Nonuniform Lossy Transmission Line
Impedance Matching Section’ , ISTET ’97, June 9-11 1997, Palermo, ITALIA
C.3 S. Kargin, ‘Comparison of Monostatic and Bistatic Radar Imaging’, PIERS, July 13-17 1998,
Nantes, FRANCE
C.4 S. Kargin, B. Yazgan, T. Günel, S. Kent, M. Kartal, ‘Determination of the Target Position by the
Synthetic Aperture Radar Using a Genetic Algorithm’, PIERS, July 5-14 2000 , USA
C.5 S. Kargin, M. Kartal, S. Kent, ‘A SAR Imaging and Enhancement Method using Optimization
Procedure’, EUSAR2000, May 2000, GERMANY
C.6 S. Kargin, B. Yazgan, ‘Comparison of Different Optimization Algorithm to Determine The Target
Position in Synthetic Aperture Radar’, PIERS, July 18-22 2001, Osaka-JAPAN
C.7 S. Kargin, M. Kartal, S. Kurnaz, ‘Target Detection Accuracy Improvement in Synthetic Aperture
Radar ‘, RAST 2003, 20-22 Nov. 2003, ISTANBUL
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
D.1 A.Orhan Tolluoğlu, S. Kargin, Osman N. Uçan, S. Ken, “Hücresel Yapay Sinir Ağları ile
Kızılötesi Görüntülerde Gürültünün Temizlenmesi” Huten Dergisi, Vol.2, Nu.1 Ocak 2005, pp. 7786
D.2 Halil Sağlamlar S. Kargin; ‘’Tektür Ve Tektür Olmayan Ortamlarda Sabit Yanlış Alarm Olasılığı
İşlemcisinin Başarımı’’ HHO K.lığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008 (Basımda)
D.3 Nurgül YAŞAR S. Kargin; “Ortak Vektör Yaklaşımı Kullanarak Konuşma Metinleri İçinde Kelime
Bulma”, HHO K.lığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008 (Basımd)
D.4 Polat Çevik S. Kargin; “Yapay Sinir Ağları İle Radar Kesit Alanalarının Sınıflandırılması”, K.lığı,
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008 (Basımda)
D.5 Fevzi Yazgan S. Kargin, “As-532 Cougar Helikopteri Performans Planlamasının Elektronik
Platform Üzerinde Hesaplanması”, HHO K.lığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 2008
(Basımda)
2
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
E.1 S. Kargin, ‘Bistatik Yapay Açıklıklı Radar Yardımıyla Görüntülemede Ters Dönüşüm Bağıntısı’,
1’INCI HAVACILIK SEMPOZYUMU, 9-10 Haziran 1994, Yeşilyurt-ISTANBUL
E.2 S. Kargin, , G. Yilmaz, E. Aydemir, ‘Bistatik Yapay Açıklıklı Radar Yardımıyla Görüntülemede
Ters Dönüşüm Bağıntısı’, 5. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 1-3 Mayıs
1997, Kuşadası-İZMİR
E.3 S. Kargin, G.Yilmaz, E. Aydemir, ‘Bistatik Yapay Açıklıklı Radar Yardımıyla Görüntülemede
Ters Dönüşüm Bağıntısı’, 5.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 1-3 Mayıs
1997, Kuşadası-İZMİR
E.4 S. Kargin, ‘Monostatik ve Bistatik Yapay Açıklıklı Radar ile Elde Edilen Görüntülrin
Karşıllaştırılması’, 2000’li Yıllarda Uzay Havacılık ve Savunma Teknolojilerinin Öncelikleri
Sempozyumu’, 29-30 Nisan 1999, Yeşilyurt-ISTANBUL
E.5 S. Kargin, K. Büyükatak, M. Kartal, S. Kent, T. Günel, B. Yazgan,‘Yapay Açıklıklı Radarda
Hedef Konumunun Belirlenmesi için Optimizasyon Yaklaşımı’, IEEE SIU, 12-14 Haziran 2000,
ANTALYA
E.6 S. Kargin, M. Kartal, ‘Bistatik Yapay Açıklıklı Radarlarda Genetik Algoritma ile Hedef
Konumunun Tespiti’ SIU 2002, 12-14 Haziran 2002, DENİZLİ
E.7 S. Kent, M. Kartal, I. Erer, S. Kargin, ‘Doğrusal Kestirim ile Bistatic Spotlight SAR Görüntüleme’,
SIU 2002, 12-14 Haziran 2002, DENİZLİ
E.8 M. Kartal, S. Kargin, S. Kent, ‘Bistatic Yapay Açıklıklı Radarlarda Genetik Algoritma ile Hedef
Konumunun Tespiti’ URSI 2002, 18-20 Eylül 2002, ISTANBUL
E.9 O. Tolluoğlu, Osman N. Uçan, S. Kargin, S. Kent, ’Hücresel Yapay Sinir Ağlarda Çoklu Filitre
Uygulamaları’, HITEK-2004, 9-10 Aralık 2004, Yeşilyurt-ISTANBUL
E.10 K. Büyükatak, Osma N. Uçan, S. Kent, S. Kargin, E. Göse, ‘Uyarlamalı Wiener-Turbo (UW-TS)
Sistemi ve Bu Sistemin İki Boyutlu İşaretlerin İletiminde Kullanılması’, HITEK-2004, 9-10 Aralık
2004, Yeşilyurt-ISTANBUL
E.11 K. Büyükatak, Osman N. Uçan, S. Kargin, E. Göse, ‘Genetik Algoritma ile Kestirilmiş Zamanla
Değişen Kanallarda Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon (TTCM)’, HITEK-2004, 9-10 Aralık
2004, Yeşilyurt-ISTANBUL
E.12 O. Tolluoğlu, Osman N. Uçan, S. Kargin, S. Kent, ‘ Gürültü Bindirilmiş Görüntüde Kenar
Tanıma’, SIU 2004, 28-30 Nisan 2004, Kuşadası-TÜRKİYE
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler






1985 - 1989
1989 - 2004
2004 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
3HIBM K.lığı (3ncü Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı) Proje Subayı ANKARA
HHO (Hava Harp Okulu K.lığı) Elektronik Müh. Bölüm Bşk.lığı Öğ.Üyesi
HHO K.lığı Elektronik Müh. Bölüm Bşk.
3 HIBM K.lığı Üretim Atölyeler Başkanı
3.HIBM K lığı Teknik Yönetim Başkanı
Milli Savunma Bakanlığı Arge ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar- ANKARA
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
3
11. Ödüller
 HvKK.lığı 33 adet takdir
 HvKK.lığı Üstün Hizmet Ödülü
12. Verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Son İki Yılda Girdiği Dersler : (1989-2009) Yılları Arasında Verilen Dersler
Hava Harp Okulu
Elektronik Devre Elemanları
Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
Elektronik Devreler
Elektronik Labratuvarı
Devre Teorisi 1-2
İletişim Mühendisliği 1-2
Haberleşme Elektroniği
İletişim Sistemleri
İletişim Laboratuarı
Uzaktan Algılama
Radar Tekniği ve Teknolojisi
Haliç Üniversitesi
Sayısal Sistemler (Lojik Devreler)
Sinyaller Sistemler
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Yüksek Lisans Dersleri
Radar Sistemleri ( Yüksek Lisans )
4
Download

Yrd.Doç.Dr. Serdar KARGIN