Küresel Rekabetin
Anahtarı:
PROTEİN NEDİR?
PROTEİN
Ar-Ge ve İnovasyonun
teknolojik bir ürüne
dönüştürülmesi büyük
maddi kaynaklar
gerektirmektedir.
Finansman sıkıntısı çeken
işletmeler için ulusal ve
uluslararası bir çok
destek mekanizması
bulunmaktadır. Bu
desteklerden
yararlanmanın yolu
başarılı projeler
geliştirmekten
geçmektedir.
Ar-Ge
Check-Up
İşBirliği
Geliştirme
Proje
Geliştirme
PROTEİN
Ar-Ge
Merkezi
Kurulum
Proje, Teknoloji ve
İnovasyon- kısaca
PROTEİN, küresel
rekabet ortamında
işletmelere üstünlük
sağlayan temel
bileşenlerdir.
Kurumsal
Eğitim
Ege Sistem Ar-Ge ve
İnovasyon Proje Destek
Merkezi’nin geliştirdiği
PROTEİN modülleri, ArGe projesi yapmak
isteyen işletmelere proje
disiplini ve proje yönetim
altyapısını oluşturmaya
olanak sağlar ve
finansmana erişimlerini
kolaylaştırır.
Ege Sistem Ar-Ge ve İnovasyon Proje Destek Merkezi
Cumhuriyet Bulvarı No:71 D:601 Pasaport İZMİR
www.egesys.net [email protected]
Tel: 0232-330 72 27 Faks: 0232-483 73 23
Ar-Ge Check-Up
Firma Mevcut Durum (stratejiler, hedefler, faaliyetler, altyapı vb) Analizi
Gereksinimlerin ve Potansiyellerin Tespit Edilmesi
Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesinin Belirlenmesi
Proje ve Süreç Analizleri
Strateji ve Yol Haritasının Hazırlanması
Proje Geliştirme
SWOT Analizi, Pazar, Teknoloji, Literatür, Kaynak, Patent ve Standart Araştırması
Projeye Uygun Ulusal ve Uluslararası Destek Programının Seçilmesi
Proje Planının Oluşturulması
Proje Önerisi Hazırlama ve Başvurusu
Proje Yürütme Desteği
Dönemsel Raporlar ve Sonuç Raporunun Hazırlanması
Eğitim ve Seminerler
Ulusal Ar-Ge Desteklerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi
AB 7.ÇP Proje Yazma Eğitimi
Kalkınma Ajansları ve AB Desteklerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi (PCM)
Uygulamalı Proje Hazırlama Atölye Çalışmaları (Workshop)
Ulusal ve Uluslararası Proje Destekleri Seminerleri
Teknopark ve Ar-Ge Merkezi Kurulum Fizibiliteleri
İşletmenin Genel Durum Analizi
İnsan Kaynakları ve Yönetimi
Proje Yönetim Kapasitesi
Bilgi Kaynakları Yönetimi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi
İşbirliği Geliştirme
Ulusal ve Uluslararası Geniş İletişim Ağı ve Lobi Faaliyetleri
Akademik Danışman Havuzu İle Teknik Danışman Desteği
Üniversite , Sanayi ve Kamu İşbirlikleri Sağlama
İşletmeler Arası Proje Ortaklıkları Oluşturma
Ege Sistem Ar-Ge ve İnovasyon Proje Destek Merkezi
Cumhuriyet Bulvarı No:71 D:601 Pasaport İZMİR
www.egesys.net [email protected] Tel: 0232-3307227 Faks: 0232-4837323
Download

PROTEİN - Egesys