T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2010/41 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6618 Ada No, 1 Parsel No, Sakarya mahallesi Boyalık mevkiinde taşınmaz arsa vasfında 444 M2
miktarında olup 27/4800 Zeki Özkul hissesinin ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz Çeşme Altınyunus oteline giden cadde üzerinde Yıldız Sahil Sitesi yanında 3427
Sokakta bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde tek katlı yaklaşık 200 M2 kullanım alanına sahip bir yapı bulunmaktadır..
Yüzölçümü: 4.442 m2
Arsa Payı: 27/4800 Zeki Özkül hissesi
İmar Durumu: Söz konusu parsel 28.08.1996 gün 6344 sayılı İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden III derece
Arkeolojik (A 3-2) sit alanında 26.06.2003 gün ve 10631 saylı İzmir 1 Numaralı kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu kararıyla onaylanan NPL 1 b koruma
amaçlı imar planında yol ve ticaret alanında kalmakta olup 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine tabidir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat yapımına izin verilmektedir.
Kıymeti: 1.248,75 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 20/03/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü: 17/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi, Sakarya Mahallesi Boyalık mevkiinde 6618 Ada No, 2 Parsel Nosunda kayıtlı arsa vasfında 561 M2
miktarındaki taşınmazda 51/2400 borçlu Zeki özkul hissesinin ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz Çeşme altınyunus oteline giden cadde üzerinde Yıldız Sahil
Sitesi yanında 3427 sokakta bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde zemin katında Dükkan birinci katı mesken olmak üzere iki katlı yaklaşık 400 M2 kullanım
alanına sahip bir yapı bulunmaktadır. Taşınmaz Çeşme Altınyunus oteline giden cadde üzerinde Yıldız Sahil Sitesi yanında 3427 Sokakta bulunmaktadır.
Yüzölçümü: 561 m2
Arsa Payı: 51/2400 borçlu Zeki Özkul hissesi
İmar Durumu: Söz konusu parsel 28.08.1996 gün 6344 sayılı İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden III derece
Arkeolojik (A 3-2) sit alanında 26.06.2003 gün ve 10631 saylı İzmir 1 Numaralı kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu kararıyla onaylanan NPL 1 b koruma
amaçlı imar planında yol ve ticaret alanında kalmakta olup 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine tabidir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat yapımına izin verilmektedir.
Kıymeti: 4.172,44 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 20/03/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 17/04/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
3 NO'LU TAŞINMAZI N Özelli kleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi, 5648 Ada No, 2 Parsel No, Sakarya Mahallesi Yassıalan mevkiinde arsa vasfında 701 M2
miktarındaki Taşınmazda 4/600 Zeki Özkul hissesinin ihalesi yapılacaktır.
Adresi: Ada Pafta Bazında Çeşme/İZMİR
Yüzölçümü: 701 m2
Arsa Payı: 4/600 Zeki Özkul hissesi
İmar Durumu: Söz konusu parsel 28.08.1996 gün 6344 sayılı İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden III derece
Arkeolojik (A 3-2) sit alanında 26.06.2003 gün ve 10631 saylı İzmir 1 Numaralı kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu kararıyla onaylanan NPL 1 b koruma
amaçlı imar planında konut alanında kalmaktadır. (2) bağımsız birimden fazlası yapılamaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.11.1999 gün ve
658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat yapımına izin verilecektir. Ayrık E%25 nispetinde iki kat
6,50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti: 2.804,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 20/03/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü: 17/04/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi, Yassıalan boyalık mevkiinde 5653 Ada No, 7 Parsel No, kayıtlı arsa vasfında 700 M2 miktarındaki
Taşınmazda 4/600 Zeki özkul hissesinin ihalesi yapılacaktır.
Adresi: Ada Pafta Bazında Çeşme/İZMİR
Yüzölçümü: 700 m2
Arsa Payı: 4/600 borçlu Zeki Özkul hisse
İmar Durumu: Söz konusu parsel 28.08.1996 gün 6344 sayılı İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden III derece
Arkeolojik (A 3-2) sit alanında 26.06.2003 gün ve 10631 saylı İzmir 1 Numaralı kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu kararıyla onaylanan NPL 1 b koruma
amaçlı imar planında konut alanında kalmaktadır. (2) bağımsız birimden fazlası yapılamaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.11.1999 gün ve
658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgili müze denetiminde yapılmasından sonra inşaat yapımına izin verilmektedir.
Kıymeti: 2.800,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 20/03/2014 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü: 17/04/2014 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi, 6219 Ada No, 1 Parsel Nolu, Çiftlik Mahallesi Pamukova mevkiinde arsa vasfında 11.000, M2
miktarındaki taşınmazın 73/2400 borçlu Zeki özkul hissesinin ihalesi yapılacaktır. Satışı yapılacak taşınmaz üzerinde yaklaşık 400 M2 kapalı alana sahip 6
adet tek katlı yığma bina bulunmaktadır.
Adresi: Ada Pafta Bazında Çeşme/İZMİR
Yüzölçümü: 11.000 m2
Arsa Payı: 73/2400 borçlu Zeki Özkul hissesi
İmar Durumu: Söz konusu parsel 18.02.2006 gün 1182 sayılı kurul kararı gereği 1. derece doğal sit alanında kalmaktadır. 14.08.2009 tarihli 1/100000 ölçekli
çevre düzeni planında makilik fundalık alanda kalmaktadır. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve alt ölçekli koruma amaçlı imar planları yapılmadan
uygulamaya geçilemez niteliktedir.
Kıymeti: 33.458,33 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 20/03/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 17/04/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
6 NO'LU TAŞINMAZIN Özel likleri: İzmir İli, Çeşme İlçesi, Sakarya Mahallesi yassıalan Boyalık mevkiinde 5662 Ada No, 8 Parsel Nosunda kayıtlı arsa
vasfında 740 M2 miktarındaki 3/2400 Zeki Özkul hissesinin ihalesi yapılacaktır. Satışı yapılacak olan taşınmaz eski ılıca yolu üzerinde Atrium otel arkasında
3434 sokak üzerinde Karya evleri karşısında olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Yüzölçümü: 740 m2
Arsa Payı: 3/2400 borçlu Zeki Özkul hissesi
İmar Durumu: Söz konusu parsel tercihli pansiyon alanında kalmaktadır. İki bağımsız birimden fazlası yapılamaz pansiyon yapılması halinde TAKS
%30-Kaks %90 nispetinde 9,80 metre yüksekliğinde 3 kattır. Ayrık %15-%30 nispetinde iki katlı 6,80 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti: 555,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 20/03/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü: 17/04/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
Satış Şartl arı: 1- İ hale açık artırma sureti yl e yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/41 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/01/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 9725- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. SİNCAN 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/2000 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İli Ayaş İlçesi (eski 1975 parsel) yeni 162 Ada No, 43 Parselde
kayıtlı bulunan 14.697,66 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmaz. Ankara ili ayaş ilçesi
oltan köyü kuşlar mevkii ayaş polatlı karayolu üzerinde yola cepheli üzerinde girişte sol
tarafta paketleme deposu bulunmaktadır. Depo betonarme olarak yapılmış olup çatısı
sac kaplıdır. İçi tamamen boş paketleme için kullanılmaktadır. Kullanım alanı 115,00
m2’dir. Ayrıca bina eklentisi olarak depo, sulama su kuyusu ve pompası
bulunmaktadır. Parsel üzerindeki bina ise tek katlı yığma bina olup çatısı sac kaplıdır.
Giriş kapısı kapalı olduğundan dışarıda görüldüğü şekliyle tespit yapılmıştır. Oturum
alanı olarak 90,00 m2’dir. Bağ evi niteliğindedir. 2B gurubuna girmektedir. Taşınmaz
%0-2 meyil derecesinde düz bir arazi olup, bahçe niteliklidir. Taşınmaz üzerinde 200
adet 20-22 yaşlarında kiraz ağaçları bulunmaktadır. Bahçe ve ağaçlar bakımlıdır. Meyve
ağaçlarında verim 25 yaşından sonra azalmaktadır.
Zemin değeri
: 14.697,33 m2x20.00tl= 293.953,20 tl
Paketleme deposu
: 115,00x305,00tl= 35.075,00 tl
Bina
: 90.00m2x305.00tl= 27.450,00 tl
Su deposu
: 500,00 tl
Su pompası
: 750,00 tl
Ağaçların değeri
: 46.000,00 tl
TOPLAM
403.728,20 TL
Adresi: Ankara ili ayaş ilçesi oltan köyü kuşlar mevkii ayaş polatlı karayolu
üzerindedir.
Kıymeti: 403.728,20 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 05/05/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü: 30/05/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri: Sincan Adliyesi Mezat Salonunda
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup,
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2000 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/02/2014
İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 9840- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

9725-9840