ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI LĠSANS DERS PROGRAMI
1.Yarıyıl
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
8:45-09:30
9:45-10:30
Teknik Resim I (A-B)
YLAB3-Y203
Object Oriented Programming
Object Oriented Programming
2.Blok
10:45-12:15
10:45-11:30
Teknik Resim I (A-B)
YLAB3-Y203
Reading in English
YLAB2
11:45-12:30
Teknik Resim I (A-B)
YLAB3-Y203
Reading in English
YLAB2
12:30-13:30
ARA
3.Blok
13:30-15:00
4.Blok
15:30-17:00
2.Blok
8:45-10:15
10:45-12:15
1.Blok
2.Blok
13:30-15:00
15:30-17:00
8:45-10:15
10:45-12:15
ÖĞLE TATİLİ / Ġleri Analiz
ÖĞLE TATİLİ
13:30-15:00
4.Blok
15:30-17:00
YLAB1
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi
Y322
Industrial Product Design
YLAB1
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi
Computer Integrated Manufacturing
YLAB1
Dynamic Databases
Y322
Computer Integrated Manufacturing
YLAB1
Dynamic Databases
Y322
YLAB3
ÖĞLE TATİLİ / Dynamic Databases
ÖĞLE TATİLİ
Ġleri Analiz
YLAB3
Computer Integated Manufacturing Lab. (A)
Y322
Logistics Management
14:30-15:15
Matematik I
YLAB1
Ġleri Analiz
YLAB3
Computer Integrated Manufacturing Lab. (A)
Y322
Logistics Management
15:30-16:15
Computer Programming I
YLAB1
Computer Integrated Manufacturing Lab. (B)
Y322
Finansman Mühendisliği
16:30-17:15
Computer Programming I
YLAB1
Compuetr Integrated Manufacturing Lab. (B)
Y322
Finansman Mühendisliği
Y203
Y203
Y203
Y203
8:45-09:30
Temel Fizik Laboratuarı (A)
MMF
Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
YLAB3
Quality Control
YLAB1
9:45-10:30
Temel Fizik Laboratuarı (A)
MMF
Elektrik Mühendisliğinin Temelleri
YLAB3
Quality Control
YLAB1
10:45-11:30
Temel Fizik Laboratuarı (B)
MMF
Operations Research I
YLAB3
Quality Control
YLAB1
11:45-12:30
Temel Fizik Laboratuarı (B)
MMF
Operations Research I
YLAB3
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ / Operations Research I
ÖĞLE TATİLİ
YLAB3
Endüstri Mühendisliğine Giriş
YLAB3
Mühendislik Mekaniğine Giriş
YLAB2
Verimlilik ve Değer Analizi
Y202
Tesis Planlaması
YLAB1
14:30-15:15
YLAB3
Mühendislik Mekaniğine Giriş
Mühendislik Mekaniğine Giriş
YLAB2
Verimlilik ve Değer Analizi
Y202
Tesis Planlaması
YLAB1
15:30-16:15
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Atatürk Ġlkeleri ve Devrim Tarihi I
YLAB2
Operations Research I Lab. (A)
Y322
Tesis Planlaması
YLAB1
16:30-17:15
Atatürk Ġlkeleri ve Devrim Tarihi I
Y202
Operations Research I Lab. (B)
Y322
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi
8:45-09:30
Genel Kimya
YLAB3
Metroloji
Y105
Production Planning and Control I
YLAB1
9:45-10:30
Genel Kimya
YLAB3
Metroloji
Y105
Production Planning and Control I
YLAB1
10:45-11:30
Genel Kimya
YLAB3
Sistem Dinamiği ve Kontrol
Y203
Production Planning and Control I
YLAB1
Sistem Dinamiği ve Kontrol
Y203
Production Planning and Control I Lab. (A)
Y322
ÖĞLE TATİLİ / Production Planning and Control I Lab. (B)
Y322
Y202
Ġleri Analiz
YLAB3
ÖĞLE TATİLİ / Ġleri Analiz
ÖĞLE TATİLİ
YLAB3
ÖĞLE TATİLİ
13:30-14:15
Temel Fizik I
YLAB3
Muhasebe Ġlkeleri ve Maliyet Yönetimi
YLAB2
Ġşbilim I
YLAB1
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi
14:30-15:15
Temel Fizik I
YLAB3
Muhasebe Ġlkeleri ve Maliyet Yönetimi
YLAB2
Ġşbilim I
YLAB1
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi
15:30-16:15
Temel Fizik I
YLAB3
Muhasebe Ġlkeleri ve Maliyet Yönetimi
YLAB2
Ġşbilim I
YLAB1
Hizmet Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi
Y202
Hizmet Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi
Y202
1.Blok
8:45-10:15
8:45-09:30
2.Blok
10:45-12:15
10:45-11:30
9:45-10:30
ARA
3.Blok
4.Blok
15:30-17:00
1.Blok
8:45-10:15
2.Blok
C
U
M
A
13:30-15:00
10:45-12:15
Computer Programming I Lab. (A)
Computer Programming I Lab. (B)
3.Blok
13:30-15:00
4.Blok
15:30-17:00
Y322
Y322
11:45-12:30
Matematik I
YLAB1
12:30-13:30
ÖĞLE TATİLİ / Matematik I
YLAB1
13:30-14:15
Matematik I
YLAB1
Malzeme Bilimine Giriş
Malzeme Bilimine Giriş
ÖĞLE TATİLİ / Ġnovasyon Yönetimi
YLAB2
Endüstri ve Çevre Etkileşimi
YLAB2
Endüstri ve Çevre Etkileşimi
Y202
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
Y202
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
Sistem Analizi ve Mühendisliği
YLAB3
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
Sistem Analizi ve Mühendisliği
YLAB3
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
YLAB2
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Ġnovasyon Yönetimi
YLAB2
Sayısal Analiz
YLAB3
Yalın Üretim
Y104
14:30-15:15
Statistics I
YLAB1
Sayısal Analiz
YLAB3
Yalın Üretim
Y104
15:30-16:15
Statistics I
YLAB1
Sayısal Analiz Lab. (A)
Y322
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi
16:30-17:15
Statistics I
YLAB1
Sayısal Analiz Lab. (B)
Y322
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi
8:45-09:30
Sosyal Seçmeli Ders*
9:45-10:30
Sosyal Seçmeli Ders*
Data Pro. in Industrial Systems
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
YLAB1
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
10:45-11:30
Yabancı Dil/Ġngilizce
Y202
Sosyal Seçmeli Ders*
Data Pro. in Industrial Systems Lab.
Y322
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
11:45-12:30
Yabancı Dil/Ġngilizce
Y202
Sosyal Seçmeli Ders*
Data Pro. in Industrial Systems Lab.
Y322
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
12:30-13:30
ARA
ÖĞLE TATİLİ
13:30-14:15
16:30-17:15
P
E
R
Ş
E
M
B
E
Y322
YLAB1
12:30-13:30
3.Blok
Industrial Product Design
Matematik I
11:45-12:30
ARA
7.Yarıyıl
Y322
13:30-14:15
12:30-13:30
ARA
3.Blok
4.Blok
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
5.Yarıyıl
8:45-10:15
1.Blok
S
A
L
I
3.Yarıyıl
1.Blok
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:30-14:15
Türk Dili I
YLAB1
Sosyal Seçmeli Ders*
Yönetim ve Organizasyon
YLAB2
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
14:30-15:15
Türk Dili I
YLAB1
Sosyal Seçmeli Ders*
Yönetim ve Organizasyon
YLAB2
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
15:30-16:15
Sosyal Seçmeli Ders*
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
16:30-17:15
Sosyal Seçmeli Ders*
Endüstri Müh. Projesi / End. Müh. Semineri / Bitirme Ödevi / Proje Stajı
* Sosyal Seçmeli Dersler, Sosyal Seçmeli Ders Programında Belirtilmiştir.
18.09.2014
End. Müh. Bölüm Başkan Prof.Dr.Erdal EMEL
Download

2014-2015 Güz dönemi Lisans haftalık ders programı