ÖZEL OTURUMLAR (Şeref Naci Engin)
Özel Oturum Konusu:
İnsansız Hava Araçları
Model Tabanlı Ögrenme
Kuvvet Kontrolü ve Dokunsal (Haptik)
Sistemler
İnsansı Robotlar
Endüstriyel Uygulamalar
Düzenleyen:
Mustafa Ünel
Hüseyin Canbolat / Erkan
Zergeroğlu
Volkan Patoğlu
Kemalettin Erbatur
Emin Olcay
İnsansız Hava Araçları-Mustafa Ünel
1- Dönerkanat Tipinde Bir İnsansız Hava Aracının Anatomisi
2- Quadrotor Hava Aracının Görüntü Tabanlı Servo Kontrolü
3- İnsansız Dört Rotorlu Hava Araçları İçin Değişken Serbestlik Dereceli Yere Sabit
Uçuş Kontrol Sistemi
4- Yeni Bir İnsansız Hava Aracının (SUAVİ) Prototip Üretimi ve Algılayıcı-Eyleyici
Entegrasyonu
5- Döner-Kanat Mekanizmasına Sahip Yeni Bir İnsansız Hava Aracının (SUAVİ)
Modellenmesi ve Kontrolü
Model Tabanlı Ögrenme-Hüseyin Canpolat / Erkan Zergeroğlu
1- Öğrenme Tabanlı Denetleyicinin Robot Manipulatorlere Uygulanması
2- Öğrenme Denetleyicisi Performansının Alçak Geçiren Filtre Yardımıyla
İyileştirilmesi Üzerine İlk Sonuçlar
3- Matlab GUI Yardımıyla Görsel bir Robotik Araç Kutusu Tasarımı
4- Eklemeli Bozan Etkenlere Maruz Genel Sistemler İçin Öğrenmeli Denetleyici
Tasarımı
Kuvvet Kontrolü ve Dokunsal (Haptik) Sistemler-Volkan Patoğlu
1- Sanal ve Uzaktan-Kumandalı Ortamlar için Dokunsal Geri Besleme
2- 7 Serbestlik Dereceli Haptik (Dokunsal) Cihaz ve Arayüz Tasarımı
3- Gürbüz Bir Tutma Kuvveti Denetleyicisi
4- Haptik Uygulamaları için Artırımlı Kodlayıcılardan Hız ve İvme Kestirimi
5- SWITCHED UNCERTAIN DISCRETE-TIME SYSTEMS WITH TIME-VARYING
DELAYS ROBUST: H∞; DYNAMIC OUTPUT FEEDBACK CONTROL DESIGN
6- Türevi Sürekli Modellerde Sürtünme Gerçeklemesi
7- Bir Uçuş Kontrol Ünitesi Olarak 3x3 Stewart Platformunun Kazanç Ayarlamalı
Bulanık PID Denetleyicisi ile Katılık Kontrolü
8- Ön Kol-Bilek Rehabilitasyon Sisteminin Çok-Taraflı Kontrolü
İnsansı Robotlar-Kemalettin Erbatur
1- Ortopedik Cerrahi Robot Sistemi OrthoRoby
2- Stewart Platformunun İnsansı Robot Sistemlerinde Kullanımı ve İteratif Çözümleri
3- İnsansı Robotun Yan Düzlem Kinematik Denklemleri ve Doğrusal Yürüme Eklem
Yörüngelerinin Elde Edilmesi
4- İki Ayaklı Yürüyen Robot Tasarımı
5- İnsansı Robot Platformu SURALP
Endüstriyel Uygulamalar-Emin Olcay
ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği): Dr. Emin Olcay (ENOSAD
Başkanı) “Türkiye’nin Endüstriyel Otomasyon Alanındaki Durumu – Bir Perspektif”
ELSİM: Hasan Basri Kayakıran “STM (Senkron Tork Motoru) Tasarım, İmalat ve
Uygulamaları”
ARTESİS: Dr. İzzet Yılmaz Önel, Engin Çağlar, Prof.Dr. Ahmet Duyar “Kestirimci
Bakım ve Artesis MCM”
TÜBİTAK MAM EE: Erkan Elcik, Mehmet Ali Çimen, Orhan Kütük, Yalçın Solak
“Elektrikli Araçlar için Elektrikli Tahrik Sistemleri”
HALICI ELEKTRONİK: Dr. Hüseyin Halıcı, “Endüstride Enerji Verimliliği”
Download

TOK 2009 ÖZEL OTURUMLAR