ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU ALIMI HAKKINDA
ABOUT TAKING SAN-TEZ (INDUSTRIAL THESIS) APPLICATIONS SUPPORT PROGRAM
Değerli Hocalarımız,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, San-Tez (Sanayi Tezleri) Programı’nın 1 Kasım 2014 tarihi
itibariyle başvurularının durdurulacağını bildirdi.
2014 Şubat ayında yönetmeliği ve uygulama esasları yenilenen ve sürekli başvuru almaya
başlayan Sanayi Tezleri Programı’nda en son Ekim ayı içinde alınan başvurular
değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların tekrar alınmasına ilişkin henüz bir bilgilendirme
yapılmamıştır.
Bu önemli değişikliği bilgilerinize sunar, San-Tez başvurusu planlama ve hazırlık aşamasında
olan öğretim üyelerinin acil olarak TTO ile irtibata geçmesini rica ederiz.
Duyuru linki aşağıdaki gibidir:
http://sagm.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=7775&lng=tr
Saygılarımızla,
Teknoloji Transfer Ofisi
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dear Faculty Members,
The Ministry of Science, Industry and Technology has announced that San-Tez program will
be terminated as of November 1, 2014
As you may recall, regulations and implementation rules of San-Tez program have been
updated in February 2014, and we may submit proposals until October 31, 2014. There is no
information available about on the future of this program.
So we will urge you to let us know if you are planning and preparing a San-Tez project.
You can access the original announcement from the link.
http://sagm.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=7775&lng=tr
Best Regards,
Technology Transfer Office
Download

(sanayi tezleri) destekleme programı başvuru alımı hakkında