Özyeğin Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi
Özyeğin Üniversitesi
Kuruluş : 18 Mayıs 2007
Açılış
: 15 Eylül 2008
Kampüs : Çekmeköy ,
Türkiye’nin ilk LEED Sertifikası alan
kampüsü
220 bin m2 alana kurulu kampüs içerisinde;
•
•
•
•
•
13.000 m2 alana kurulu spor merkezi,
1.500 m2’ lik kütüphanesi,
350 kişilik oditoryumu,
37 öğrenci kulübü ve 23 spor takımı,
1.900 kişilik yurt binası bulunuyor.
Özyeğin Üniversitesi Kurumsal Felsefesi
• ÖzÜ Misyon: Topluma hizmet vermek amacıyla bilgi üretmek ve
üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamaya sokmaktır.
• ÖzÜ Vizyon: Girişimci bir araştırma üniversitesi olmak
– Üniversite Sanayi İşbirliğini arttırmak için öğretim üyeleri haftada bir gün
izinli
– Kişisel araştırma desteği mevcut
– Başarılı projeler için “Proje Teşvik Mekanizması” mevcut
– Modül 2, 3, 4 ve 5 çıktıları akademik performans değerlendirmesinin
parçası
Fakülteler ve Bölümler
5 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 18 lisans programı


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İşletme
• Girişimcilik
• Bankacılık ve Finans
• İktisat
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
• Yönetim Bilişim Sistemleri
Mühendislik Fakültesi
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği
• Mühendislik Temel Bilimleri





Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
• Mimarlık (Türkçe/İngilizce)
• Endüstri Ürünleri Tasarımı
• İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı
• İletişim Tasarımı
Hukuk Fakültesi
• Hukuk
Sosyal Bilimler Fakültesi
• Psikoloji
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Otel Yöneticiliği
• Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Sivil Havacılık Yüksekokulu
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
• Pilot Eğitimi
Sayılarla ÖzÜ
•
•
•
•
•
•
•
Lisans Öğrencisi : 2657 (+1111 hazırlık öğrencisi)
Lisansüstü Öğrenci: 514
Lisansüstü/Toplam : % 13
TZ Akademisyen başına düşen LÜ Öğrenci sayısı: 2
Tam zamanlı akademik personel:201(+ 117 hazırlık)
Tam zamanlı idari personel: 212
Akademisyenlerin akademik olmayan deneyimi
ortalama 5 yıl
Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi Sıralaması
AB 7.ÇP Projeleri
• TÜBİTAK’ın 2012 yılında yayınlanan 7. ÇP Ara Değerlendirme
Raporu’ na göre Özyeğin Üniversitesi, “Öğretim Üyesi Başına Proje
Sayısı” sıralamasında 3. sırada
7.ÇP Ortaklık Sayısının Öğretim Üyesi Sayılarına
Oranlanması Sonucu En Başarılı 10 Üniversite
Üniversite Adı
1. Sabancı Üniversitesi
2. Koç Üniversitesi
3. Özyeğin Üniversitesi
4. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
6. Boğaziçi Üniversitesi
7. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
8. Kadir Has Üniversitesi
9. İstanbul Şehir Üniversitesi
10. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
ÖzÜ Teknoloji Transfer Ofisi
ÖzÜ ve TTO
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Zeynep İ. Büküm
2006-2009
Ford Otosan
PhD Marmara Üniversitesi
ULUSAL / ULUSLARARASI HİBE
PROJELERİ
Tunga Yılmaz
Nilay U. Papila,
PhD
Direktör
2011-2014
Bilgi Üniversitesi
Projeler Ofisi
Boğaziçi Üniversitesi
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
İrem Ünal Nizamoğlu
2013-2014 İstanbul Patent
Başkent Üniversitesi
Samet Özmen
Gizem G. Asker
2012-2014
Etkin Proje
Danışmanlık
Uludağ Üniversitesi
2012-2013
5G ArGe Danışmanlık
Marmara Üniversitesi
PROJE YÖNETİM OFİSİ
Selçuk Tuncer
SMM 2007-2009
Fiba Gayrımenkul
Marmara Üniversitesi
Tuğçe S. Akdik
2008-2013
Kalite Sistem Grup
İstanbul Teknik Üniversitesi
TANITIM VE ORGANİZASYON
Heliz Dalgıç
2012-2013 Kar Şirketler Grubu
Beykent Üniversitesi
ÖzÜ Araştırma Performansı
ÖzÜ Araştırma Projeleri Hacmi (2009-2014)
* 01.12.2014 itibariyle (Sözleşmesi imzalanan proje bütçesi 31.580.926 TL ‘dir.)
ÖzÜ TTO Mevcut Proje Hacmi-Fon Veren Kuruma Göre (2009-2014)*
Toplam Proje Hacmi: 35.737.276 TL*
AB (27 Proje)
11%
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (9 Proje)
11%
42%
TÜBİTAK (67 Proje)
5%
AB Dışı Uluslararası Kurumlar (12 Proje)
Kalkınma Ajansı (4 Proje)
28%
Ticari İşbirlikleri ve Ödüller (72 Proje)
3%
Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı
2009 – 2014
3%
3% 3%
ENERJI VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
3%
BİLGİ VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ VE
YAZILIM
4%
DİĞER
32%
BİYOTEKNOLOJİ VE MEDİKAL
UYGULAMALAR
7%
NANOTEKNOLOJİ, MALZEME TEKNOLOJİLERİ
7%
FİNANS
INSAAT TEKNOLOJILERI
8%
ENDÜSTRIYEL TEKNOLOJI
30%
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ
ROBOT TEKNOLOJİLERİ, MEKATRONİK
ÖzÜ TTO Mevcut Proje Hacmi- Fakültelere Göre
Toplam proje bütçesi: 29.5 M TL
5,5 M TL
41 Proje
19%
19 M TL
152 Proje
Mühendislik Fakültesi
Enerji, Çevre ve
Ekonomi Merkezi
Diğer
17%
64%
5 M TL
10 Proje
Mühendislik Proje Hacmi- Bölümlere Göre
Toplam Bütçe: 19 M TL
132 K TL
690 K TL
942 K TL
5%
4%1%
8.3 M TL
44%
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
34%
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Temel
Bilimleri
6.5 M TL
12%
2.3 M TL
Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi
ÖzÜ Üyelerine ait 133 patent
+
ÖzÜ Üyeleri ve Üniversite Ortak
Başvurusu 19 + 6 patent
 Nanoteknoloji
 Enerji
 Mekatronik,robot teknolojileri
ÖzÜ TTO Hizmetleri
1. Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve
eğitim
Toplam 47 Eğitim ile
1375 Kişiye ulaşıldı
2. Destek programlarından yararlanmaya
yönelik hizmetler (Hibe Projeleri)
76 Hibe Projesi
Bütçe: 17.6 M TL
62 Firma Görüşmesi
3. Proje geliştirme /yönetim hizmetleri
61 ÜSİ Projesi
(üniversite sanayi işbirliği (ÜSİ) faaliyetleri) Bütçe: 4.6 M TL
4. Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama
hizmetleri
19 (+6) Patent
başvurusu
5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri
(Girişim Fabrikası/GM)
6 Akademisyen şirketi
Sanayi Kuruluşlarına Özel Hizmetler
•
Sanayi ArGe ihtiyaçlarının akademisyenlerin
uzmanlık alanları ile eşleştirilmesi,
•
Kontratlı proje geliştirme hizmetleri (İçerik,
bütçe, sözleşme yönetimi, finansal destek)
•
ÜSİ projeleri fonlama hizmetleri (TEYDEB1501,1507,1505, H2020, ARDEB 1007…vb.)
•
Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönetimi:
Ortak Patent araştırması, başvurusu, takibi
•
Proje Yazımı Eğitimleri
•
Ticarileştirme süreçleri
TTO Yayınları
Technology Transfer
Office Flyer - 2013
Volume 1, Issue 1
October 31, 2013
Technology Transfer
Office Brochure 2014
Özyeğin University
Researchers' Catalogue
(2012-2013)
Leaflet of COFUNDED Brain
Circulation Scheme
December, 2013
Özyeğin University
National/Internationa
l Grant’s Catalog
(2009-2013
HORIZON2020
Special Issue
December 31,
2013
Volume 1, Issue 3
December 31, 2013
Volume 1,
Issue 4 March
31, 2014
Volume 2, Issue 2
May 5, 2014
TTO Annual Report
(2009-2013)
Volume 2,
Issue 3 July 1,
2014
Teşekkürler…
Download

Üniversitelerin Yararlanabileceği Destekler