UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü
Esra HATİPOĞLU
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
İletişim Sektör Uzmanı
31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya
www.unesco.org.tr
UNESCO
Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
Bilgi toplumları inşa etmek…
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
• UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında
UNESCO’nun en genç sektörü olarak kurulmuştur.
• UNESCO’nun Kuruluş Anlaşmasına göre, Bilgi ve İletişim
Sektörünün tüm programları «düşüncelerin sözler ve imgelerle
özgür bir şekilde akışını teşvik etme» temeline dayanır.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, yaklaşık 80 personel ile birlikte
Paris’te bulunan Genel Merkez ve dünya genelinde farklı 27 alan ofisiyle
çalışmalarını sürdürmektedir.
• İfade Özgürlüğü ve Medya Gelişimi Birimi
• Bilgi Toplumları Birimi
• Yönetim Birimi
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
• UNESCO kapsamlı bilgi toplumları yaratmak ve UNESCO’nun tüm
alanlarında bilgiye erişimi artırarak bilgiyi koruma ve paylaşma
yoluyla yerel toplumları güçlendirmek için çalışır. Özellikle bilgi ve
iletişim teknolojileri yoluyla bilgi paylaşımı, ekonomileri ve
toplumları dönüştürme gücüne de sahiptir.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
• Düşüncelerin özgürce akışını ve bilgiye evrensel erişimi teşvik etmek,
• Medyada ve dünya çapındaki bilgi ve iletişim ağlarında çoğulculuğu
ve kültürel ifadelerin çeşitliliğini teşvik etmek,
• Herkesin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (ICT) erişimini desteklemek
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü Temaları
• İfade özgürlüğü
• Bilgiye evrensel erişim
• Kültürel ve dilsel çeşitliliğe saygı
• Medya Gelişimi
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
UNESCO Orta Dönem (2014 – 2021) Stratejisi Kapsamında Bilgi ve
İletişim Sektörü:
Kapsayıcı Hedef
İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim aracılığıyla Barış ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Stratejik Hedef
İfade özgürlüğünü, medyanın kalkınmasını ve bilgiye erişimin
sağlanmasını teşvik etmek.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
UNESCO Orta Dönem (2014 – 2021) Stratejisi Kapsamında Bilgi ve
İletişim Sektörü:
Ana Eylem Planı
1) Basın ve gazeteciler için güvenli ve özgür bir çevre oluşturularak,
medyada çok seslilik ve katılım olmasına olanak sağlamak,
bağımsız ve sürdürülebilir medya kuruluşlarına destek vermek,
2) Bilginin korunmasına ve evrensel erişimine imkân sağlamak
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
Dünya Belleği Programı
• 1992 yılında UNESCO tarafından kurulan program, insanlığın
tarihî, kültürel ve sosyal belleğini oluşturan belge ve bilgilerin,
savaşlar başta olmak üzere çeşitli doğal felaketler ya da sosyal
nedenlerle ortadan kaybolma tehlikesine karşı, yeryüzünün ortak
değerleri olarak korunması ve dijital ortamda paylaşılması
hedefiyle oluşturulmuştur.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
Dünya Belleği Programı
• Program kapsamında oluşturulan Dünya Belleği Kütüğü’ne
dünya çapında 300 eser kaydedilmiştir.
• En çok olduğu ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Rusya gibi
ülkeler yer almaktadır.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
Dünya Belleği Programı
Türkiye’nin Dünya Belleği Kütüğü’ne kayıtlı 4 mirası
bulunmaktadır:
• Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi (2013)
• İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi (2003)
• İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu Boğazköy Hitit Tabletleri
(2001)
• Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (2001)
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü
Uluslararası Programlar:
• Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP)
• İletişimin Gelişimi Uluslararası Programı (IPDC)
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü - Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP)
• Herkes için Bilgi Programı 2000 yılında oluşturulan uluslararası
bir programdır.
• Türkiye, Herkes İçin Bilgi Programı Hükümetlerarası Konseyine
üye 26 devletten biridir.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü - Herkes İçin Bilgi Programı
Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP) yoluyla devletler, bilgiye daha iyi
erişim aracılığıyla adil ve tarafsız toplumlar yaratmak için bilgi çağının
yeni olanaklarını kullanacaklarını vaat etmektedirler.
Program, aşağıdaki 5 öncelikli alan üzerinde yoğunlaşır:
Kalkınma için Bilgi
Bilgi Okuryazarlığı
Bilginin Korunması
Bilgi Etiği
Bilgiye Erişim
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü - İletişimin Gelişimi Uluslararası
Programı (IPDC)
• Türkiye, «İletişimin Gelişimi Hükümetlerarası Konseyi» üyesi 39
ülkeden biridir.
• İletişimin Gelişimi Uluslararası Programı (IPDC), Birleşmiş
Milletler sisteminde, gelişmekte olan ülkelerde medya gelişimini
teşvik etmek ve tartışmak için uluslararası toplumu harekete
geçirmeye yönelik tasarlanan tek çok uluslu forumdur.
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Bilgi ve İletişim Sektörü – UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
İletişim İhtisas Komitesi
Dünya Belleği İhtisas Komitesi
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi
Başkanı: Prof. Dr. Deniz BAYRAKDAR
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi
Başkanı: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
www.unesco.org.tr
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Download

Bilgi ve İletişim Sektörü