T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BİTKİ ISLAHI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BISAM)
04.08.2014
Sayı
: B.30.2.TRK.0.5.Ü.00.00 – 215
Konu : BALKAN TOHUMCULUK ÇALIŞTAYI
TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİNE
ANKARA
TURKTOB, TSUAB, BISAB ve BISAM (TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi)
tarafından 10 Eylül 2014 tarihinde Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde
Balkan Tohum Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay tüm Balkan ülkelerinden Tohumculuk ve
Bitki Islahçıları Dernekleri, sektör temsilcileri, Üniversite ve Araştırma Enstitülerinin katılımıyla
gerçekleştirilecektir. Çalıştay dili İngilizcedir. Çalıştay sırasında Romanya Fundulea,
Sırbistan Novisad ve Zemun Polje, Bulgaristan Karnobat, Dobrich ve Sadova, ülkemizden de
TAGEM araştırma enstitülerinin de stantları olacaktır. Çalıştayın katılım ücreti 150 TL (50
Euro) olup, aynı yerde 8-10 Eylül 2014 tarihleri arasında, tüm Balkan Üniversitelerinin
ortaklaşa düzenlendiği Balkan Tarım Kongresi (http://agribalkan.org/) katılımcılarına ise,
ücretsiz olacaktır. Balkan Tarım kongresine yoğun bir ilgi olup, bugüne kadar dünyanın
değişik ülkelerinden 400 den fazla katılımcı 700 civarında bildiriyle kayıt yaptırmıştır.
Tohumluk firmalarımızın gerek kongrede, gerekse çalıştayda yer almalarını bekliyoruz.
Çalıştaya ve kongreye katılımınız için gereğini arz ederim.
Doç. Dr. Yalçın KAYA
Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Kongre ve Çalıştay Organizasyon Komitesi Başkanı
Ek. Çalıştay Programı
Adres: Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, Enstitüler Binası, EDİRNE,
Tel: 0 284 2358230 Faks: 0 284 2358237, E Posta: [email protected]
T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BİTKİ ISLAHI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BISAM)
BALKAN SEED WORKSHOP
10 SEPTEMBER, 2014, EDIRNE, TURKEY
Trakya University Balkan Congress Center
PROGRAM
September 10th, 2014
08.00-08.30 Registration
08.30-08.50 Opening Ceremony
08.50-09.00 The Announcing of Founding Balkan Seed Association
09.00-10.40 FIRST SESSION – Session Chair: Dr Vehbi ESER
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.00-11.40
12.00-12.40
Seed Sector in Bosnia and Herzegovina - Dr Suleyman SELIMOVIC
Seed Sector in Bulgaria - Dr Todor GUBATOV
Seed Sector in Greece – Prof Dr Filippos ARAVANOPOULOS
Seed Sector in Moldova – Prof Dr Maria DUCA
Coffee Break
Seed Sector in Romania - Dr Maria PACUREANU
Seed Sector in Serbia - Dr Vojka BABIC
Seed Sector in Turkey – Yildiray GENCER
12.40-13.40 SECOND SESSION – Session Chair: Dr Necmi BEŞER
Broadening View of Plant Breeders on Selection –
Prof Dr Ioannis TOKATLIDIS
Future Directions on Plant Breeding at Molecular Level–
13.00-13.20
Acad. Prof Dr Atanas ATANASSOV
Plant Breeder Rights, Variety Protection and Implementations in Turkey –
13.20-13.40
Kamil YILMAZ
13.40-13.45 Closing Ceremony
13.45 – 14.30 Lunch break
14.30 – 19.00 Edirne City Tour
19:30
Dinner
12.40-13.00
Adres: Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, Enstitüler Binası, EDİRNE,
Tel: 0 284 2358230 Faks: 0 284 2358237, E Posta: [email protected]
Download

turktob balkan çalıştay yazı