Türkiye Tohumculuk Sektörü, giderek gelişmekte ve uluslararası ticari ilişkileri de her geçen gün artmaktadır. Sektörümüzün bu gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan muhtelif ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, TÜRKTED 08 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Crowne Plaza
Oteli’nde “Uluslararası Tohumluk Ticaretinde Kurallar, Usuller, İhlâller ve Tahkim” konulu bir çalıştay düzenliyor.
Yurt dışından üç, ülkemizden de iki konuşmacının panelist olarak katılacağı Çalıştay’ın moderatörlüğünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Dr. Kenan Yalvaç gerçekleştirecek. Bu etkinliğe, Kamudan ve özel sektör tohumculuk şirketlerinden çok sayıda temsilcinin yanı sıra Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve ilgili alt birliklerin başkan ve yönetim
kurulu üyeleri ile bunlara üye şirket ve kuruluşlar davet edildi. Ayrıca, katılımcılar arasında ıslahçı hakları, fikri-sınai mülkiyet hakları,
patent vb. konular üzerinde çalışan hukuk bürolarından temsilciler de bulunuyor.
TSÜAB YÖNETİMİ’NDEN TÜRKTED’E ZİYARET
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Tohum Sanayicileri ve
Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, TSÜAB Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Harmanşah ve Burhanettin Topsakal ile TÜRKTOB Basın Müşaviri Galip Umut Özdil’den
oluşan TSÜAB heyeti, 26 Mart 2014’de TÜRKTED Yönetim Kurulunu
Dernek ofisinde ziyaret etti. Karşılıklı işbirliği mesajlarının öne çıktığı
görüşmede iki meslek kuruluşunun önümüzdeki dönemde birlikte
gerçekleştirmesi öngörülen bazı faaliyetleri de ele alındı. Ayrıca,
Tohumculuk Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yapılması talep edilen
değişikler konusundaki görüş birliği bir kez daha teyit edildi.
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın
DR. KÖMEAĞAÇ: TOHUM İHRAÇ EDER DEĞİL DE
TOHUM ÇEŞİDİ İHRAÇ EDER HALE GELMEK İSTİYORUZ!
TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeağaç, TİCARET
Gazetesi’nin 29 Nisan 2014 tarihli sayısının “Ticaret Sohbetleri”
köşesinde yayımlanan röportajında tohumculuk endüstrisi için
oldukça önemli konulara değindi. “Sektör; dinamik ve gelişme
aşamasında. Gelişmeyi de içine sindiriyor. Beklentimiz, Ar-Ge’nin
desteklenmesidir. Tohum ihraç eder değil de tohum çeşidi ihraç
eder hale gelmek istiyoruz.” diyen Dr. Kömeağaç, Türkiye’de
yabancı sermayenin sektörde daha fazla yatırım yapmasını, bunun rahatsız edici olmadığını, rekabetin kaliteyi getirdiğini, ancak
rekabet edebilmemiz için devletin projeler geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi (>>>röportajın tamamı için).
60 CİVARINDA ÜLKEYE TOHUM İHRAÇ EDEN
BİR ÜLKE DURUMUNA GELDİK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Sertifikalı tohum
üretimin hızla artmasıyla birlikte Türkiye, 10 sene önce tohum
ithal eden bir ülke konumundayken, bugün 60 civarında ülkeye
127 milyon doların üzerinde tohum ihraç eden bir ülke durumuna geldi” dedi. 2005 yılında ilk kez sertifikalı tohumluk, fide-fidan
kullanımının destekleme kapsamına alınmasıyla birlikte üretim
miktarlarında rekor düzeyde artış yaşandığını ifade eden Bakan
Eker, sertifikalı tohumculuğun hızla yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti (>>> devamı için).
YERLİ TOHUM DESTEKLENDİ, ÜRETİMİMİZ YÜZDE 411 ARTTI
Eskişehir 4. Tarım Fuarının açılışında konuşan Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, yerli tohumculuğun desteklenmesine dikkat çekti. Gümüş,
yerli tohumun desteklenmesiyle tohum üretimimiz yüzde 411
arttırılarak 145 bin tondan 742 bin tona yükseldiğini ifade etti.
Gümüş, Türkiye'de 2002'de 23.7 milyar olan tarımsal milli gelirin
2013 yılında 61 milyar dolara ulaştığını söyledi (>>> devamı için).
TOHUMCULUĞA VERİLEN DESTEKLER 2014’DE DEĞİŞMEDİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12
Nisan 2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak,
01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “2014
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın sertifikalı tohumluk üretim ve kullanım desteklerine ait miktarları aşağıda
verilmiştir. Buna göre, destekler bir önceki yıla göre aynı kaldı.
Sıra
No
1
Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım
Desteği
Buğday
2
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar
3
Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca
4
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek
5
Susam, Kanola, Aspir
6
Patates
7
Soya
8
Korunga, Fiğ
Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Devletçe yağlı
tohum üreticilerine verilecek olan tarımsal girdi destekleri ve
primler mutlaka arttırılmalı, 3'te 2'si ithalat yoluyla karşılanan
yağ ihtiyacının yerli üretimden karşılanması sağlanmalıdır" dedi.
Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadenizbirlik) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2013-2014 yılı değerlendirmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada yağlı tohumlarda ülkedeki arz ve talep dengesinin oluşturularak desteklenmesi gerektiğini belirtti (>>> devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın
7,5
6
8
10
4
40
20
5
Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi Standart
ve Standart Fidan Kullanım Desteği (TL/dekar)
5
Bodur meyve fidan türleri ile bahçe
tesisi
Yarı bodur meyve fidan türleri ile
bahçe tesisi
Bağ ve diğer meyve fidanları ile
bahçe tesisi
Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe
tesisi
Aşılama ile çeşit değiştirme
6
Virüsten ari fidanlara ilave olarak
7
Sertifikalı çilek fidesi desteği
1
2
3
4
8
9
1
Sertifikalı/standart antepfıstığı anacı
ile meyve bahçe tesisi
Patates siğili görülen alanlarda
sertifikalı/standart fidan kullanım
desteği
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim
Desteği
Buğday
Sertifikalı
(TL/dekar)
150
350
150
300
100
230
50
100
50
-
250
100
300
100
Aldığı
desteğe
%50 ilave
230
Aldığı desteğe %50
ilave
Birim Destek
(TL/kg)
0,10
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates
Çeltik
0,08
0,50
5
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ
Soya
6
Kanola
7
Susam
8
Yonca
9
Yer Fıstığı
2
3
4
ERARSLAN: "YAĞ İHTİYACININ 3'TE 2'Sİ İTHAL"
Birim Destek
(TL/dekar)
0,25
0,35
1,20
0,60
1,50
0,80
HARMANŞAH’DAN BİLİNÇLİ VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI
KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR MAKALE
Derneğimizin üyesi ve TSÜAB Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Harmanşah’ın "Bilinçli ve Dengeli Gübre Kullanımının Önemi" başlıklı
makalesi Tarım Türk dergisinin 45.sayısının “Gübreleme ve Sulama”
ekinde 10-12 sayfalarda yayımlandı (>>>makaleye erişmek için).
TOHUMCULUK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATI YAYIMLANDI
TSÜAB’IN HOLLANDA VE FRANSA ÇIKARMASI
Tohumculuk Sektöründe yetkilendirme, denetim, sertifikasyon,
ithalat-ihracat, ceza uygulamaları, özel tohumluk üretim alanları
ana başlıkları altında 200’ü aşkın maddenin yer aldığı 29 sayfadan oluşan Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı Nisan ayın
ilk haftasında yayımlandı. Oldukça kapsamlı hazırlanan Talimatın,
özellikle ithalat ve ihracat ile ilgili uygulamaları düzenleyen 4.
Bölümünün 4.4. maddesiyle, 2014 Yılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesinin Madde 11 - (3)’de yer alan “İthalat başvurusunda tohumluk sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından
onaylanmış sureti istenir.” hükmü bağlamında, il müdürlükleri
nezdinde bazı farklı uygulamaların olması nedeniyle tohum firmalarından ortaya çıkan tenakuzların önlenmesine dair talepler
gelmekte.
Dünya tohumculuk sektörünü çok yakından takip eden TSÜAB Heyeti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile birlikte 17- 20
Mart tarihleri arasında Hollanda ve Fransa’da araştırma ve incelemeler yaptı.
TSÜAB ve Bakanlık heyeti, Hollanda’dan başlayan inceleme programının ilk gününde kısa adı NAK olan Patates ve Tarla Bitkileri
Muayene ve Kontrol Kuruluşu hakkında bilgi edindi. Hollanda’dan
Fransa’ya geçen heyet, Sebze Çeşitleri FYD İstasyonu Müdürü Pascal Coquin tarafından GEVES’in (Çeşit Tescil ve Tohumluk Sertifikasyon Merkezi) Fransız tohumculuk sektörü içerisindeki yeri ve
ilişkileri konusunda bilgi aldı. Daha sonraki gün, Fransa Tohumcular
Birliği (GNIS) Mevzuat Hizmetleri Başkanı Jean Wohrer bir sunum
yaptı ve kurumunu tanıttı (>>>devamı için).
KONYA TOHUM VE HAYVANCILIK FUARI 42 BİN 718 KİŞİYİ
AĞIRLADI
Tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getiren, 15 ülkeden
200'e yakın firmanın katıldığı "Konya Tohum ve Hayvancılık Fuarı" 42 bin 718 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı (>>>devamı için).
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, Tarımsal üreticilerin finansman
ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek
ve/veya tüzel kişi üreticilere uygulanacak düşük faizli kredi tebliği
10 Nisan 2014’de yayımlandı. Bu yılki tebliğde, geçtiğimiz yıllarda
kapsam dışında bırakılan çok yıllık çim bitkisi “Lolium Perenne”
tohumluğu üretimi de kredi kapsamına alındı (>>>Tebliğ için).
ALT BİRLİKLERDEN HABERLER
TSÜAB GENEL KURULU HAZİRAN’DA TOPLANIYOR
TSÜAB Yönetim Kurulu, 13 Mart 2014 tarihinde yapmış olduğu
toplantıda; “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği” 2014 yılı
Olağan Genel Kurulu’nun 26/27 Nisan 2014 Cumartesi/Pazar
günlerinde yapılması, eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz
ise ikinci toplantının 07/08 Haziran 2014 Cumartesi/Pazar günlerinde yapılmasını kararlaştırmıştı. Buna göre, TSÜAB’ın Olağan
Genel Kurulu Haziran’ın ilk haftasında toplanıyor. Genel Kurulda
oy kullanabilecekler üye listesi ve ilgili kurullara seçilebilecekler
listesi oluşturulmuş olup, Genel Kurul bu listeler üzerinden gerçekleştirilecektir (>>>devamı için).
BİSAB 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 10–11 MAYIS’TA
BİSAB 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde
Bera Hotel’de saat 10:00’da toplanıyor. Yönetim Kurulu için 9 asil, 9
yedek üyenin yanı sıra Denetim Kurulunun ve Disiplin Kurulunun
seçimi de yapılacak (>>>devamı için).
GELENEKSEL 11 MAYIS BİTKİ ISLAHÇILARI GÜNÜ KUTLANACAK
BİSAB’ın her yıl düzenlediği geleneksel Islahçılar Günü Ankara Bera
Otel’de “Bitki ıslahına genç bakış” başlıklı bir panel ile bu yıl da
kutlanacak (>>>devamı için).
BİSAB ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONU DAHA TAMAMLADI...
BİSAB tarafından 26 Nisan 2014 tarihinde Antalya’da ‘’Türkiye’de
ve Avrupa’da Çeşit Koruma ve Bitki Islahçı Hakları Sitemleri Uygulamaları’’ konulu uluslararası panel düzenledi. Panele Alt Birlik
üyelerinin yanısıra Türkiye Tohumcular Birliği ve diğer Alt Birliklerden yetkililer ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve üniversitelerden ilgililer katıldılar (>>>devamı için).
TODAB GENEL KURULU 17-18 MAYIS’TA TOPLANIYOR
TODAB’ın 7 nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Kara Yolları Genel
Müdürlüğü, Halil Rıfat Paşa toplantı salonunda 17-18Mayıs 2014’de
toplanıyor (>>>devamı için).
TODAB BİRİNCİ İŞTİŞARE TOPLANTISI
TODAB, Antalya-Belek'te düzenlediği “1. İstişare Toplantısında”
üyelerini bir araya getirdi. 14 Mart Cuma günü başlayan 1. İstişare Toplantısının açılışında konuşan TODAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet ŞAHİN, TODAB' ın görevleri ve üye profili
hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra üyelik süreci, piyasa
denetimi, cezalar, ödemeler ve toplantının amacı konularını
gündeme getirdi (>>>devamı için).
SÜSBİR’DEN YALOVA’DA BÖLGE TOPLANTISI
SÜSBİR tarafından 04 Nisan 2014 Tarihinde Yalova’da bir bölge
toplantısı yapılmıştır. Elegace Resort Hotel’de verilen davete İstanbul, Yalova, Sakarya ve Bursa’daki üyeler katıldı (>>>devamı için).
TÜRKTED ÜYELERİNDEN HABERLER
TYAB 7. OLAĞAN GENEL KURULU 05-06 NİSAN 2014 TARİHİNDE
ANKARA’DA YAPILDI
TYAB’nin 2014 Yılı 7. Olağan Genel Kurulu, 05-06 Nisan 2014
tarihlerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Uluslararası
Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapıldı. Genel Kurul’a
TYAB Genel Kurul Delegeleri yanında, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü temsilcisi, TÜRKTOB
ve Alt Birlik Başkan ve Genel Sekreterleri ve çok sayıda davetli
katıldı (>>>devamı için).
GENÇER: TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ AYRICA DESTEKLENMELİ
TYAB 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan TÜRKTOB ve TSÜAB
Başkanı Gençer ile TYAB Başkanı Akbulut yetiştiricilere özel destek istedi. ‘’Bu noktada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın
bizlerinde de katkılarıyla oluşturduğu politikalara, uygulamalara
ve desteklere teşekkür ediyorum. Desteklerin artarak devam
etmesini dileyen Gençer, ayrıca yetiştiricilere özel bir destek
verilmesi gerektiğini de vurguladı (>>>devamı için).
MODERN SERA SEKTÖRÜ BİLGİ PAYLAŞIM TOPLANTISI YAPILDI
Toplantıda konuşan AG Tohum Üretim Müdürü Mesut Nar, Türkiye'de
üretilen domatesin kaliteli olduğunu
belirterek, "Amacımız kaliteyi hep daha da ileri götürmek olacaktır"
dedi. Türkiye'nin iklim ve konum bakımından çok önemli bir yere
sahip olduğunu, kış döneminde sebze ve meyve üretebilme avantajı
bulunduğunu kaydeden Nar, "Dünyada kış üretimi yapan çok az
ülke var. Bunların başında da İspanya, Fas ve Türkiye gibi ülkeler
geliyor" dedi.
Uygulanan modern yöntemlerle Türkiye'de üretilen domatesin, bu
sektörde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan İspanya'da
üretilen ürünlerden daha kaliteli bir konuma geldiğini anlatan Nar,
"Bundan dolayı tedarikçi ülkelerin gözü Türkiye'de oluyor (>>>devamı için).
KAYSERİ ŞEKER KWS TÜRK İLE TOHUM ALIM
SÖZLEŞMESİ İMZALADI
FİDEBİRLİK 7. OLAĞAN GENEL KURULU 26-27 NİSAN 2014’DE
ANTALYA'DA YAPILDI
FİDEBİRLİK 7. Olağan Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Vogue Hotel’de üye kuruluş temsilcilerinden 37 kişinin katılımıyla yapıldı. 26 Nisan tarihinde yapılan mali genel kurul oturumunda 2013 ve 2014 yıllarında yönetim kurulu tarafından geçici
olarak üyelikten çıkartılan 14 üye, kesin olarak üyelikten çıkartıldı. 2013 yılı bilançosu ve 2014 yılı çalışma programı ile bütçesi
onaylandı. 27 Nisan tarihinde yapılan seçimlerde yönetim organları ve üst birlik genel kurul delegeleri seçildi (>>>devamı için).
Kayseri Şeker Fabrikası, verim, kalite, şeker oranı
gibi konularda yaptığı önemli araştırmaların ardından, topraklarımız için en uygun özellikleri ve kaliteyi taşıyan tohumları tespit ederek, merkezi Almanya’da bulunan KWS Türk firması ile bir sözleşme imzaladı.
Sözleşme imzalamak adına Kayseri Şeker Fabrikası’nda bir tören düzenlendi. Tören Öncesi KWS Türk Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Lars Wrede, Genel Müdür Veli Girgin ve Pazarlama
Müdürü Aytuğ Sofuoğlu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ettiler (>>>devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın
MAY TOHUM YENİ REKLAM MASKOTU MEHMET AMCA’YI
TANITTI
MAY Tohum, 13-14 Mart tarihleri arasında
Bursa’da düzenlenen basın toplantısında MAY
Tohum’un marka çalışmaları kapsamında geliştirilen yeni reklam maskotu Mehmet Amca’yı
tanıttı. Yeni bir tanıtım modeli izleyerek üreticinin karşısına 'Mehmet Amca' maskotuyla
çıkan MAY Tohumculuk, önümüzdeki yıl 19
milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor. 2014 yılında çiftçilerle daha iyi iletişim
kurmayı hedefleyen MAY Tohum, Anadolu
çiftçisinin özelliklerinden yararlanarak Mehmet Amca modeli
oluşturdu. 35 ülkeye tohum ihraç eden MAY Tohum'un önümüzdeki yıl 19 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini
belirten MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi
Çiftçiler, "Türkiye ve uluslararası pazarlarda tohumda kalite ve
ileri teknoloji kullanımı ile rekabet eden bir Türk tohum markası
olmak hedefi ile çalışan firmamız, ülkemiz tarımına da çeşit geliştirme, yüksek tarım teknolojilerinin kullanımı ile katma değer
sağlamaktadır. MAY Tohum, 30'dan fazla ülkeye MAY markası ile
tohum satışı yapıyor. 160'dan fazla tescilli ürünümüzle 20 milyon
dolar ihracat rakamını tutturabiliriz" diye konuştu (>>>devamı
için).
NUNHEMS’İN GÖRSEL KİMLİĞİ BAYER CROPSCİENCE SEBZE
TOHUMLARI’NA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Sebze tohumu ıslahı ve üretimi konusunda
dünyanın öncü şirketlerinden biri olan
Nunhems, 1 Nisan 2014 itibariyle görsel
kimliğini değiştiriyor. Şirket, bundan sonra
Bayer CropScience Sebze Tohumu Birimi
olarak anılacak ve ilgili iş biriminin sebze
tohumları markası olarak pazarlanacak. Bu
uzmanlaşmış iş birimi, araştırmadan satış sonrası hizmetlere
kadar tüm küresel sebze tohumları aktivitelerinden sorumlu
olacak (>>>devamı için).
Syngenta bugün küresel gıda güvenliği sorununu ele alan altı taahhütünü Ankara‟da İsviçre Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde yapmış
olduğu toplantı ile duyurdu. Good Growth Plan, kaynakların verimliliğini arttırmaya, ekosistemi korumaya ve kırsal yaşamı güçlendirmeye odaklanan özel, iddialı ve ölçülebilir hedeflere sahip bir projedir. Toplantıda, TÜRKTED Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Syngenta Kurumsal İlişkiler Direktörü Ayhan Kullep de bir sunum yaptı.
SYNGENTA İTALYAN DURUM BUĞDAY TOHUM FİRMASINI
SATIN ALDI
Syngenta'nın İtalya’nın en eski tohum firmalarından PSB’yi (Società
Produttori Sementi) satın aldığı açıklandı. Makarna endüstrisi için
üretilen durum buğdayı tohumu üretiminde ve ıslahında da en
önemli firmalarından biri olan PSB'nin Bologno'da 1911 yılında
kurulduğu ve 330.000 hektardan daha fazla alanda durum buğdayı
çeşitleri yetiştirilmekte olduğunun vurgulandığı açıklamada, firmanın ayrıca 430 hektar arazide buğday ve yoncanında yeraldığı bir
çok üründe ıslah programı yürüttüğü belirtildi. ''Syngenta asırlık PSB
markasını koruyarak ve en kaliteli makarnalık buğday üretimini
sürdürmeye yardımcı olacak ve uzun yılların sonucu oluşan know –
how yaymaya devam edecektir'' ifadelerinin yer aldığı açıklamada,
dünyadaki durum buğdayı pazarının büyüklüğü 16 milyar dolar
olarak tahmin edildiği kaydedildi (>>>devamı için).
SYNGENTA GOOD GROWTH PLAN’İ TANITTI
SYNGENTA Türkiye, 25 Mart tarihinde Ankara’da İsviçre Büyükelçiliğin’de gerçekleştirdiği organizasyonla “Good Growth Plan”ı tanıttı. ‘Gezegenimiz ve insanların karşı karşıya olduğu önemli zorluklara çözüm bulmak için altı taahhüt’, ‘2020 yılı için kapsamlı ve
iddialı ölçülebilir hedefler’, ‘Kaynakların verimliliğine, çevre ve
kırsal toplumlara odaklanma’ olarak sıralanan başlıklardan oluşan Plan, GTHB bürokratları, TÜRKTOB ve TÜRKTED Başkanlarının da katıldığı toplantıda tanıtıldı.
TÜRKİYE TOHUMCULUK
ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ
Güvenlik Cad. Güvenlik Apt. No: 7/1
06341 Aşağı Ayrancı/Ankara
Tel – Faks: (312) 419 0032
e-posta: [email protected]
Web: www.turkted.org.tr
DÜNYA TOHUMCULUĞUNDAN HABERLER
ISF KONGRESİNE KAYITLAR SÜRÜYOR
Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF)’nun 26-28 Mayıs’ta
Çin’in Başkenti Pekin’de toplanacak Dünya Tohumculuk Kongresine kayıtlar devam ediyor. 01 Mayıs tarihine kadar kayıt yaptıran delege sayısı 1135 kişi. Bu tarih itibariyle ülkemiz tohumculuk sektöründen 24 temsilci kayıt yaptırdı (>>>Kongre web sitesi
için).
ESA’NIN YILLIK TOPLANTISINA KAYITLAR BAŞLADI
Bu yıl Portekiz’in Başkenti Lizbon’da 12-14 Ekim tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan Avrupa Tohumculuk Derneği (ESA)’nin
yıllık toplantısına kayıtlar başladı. İndirimli erken kayıtlar, 30
Haziran tarihine kadar devam edecek (>>>devamı için).
MEDVEDEV: RUSYA GDO’LU ÜRÜN İTHAL ETMEYECEK
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ülkede normal gıdanın tüketilmesi için yeterince alan ve olanakların olduğunu söyledi.
Başbakan, piyasadaki mevcut durumun analiz edilmesi ve bu
alanda geniş denetimin yapılması talimatını verdiğini açıkladı.
Medvedev, Volgograd’da düzenlenen Birleşik Rusya Partisi’nin
Kırsal Yerleşim Milletvekilleri Kongresi’nde yaptığı konuşmada,
“Genetiği değiştirilmiş ürün üretmek veya ithal etmek gibi bir
hedefimiz yok. Kendimizi genetiği değiştirilmiş ürünlerle değil
normal, sıradan ürünlerle besleyecek yeteneğindeyiz. Normal
gıda tüketmek için yeterince alan ve olanaklara sahibiz” dedi
(>>>devamı için).
ABD’DE GDO’LARIN YASAKLANMASI ÇABASI
Gıda devi General Mills, genetiği değiştirilmiş organizmaların
kullanımını en popüler kahvaltı gevreği markası olan Cheerios’tan kaldırdı. Ancak şirket, bu kararın nedeninin GDO’ların
güvenli olup olmadığına dair kaygı ve şüphelerden değil, tüketici
talebinden kaynaklandığını bildiriyor. Çevreci kuruluşların oluşturduğu koalisyon, bir yıl önce onbinlerce tüketiciyi örgütlemişti.
Koalisyon, tüketicilerin Cheerios’un Facebook sayfasına mesaj
yağdırmalarını, General Mills’i elektronik posta ve telefon yağmuruna tutmalarını sağlayarak GDO’ların kaldırılmasını istemişti
(>>>devamı için).
KITLIĞA KARŞI GDO MECBURİ Mİ?
Bilim insanları genetiği değiştirilmiş tohum üretimi konusunda
engellemelerinden dolayı AB’ye tepki gösteriyor.
Genetiği değiştirilmiş ekinlerin çevreye ve insanlara olağan
tarımdan daha fazla zarar verdiğine dair herhangi bir kanıtın var
olmadığını savunan İngiliz bilim insanları İngiltere Başbakanı Cameron’a AB’nin bu teknoloji üzerindeki önleyici kontrolünün kaldırılması için çağrı yapıyor (>>>devamı için).
>>>TÜRKTED e-bülten arşivi için tıklayın
Download

türkted mart-nisan 2014 bülteni