Bozok Üniversitesi-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Hemşirelik Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans Ders Programı
Günler/
Saatler
1.DERS
8,10-09
2.DERS
09,10-10
3.DERS
10,10-11
4.DERS
11,10-12
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Fizyopatoloji1
(2)
Fizyopatoloji1
(2)
Biyoistatistik (5)
İç Has.
Hem.I, (2)
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Fizyopatoloji1
(2)
Biyoistatistik(5)
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Seminer(1)
Biyoistatistik(5)
Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları
Hemşireliği 1(6)
İç Has.
Hem.I, (2)
Cuma
Öğretim üyeleri
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
İç Has.
Hem.Uyg
I,(2)
İç Has.
Hem.Uyg
I,(2)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Ruh Sağ. ve
Has Hem I
(8)
İç Has.
Hem.I, (2)
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
İç Has.
Hem.Uyg
I,(2)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Ruh Sağ. ve
Has Hem I
(8)
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Hemşireliği I,
(4)
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
İç Has.
Hem.Uyg
I,(2)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Ruh Sağ. ve
Has Hem I
(8)
1.Doç.Dr.
Sevinç POLAT
(Bozok Üni.)
2.Yrd.Doç.Dr.
Nazan KILIÇ
AKÇA
(Bozok Üni.)
3.Yrd.Doç.Dr
Mahmut KILIÇ
(Bozok Üni.)
4.Prof.Dr.
Yurdagül ERDEM
(Kırıkkale Üni.)
5.Doç.Dr Sevgi
YURT ÖNCEL
(Kırıkkale Üni.)
5.DERS
13,10-14
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Seminer(1)
Ruh Sağ. ve
Has. Hem.
Uyg.1(8)
Hemşirelik
Esasları 1(7)
Kadın Sağlığı Ve
Hastalıkları
Hemşireliği 1(6)
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Hemşireliği
1(4)
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
İç Has.
Hem.Uyg
I ,(2)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Ruh Sağ. ve
Has Hem I
(8)
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Hemşireliğin
Kavramsal
Çerçevesi I (1)
Halk Sağlığı
Hemşireliği 1(8)
Ruh Sağ. ve
Has. Hem.
Uyg.1(8)
Hemşirelik
Esasları 1(7)
Kadın Sağlığı Ve
Hastalıkları
Hemşireliği 1(6)
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Hemşireliği
1(4)
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
İç Has.
Hem.Uyg
.I,(2)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Ruh Sağ. ve
Has Hem I
(8)
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Hemşireliğin
Kavramsal
Çerçevesi I (1)
Halk Sağlığı
Hemşireliği 1(8)
Ruh Sağ. ve
Has. Hem.
Uyg.1(8)
Hemşirelik
Esasları 1(7)
Epidemiyoloji(3)
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
İç Has.
Hem.Uyg
.I,(2)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Ruh Sağ. ve
Has Hem I
(8)
Hemşireliğin
Kavramsal
Çerçevesi I (1)
Halk Sağlığı
Hemşireliği 1(8)
Ruh Sağ. ve
Has. Hem.
Uyg.1(8)
Çocuk
Sağlığında
Kavramsal
Yaklaşımlar(4)
Çocuk
Sağlığında
Kavramsal
Yaklaşımlar(4)
Uzmanlık
Alan
Dersi(1,2,3)
Hemşirelik
Esasları
Uyg. I, (7)
İç Has.
Hem.Uyg
.I,(2)
Kadın Sağ ve
Has. Hem. Uyg.I
(6)
Çocuk Sağ. ve
Has Hem.
Uyg.I (4)
Ruh Sağ. ve
Has Hem I
(8)
6.DERS
14,10-15
7.DERS
15,10-16
8.DERS
16,10-17
Epidemiyoloji(3)
6.Yrd.Doç.Dr
Şenay TOPUZ
(Kırıkkale Üni.)
7.Yrd.Doç.Dr
Hüsna ÖZVEREN
(Kırıkkale Üni.)
8.Yrd.Doç.Dr Sevil
ALBAYRAK
(Kırıkkale Üni.)
9.Yrd.Doç.Dr
Nuray ŞİMŞEK
(Erciyes Üni.)
Download

Bozok Üniversitesi-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü