Ayl›k Bülten
Ocak 2015
Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar
Makro Görünüm
TL’deki sert dalgalanmaya karşı Merkez Bankası temkinli
duruşunu korudu...
Yılın son ayında piyasalar Rusya’da yaşanan gelişmeler ile
dalgalanırken ay içerisinde özellikle kurlarda sert hareketler
yaşanmıştır. TL’nin ABD Doları karşısında ani şekilde değer
kaybetmesi Merkez Bankası’nın likidite uygulamalarıyla para
politikasını sıkılaştırmasına neden olmuştur. Bu dönemde
bankalararası piyasada repo oranları Merkez Bankası’nın
%11,25 olan üst bandına yakın seyretmiştir. Rusya’daki
gelişmelerin bulaşıcı etkisiyle yaşanan türbülans neticesinde
Para Piyasası Kurulu, faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş ve
ihtiyatlı politika duruşunu korumuştur. Fed’in destekleyeci
açıklamaları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi ve
Merkez Bankası’nın sıkı duruşu ile TL’deki dalgalanma ay
sonuna doğru sakinleşmiştir. Merkez Bankası temkinli
duruşunu korumasına karşın enflasyonun 2015 yılı başından
itibaren hızlı şekilde düşmeye başlayacak olması ve petrol
fiyatlarındaki düşük seyir Merkez Bankası’na yılın ilk
yarısında ölçülü faiz indirimine imkân sağlamaktadır. Fed’in
faiz artırımı için 2015 yılının ortasını işaret ederken Avrupa
Merkez Bankası ECB’den niceliksel genişleme beklentisi
Fed’in faiz artırım sürecinin daha sakin geçmesi açısından
kritiktir. Üçüncü çeyrek büyüme oranları da gelişmiş
ülkelerde ayrışmanın devam ettiğine işaret etmektedir. ABD
verisi oldukça kuvvetli gelirken Almanya verisi durgunluğun
sınırında gezinmekte olduklarını göstermektedir.
Türkiye ekonomisi ise yılın üçüncü çeyreğinde %2,9’luk piyasa
beklentisinin oldukça altında %1,7 olarak büyümüştür.
Böylece, yılın ikinci çeyreğinde %2,2 seviyesine gerileyen
büyüme performansı üçüncü çeyrekte yavaşlamaya devam
etmiştir. Birinci çeyrek ve ikinci çeyrek verileri 0,1 baz puanlık
yukarı revizyon ile %4,8 ve %2,2 seviyesine yükseltilirken
2014 yılı dokuz aylık büyüme %2,8 olmuştur. Bu çeyrekte, iç
ve dış talepteki dengelenme süreci ana hikâyeyi oluşturmaya
davem ederken en büyük katkı 2,5 puan ile net ihracat
kaleminden gelmektedir. Kamu harcamaları 3.çeyrek
büyümesinde belirleyici olurken iç talep zayıf seyrini
sürdürmektedir. Stoklar ise büyümeyi 1,5 puan aşağıya
çekmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik veri ise
stokların olumsuz etkisine karşın %0,4 büyümüştür. Stokların
geriliyor olması önümüzdeki çeyreklerde büyüme açısından
destekleyici olacaktır. Yıllık rakamlardaki zayıf görüntüye
karşın mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik verinin alt
kırılımları toparlanmaya işaret etmektedir.
2013 yılında %4,1 büyüyen Türkiye ekonomisinin lokomotifi, iç
talep ve kamu kesimi harcamaları olurken özel sektör sabit
sermaye yatırımları ekonomiye katkı yapmamıştı. Özel sektör
yatırımları tarafında benzer seyir 2014 yılı ilk dokuz aylık
dönemde devam etmiştir. Özellikle Euro Bölgesi başta olmak
üzere dünya ekonomisinde yavaşlama sinyallerinin artması,
düşük faiz ve bol likidite ortamına rağmen yatırım iştahı
konusunda özel sektörü temkinli olmaya yönelttiği
görülmektedir. Zayıf iç talep, özellikle önemli ticari ortağımız
Euro Bölgesine yönelik beklentilerin bozulması ve jeopolitik
riskler özel sektörü temkinli olmaya yönelten diğer
faktörlerdir. İç talep ise yılın ikinci çeyreğinden itibaren,
Merkez Bankası’nın yılın ilk çeyreğinde uyguladığı sıkı para
politikasının ve alınan makro ihtiyati tedbirlerin de etkisiyle
oldukça yavaşlamıştı. Öncü göstergeler yılın üçüncü
çeyreğinde hem yurtiçi hane halkı tüketiminde ve hem de
yatırım tarafında toparlanmaya işaret etmekteydi. Ancak,
toparlanmanın beklentilerin bir miktar gerisinde kaldığı
görülmektedir. Bunun yanında 3.çeyrekte stokların büyümeyi
aşağı çekmesi sebebiyle 2014 yılı büyüme rakamının %3,1
seviyesinde olması muhtemeldir. Ancak bu durum 2015 yılı
büyümesi açısından baz etkisi nedeniyle yukarı potansiyel
yaratabilecektir. 2015 yılı büyümesini %3,5 olarak
beklemekteyiz. Yılın son çeyreğinde iç talep ve özel sektör
yatırımlarında başlayan toparlanmanın devam etmesini ve bu
seyrin 2015 yılında düşük faiz ortamının etkisiyle sürmesini
bekliyoruz. 2011 yılından itibaren yavaş seyreden özel sektör
yatırım harcamalarının 2015 yılında büyümenin itici gücü
olması muhtemeldir. 2015 yılında küresel büyüme
beklentisinin daha yukarıda olması yatırım talebini
destekleyecektir. 2014 yılında büyümeye en önemli katkıyı
yapan net ihracatın ise jeopolitik riskler nedeniyle ihracat
pazarlarımızda oluşan sorunların ve iç talepteki canlanmanın
da etksiyle katkısı azalacaktır. 2015 yılında ise net ihracatın
büyümeye etkisinin yatay olmasını bekliyoruz. Nitekim son
dış ticaret verileri ihracattaki ivme kaybına işaret etmektedir.
Yılın son ayında enflasyon tarafında olumlu haberler gelmeye
devam etmektedir. Kurun istikrarlı seyri, düşen enerji fiyatları
ve ılımlı gıda fiyatları enflasyondaki düşüşü hızlandırmıştır.
Tüketici fiyatları Aralık ayında %0,44 gerilerken, yıllık artı
%8,2 olarak gerçekleşmiştir. %3,7 oranında gerileyen giyim ve
ayakkabı kalemi fiyat düşüşünde etkili olurken gıda
fiyatlarının Aralık ayında görece ılımlı seyri enflasyon
görünümüne destek vermektedir. Enerji fiyatlarında
gerilemenin etkisi bu ayda hissedilirken ulaştırma kaleminde
%1,8 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Ulaştırma kaleminde son
iki ayda yaşanan düşüş %3,5 olurken enflasyonun %0,6
oranında gerilemesini sağlamıştır. Öte yandan bu yıl oldukça
yukarıda seyreden hizmet fiyatlarına ilişkin alt kalemlerde
iyileşmenin devam ettiği görülmektedir. Baz etkisinin
yaratacağı olumlu etkinin yanı sıra fiyatlama davranışlarındaki
katılığın azalması enflasyon görünümü açısından oldukça
önemlidir. Çekirdek tarafta ise Merkez Bankası’nın yakından
takip ettiği enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana
eğilimleri çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin
devam ettiği görülmektedir.
Global Görünüm
ABD ekonomisi ayrışmaya devam ediyor...
Üçüncü çeyrek büyüme verisi ABD ekonomisinin, dünyanın
diğer büyük ekonomilerdeki yavaşlamalardan sınırlı derecede
etkilendiğini göstermektedir. ABD 3.çeyrek nihai büyüme
oranı %5 olarak açıklanırken beklentilerin oldukça üzerinde
gerçekleşmiştir. Özellikle kişisel tüketim harcaması
büyümesinin ikinci tahmindeki %2,2’den %3,2’ye yükselmesi
büyümenin sağlıklı şekilde geliştiğine işaret etmektedir. Özel
sektör yatırım harcamaları %7,7 büyüyerek üçüncü çeyrekte
de büyümeye önemli katkı yapmıştır. Net ihracat ve devlet
harcamları büyümeye katkı yaparken stoklar yatay
seyretmiştir. Üçüncü çeyrekteki kuvvetli veriye karşın 4.
çeyrekte ABD ekonomisine yönelik veriler yavaşlamaya işaret
etmektedir. Özellikle özel sektör yatırım harcamalarında sert
yavaşlama görülmektedir. PMI öncü göstergeleri de ABD
ekonomisinde büyümenin yavaşladığını göstermektedir. Eylül
ayında 57,5 seviyesinde olan PMI imalat verisi 53,7’ye
gerileyerek Ocak 2014’ten bu yana en düşük seviyeye işaret
etmektedir. Konut piyasasındaki toparlanma ise ABD’de zayıf
seyretmeye devam etmektedir. Yılın son çeyreğinde ABD
büyümesinin %2,5 - %3 bandına çekilmesi beklenmektedir.
İstihdam tarafında toparlanma devam ederken ABD’de tarım
dışı istihdam verisi 230 bin adetlik beklentiye karşın 321 bin
adet olarak açıklanmıştır. Kuvvetli veriye karşın Fed Başkanı
Yellen Nisan ayı öncesinde faiz artırımı beklemediğini
belirtmiştir. Fed yaptığı FOMC toplantısında enflasyon ve faiz
tahminlerini aşağı revize ederken Fed üyelerinin faiz
tahminlerinin ortalaması 2015 yılında %1,125, 2016’da %2,5’lik
seviyeye işaret etmektedir.
Yılın üçüncü çeyreğinde %0,1 büyüyen Euro bölgesinin en
büyük ekonomisi konumundaki Almanya’da 4. çeyreğe ilişkin
veriler zayıf bir toparlanmaya işaret etmektedir. Ekim ayında
gerilemesi duran IFO iş dünyası güven endeksi Kasım ayının
ardından Aralık ayında yükselmeye devam etmiştir. Aralık ayı
PMI imalat verisi de Kasım ayında kritik 50 seviyesinin
altından 51,2 seviyesine yükselerek İFO verisindeki
toparlanmayı desteklemektedir. Öte yandan Fransa ve İtalya’da
veriler 50 seviyesinin altında seyretmekte ve zayıf görüntüyü
korumaktadır. ECB Başkanı Draghi’nin Euro bölgesinde
enflasyonun düşük seyrettiğini ve bunun fiyat istikrarını
koruma açısından risk olduğunu belirtmesi Ocak ayındaki
toplantıda parasal genişlemeye dair adım atılacağına yönelik
beklentileri kuvvetlendirmektedir. Öte yandan, ECB’nin uzun
vadeli finansman ihalesi olan TLTRO’nun, 2. ihalesinde tutar
130 milyar euro civarında gerçekleşmiştir. İlk ihalede
bankalara beklentinin altında 82,6 milyar Euro verilmesi de
ECB’den ek adım beklentisini kuvvetlendiren bir diğer faktör
olmuştur.
Aralık ayı içerisinde Ruble’de görülen sert değer kayıpları
neticesinde Rusya Merkez Bankası sert faiz artışına gitmek
zorunda kalmıştır. Ayın başında faizlerin %10,5 seviyesine
yükseltilmesinin ardından Ruble’deki kaybın devam etmesi
neticesinde kısa vadeli faizler %17,5 seviyesine yükseltilmiştir.
Brezilya Merkez Bankası ise enflasyon ile mücadele
kapsamında faiz oranlarında 25 baz puanlık artış beklentisine
karşın 50 baz puan artışa giderek politika faizini %11,75
seviyesine yükseltmiştir.
Temel Makroekonomik ve Finansal Göstergeler
Son Değerler Son 1 Ayl›k Son 3 Ayl›k Son 6 Ayl›k Son 1 Y›ll›k
2014
(31.12.2014)
De€işim
De€işim
De€işim
De€işim De€işimi
85.721,13
%-0,52
%14,39
%9,21
%26,43
%26,43
BİST 100 Endeksi
KYD Kamu İç Borçlanma
1.361,45
%0,13
%2,61
%4,22
%9,87
%9,87
Araçları Endeksleri (182 Gün)
KYD Kamu İç Borçlanma
1.345,77
%-0,23
%3,36
%4,37
%11,08
%11,08
Araçları Endeksleri (365 Gün)
KYD Kamu İç Borçlanma
1.284,50
%-0,29
%7,94
%6,57
%16,85
%16,85
Araçları Endeksi - Tüm
KYD Özel Sektör Borçlanma
139,82
%0,73
%2,24
%4,60
%9,65
%9,65
Araçları Endeksi – Sabit
KYD Özel Sektör Borçlanma
148,66
%0,83
%2,63
%5,29
%11,74
%11,74
Araçları Endeksi – Değişken
2,3350
%5,18
%2,49
%10,22
%8,70
%8,70
USD
2,8266
%2,25
%-1,79
%-2,57
%-4,28
%-4,28
EUR
1.184,86
%1,53
%-1,93
%-10,73
%-1,72
%-1,72
Alt›n
537,94
%0,89
%2,42
%4,53
%9,55
%9,55
Repo (O/N, stopajs›z)
247,72
%-0,44
%1,63
%2,33
%8,17
%8,17
TÜFE*
Enflasyon
235,84
%-0,76
%-0,82
%1,18
%6,36
%6,36
ÜFE*
Bu bülten, ‹ş Portföy Yönetimi A.Ş. taraf›ndan ‹ş Bankas› grubu kurum içi iletişimi amac›yla haz›rlanm›şt›r.
*TÜFE ile ÜFE’de baz y›l 2003 = 100
T.İş Bankası Privia A Tipi Değişken Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (819)
Kurucu: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Yönetimi: İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 6 Mart 2007
Yatırımcı Profili: BİST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen ve bu piyasalardaki
dalgalanmaların riskini alabilecek müşterilerimize yöneliktir.
Fon Yapısı: Hisse senedi yoğun fon olması gereği fon portföyünün en az %75’i Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların
hisse senetlerinden oluşur.
Fon Stratejisi: Fon portföyü ağırlıklı olarak hisse senetlerine yatırım yapılarak, piyasalardaki dalgalanmalardan
faydalanılacak şekilde esnek olarak yönetilmektedir.
Portföy İçerisindeki Hisse Senetlerinin
Sektör Bazında Varlık Dağılımı
%37,53
Bankacılık
%11,03
Holding
%8,35
İletişim
%8,28
Perakende
%5,19
Hava Yolları Ve Hizmetleri
%4,47
Gayrimenkul Yatırım Ort.
%4,23
İnşaat, Taahhüt
%3,99
Petrol Ve Petrol Ürünleri
%3,68
Demir, Çelik Temel
%2,55
Cam
%2,40
Dayanıklı Tüketim
%2,15
Diğer
%2,02
Biracılık Ve Meşrubat
%1,85
Gıda
%1,25
Çimento
%1,03
Sigorta
Son 1 Aylık Getiri
Son 3 Aylık Getiri
Son 6 Aylık Getiri
Son 1 Yıllık Getiri
Yılbaşından
Bu Yana Getiri
Fon Büyüklüğü: 13.900.384,63 (14 milyon TL)
Birim Fiyatı: 0,021568 TL
Risk Değeri: 6
Karşılaştırma Ölçütü:
%90 BİST-100 Endeksi +
%10 Brüt Ters Repo Endeksi
Fonun Standart Sapması: %1,13
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması: %1,17
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri: 0,79
Fonun yönetim ücreti: %2,48
Erken Çıkış Komisyonu: Bulunmamaktadır.
T. Repo
%10,4
Fon Net Karşılaştırma
Getirisi Ölçütü Getirisi
%-0,36
%0,02
%13,19
%12,72
%7,10
%8,83
%23,39
%24,87
%23,39
%24,87
Hisse
%89,6
Minimum Pay Adedi:
Alım: 2.500.000 pay
Satım: 500.000 pay
31.12.2014 tarihli birim fiyatlar baz alınarak hesaplanmıştır.
Her alım ve satımda minimum pay adedi kadar talimat
verilebilmekte, bunun üzerindeki alım ve satım talimatları
Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler
TAP
500.000 pay ve katları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
%3,65
Yılllık Fon toplam gider oranı üst limiti
Alım Saatleri: İleri fiyat uygulamasına tabidir. Saat
13:30’dan önce iletilen alış talimatları gün sonunda oluşacak
%3,65
31/12/2013 - 31/12/2014 dönemi itibariyle
fiyat üzerinden ertesi işgünü, 13:30’dan sonra iletilen alış
Fon toplam gider oranı üst limiti
talimatları ise ertesi işgünü sonunda oluşacak fiyat
Yönetim ücreti (yıllık)
%2,48
üzerinden 2. işgünü gerçekleştirilir.
Aracılık komisyonları
%0,18
Satım Saatleri: İleri fiyat uygulamasına tabidir. Saat
Saklama ücreti
%0,01
Diğer giderler
%0,07
Dönem içi toplam gider oranı
%2,83
13:30’dan önce iletilen satış talimatları gün sonunda
oluşacak fiyat üzerinden 2. işgünü, 13:30’dan sonra iletilen
satış talimatları ise ertesi işgünü sonunda oluşacak fiyat
üzerinden 3. işgünü gerçekleştirilir.
T.İş Bankası Privia B Tipi Değişken Özel Fon (820)
Kurucu: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Yönetimi: İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 6 Mart 2007
Yatırımcı Profili: Sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen müşterilerimize
yöneliktir.
Fon Yapısı: Ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerden oluşur.
Fon Stratejisi: Değişen piyasa şartlarında dinamik olarak yönetilen ve ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yapan fon, yatırımcısını faiz oranlarındaki dalgalanmalardan azami ölçüde yararlandırmayı amaçlar.
Fon Toplam Değeri: 55.617.207,97 (56 milyon TL)
Birim Fiyatı: 0,023208 TL
Risk Değeri: 3
Karşılaştırma Ölçütü:
%75 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri – Tüm
%10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi – Sabit
%10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi – Değişken
%5 Brüt Ters Repo Endeksi
Fonun Standart Sapması: %0,23
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması: %0,25
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri: -0,71
Fonun yönetim ücreti: %2,01
Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin
Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Bankacılık
%36,71
Gıda
%15,16
Demir, Çelik Temel
%10,74
Elektrik
%9,33
Holding
%8,51
Sağlık
%5,52
Konut Finansmanı
%5,16
Yatırım Ortaklığı
%4,39
Gayrimenkul Yatırım Ort.
%1,98
Perakende
%1,62
Otomotiv
%0,88
Fon Net Karşılaştırma
Getirisi Ölçütü Getirisi
%-0,10
%-0,01
%5,75
%6,55
%5,01
%6,15
%12,40
%15,25
%12,40
%15,25
ÖST
%32,8
Son 1 Aylık Getiri
Son 3 Aylık Getiri
Son 6 Aylık Getiri
Son 1 Yıllık Getiri
Yılbaşından
Bu Yana Getiri
31.12.2014 tarihli birim fiyatlar baz alınarak
hesaplanmıştır.
Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler
T. Repo
%0,2
Bono
%67,0
TBP
Yılllık Fon toplam gider oranı üst limit
%3,65
31/12/2013 - 31/12/2014 dönemi itibariyle
%3,65
Fon toplam gider oranı üst limiti
Yönetim ücreti (yıllık)
%2,01
Aracılık komisyonları
%0,01
Saklama ücreti
%0,01
Diğer giderler
%0,04
Dönem içi toplam gider oranı
%2,24
Minimum Pay Adedi:
Alım: 1.000.000 pay
Satım: 1.000.000 pay
Her alım ve satımda minimum pay adedi kadar talimat
verilmekte, bunun üzerindeki alım ve satım talimatları
1.000.000 pay ve katları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Alım ve Satım Saatleri: İleri fiyat uygulamasına tabidir.
Saat 13:30’dan önce iletilen alış ve satış talimatları
gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi işgünü,
13:30’dan sonra iletilen alış ve satış talimatları ise
ertesi işgünü sonunda oluşacak fiyat üzerinden
2. işgünü gerçekleştirilir.
Privia A Tipi Değişken Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (819) ve Privia B Tipi Değişken Özel Fon (820)
izahname ve içtüzüğüne www.isbank.com.tr ve www.spk.gov.tr’de yer alan sürekli bilgilendirme
formlarından ulaşılabilir.
Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin
edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici
nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım
kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil
ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek
hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında
yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına
gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir
bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin
kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy’ün ya da çalışanlarının
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul
edilmemelidir.
İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy’ün yazılı izni
olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi
davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.
“Fonlara dair veriler 31/12/2014 tarihi itibari ile hazırlanmıştır.”
Fonların risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az
risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değerleri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri 26.12.2014 tarihi itibarıyla
hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki
risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri
dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için spk.gov.tr’de yer
alan “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”i inceleyebilirsiniz.
Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak
belirlenmiştir.
Privia A Tipi Değişken Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (819)’un karşılaştırma ölçütü 02.01.2014 tarihi itibari ile
“%90 BİST-100 Endeksi + %10 Brüt Ters Repo Endeksi” olarak değiştirilmiştir.
Vergi: Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi uyarınca, hisse senedi yoğun fonlar dışındaki fonların katılma
belgelerinin elden çıkarılması esnasında elde edilen gelirler üzerinden ilk giren ilk çıkar yöntemine (FİFO’ya) göre %10
stopaj uygulanır. Hisse senedi yoğun fon niteliğindeki Privia A Tipi Değişken Özel Fon’a ilişkin stopaj oranı %0’dır.
Dağıtım Kanalı: Tüm Satış Kanallarımız.
Download

Privia Fon Bulten ARALIK14