Ayl›k Bülten
Aralık 2014
Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar
Makro Görünüm
Petrol Fiyatlarındaki Gerileme Türkiye Hikâyesini
oluşturmaya devam etti...
Ekim ayında başlayan iyimserliğin ardından Kasım ayı pozitif
Türkiye hikâyesinin giderek ön plana çıktığı bir ay olmuştur.
Petrol ve emtia fiyatlarında zayıflığın artarak devam etmesi
enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye ekonomisine önemli
katkı sağlamaktadır. Ayrıca gelişmiş ülke merkez bankalarının
zayıf ekonomik görünüme bağlı olarak destekleyici hamleleleri
düşük faiz ortamı yoluyla Türk ekonomisini desteklemektedir.
Geçen ay Japon Merkez Bankası’nın sürpriz şekilde parasal
genişleme tutarını artırmasının ardından Çin Merkez Bankası
da beklenmedik şekilde faiz oranlarında indirime gitmiştir.
Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kredi derecelendirme
kuruluşu S&P, Türkiye’nin görünümünü olumsuz olarak
izlemeye devam ederken kredi notunu yatırım yapılabilir
seviyenin bir basamak altında tutmaya devam etmiştir. Önemli
miktardaki dış finansman ihtiyacının Türkiye’nin büyüme
potansiyelini sınırladığı belirtilirken reel sektör üzerindeki dış
borç yükü ve döviz açık pozisyonu kararın arkasındaki temel
rasyonel olarak sunulmuştur. Özellikle, düşük büyüme
sürecinde şirketlerin göstereceği performans ve banka
bilançoları üzerinde yaratacağı etkinin test edilmesi
önümüzdeki dönem açısından kritik görülmektedir.
Bankacılık ve reel sektör yurtdışındaki uygun finansman
koşullarından yararlanarak Türkiye’nin geçmiş beş yılda
gerçekleştirdiği hızlı büyüme sürecini finanse etme açısından
kritik öneme sahip olmuştu. S&P’nin üzerine vurgu yaptığı dış
finansman ile ilgili verilere Eylül ayı itibarıyla bakacak
olursak: Özel sektörün yurtdışından kredi kanalı ile sağladığı
kaynak tutarı 207 milyar ABD dolar seviyesine ulaştığı
görülmektedir. 2010 yılı sonunda bu rakam yaklaşık 130
milyar dolar seviyesindeydi. Orijinal vadesine bakılmaksızın
vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak
hesaplanan kalan vadeye göre kamu dahil toplam kısa vadeli
borç stoğu 166 milyar dolar seviyesindedir. Önümüzdeki yıl
cari açık finansmanı düşünüldüğünde finanse edilmesi
gereken toplam dış yükümlülük 210 milyar dolara
ulaşmaktadır. Öte yandan, Merkez Bankası son yayınladığı
finansal istikrar raporunda bankacılık sisteminin son yıllarda
artan oranda mevduat dışı fonlama kaynaklarına yöneldiğine
vurgu yaparak önümüzdeki dönemde, finansal istikrarı
desteklemek amacıyla, çekirdek dışı yükümlülüklerde vadenin
uzamasını teşvik edici yönde istikrarı destekleyici yönde
teknik ayarlamalar yapılması söz konusu olabileceğini
belirtmiştir. TCMB, zorunlu karşılıkların Türk Lirası olarak
tutulan kısmına faiz ödenmesi uygulamasını çekirdek
yükümlülükleri destekleyecek şekilde geçtiğimiz ay yürürlüğe
koymuştu. Bu yolla Merkez Bankası döviz rezervlerinin kısa
vadeli dış borçları karşılama oranında 2015 yılında kayda
değer bir artış sağlamayı hedeflemektedir. Bu yöndeki değişim
Türkiye’nin kredi notu açısından pozitiftir.
2014 yılında kuvvetli dengelenme süreci ile birlikte dış ticaret
Türkiye açısından başarı hikâyesini oluşturmuştur.
Büyümenin kompozisyonuna bakıldığında yılın ilk yarısında
net ihracat büyümeye en fazla katkı yapan kalem olmuştur.
Öte yandan, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle ve
sınır komşularımızda yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatın
büyümeye katkısının azalması beklenmektedir. Özellikle,
Ağustos ayı dış ticaret verisi dengelenme sücenin bittiği
endişelerini gündeme getirirken Eylül ve Ekim aylarında
tekrar toparlanma yaşanmıştır. Bu açıdan ihracat tarafı etkisi
azalarak da olsa destekleyicidir. Özellikle son dönemde global
gıda ve enerji fiyat gerilemeleri dış ticaret hadleri kanalıyla
cari açık üzerinde destekleyici olacaktır. Yılın üçüncü
çeyreğindeki görece zayıf seyrin ardından altın ve enerji
hariç” çekirdek ihracat Ekim ayında %7,8 ile kuvvetli
durmaktadır. Yıl genelinde zayıf seyreden ithalat tarafında ise
kısmi toparlanmanın başladığı görülmektedir. Ekim ayında
mevsimsellikten arındırılmış ithalat verisinde %0,8’lik bir artış
görülmüştür. Aynı seride ithalat Eylül ayında %1, Ağustos
ayında %4,5 oranında gerilemişti. Bu gelişme yılın üçüncü
çeyreğinden itibaren iç talebin canlanmaya başladığını
göstermesi açısından önemlidir. İhracat tarafında öncü TIM
ihracat verileri euro bölgesindeki yavaşlamanın etkisinin
hissedilmeye başladığını göstermektedir. Almanya’ya
ihracatımız Kasım ayında %7 gerilemiştir. Irak’a yönelik
ihracatımız da azalmaya devam ederken İran pazarı buradaki
azalmayı telafi etmesi açısından önemli olmuştur. Petrol
fiyatlarındaki gerileme Rusya’ya olan ihracatımızı olumsuz
etkilemektedir.
Tüketici fiyatları Kasım ayında beklentilerin altında %0,18
artarken yıllık artış %9,2 olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında
gıda fiyatları görece ılımlı seyrederken ulaştırma kaleminde
görülen %1,8 oranındaki düşüş kurun istikrarlı seyrinin ve
enerji fiyatlarındaki gerilemenin yansıması olmuştur. Yıl
genelinde yüksek seyreden restoran ve otel kaleminde geçmiş
aylarda yavaşlama görülmesi enflasyon görünümü ile ilgili bir
diğer olumlu gelişmedir. Gerçek kira kalemininse son üç aylık
ortalaması %0,8’in altında %0,5 artmıştır. Manşet
enflasyondaki olumlu görünüme karşın çekirdek enflasyon
yatay kalarak %9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak Merkez
Bankası’nın yakından takip ettiği enflasyonun üç aylık
ortalamalarına göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek
enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin devam ettiği
görülmektedir. Hizmet fiyatları ana eğiliminde görülen
yavaşlama, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın düzelmesi
açısından önemlidir.
Global Görünüm
Zayıf ekonomik görünüm ve düşük enflasyon Merkez
Bankalarını harekete geçiriyor...
Küresel ekonomide farklı büyüme eğilimleri ve büyüme
hızlarındaki yavaşlama ana temayı oluşturmaya devam
ederken Merkez Bankalarından destekleyici önlemler gelmeye
devam etmektedir. ABD ekonomisi güçlü toparlanma eğilimini
korurken Japonya, Euro Bölgesi ve Çin ekonomisinden gelen
yavaşlama sinyalleri artmaktadır. ABD’de 3. çeyrekte büyüme
oranı %3,5’ten %3,9’a revize edilrken, özellikle kişisel tüketim
harcaması büyümesinin %1,8’den %2,2’ye yükselmesi
büyümenin sağlıklı bir yöne doğru geliştiğini göstermesi
açısından önemlidir. İlk çeyrekteki daralmanın ardından ABD
ekonomisi ikinci çeyrekte hızlı bir toparlanma ile %4,6
büyümüştü. ABD ekonomisindeki kuvvetli toparlanmaya
karşın dünyada büyümenin zayıf ve kırılgan olması, düşen
emtia fiyatları ve ücret artışlarındaki yatay seyir enflasyonu
baskılamaktadır. Bu nedenle Fed’in faiz artırımı sürecinde
daha yavaş hareket etmesi temel beklenti olarak korunmaya
devam etmektedir.
Kasım ayında öncü imalat PMI verileri büyük ekonomilerde
yavaşlama eğiliminin devam ettiğini gösterirken Çin verisinin
daralmaya yakın seviyelerde seyretmesi Çin ekonomisine
yönelik endişeleri artırmaktadır. Nitekim Çin Merkez Bankası
PBoC, ise ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve Yen’de
süregelen değer kaybı ile kaybolan rekabet gücü gibi
faktörlerle sürpriz bir faiz indirimi gerçekleştirdi. 1 yıl vadeli
gösterge kredi faiz oranını 40 baz puan indirerek %5,6’ya
çekerken, 1 yıl vadeli gösterge mevduat faiz oranını 25 baz
puan indirimle %2,75’e indirdi. Bu hareketiyle, Çin
ekonomisindeki yavaşlama ihtimaline karşılık iç tüketimi
canlandırarak büyümeye destek vermek istemektedir. Yılın
üçüncü çeyreğinde Japon ekonomisi %1,6 küçüldü ve teknik
anlamda resesyona girmiş oldu. Her ne kadar iki dönem üst
üste küçülmede satış vergilerindeki artışlar etkili olsa da,
uygulamadaki parasal genişleme politikalarının reel
ekonomiye faydası tekrar tartışılmaya başlandı. Dolar/Yen
paritesi 120 kritik seviyesine doğru ilerlerken Ekim ayı
ortasında rallisine başlayan Nikkei borsası da yeni zirvelerini
test etti.
Euro bölgesinin en büyük ekonomisi konumundaki
Almanya’da büyümeme sorunu devam etmektedir. Yılın ilk
çeyreğinde %0,8 büyüyen Almanya ekonomisinde ciddi
yavaşlama görülmektedir. Almanya ikinci çeyrekte %0,1
daralmanın ardından üçüncü çeyrekte sadece %0,1 oranında
büyüyebilmiştir. Öncü PMI imalat verisi de Kasım ayında 49,5
seviyesine gerileyerek zayıf görünümün devam ettiğini
göstermektedir. Nisan ayından itibaren gerileyen IFO iş
dünyası güven endeksinin Kasım ayında yükselmiş olması
üçüncü çeyrek büyümesinde zayıf seyreden yatırım
harcamlarının son çeyrekte toparlanması açısından olumludur.
Ayrıca küresel enerji ve emtia fiyatlarının geriliyor olması
hanehalkı harcanabilir gelir kaleminde artışa yol açacak
olması sebebiyle tüketim harcamalarının büyümeye destek
vermesi beklenmektedir. Ayrıca yılın son çeyreğinde hızla
gerileyen Euro rekabet gücünün artması açısından ileriye
yönelik bir diğer olumlu gelişmedir.
Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi Fransa’da da zayıf
görünümün devam etmesi ECB’den ek adımların gelme
beklentisini kuvvetlendirmiştir. ECB, son yaptığı toplantıda
büyüme ve enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlara
gitmiştir. ECB Başkanı Draghi 2015 yılında Devlet tahvil
alımları seçenekler arasında olmak üzere sıra dışı önlemler
alma konusunda sözel yönlendirmeye devam ederken geniş
kapsamlı parasal genişlemenin (QE) etkili olacağı yönünde
kuvvetli mesajlar vermektedir.
Temel Makroekonomik ve Finansal Göstergeler
Son Değerler Son 1 Ayl›k Son 3 Ayl›k Son 6 Ayl›k Son 1 Y›ll›k
2014
(28.11.2014)
De€işim
De€işim
De€işim
De€işim De€işimi
86.168,66
BİST 100 Endeksi
%6,94
%7,29
%27,09
%13,76
%27,09
KYD Kamu İç Borçlanma
1.359,70
%1,09
%2,86
%9,73
%10,27
%9,73
Araçları Endeksleri (182 Gün)
KYD Kamu İç Borçlanma
1.348,84
%1,62
%3,74
%11,33
%11,25
%11,33
Araçları Endeksleri (365 Gün)
KYD Kamu İç Borçlanma
1.288,24
%3,21
%6,49
%17,19
%15,33
%17,19
Araçları Endeksi - Tüm
KYD Özel Sektör Borçlanma
138,81
%0,73
%2,31
%8,85
%9,60
%8,85
Araçları Endeksi – Sabit
KYD Özel Sektör Borçlanma
147,43
%0,86
%2,67
%10,82
%11,69
%10,82
Araçları Endeksi – Değişken
2,2201
%-0,13
%2,64
%3,35
%9,95
%3,35
USD
2,7645
%-0,70
%-2,72
%-6,38
%0,68
%-6,38
EUR
1.167,04
%-0,55
%-9,38
%-3,20
%-6,90
%-3,20
Alt›n
533,22
%0,69
%2,26
%8,59
%9,25
%8,59
Repo (O/N, stopajs›z)
248,82
%0,18
%2,23
%8,65
%9,15
%8,65
TÜFE*
Enflasyon
237,65
%-0,97
%0,79
%7,18
%8,36
%7,18
ÜFE*
Bu bülten, ‹ş Portföy Yönetimi A.Ş. taraf›ndan ‹ş Bankas› grubu kurum içi iletişimi amac›yla haz›rlanm›şt›r.
*TÜFE ile ÜFE’de baz y›l 2003 = 100
T.İş Bankası Privia A Tipi Değişken Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (819)
Kurucu: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Yönetimi: İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 6 Mart 2007
Yatırımcı Profili: BİST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen ve bu piyasalardaki
dalgalanmaların riskini alabilecek müşterilerimize yöneliktir.
Fon Yapısı: Hisse senedi yoğun fon olması gereği fon portföyünün en az %75’i Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların
hisse senetlerinden oluşur.
Fon Stratejisi: Fon portföyü ağırlıklı olarak hisse senetlerine yatırım yapılarak, piyasalardaki dalgalanmalardan
faydalanılacak şekilde esnek olarak yönetilmektedir.
Portföy İçerisindeki Hisse Senetlerinin
Sektör Bazında Varlık Dağılımı
%35,00
Bankacılık
%13,26
Holding
%8,73
İletişim
%7,56
Perakende
%4,89
Hava Yolları Ve Hizmetleri
%4,69
Petrol Ve Petrol Ürünleri
%4,43
Gayrimenkul Yatırım Ort.
%4,03
İnşaat, Taahhüt
%3,00
Demir, Çelik Temel
%2,44
Biracılık Ve Meşrubat
%2,36
Sigorta
%2,09
Cam
%1,98
Dayanıklı Tüketim
%1,65
Diğer
%1,46
Gıda
%1,31
Çimento
%0,73
Elektrik
%0,41
Otomotiv
Son 1 Aylık Getiri
Son 3 Aylık Getiri
Son 6 Aylık Getiri
Son 1 Yıllık Getiri
Yılbaşından
Bu Yana Getiri
Fon Büyüklüğü: 15.223.939,38 (15 milyon TL)
Birim Fiyatı: 0,021564 TL
Risk Değeri: 6
Karşılaştırma Ölçütü:
%90 BİST-100 Endeksi +
%10 Brüt Ters Repo Endeksi
Fonun Standart Sapması: %1,12
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması: %1,15
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri: 0,51
Fonun yönetim ücreti: %2,48
Erken Çıkış Komisyonu: Bulunmamaktadır.
T. Repo
%3,34
Fon Net Karşılaştırma
Getirisi Ölçütü Getirisi
%6,31
%6,42
%6,82
%5,84
%5,83
%8,32
%13,62
%14,25
%23,37
%25,31
Hisse&VİOP
%96,67
Minimum Pay Adedi:
Alım: 2.500.000 pay
Satım: 500.000 pay
28.11.2014 tarihli birim fiyatlar baz alınarak hesaplanmıştır.
Her alım ve satımda minimum pay adedi kadar talimat
verilebilmekte, bunun üzerindeki alım ve satım talimatları
Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler
TAP
500.000 pay ve katları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
%3,65
Yılllık Fon toplam gider oranı üst limiti
Alım Saatleri: İleri fiyat uygulamasına tabidir. Saat
13:30’dan önce iletilen alış talimatları gün sonunda oluşacak
%3,35
31/12/2013 - 28/11/2014 dönemi itibariyle
fiyat üzerinden ertesi işgünü, 13:30’dan sonra iletilen alış
Fon toplam gider oranı üst limiti
talimatları ise ertesi işgünü sonunda oluşacak fiyat
Yönetim ücreti (yıllık)
%2,48
üzerinden 2. işgünü gerçekleştirilir.
Aracılık komisyonları
%0,16
Satım Saatleri: İleri fiyat uygulamasına tabidir. Saat
Saklama ücreti
%0,01
Diğer giderler
%0,07
Dönem içi toplam gider oranı
%2,58
13:30’dan önce iletilen satış talimatları gün sonunda
oluşacak fiyat üzerinden 2. işgünü, 13:30’dan sonra iletilen
satış talimatları ise ertesi işgünü sonunda oluşacak fiyat
üzerinden 3. işgünü gerçekleştirilir.
T.İş Bankası Privia B Tipi Değişken Özel Fon (820)
Kurucu: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Yönetimi: İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi: 6 Mart 2007
Yatırımcı Profili: Sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen müşterilerimize
yöneliktir.
Fon Yapısı: Ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerden oluşur.
Fon Stratejisi: Değişen piyasa şartlarında dinamik olarak yönetilen ve ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yapan fon, yatırımcısını faiz oranlarındaki dalgalanmalardan azami ölçüde yararlandırmayı amaçlar.
Fon Toplam Değeri: 56.485.699,17 (56 milyon TL)
Birim Fiyatı: 0,023231 TL
Risk Değeri: 3
Karşılaştırma Ölçütü:
%75 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri – Tüm
%10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi – Sabit
%10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi – Değişken
%5 Brüt Ters Repo Endeksi
Fonun Standart Sapması: %0,22
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması: %0,23
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri: -1,01
Fonun yönetim ücreti: %2,01
Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin
Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Bankacılık
%35,94
Gıda
%14,82
Demir, Çelik Temel
%10,54
Elektrik
%9,11
Holding
%8,34
Konut Finansmanı
%5,75
Sağlık
%5,56
Finansal Kiralama, Faktoring
%5,50
Gayrimenkul Yatırım Ort.
%1,96
Perakende
%1,59
Otomotiv
%0,89
Fon Net Karşılaştırma
Getirisi Ölçütü Getirisi
%2,33
%2,59
%4,65
%5,47
%6,22
%7,54
%11,11
%14,10
%12,51
%15,27
ÖST
%32,72
Son 1 Aylık Getiri
Son 3 Aylık Getiri
Son 6 Aylık Getiri
Son 1 Yıllık Getiri
Yılbaşından
Bu Yana Getiri
28.11.2014 tarihli birim fiyatlar baz alınarak
hesaplanmıştır.
Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler
T. Repo
%1,14
Bono
%66,14
TBP
Yılllık Fon toplam gider oranı üst limit
%3,65
31/12/2013 - 28/11/2014 dönemi itibariyle
%3,35
Fon toplam gider oranı üst limiti
Yönetim ücreti (yıllık)
%2,01
Aracılık komisyonları
%0,01
Saklama ücreti
%0,01
Diğer giderler
%0,04
Dönem içi toplam gider oranı
%2,07
Minimum Pay Adedi:
Alım: 1.000.000 pay
Satım: 1.000.000 pay
Her alım ve satımda minimum pay adedi kadar talimat
verilmekte, bunun üzerindeki alım ve satım talimatları
1.000.000 pay ve katları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Alım ve Satım Saatleri: İleri fiyat uygulamasına tabidir.
Saat 13:30’dan önce iletilen alış ve satış talimatları
gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi işgünü,
13:30’dan sonra iletilen alış ve satış talimatları ise
ertesi işgünü sonunda oluşacak fiyat üzerinden
2. işgünü gerçekleştirilir.
Privia A Tipi Değişken Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (819) ve Privia B Tipi Değişken Özel Fon (820)
izahname ve içtüzüğüne www.isbank.com.tr ve www.spk.gov.tr’de yer alan sürekli bilgilendirme
formlarından ulaşılabilir.
Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin
edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici
nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım
kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil
ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek
hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında
yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına
gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir
bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin
kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy’ün ya da çalışanlarının
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul
edilmemelidir.
İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy’ün yazılı izni
olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi
davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.
“Fonlara dair veriler 28/11/2014 tarihi itibari ile hazırlanmıştır.”
Fonların risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az
risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değerleri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri 28.11.2014 tarihi itibarıyla
hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki
risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri
dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için spk.gov.tr’de yer
alan “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”i inceleyebilirsiniz.
Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak
belirlenmiştir.
Privia A Tipi Değişken Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (819)’un karşılaştırma ölçütü 02.01.2014 tarihi itibari ile
“%90 BİST-100 Endeksi + %10 Brüt Ters Repo Endeksi” olarak değiştirilmiştir.
Vergi: Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi uyarınca, hisse senedi yoğun fonlar dışındaki fonların katılma
belgelerinin elden çıkarılması esnasında elde edilen gelirler üzerinden ilk giren ilk çıkar yöntemine (FİFO’ya) göre %10
stopaj uygulanır. Hisse senedi yoğun fon niteliğindeki Privia A Tipi Değişken Özel Fon’a ilişkin stopaj oranı %0’dır.
Dağıtım Kanalı: Tüm Satış Kanallarımız.
Download

Privia Fon Bulten ARALIK14