2010’DAN BERİ KONDA BAROMETRESİ İÇERİKLERİ
TEMALAR Ekonomik Krizin Etkileri... Hukuk Anlayışı ve Algısı... Medya ve
Gündem İlişkisi... Siyasal Kimlik Tanımları...Meslek Tercihleri... Şirket ve
Markaları Değerlendirme... Başını Örtme ve Türban... Milliyetçilik ve Ulusal
Gurur... Askerliğe Bakış... İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı... Türkiye Aile
KONDA Barometresi
Yapısı... Gündelik Hayatta Ekonomik İdeoloji... Çevre Bilinci... Toplumdaki Ayıp,
Günah ve Suç Algı ve Tanımları... İnsan Hakları Algısı... Gündelik Hayatta “Öteki”
Algısı... Gündelik Hayatta Güven... Gündelik Hayatta Üzüntü... Bilime İnanç ve
Bilim Dışılık... Toplumun Belirsizlik Algısı... Toplumda Lider Tanımı ve Siyasi
¨Her bilgi ancak kaynağı kadar güvenilirdir!¨
Liderleri Değerlendirme... İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı... Gezi Parkı Olayları
Algı ve Değerlendirme... Toplumsal “Gelecek” Tanımı ve Algısı... Gezi Olaylarına
Bakış... Siyasi Gündem ve Kutuplaşma... Toplumda “İtibar” Algısı... Sorun Çözme...
ENDEKSLER
KON
DA
Kutuplaşma Endeksi... Moral Endeksi... Memnuniyet
Endeksi....Yerel Seçmen Endeksi...
GÜNCEL DURUMU TAKİP Açılım Kürt Sorununu Çözer mi?... Açılımda CHP, MHP ve
BDP’nin Rolü... İçki ve Sigara Kullanımı... Gezi Parkı Olayları... Siyasal Gerilimler ve
Suriye Meselesi... Kürt Meselesi ve Vatandaşlık... Dershaneler ve Cemaat / İktidar
Çatışması.... Kimlik Tanımları... Yol İçin Ne Feda Edilir?... Kızlı Erkekli Evler Tartışması...
Mısır, Suriye ve Dış Politika Değerlendirmesi... Ergenekon Davası ve Dava
Sonucuna Bakış... Ramazan’da Oruç... Çözüm Süreci... Demokratikleşme Paketi...
İktidar ve Medya İlişkisi... Demokratikleşme Paketi ve Gündem.... Siyasi
Konumlanma ve Yeni Anayasaya Bakış... Ergenekon... Anayasa Değişikliği... Dindar
Nesil... Şike Davası... MİT Görevlilerine Soruşturma Açma... 4+4+4 Eğitim Sistemi...
Şehir Tiyatroları... Kürtaj Olgusuna Bakış... Suriye Gerilimi... Hükümetin Karnesi...
Okullarda Kıyafet Yönetmeliği... BDP Milletvekillerinin Dokunulmazlığı
Tartışmaları... ODTÜ Olayları... Öcalan ile Görüşme.... Patriot’ların Gelişi... Ömer
Dinçer’in Bakanlıktan Alınışını Değerlendirme.... İdris Naim Şahin’in Bakanlıktan
Ba
ro
met
re
si
SİYASAL VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR DİZİSİ
2014
Alınışını Değerlendirme...Erken Seçim Olmalı mı?... Tekel Eylemleri... Anayasa
Değişikliğine Dair Fikirlerin Oluşma Süreci... KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri...
İsrail Meselesinde Ak Parti'nin Tavrı... Siyasette ve CHP’de Kılıçdaroğlu
Etkisi... Başbakan’ı Değerlendirme... Seçim Takvimi Başlarken Siyasal Eğilimler
ve Partilerin Durumları... Aday Listeleri Öncesi Siyasal Eğilimler ve
CHP Projeleri Algısı ve Etkisi... .... Seçim Vaatleri Algı ve Etkileri...
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd.
Yıldız Posta Cad. 11/6 (Çiğdem Apt.)
Esentepe/ Şişli/ İstanbul/ Turkey
t: (212) 2751766 (pbx) f: (212) 2751768
YGS'de Şifre ve Kopya İddiaları... Seçime Bir Hafta Kala Siyasi Eğilimler...
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
Referandum Tercihleri... Halk Oylaması Sonuçlarının Değerlendirmesi...
Ba
ro
met
re
nedir?
Barometre
Barometre nedir?
KONDA Barometresi periyodik olarak her ayın birinci haftası
yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir anket çalışmasıdır. Ankette
görüşülen kişilere düzenli olarak siyasi tercihleri ve demografik
özelliklerine ilişkin sorular yöneltilir. Ayrıca her ay belli bir
toplumsal tema belirlenir ve bu konu ile ilgili insanların genel
algıları, beklentileri ve tercihleri tespit edilir.
Tüm bunlar dışında, gündemi etkileyen ve demeçlerle ilgili de
kişilerin görüşleri öğrenilir. KONDA’ya özgü bir sistemle
hazırlanan araştırmanın ‘örneklem’i aracılığıyla, her seferinde,
Türkiye’deki 47 bin küsur mahalle ve köyü temsil edebilecek
150-300 mahalle ve köy belirlenir. Bu yerlere örnekleme sadık
kalınarak mutlaka gidilir, her köy ve mahallede 18’er kişi ile
hanelerinde, yüz yüze anket yapılır. Barometre raporları yapılan
bu anketlerin sonuçlarının derlenmesi ve analiz edilmesi sonucu
ortaya çıkar. Son bir ayın siyasi gelişmelerinin objektif bir bakış
açısıyla derlendiği gündem barometresi bölümü ve özel konular
hakkında yapılan derinlemesine görüşmelerin analizleri de raporları
zenginleştiren diğer unsurlardır. KONDA Barometresi’nde
okuyacağınız her rakam, bilgi ve analiz sağlam, güvenilir ve bilimsel
bir çalışmanın ürünüdür.
30 yıllık toplumsal düşünceye dair birikimini, analiz ve yorum
kapasitesini taşıyor. KONDA’da, alışık olunan demografik kategorilerin
dışında toplumsal, kültürel ve siyasal kümeler yaratıyor ve onlar
üzerine yorumlar yapıyoruz. Ancak, her ne kadar toplumu rakamsal
verilere indirgiyor olsak da, yine de her bir bireyin hakkında ayrı
rapor yazılacak kadar müstesna olduğunu düşünüyoruz. Sosyolojik
anlamdaki dinamizm ise ülke siyasetini son derece karmaşık ve
anlaşılmaz kılıyor; ancak bizim için bir o kadar da renkli hale getiriyor.
Önümüzdeki iki yıl içinde 1 yerel seçim, 1 genel seçim ve bir de
Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bir bakıma ülke seçim
rallisine giriyor. 50 yılın tarihini belirleyecek olan dinamikler ve
aktörler önümüzdeki iki yılda şekillenecek. KONDA Barometresi
Türkiye’de yaşayan insanlara dair bilgi sahibi olmak ve toplumun en
ufak kümesi hakkında dahi insani bir yorum yapabilmek için benzeri
olmayan bir kaynak özelliği taşımaya devam ediyor.
an
ket
nasıl
ONDA
rometresi
ıldır
evam ediyor.t
KONDA Barometresi
4 yıldır devam ediyor
KONDA Barometresi 4 yıldır devam ediyor ve Türkiye insanını anlama
gayreti var olduğu sürece de devam edecek.
Barometre aboneleri 4 yıldır, bu ülkede olan bitene, gelişmelere,
sonuçlara -ne kadar sıra dışı olsalar da- şaşırmadı. KONDA Barometresi
sayesinde toplumun ne düşündüğünü, nasıl algıladığını, nasıl tepki
verdiğini ve vereceğini hep bildiler. Ve bilecekler... KONDA 30 yıldır
ülke insanını takip ediyor. Toplumsal dip dalgaları ve bu dalgaların
yarattığı toplumsal değişimleri anlamaya, anlatmaya ve anlaşılır
kılmaya çalışıyor. KONDA Barometresi raporları aylık anket
çalışmalarının istatistiki verilerine dayanıyor olsa bile, KONDA’nın
bölüm
leri
Barometre bölümleri
Siyasal Eğilimleri: Toplumun siyasi eğilimleri her ay ölçülmektedir.
Dolayısıyla, Türkiye’de siyasal oranlardaki değişim sadece Barometre
raporlarından takip edilebilir. Siyaset bölümü kapsamında anketlerde
periyodik olarak farklı sorular da kullanılmaktadır. Toplumun siyasi
tercihleri ve bu tercihleri etkileyen faktörler anlaşılır bir dille raporun
içeriğinde yer almaktadır.
Güncel Siyaset: Bu bölümde güncel gelişmelerin ve demeçlerin
toplumda nasıl algılandığıyla ilgili veriler araştırmanın diğer
bulgularıyla bir arada incelenip analiz edildikten sonra özel yorumlarla
birlikte sunulmaktadır.
Anket nasıl yapılır?
yapılır?
İşimiz, ülkede yaşayan 54 milyon yetişkin insanın düşüncesini, ruh
halini, beklentisini, korkusunu ve tercihini sayısı 2800 ile 3600
arasında değişen kişi ile görüşerek ortaya çıkartmaktır. Bu, ancak her
aşaması titizlikle uygulanmak zorunda olan bir süreçle mümkün
kılınabilmektedir. Örnekleme tavizsiz sadakat bu saha çalışmasının
en önemli prensibidir. KONDA’da anketler sadece ve sadece yüz yüze
ve hanelerde yapılır. Görüşülen kişileri tedirgin edebileceğinden
kimseden kimlik bilgileri istenmez.
Anketlerin gerçekten yapılıp yapılmadığının kontrolü hem saha
sırasında hem de sonrasında 3 ayaklı bir mekanizma ile sağlanır.
Kontrol mekanizması sonucunda tüm bulgular bir araya getirilince
yanlış, sahte veya kurallara uymadan yapıldığı belirlenen anketler veri
setinden çıkartılır. KONDA’ya doğrudan bağlı olmayan herhangi bir
personel anket çalışmasında yer alamaz. Saha çalışmalarında dış
kaynak kullanımı (taşeron, outsourcing) söz konusu değildir. Her bir
anket çalışması bir hafta sonu süresince gerçekleştirilir. Anketin çapı
2500 kişi veya 50 bin kişilik olabilir; yine de, sahada çalışanların işi
Cumartesi sabah başlayıp Pazar akşamı biter.
Bu sürecin sonucu olarak, KONDA saha çalışmaları gerçeğe en
yakın ve güvenilir rakamları önünüze koyar.
Gündem Barometresi: Toplum siyaseti ve güncel gelişmeleri
medyadan takip ediyor. Ancak, kutuplaşma ve siyasi kamplaşma
medya gruplarını da köşelere çekti. Neticede, tek bir gazeteyi veya
haber bültenini takip ederek olan biten hakkında tarafsız görüş sahibi
olmak neredeyse imkansız hale geldi. Raporlarımıza yeni eklediğimiz
Gündem Barometresi bölümümüzde ise geniş kapsamlı bir medya
taraması yapıyor ve KONDA tarafsızlığı ile derleyip özetliyoruz.
Toplumsal ve Kültürel Değişim Temaları: Türkiye halkını, toplumunu
çok iyi tanıdığınızı düşünebilir; her olaya ne tepki vereceğini doğru
tahmin ettiğinizden emin olabilirsiniz. Biz değiliz... Bu nedenle, her
ay bir konu belirliyoruz ve o konu hakkında toplumun algı yapısını
ortaya koymaya çalışıyoruz. Toplumsal değişimi artık sadece siyaset
üzerinden anlatmak mümkün değil! Toplumsal değişim temalarının
tam amaçladığı da halkın çok boyutlu ruh halini takip etmektir.
Endeksler: Toplumsal yapıyı bir sefere mahsus tespit etmek
yetmiyor, değişimleri de takip etmek gerekiyor. Bu değişimi
izlemenin yöntemlerinden biri olarak her zaman ölçülmesi gereken
bir takım konuları belirledik ve bu konularla ilgili soruları periyodik
olarak farklı araştırmalarda kullandık.
Derinlemesine görüşmeler: Toplumu rakamsal olarak anlamaya
çalışıyoruz. Ancak, her bir bireyin ayrıcalıklı olduğunu düşünüyoruz.
Her insan toplumda çok küçük bir yüzde oran olabildiği gibi müstesna
bir bileşen de olabiliyor. Dolayısıyla bireyleri raporlarımızda basit
oranların ötesine taşımak için derinlemesine görüşmeler aracılığıyla
niteliksel veri olarak da çalışmamıza katıyoruz.
KONDA Barometresi kapsamında yılda 11 adet saha araştırması her ayın ilk
haftasonu yapılır; rapor, ayın son günü elinize ulaşır. Yılda 11 adet aylık rapor,
bir adet de yıllık rapor (Türkiye Demografisi 2014) üretilir. 11 adet raporun
her birinin aylık ücreti 5000 TL + KDV’dir. Ara rapor için ayrıca ücret talep
edilmez. Barometre sözleşmelerinin minimum süresi bir yıldır.
Abone olmak için lütfen bizimle irtibata geçin...
Ba
ro
met
re
nedir?
Barometre
Barometre nedir?
KONDA Barometresi periyodik olarak her ayın birinci haftası
yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir anket çalışmasıdır. Ankette
görüşülen kişilere düzenli olarak siyasi tercihleri ve demografik
özelliklerine ilişkin sorular yöneltilir. Ayrıca her ay belli bir
toplumsal tema belirlenir ve bu konu ile ilgili insanların genel
algıları, beklentileri ve tercihleri tespit edilir.
Tüm bunlar dışında, gündemi etkileyen ve demeçlerle ilgili de
kişilerin görüşleri öğrenilir. KONDA’ya özgü bir sistemle
hazırlanan araştırmanın ‘örneklem’i aracılığıyla, her seferinde,
Türkiye’deki 47 bin küsur mahalle ve köyü temsil edebilecek
150-300 mahalle ve köy belirlenir. Bu yerlere örnekleme sadık
kalınarak mutlaka gidilir, her köy ve mahallede 18’er kişi ile
hanelerinde, yüz yüze anket yapılır. Barometre raporları yapılan
bu anketlerin sonuçlarının derlenmesi ve analiz edilmesi sonucu
ortaya çıkar. Son bir ayın siyasi gelişmelerinin objektif bir bakış
açısıyla derlendiği gündem barometresi bölümü ve özel konular
hakkında yapılan derinlemesine görüşmelerin analizleri de raporları
zenginleştiren diğer unsurlardır. KONDA Barometresi’nde
okuyacağınız her rakam, bilgi ve analiz sağlam, güvenilir ve bilimsel
bir çalışmanın ürünüdür.
30 yıllık toplumsal düşünceye dair birikimini, analiz ve yorum
kapasitesini taşıyor. KONDA’da, alışık olunan demografik kategorilerin
dışında toplumsal, kültürel ve siyasal kümeler yaratıyor ve onlar
üzerine yorumlar yapıyoruz. Ancak, her ne kadar toplumu rakamsal
verilere indirgiyor olsak da, yine de her bir bireyin hakkında ayrı
rapor yazılacak kadar müstesna olduğunu düşünüyoruz. Sosyolojik
anlamdaki dinamizm ise ülke siyasetini son derece karmaşık ve
anlaşılmaz kılıyor; ancak bizim için bir o kadar da renkli hale getiriyor.
Önümüzdeki iki yıl içinde 1 yerel seçim, 1 genel seçim ve bir de
Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bir bakıma ülke seçim
rallisine giriyor. 50 yılın tarihini belirleyecek olan dinamikler ve
aktörler önümüzdeki iki yılda şekillenecek. KONDA Barometresi
Türkiye’de yaşayan insanlara dair bilgi sahibi olmak ve toplumun en
ufak kümesi hakkında dahi insani bir yorum yapabilmek için benzeri
olmayan bir kaynak özelliği taşımaya devam ediyor.
an
ket
nasıl
ONDA
rometresi
ıldır
evam ediyor.t
KONDA Barometresi
4 yıldır devam ediyor
KONDA Barometresi 4 yıldır devam ediyor ve Türkiye insanını anlama
gayreti var olduğu sürece de devam edecek.
Barometre aboneleri 4 yıldır, bu ülkede olan bitene, gelişmelere,
sonuçlara -ne kadar sıra dışı olsalar da- şaşırmadı. KONDA Barometresi
sayesinde toplumun ne düşündüğünü, nasıl algıladığını, nasıl tepki
verdiğini ve vereceğini hep bildiler. Ve bilecekler... KONDA 30 yıldır
ülke insanını takip ediyor. Toplumsal dip dalgaları ve bu dalgaların
yarattığı toplumsal değişimleri anlamaya, anlatmaya ve anlaşılır
kılmaya çalışıyor. KONDA Barometresi raporları aylık anket
çalışmalarının istatistiki verilerine dayanıyor olsa bile, KONDA’nın
bölüm
leri
Barometre bölümleri
Siyasal Eğilimleri: Toplumun siyasi eğilimleri her ay ölçülmektedir.
Dolayısıyla, Türkiye’de siyasal oranlardaki değişim sadece Barometre
raporlarından takip edilebilir. Siyaset bölümü kapsamında anketlerde
periyodik olarak farklı sorular da kullanılmaktadır. Toplumun siyasi
tercihleri ve bu tercihleri etkileyen faktörler anlaşılır bir dille raporun
içeriğinde yer almaktadır.
Güncel Siyaset: Bu bölümde güncel gelişmelerin ve demeçlerin
toplumda nasıl algılandığıyla ilgili veriler araştırmanın diğer
bulgularıyla bir arada incelenip analiz edildikten sonra özel yorumlarla
birlikte sunulmaktadır.
Anket nasıl yapılır?
yapılır?
İşimiz, ülkede yaşayan 54 milyon yetişkin insanın düşüncesini, ruh
halini, beklentisini, korkusunu ve tercihini sayısı 2800 ile 3600
arasında değişen kişi ile görüşerek ortaya çıkartmaktır. Bu, ancak her
aşaması titizlikle uygulanmak zorunda olan bir süreçle mümkün
kılınabilmektedir. Örnekleme tavizsiz sadakat bu saha çalışmasının
en önemli prensibidir. KONDA’da anketler sadece ve sadece yüz yüze
ve hanelerde yapılır. Görüşülen kişileri tedirgin edebileceğinden
kimseden kimlik bilgileri istenmez.
Anketlerin gerçekten yapılıp yapılmadığının kontrolü hem saha
sırasında hem de sonrasında 3 ayaklı bir mekanizma ile sağlanır.
Kontrol mekanizması sonucunda tüm bulgular bir araya getirilince
yanlış, sahte veya kurallara uymadan yapıldığı belirlenen anketler veri
setinden çıkartılır. KONDA’ya doğrudan bağlı olmayan herhangi bir
personel anket çalışmasında yer alamaz. Saha çalışmalarında dış
kaynak kullanımı (taşeron, outsourcing) söz konusu değildir. Her bir
anket çalışması bir hafta sonu süresince gerçekleştirilir. Anketin çapı
2500 kişi veya 50 bin kişilik olabilir; yine de, sahada çalışanların işi
Cumartesi sabah başlayıp Pazar akşamı biter.
Bu sürecin sonucu olarak, KONDA saha çalışmaları gerçeğe en
yakın ve güvenilir rakamları önünüze koyar.
Gündem Barometresi: Toplum siyaseti ve güncel gelişmeleri
medyadan takip ediyor. Ancak, kutuplaşma ve siyasi kamplaşma
medya gruplarını da köşelere çekti. Neticede, tek bir gazeteyi veya
haber bültenini takip ederek olan biten hakkında tarafsız görüş sahibi
olmak neredeyse imkansız hale geldi. Raporlarımıza yeni eklediğimiz
Gündem Barometresi bölümümüzde ise geniş kapsamlı bir medya
taraması yapıyor ve KONDA tarafsızlığı ile derleyip özetliyoruz.
Toplumsal ve Kültürel Değişim Temaları: Türkiye halkını, toplumunu
çok iyi tanıdığınızı düşünebilir; her olaya ne tepki vereceğini doğru
tahmin ettiğinizden emin olabilirsiniz. Biz değiliz... Bu nedenle, her
ay bir konu belirliyoruz ve o konu hakkında toplumun algı yapısını
ortaya koymaya çalışıyoruz. Toplumsal değişimi artık sadece siyaset
üzerinden anlatmak mümkün değil! Toplumsal değişim temalarının
tam amaçladığı da halkın çok boyutlu ruh halini takip etmektir.
Endeksler: Toplumsal yapıyı bir sefere mahsus tespit etmek
yetmiyor, değişimleri de takip etmek gerekiyor. Bu değişimi
izlemenin yöntemlerinden biri olarak her zaman ölçülmesi gereken
bir takım konuları belirledik ve bu konularla ilgili soruları periyodik
olarak farklı araştırmalarda kullandık.
Derinlemesine görüşmeler: Toplumu rakamsal olarak anlamaya
çalışıyoruz. Ancak, her bir bireyin ayrıcalıklı olduğunu düşünüyoruz.
Her insan toplumda çok küçük bir yüzde oran olabildiği gibi müstesna
bir bileşen de olabiliyor. Dolayısıyla bireyleri raporlarımızda basit
oranların ötesine taşımak için derinlemesine görüşmeler aracılığıyla
niteliksel veri olarak da çalışmamıza katıyoruz.
KONDA Barometresi kapsamında yılda 11 adet saha araştırması her ayın ilk
haftasonu yapılır; rapor, ayın son günü elinize ulaşır. Yılda 11 adet aylık rapor,
bir adet de yıllık rapor (Türkiye Demografisi 2014) üretilir. 11 adet raporun
her birinin aylık ücreti 5000 TL + KDV’dir. Ara rapor için ayrıca ücret talep
edilmez. Barometre sözleşmelerinin minimum süresi bir yıldır.
Abone olmak için lütfen bizimle irtibata geçin...
Ba
ro
met
re
nedir?
Barometre
Barometre nedir?
KONDA Barometresi periyodik olarak her ayın birinci haftası
yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir anket çalışmasıdır. Ankette
görüşülen kişilere düzenli olarak siyasi tercihleri ve demografik
özelliklerine ilişkin sorular yöneltilir. Ayrıca her ay belli bir
toplumsal tema belirlenir ve bu konu ile ilgili insanların genel
algıları, beklentileri ve tercihleri tespit edilir.
Tüm bunlar dışında, gündemi etkileyen ve demeçlerle ilgili de
kişilerin görüşleri öğrenilir. KONDA’ya özgü bir sistemle
hazırlanan araştırmanın ‘örneklem’i aracılığıyla, her seferinde,
Türkiye’deki 47 bin küsur mahalle ve köyü temsil edebilecek
150-300 mahalle ve köy belirlenir. Bu yerlere örnekleme sadık
kalınarak mutlaka gidilir, her köy ve mahallede 18’er kişi ile
hanelerinde, yüz yüze anket yapılır. Barometre raporları yapılan
bu anketlerin sonuçlarının derlenmesi ve analiz edilmesi sonucu
ortaya çıkar. Son bir ayın siyasi gelişmelerinin objektif bir bakış
açısıyla derlendiği gündem barometresi bölümü ve özel konular
hakkında yapılan derinlemesine görüşmelerin analizleri de raporları
zenginleştiren diğer unsurlardır. KONDA Barometresi’nde
okuyacağınız her rakam, bilgi ve analiz sağlam, güvenilir ve bilimsel
bir çalışmanın ürünüdür.
30 yıllık toplumsal düşünceye dair birikimini, analiz ve yorum
kapasitesini taşıyor. KONDA’da, alışık olunan demografik kategorilerin
dışında toplumsal, kültürel ve siyasal kümeler yaratıyor ve onlar
üzerine yorumlar yapıyoruz. Ancak, her ne kadar toplumu rakamsal
verilere indirgiyor olsak da, yine de her bir bireyin hakkında ayrı
rapor yazılacak kadar müstesna olduğunu düşünüyoruz. Sosyolojik
anlamdaki dinamizm ise ülke siyasetini son derece karmaşık ve
anlaşılmaz kılıyor; ancak bizim için bir o kadar da renkli hale getiriyor.
Önümüzdeki iki yıl içinde 1 yerel seçim, 1 genel seçim ve bir de
Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bir bakıma ülke seçim
rallisine giriyor. 50 yılın tarihini belirleyecek olan dinamikler ve
aktörler önümüzdeki iki yılda şekillenecek. KONDA Barometresi
Türkiye’de yaşayan insanlara dair bilgi sahibi olmak ve toplumun en
ufak kümesi hakkında dahi insani bir yorum yapabilmek için benzeri
olmayan bir kaynak özelliği taşımaya devam ediyor.
an
ket
nasıl
ONDA
rometresi
ıldır
evam ediyor.t
KONDA Barometresi
4 yıldır devam ediyor
KONDA Barometresi 4 yıldır devam ediyor ve Türkiye insanını anlama
gayreti var olduğu sürece de devam edecek.
Barometre aboneleri 4 yıldır, bu ülkede olan bitene, gelişmelere,
sonuçlara -ne kadar sıra dışı olsalar da- şaşırmadı. KONDA Barometresi
sayesinde toplumun ne düşündüğünü, nasıl algıladığını, nasıl tepki
verdiğini ve vereceğini hep bildiler. Ve bilecekler... KONDA 30 yıldır
ülke insanını takip ediyor. Toplumsal dip dalgaları ve bu dalgaların
yarattığı toplumsal değişimleri anlamaya, anlatmaya ve anlaşılır
kılmaya çalışıyor. KONDA Barometresi raporları aylık anket
çalışmalarının istatistiki verilerine dayanıyor olsa bile, KONDA’nın
bölüm
leri
Barometre bölümleri
Siyasal Eğilimleri: Toplumun siyasi eğilimleri her ay ölçülmektedir.
Dolayısıyla, Türkiye’de siyasal oranlardaki değişim sadece Barometre
raporlarından takip edilebilir. Siyaset bölümü kapsamında anketlerde
periyodik olarak farklı sorular da kullanılmaktadır. Toplumun siyasi
tercihleri ve bu tercihleri etkileyen faktörler anlaşılır bir dille raporun
içeriğinde yer almaktadır.
Güncel Siyaset: Bu bölümde güncel gelişmelerin ve demeçlerin
toplumda nasıl algılandığıyla ilgili veriler araştırmanın diğer
bulgularıyla bir arada incelenip analiz edildikten sonra özel yorumlarla
birlikte sunulmaktadır.
Anket nasıl yapılır?
yapılır?
İşimiz, ülkede yaşayan 54 milyon yetişkin insanın düşüncesini, ruh
halini, beklentisini, korkusunu ve tercihini sayısı 2800 ile 3600
arasında değişen kişi ile görüşerek ortaya çıkartmaktır. Bu, ancak her
aşaması titizlikle uygulanmak zorunda olan bir süreçle mümkün
kılınabilmektedir. Örnekleme tavizsiz sadakat bu saha çalışmasının
en önemli prensibidir. KONDA’da anketler sadece ve sadece yüz yüze
ve hanelerde yapılır. Görüşülen kişileri tedirgin edebileceğinden
kimseden kimlik bilgileri istenmez.
Anketlerin gerçekten yapılıp yapılmadığının kontrolü hem saha
sırasında hem de sonrasında 3 ayaklı bir mekanizma ile sağlanır.
Kontrol mekanizması sonucunda tüm bulgular bir araya getirilince
yanlış, sahte veya kurallara uymadan yapıldığı belirlenen anketler veri
setinden çıkartılır. KONDA’ya doğrudan bağlı olmayan herhangi bir
personel anket çalışmasında yer alamaz. Saha çalışmalarında dış
kaynak kullanımı (taşeron, outsourcing) söz konusu değildir. Her bir
anket çalışması bir hafta sonu süresince gerçekleştirilir. Anketin çapı
2500 kişi veya 50 bin kişilik olabilir; yine de, sahada çalışanların işi
Cumartesi sabah başlayıp Pazar akşamı biter.
Bu sürecin sonucu olarak, KONDA saha çalışmaları gerçeğe en
yakın ve güvenilir rakamları önünüze koyar.
Gündem Barometresi: Toplum siyaseti ve güncel gelişmeleri
medyadan takip ediyor. Ancak, kutuplaşma ve siyasi kamplaşma
medya gruplarını da köşelere çekti. Neticede, tek bir gazeteyi veya
haber bültenini takip ederek olan biten hakkında tarafsız görüş sahibi
olmak neredeyse imkansız hale geldi. Raporlarımıza yeni eklediğimiz
Gündem Barometresi bölümümüzde ise geniş kapsamlı bir medya
taraması yapıyor ve KONDA tarafsızlığı ile derleyip özetliyoruz.
Toplumsal ve Kültürel Değişim Temaları: Türkiye halkını, toplumunu
çok iyi tanıdığınızı düşünebilir; her olaya ne tepki vereceğini doğru
tahmin ettiğinizden emin olabilirsiniz. Biz değiliz... Bu nedenle, her
ay bir konu belirliyoruz ve o konu hakkında toplumun algı yapısını
ortaya koymaya çalışıyoruz. Toplumsal değişimi artık sadece siyaset
üzerinden anlatmak mümkün değil! Toplumsal değişim temalarının
tam amaçladığı da halkın çok boyutlu ruh halini takip etmektir.
Endeksler: Toplumsal yapıyı bir sefere mahsus tespit etmek
yetmiyor, değişimleri de takip etmek gerekiyor. Bu değişimi
izlemenin yöntemlerinden biri olarak her zaman ölçülmesi gereken
bir takım konuları belirledik ve bu konularla ilgili soruları periyodik
olarak farklı araştırmalarda kullandık.
Derinlemesine görüşmeler: Toplumu rakamsal olarak anlamaya
çalışıyoruz. Ancak, her bir bireyin ayrıcalıklı olduğunu düşünüyoruz.
Her insan toplumda çok küçük bir yüzde oran olabildiği gibi müstesna
bir bileşen de olabiliyor. Dolayısıyla bireyleri raporlarımızda basit
oranların ötesine taşımak için derinlemesine görüşmeler aracılığıyla
niteliksel veri olarak da çalışmamıza katıyoruz.
KONDA Barometresi kapsamında yılda 11 adet saha araştırması her ayın ilk
haftasonu yapılır; rapor, ayın son günü elinize ulaşır. Yılda 11 adet aylık rapor,
bir adet de yıllık rapor (Türkiye Demografisi 2014) üretilir. 11 adet raporun
her birinin aylık ücreti 5000 TL + KDV’dir. Ara rapor için ayrıca ücret talep
edilmez. Barometre sözleşmelerinin minimum süresi bir yıldır.
Abone olmak için lütfen bizimle irtibata geçin...
2010’DAN BERİ KONDA BAROMETRESİ İÇERİKLERİ
TEMALAR Ekonomik Krizin Etkileri... Hukuk Anlayışı ve Algısı... Medya ve
Gündem İlişkisi... Siyasal Kimlik Tanımları...Meslek Tercihleri... Şirket ve
Markaları Değerlendirme... Başını Örtme ve Türban... Milliyetçilik ve Ulusal
Gurur... Askerliğe Bakış... İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı... Türkiye Aile
KONDA Barometresi
Yapısı... Gündelik Hayatta Ekonomik İdeoloji... Çevre Bilinci... Toplumdaki Ayıp,
Günah ve Suç Algı ve Tanımları... İnsan Hakları Algısı... Gündelik Hayatta “Öteki”
Algısı... Gündelik Hayatta Güven... Gündelik Hayatta Üzüntü... Bilime İnanç ve
Bilim Dışılık... Toplumun Belirsizlik Algısı... Toplumda Lider Tanımı ve Siyasi
¨Her bilgi ancak kaynağı kadar güvenilirdir!¨
Liderleri Değerlendirme... İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı... Gezi Parkı Olayları
Algı ve Değerlendirme... Toplumsal “Gelecek” Tanımı ve Algısı... Gezi Olaylarına
Bakış... Siyasi Gündem ve Kutuplaşma... Toplumda “İtibar” Algısı... Sorun Çözme...
ENDEKSLER
KON
DA
Kutuplaşma Endeksi... Moral Endeksi... Memnuniyet
Endeksi....Yerel Seçmen Endeksi...
GÜNCEL DURUMU TAKİP Açılım Kürt Sorununu Çözer mi?... Açılımda CHP, MHP ve
BDP’nin Rolü... İçki ve Sigara Kullanımı... Gezi Parkı Olayları... Siyasal Gerilimler ve
Suriye Meselesi... Kürt Meselesi ve Vatandaşlık... Dershaneler ve Cemaat / İktidar
Çatışması.... Kimlik Tanımları... Yol İçin Ne Feda Edilir?... Kızlı Erkekli Evler Tartışması...
Mısır, Suriye ve Dış Politika Değerlendirmesi... Ergenekon Davası ve Dava
Sonucuna Bakış... Ramazan’da Oruç... Çözüm Süreci... Demokratikleşme Paketi...
İktidar ve Medya İlişkisi... Demokratikleşme Paketi ve Gündem.... Siyasi
Konumlanma ve Yeni Anayasaya Bakış... Ergenekon... Anayasa Değişikliği... Dindar
Nesil... Şike Davası... MİT Görevlilerine Soruşturma Açma... 4+4+4 Eğitim Sistemi...
Şehir Tiyatroları... Kürtaj Olgusuna Bakış... Suriye Gerilimi... Hükümetin Karnesi...
Okullarda Kıyafet Yönetmeliği... BDP Milletvekillerinin Dokunulmazlığı
Tartışmaları... ODTÜ Olayları... Öcalan ile Görüşme.... Patriot’ların Gelişi... Ömer
Dinçer’in Bakanlıktan Alınışını Değerlendirme.... İdris Naim Şahin’in Bakanlıktan
Ba
ro
met
re
si
SİYASAL VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR DİZİSİ
2014
Alınışını Değerlendirme...Erken Seçim Olmalı mı?... Tekel Eylemleri... Anayasa
Değişikliğine Dair Fikirlerin Oluşma Süreci... KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri...
İsrail Meselesinde Ak Parti'nin Tavrı... Siyasette ve CHP’de Kılıçdaroğlu
Etkisi... Başbakan’ı Değerlendirme... Seçim Takvimi Başlarken Siyasal Eğilimler
ve Partilerin Durumları... Aday Listeleri Öncesi Siyasal Eğilimler ve
CHP Projeleri Algısı ve Etkisi... .... Seçim Vaatleri Algı ve Etkileri...
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd.
Yıldız Posta Cad. 11/6 (Çiğdem Apt.)
Esentepe/ Şişli/ İstanbul/ Turkey
t: (212) 2751766 (pbx) f: (212) 2751768
YGS'de Şifre ve Kopya İddiaları... Seçime Bir Hafta Kala Siyasi Eğilimler...
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
Referandum Tercihleri... Halk Oylaması Sonuçlarının Değerlendirmesi...
2010’DAN BERİ KONDA BAROMETRESİ İÇERİKLERİ
TEMALAR Ekonomik Krizin Etkileri... Hukuk Anlayışı ve Algısı... Medya ve
Gündem İlişkisi... Siyasal Kimlik Tanımları...Meslek Tercihleri... Şirket ve
Markaları Değerlendirme... Başını Örtme ve Türban... Milliyetçilik ve Ulusal
Gurur... Askerliğe Bakış... İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı... Türkiye Aile
KONDA Barometresi
Yapısı... Gündelik Hayatta Ekonomik İdeoloji... Çevre Bilinci... Toplumdaki Ayıp,
Günah ve Suç Algı ve Tanımları... İnsan Hakları Algısı... Gündelik Hayatta “Öteki”
Algısı... Gündelik Hayatta Güven... Gündelik Hayatta Üzüntü... Bilime İnanç ve
Bilim Dışılık... Toplumun Belirsizlik Algısı... Toplumda Lider Tanımı ve Siyasi
¨Her bilgi ancak kaynağı kadar güvenilirdir!¨
Liderleri Değerlendirme... İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı... Gezi Parkı Olayları
Algı ve Değerlendirme... Toplumsal “Gelecek” Tanımı ve Algısı... Gezi Olaylarına
Bakış... Siyasi Gündem ve Kutuplaşma... Toplumda “İtibar” Algısı... Sorun Çözme...
ENDEKSLER
KON
DA
Kutuplaşma Endeksi... Moral Endeksi... Memnuniyet
Endeksi....Yerel Seçmen Endeksi...
GÜNCEL DURUMU TAKİP Açılım Kürt Sorununu Çözer mi?... Açılımda CHP, MHP ve
BDP’nin Rolü... İçki ve Sigara Kullanımı... Gezi Parkı Olayları... Siyasal Gerilimler ve
Suriye Meselesi... Kürt Meselesi ve Vatandaşlık... Dershaneler ve Cemaat / İktidar
Çatışması.... Kimlik Tanımları... Yol İçin Ne Feda Edilir?... Kızlı Erkekli Evler Tartışması...
Mısır, Suriye ve Dış Politika Değerlendirmesi... Ergenekon Davası ve Dava
Sonucuna Bakış... Ramazan’da Oruç... Çözüm Süreci... Demokratikleşme Paketi...
İktidar ve Medya İlişkisi... Demokratikleşme Paketi ve Gündem.... Siyasi
Konumlanma ve Yeni Anayasaya Bakış... Ergenekon... Anayasa Değişikliği... Dindar
Nesil... Şike Davası... MİT Görevlilerine Soruşturma Açma... 4+4+4 Eğitim Sistemi...
Şehir Tiyatroları... Kürtaj Olgusuna Bakış... Suriye Gerilimi... Hükümetin Karnesi...
Okullarda Kıyafet Yönetmeliği... BDP Milletvekillerinin Dokunulmazlığı
Tartışmaları... ODTÜ Olayları... Öcalan ile Görüşme.... Patriot’ların Gelişi... Ömer
Dinçer’in Bakanlıktan Alınışını Değerlendirme.... İdris Naim Şahin’in Bakanlıktan
Ba
ro
met
re
si
SİYASAL VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR DİZİSİ
2014
Alınışını Değerlendirme...Erken Seçim Olmalı mı?... Tekel Eylemleri... Anayasa
Değişikliğine Dair Fikirlerin Oluşma Süreci... KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri...
İsrail Meselesinde Ak Parti'nin Tavrı... Siyasette ve CHP’de Kılıçdaroğlu
Etkisi... Başbakan’ı Değerlendirme... Seçim Takvimi Başlarken Siyasal Eğilimler
ve Partilerin Durumları... Aday Listeleri Öncesi Siyasal Eğilimler ve
CHP Projeleri Algısı ve Etkisi... .... Seçim Vaatleri Algı ve Etkileri...
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd.
Yıldız Posta Cad. 11/6 (Çiğdem Apt.)
Esentepe/ Şişli/ İstanbul/ Turkey
t: (212) 2751766 (pbx) f: (212) 2751768
YGS'de Şifre ve Kopya İddiaları... Seçime Bir Hafta Kala Siyasi Eğilimler...
ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
Referandum Tercihleri... Halk Oylaması Sonuçlarının Değerlendirmesi...
Download

Barometre nedir?