KKTC ELEKTRİK KURUMU
18 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ TARİFE ÜCRETLERİ
Tarife Kod ve Tarife İsmi
Eski Maktu Ücretler
01 Geçici Akım Tarifesi
14 Geçici Akım Tarifesi II
02 konut Tarifesi (ilk 250 Kws için) Yoksul
02 konut Tarifesi (0- 250 Kws )
02 konut Tarifesi ( 251-500 Kws )
02 konut Tarifesi ( 501-750 Kws )
02 konut Tarifesi (751 Kws üzeri)
Yeni
Maktu
Ücretler
TÜKETİM ÜCRETLERİ
ESKİ
Her kWs için
Yeni
artış oranı
Tarife
Ücretleri
1,26
23,53%
0,87
24,29%
0,25
0,00%
0,45
18,42%
0,55
25,00%
0,67
28,85%
0,84
29,23%
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
Her kWs için
Her kWs için
Her kWs için
Her kWs için
Her kWs için
1,02
0,70
0,25
0,38
0,44
0,52
0,65
Her kWs için
0,40
0,46
15,00%
1.Dilim
2.Dilim
0,40
0,38
0,46
0,45
15,00%
18,42%
Her kWs için
0,40
0,46
15,00%
03 Ticari Tarife
Tek faz
Çok faz
18,17
31,50
18,17
31,50
04 Ticari Tarife
Her KVA
için
7,00
7,00
05 Endüstri Tarife
Tek faz
Çok faz
18,17
31,50
18,17
31,50
06 Endüstri Tarife
Her KVA
için
7,00
7,00
1.Dilim
2.Dilim
0,40
0,38
0,46
0,45
15,00%
18,42%
06 (a) Endüstri Tarife
Her KVA
için
3,50
3,50
1.Dilim
2.Dilim
0,40
0,38
0,46
0,45
15,00%
18,42%
07 Turizm Tarife
Tek faz
Çok faz
18,17
31,50
18,17
31,50
Her kWs için
0,40
0,46
15,00%
08 Turizm Tarife
Her KVA
için
7,00
7,00
1.Dilim
2.Dilim
0,40
0,38
0,46
0,45
15,00%
18,42%
09 Su Motorları
Tek faz
Çok faz
18,17
31,50
18,17
31,50
Her kWs için
0,40
0,46
15,00%
0,63
0,53
-15,87%
Her kWs için
0,38
0,45
18,42%
Her kWs için
0,60
0,68
13,33%
10 Sokak Işıkları
12 Savunma Tarifesi
13 Devlet Daireleri Tarifesi
Tek faz
Çok faz
18,17
31,50
18,17
31,50
Kıb-Tek Bilgi İşlem Birimi 18 OCAK 2014
Kıb-Tek Bilgi İşlem Birimi
HİZMET KARŞILIĞI ÜCRET VE TARİFELERE GÖRE ALINACAK DEPOZİTO MİKTARLARI
18 OCAK 2014 Tarihinden itibaren
Eski
1- Tesisat Kontrol :
a. Kontrol :.........................................................................................
Yeni
ücretsiz
b. 2.ve daha sonraki her kontrol (Re-Testing) veya teftiş (Re-Inspection) için her defasında
89,32
89,32
2- Sayaç Kontrol Ücreti......................................................................
89,32
89,32
3- Ödeme yapılmaması veya tüketicinin kusuru nedeni ile kesilen elektrik enerjisinin yeniden
89,32
89,32
4- Sigorta Değişimi :
a. Kurum hizmet merkezinden 0-4 km arası mesafede bulunan bina veya yerde yapılacak
değişimde :............................................................
55,68
55,68
89,32
89,32
1- Tarife Kod No : 01 uygulamasında ...................................................:
933,00
933,00
2- Tarife Kod No : 02 uygulamasında ...................................................:
469,00
469,00
3- Tarife Kod No : 03 uygulamasında ...................................................:
674,00
674,00
4- Tarife Kod No : 04 uygulamasında ...................................................:
3.973,00
3.973,00
5- Tarife Kod No : 05 uygulamasında ...................................................:
674,00
674,00
6- Tarife Kod No : 06 uygulamasında ...................................................:
3.973,00
3.973,00
7- Tarife Kod No : 07 uygulamasında ...................................................:
674,00
674,00
8- Tarife Kod No : 08 uygulamasında ...................................................:
3.973,00
3.973,00
9- Tarife Kod No : 09 uygulamasında ...................................................:
674,00
674,00
10- Tarife Kod No : 10 uygulamasında ...................................................:
0,00
0,00
11- Tarife Kod No : 11 uygulamasında ...................................................:
0,00
0,00
12- Tarife Kod No : 12 uygulamasında ...................................................:
0,00
0,00
13- Tarife Kod No : 13 uygulamasında ...................................................:
674,00
674,00
bağlanması için :................................................
b. Kurum hizmet merkezinden 4 km'den fazla mesafede bulunan bina veya yerde yapılacak
değişimde :....................................................
SEÇİLECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK DEPOZİTO MİKTARLARI
Kıb-Tek Bilgi İşlem Birimi
Download

KKTC ELEKTRİK KURUMU Kıb-Tek Bilgi İşlem Birimi