NAME:
SURNAME:
CLASS:
ANSWER KEY(CEVAP ANAHTARI)
A) Uygun Sınıf yönergelerini aşağıdaki resimlerin altına yazınız.(7X2=14)
Turn on the lights.
/ Clean the board,please. / Be quiet! /
Turn off the lights. / Come in. / Turn around.
1.Be quiet
5. Come in
2. Turn on the lights
6. Turn around
/
sit down .
3. Turn off the lights
4. Sit down
7. Clean the board
B) Aşağıdaki cümleleri anlamlarını kutudan bulup yanına yazınız.(5x4=20)
1.
2.
3.
4.
5.
Affedersiniz !
__________________________________
Buyurun!
__________________________________
Tekrar söyler misiniz? ______________________________
Kaleminizi verir misiniz?_____________________________
Işıkları kapatınız! __________________________________
5.
3.
4.
1.
2.
Turn off the lights,please!
Say that again,please.
Give me your pencil please
Excuse me!
Here you are.
C) Aşağıdaki sayılar ilgili isteneni yazınız.(10x2=20)
Aşağıdaki sayıları İngilizce yazınız.
7 - seven
Aşağıdaki sayıları rakamla yazınız.
Ninety-nine :
99
11 - eleven
Twenty –five :
25
9 - nine
Seventy:
70
5 - five
Sixty- two :
62
100 – one -hundred
One hundred:
100
D) Kutudaki kelimeleri uygun okul objeleriyle eşleştiriniz.(8x2=16)
f
c
e
b
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Pencil
Sharpener
Ruler
Book
Notebook
Pencilcase
Scissors
Eraser
a
g
h
d
E)Aşağıdaki soruları kendize göre cevaplayınız(5x2=10)
1)Where are you from?
I ‘m from Turkey.
2)Do you like playing chess?
Yes,I do/ No, I don’t.
3)Do you like playing with marbles? Yes,I do/ No, I don’t.
4)Do you like skipping rope?
Yes, I do/ No,I don’t.
5)Do you like playing with dolls?
Yes,I do/No,I don’t.
F)Aşağıdaki cümlelerin İngilizce anlamlarını ( )parantez içine numara vererek yazınız(10x2=20)
1)Şarkı söylemek
( 6 )Dancing
2)İngilizce öğrenmek
( 1)Singing
3)Sek sek oynamak
( 2 )Learning English
4)Futbol oynamak
(8)Riding a bike
5)Masa tenisi oynamak
(7)Reading comics
6)Dans etmek
(4)Playing football
7)Çizgi roman okumak
(3)Playing hopscotch
8)Bisiklete binmek
(5)Playing table tennis
9)Sallanmak
(10)Swimming
10)Yüzmek
(9 )Swinging
Hazan KILIÇ
Teacher Of English
Download

4-1 Cevap Anahtarı