Hindistan
Doğal Taş
Sektörü
Ülke Raporu
Nisa Özdemir
Hindistan Genel Bilgiler
Hindistan güney Asya'da yer alan, güneyinde Hint Okyanusu, batısında Pakistan, kuzeyinde
Çin, Bhutan ve Nepal, doğusunda ise Bangladeş ve Myanmar ile komşu olan; 1,20 milyar
nüfusa sahip, yüz ölçümü bakımından dünyanın yedinci büyük devletidir.
1947 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Hindistan Cumhuriyeti'nin yönetim şekli
federal cumhuriyettir. Hindistan 28 eyalet ve 7 birlik bölgesinden oluşur. Eyaletleri; Andhra
Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal
Pradesh, Jammu ve Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu,
Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal’dir. Birlik bölgeleri ise Andaman ve
Nicobar Adaları, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Lakshadweep
ve Puducherry’dir.
Doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olmayan Hindistan'daki en önemli maddeler;
kömür, demir ve boksittir. Hindistan'da her yıl 10 milyon kişi iş gücüne katılmaktadır. Bölgeler
arasında gelir dağılımı ve ekonomik gelişmişlik bakımından farklılıklar vardır. Hindistan; kırsal
kesimde yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusunun yanı sıra; yüksek eğitimli ve nitelikli iş
gücüne de sahip bir ülkedir. Çalışan nüfusun % 60'ı tarım sektöründe istihdam edilmiştir.
Hindistan, bilişim özellikle de iletişim sektöründe büyük ilerleme kaydetmiştir.
Tablo 1. Hindistan Genel Bilgiler
Resmi adı
Hindistan Cumhuriyeti, Bharat Ganrajya
Yönetim Şekli
Parlementer sistemle yönetilen Demokratik Cumhuriyet
Nüfus
1,252 milyar (2013)
Yüzölçümü
3.287.263 km2
Başkent
Yeni Delhi (21,8 milyon)
Resmi diller
Hintçe en çok kullanılan resmi dildir. 14 tane daha resmi
dil daha vardır
Dinler
Hinduizm (%80,5), İslam (%13,4), Hristiyanlık (2,3), Sih
(%1,9), Budizm (%0,8), Jain (%0,4)
Başlıca Şehirleri Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad
İklim
Yarı Tropikal ve Tropikal. Haziran ve Eylül ayları arası
muson mevsimidir.
Telefon Kodu
91
2
The Economist Intelligence Unit (EIU), India Country Report, January 2013
Genel Ekonomik Durum
Hindistan ekonomisi hizmetler sektörü ve tarım sektörünü içeren iki farklı yapıdan
oluşmaktadır. 2013 yılına göre; Hindistan hizmetler sektörünün GSYİH içindeki payı % 64,8
olarak gerçekleşirken; tarım sektörünün payı % 13,7; sanayinin payı ise % 21,5 olmuştur.
Yıllar içinde tarım sektörünün GSYİH içindeki payının azalması beklense de; muson
yağmurları hala GSYİH dalgalanmalarına sebep olabilmektedir. Hindistan 1990'lı yılların
başında son ekonomik reformları başlatmış ve bu tarihten itibaren ekonomik büyüme sürekli
hale gelmiştir. Hindistan; ciddi bir satın alma gücüne sahip 200-300 milyon tüketicinin
yaşadığı, gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının yıllar içinde azaldığı bir ülkedir. Ve
2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması
beklenmektedir.
Tablo 2. Hindistan Temel Ekonomik Göstergeler
2011 a
GSYİH (milyar $)
1.858
Reel Büyüme (%)
6,9
Kişi Başına Düşen Gelir ($, Satın 1.563
Alma Gücü Paritesine Göre)
Tüketici Fiyatları Enflasyonu
(%, Yıl Sonu)
İhracat (fob, milyar $)
İthalat (fob, milyar $)
Döviz Kuru (Rs:US$,
ortalama)
2012 a
2013 a
2014 b
2015 b
1.882
3,3
1.523
2.183
5,8
1.560
2.583
7,3
2.589
3.044
7,3
4.950
3.577
7,6
5.360
8,9
9,3
9,6
8
7,4
7,2
301,4
462,4
46,67
289,5
488,9
53,32
336,6
466,04
61,85
408,3
502,4
51,28
480,3
740,9
49,78
565,3
830,5
48,31
Kaynak: EIU, India Country Report
a)Gerçekleşme b) EIU tahmini
Tablo 3. Hindistan - Sektörler İtibariyle Ekonomik Büyüme (% Değişim)
Sektör
2011 a 2012 a 2013 a 2014 b 2015 b 2016b
Tarım
2,8
2,6
3
3,2
3,4
3
Sanayi
3,4
4
6,5
7,4
8,2
8,3
Hizmetler
8,9
9
9,2
9,5
9,7
9,6
Kaynak: EIU, India Country Report
(a)
2016 b
Gerçekleşme (b) EIU tahmini
3
Hindistan Dış Ticaret
2012 yılı Hindistan ihracat rakamlarına baktığımızda; bir önceki seneye göre azalma
gözlenirken 2013 yılında ihracatın artış eğiliminde olduğunu görürüz. 2013 yılında % 16,2’lik
bir büyümeyle 336,6 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir. Hindistan'ın ihracatındaki başlıca
ülkeler, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Singapur ve Hong Kong'dur.
Başlıca ihracat kalemleri; Petrol yağları, elmaslar, mücevherat, ilaçlar, fener, yangın
söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb., telefon, telgraf için elektrikli cihazlar ve demir
cevherleri ve konsantreleridir.
Tablo 4. Hindistan İhracat Değerleri (1.000 $)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
İthalatçı Ülke
ABD
BAE
ÇİN
SİNGAPUR
HONG KONG
SUUDİ ARABİSTAN
BİRLEŞİK RALLIK
HOLLANDA
DİĞER BÖLGELER
ALMANYA
JAPONYA
BELÇİKA
BREZİLYA
BANGLADEŞ
VİETNAM
GÜNEY AFRİKA
İTALYA
FRANSA
ENDONEZYA
MALEZYA
İRAN
SRİ LANKA
TÜRKİYE
TOPLAM
2011
2012
32.919.043
37.369.375
16.717.786
15.627.481
12.585.974
5.133.491
8.879.115
9.693.191
18.842.078
8.260.406
5.592.608
7.395.367
5.391.310
3.405.516
3.466.525
4.319.584
5.049.009
5.045.984
6.400.248
3.798.820
2.462.295
4.452.043
3.618.000
301.483.250
Kaynak: www.trademap.org
4
2013
37.170.686 41.956.732
35.781.394 33.980.431
14.729.317 16.416.825
13.552.711 14.189.022
11.940.402 13.666.555
8.546.654 12.357.201
8.100.177 10.559.406
9.466.429
9.170.038
2.434.523
8.477.572
7.133.757
8.081.320
6.415.550
7.325.476
5.558.480
6.855.063
6.162.712
6.111.836
4.936.672
5.993.950
3.658.160
5.987.614
4.973.300
5.742.467
4.294.288
5.617.486
5.020.327
5.597.194
6.021.918
5.557.939
3.791.196
5.496.821
2.572.134
5.433.901
3.813.120
4.753.967
3.672.082
4.555.538
289.564.769 336.611.389
Değişim
(%)
12,9%
-5,0%
11,5%
4,7%
14,5%
44,6%
30,4%
-3,1%
248,2%
13,3%
14,2%
23,3%
-0,8%
21,4%
63,7%
15,5%
30,8%
11,5%
-7,7%
45,0%
111,3%
24,7%
24,1%
16,2%
Hindistan ithalatında öne çıkan ülkeler ise; Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
İsviçre, ABD ve Irak’tır. Hindistan'ın 2013 yılındaki ithalatı bir önceki yıla göre; %4,7 oranında
azalarak 466 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Tablo 5. Hindistan İthalat Değerleri (1.000 $)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
52
İhracatçı Ülke
ÇİN
SUUDİ ARABİSTAN
BAE
İSVİÇRE
ABD
IRAK
KUVEYT
ENDONEZYA
VENEZÜELA
KATAR
NİJERYA
ALMANYA
GÜNEY KORE
AVUSTRALYA
JAPONYA
BELÇİKA
İRAN
MALEZYA
HONG KONG
GÜNEY AFRİKA
TÜRKİYE
TOPLAM
2011
2012
2013
55.483.025 54.140.455 51.635.444
28.423.659 32.826.639 36.596.585
35.471.580 37.799.115 32.964.585
31.367.450 28.718.213 24.659.313
22.573.883 24.105.441 22.600.341
17.442.398 19.519.129 20.230.180
14.690.533 17.786.792 17.591.600
13.964.663 14.068.291 14.984.084
6.040.744 12.123.229 14.948.571
11.258.453 16.385.926 14.606.452
13.604.802 13.962.157 13.759.369
14.901.182 14.765.654 13.079.266
12.362.469 13.675.087 12.426.659
13.416.619 12.928.894 10.871.894
11.218.263 12.362.967 10.489.824
10.349.754 10.244.338 10.071.885
11.488.128 13.349.275 10.031.595
9.106.225 10.494.094
9.330.737
11.815.428
7.626.615
7.732.617
9.329.231
8.034.741
7.351.755
886.632
1.052.939
872.255
462.402.791 488.976.378 466.045.567
Değişim
(%)
-4,6%
11,5%
-12,8%
-14,1%
-6,2%
3,6%
-1,1%
6,5%
23,3%
-10,9%
-1,5%
-11,4%
-9,1%
-15,9%
-15,2%
-1,7%
-24,9%
-11,1%
1,4%
-8,5%
-17,2%
-4,7%
Kaynak: www.trademap.org
Hindistan-Türkiye Dış Ticaret
Hindistan, 2012 - 2013 döneminde Türkiye için hedef ülkelerden birisi olarak belirlenmiştir. İki
ülke arasında en yüksek ticaret hacmine 2011 yılında ulaşılmıştır. Yıllar içinde; Türkiye'nin
ithalatındaki artış oranı, ihracatınkinden fazla olduğu için ticaret dengesi Türkiye'nin aleyhine
işlemektedir. Türkiye'nin Hindistan'a ihracatında ilk sırada ham, yarı işlenmiş, pudra halinde
altın; ikinci sırada, bakır cevherleri ve konsantreleri üçüncü sırada ise 2515 GTİP no'lu
mermer, traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar gelmektedir. Türkiye'nin Hindistan'dan
ithalatında ise başlıca ürünler sırasıyla şöyledir: Petrol ve bitümenli minerallerden üretilen-
5
ham hariç-yağlar; Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) - perakende değil; 87.01-87.05
pozisyonlardaki taşıtların aksam ve parçaları.
Tablo 6. Türkiye - Hindistan Dış Ticaret Değerleri (1.000$)
YIL
İHRACAT İTHALAT
DENGE
HACİM
2009
411.164
1.891.252
-1.480.088
2.302.416
2010
606.835
3.409.938
-2.803.103
4.016.773
2011
756.070
6.498.651
-5.742.581
7.254.721
2012
791.738
5.843.582
-5.051.844
6.635.320
2013
587.179
6.367.869
-5.780.690
6.955.048
2014 OCAK - EYLÜL
461.909
5.145.301
-4.683.392
5.607.210
Kaynak: www.trademap.org
Dünya Doğal Taş Ticareti
2013 yılında dünya doğal taş ithalatı 19,5 milyar dolar olup, başlıca ithalatçı ülkeler; %16,6’lık
payıyla ABD, % 15,1’lik payıyla Çin, %5’lik payıyla Japonya, % 3,8’lik payıyla Güney Kore ve
%3,7'lik payıyla Almanya’dır. 2008 yılında yaşanan krizden sonra dünya doğal taş ithalat
değerlerinde büyük bir düşüş yaşanmış, 2008'de 17 milyar dolar olan ithalat değeri 2009'da
13,8 milyar dolara inmiş ve sonrasında ekonomik toparlanmaya bağlı olarak kademeli artışa
geçmiştir.
Dünya doğal taş ihracatı incelendiğinde ise Çin % 32,1’lik payıyla birinci sırada yer alırken;
İtalya % 12,2'lik payıyla ikinci sırada, Türkiye % 10,8’lik payıyla üçüncü sırada yer alır. Bu
ülkeleri Hindistan, Brezilya, İspanya, Portekiz, Mısır Yunanistan ve Almanya izlemektedir.
Hindistan Doğal Taş Sektörü
Hindistan taş kültürüne sahip bir ülkedir ve doğal taş sektörü; ülkedeki en önemli sanayi
dallarından biridir. Hindistan'da bulunan doğal taş çeşitleri; granit, mermer, kum taşı, kireç
taşı, kayrak taşı ve kuvarsittir. Hindistan'da inşaat sektörü başta olmak üzere; dekorasyon,
anıt ve heykeller, süs ve hediyelik eşya imalatı doğal taş tüketim alanlarını oluşturur. Doğal
taş tüketimini incelediğimizde, en fazla tüketilen ürünün mermer olduğunu görürüz ve
Hindistan; sadece mermer konusunda yaklaşık 10 milyon tüketiciye sahiptir.
6
Özellikle renkli mermerler; hediyelik eşya ve güzel sanatlar alanında tüketilen başlıca doğal
taş çeşididir. Hindistan'daki toplam doğal taş tüketicilerinin de 100 milyon civarında olduğu
tahmin edilmektedir.
Hindistan doğal taş sektöründe; mimarlar, iç mimarlar, büyük oteller doğal taş alıcılarını
oluşturur. Doğal taşın kullanılacağı projeye göre alım yapan bu tarz yetkililerin dışında, kendi
tüketim ihtiyaçlarına göre büyük mağazalarda / showroomlarda beğeni ve ihtiyaçlarına göre
kişisel alım yapan son tüketiciler de vardır.
Hindistan doğal taş sektöründe; gelir durumlarına göre farklı kalitede ürün tercih eden; her
kesime göre yüksek katma değerli ürün, orta kaliteli ürün ve düşük kaliteli ürünler
bulunmaktadır. Gelir seviyesi düşük kesimler için piyasada yerli üretim olan düşük kaliteli
ürünler bulunmaktadır. Kalite düzeyi daha yüksek olan orta kaliteli ürünler ise gelir düzeyi
daha iyi olan kesime hitap eden yerli ve ithal ürünlerden oluşmaktadır. Yüksek katma değerli
ürünler ise ithal ya da kalitesi yüksek yerli Hint doğal taşlarıdır ve özel projeler için
kullanılmaktadır.
Hindistan inşaat sektörü de doğrudan doğal taş sektörünü etkilemektedir. İnşaat sektörü,
ekonomik krizden çok fazla etkilenmemiş ve hızlı büyüyen ekonomisi; inşaat sektöründe de
giderek artan inşaat faaliyetleriyle kendini göstermiştir. Hindistan inşat sektöründe yaklaşık
olarak 32 milyon kişi istihdam edilmektedir ve GSYİH'nin %7'sini oluşturmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda da inşaat sektöründeki talebin % 9 oranında büyümesi ve daha fazla
kişiye iş sağlaması beklenmektedir. Özellikle konut talebi başta olmak üzere, ulaştırma,
sulama, kentsel gelişim alanlarında önümüzdeki yıllarda bu sektördeki faaliyetlerin giderek
artması beklenmektedir. İnşaat sektöründeki gelişmeler de doğrudan doğal taş sektörünü
etkilemektedir.
Eyaletler Bazında Doğal Taş Sektörü
Eyaletler bazında mermer rezervlerinin yoğun olduğu bölgeler; Rajasthan, Gujarat, Madhya
Pradesh, Haryana ve Andhra Pradesh eyaletleridir. Bu eyaletlerin içinde Rajasthan eyaleti
mermer üretiminin % 90'ına sahiptir. Toplam mermer rezervinin 2,2 milyar ton olduğu tahmin
edilmektedir. Gujarat ve Madyha Pradesh eyaletleri ise ince taneli mermer üretiminde
öndedir. Bihar, Jammu- Kaşmir, Maharashtra, Sikkim, Uttar Pradesh ve Bengel eyaletlerinde
ise yeni mermer çeşitleri üretilmeye başlanmıştır.
7
Tablo 7. Hindistan Mermer Rezervleri - Eyaletler Bazında
Eyalet
Rezerv ( Milyon Ton)
Rajasthan
1.144
Jammu & Kashmir
405
Madhya Pradesh
400
Gujarat
95
Chhattisgarh
83
Maharashtra
59
Haryana
22
Uttaranchal
6
Sikkim
2
TOPLAM
2.216
Kaynak: www.cdos-india.com
Hindistan yaklaşık 43 milyon m3 granit rezervine sahiptir. Bu miktarla dünya granit
rezervlerinin %20'sine sahiptir. Hindistan granit üretimi ve ihracatında da dünya
sıralamasında üst sıralardadır. Granit rezervlerinin bulunduğu bölgeler; Karnataka, Andhra
Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Batı Bengal ve Gujarat’tır.
Ayrıca; Hindistan kum taşı rezervlerine de sahiptir. Rezervin %90'lık oranı Rajasthan
eyaletindendir. (Bharatpur, Dhoulpur, Jodhpur Kota, HawaiiMadhpour, Bundi, Chittorgarh,
Bikaner, Jhalawar, Pali ve Jaisalmer) Kum taşının yanında; Hindistan ayrıca 50 milyon tonluk
kayrak taşı rezervlerine de sahiptir. Önemli yataklar; Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh
ve Madhya Pradesh eyaletlerinde bulunmaktadır.
Tablo 8. Hindistan Granit Rezervleri- Eyaletler Bazında
Eyalet
Rezerv (Milyon m3)
Karnataka
9.740
Jharkhand
8.847
Rajasthan
8.479
Madhya Pradesh
6.271
Andhra Pradesh
2.788
Orissa
2.135
Maharashtra
1.159
Bihar
878
Tamil Nadu
713
Assam
584
Uttar Pradesh
495
Gujarat
420
8
Meghalaya
286
Chhatisgarh
50
Haryana
34
West Bengal
33
Kerala
4
TOPLAM
42.916
Kaynak: www.cdos-india.com
Hindistan Doğal Taş İhracatı
Hindistan, doğal taş ticaretinde önemli bir tüketici aynı zamanda önemli bir ihracatçı ve
üreticidir. Hindistan dünya doğal taş ihracatında; Çin, İtalya, ve Türkiye'den sonra dördüncü
sırada yer almaktadır. 2013 yılı verilerine Çin; dünya doğal taş ihracat değerinde %32.1
oranındaki payıyla ilk sırada yer alırken; İtalya %12,2'lik payıyla ikinci sırada, Türkiye;%
10,8'lik payıyla üçüncü sırada yer alır. Hindistan ise %10 oranındaki payıyla dördüncü sırada
yer almaktadır.
Blok ve işlenmiş granit, Hindistan'ın ihracatında öne çıkan ürünlerdir. Çin, ABD, Birleşik
Krallık ve İtalya Hindistan’dan alım yapmakta olan önde gelen ülkelerdir. 2013 yılı verilerine
göre Türkiye; Hindistan doğal taş ihracat değerinde % 3,8 oranındaki payıyla dördüncü
sırada yer almaktadır. Blok ürün bazında Hindistan'ın ihracat gerçekleştirdiği başlıca ülkeler;
Çin, Birleşik Krallık, Belçika, ABD, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'dır.
Blok ürün ihracatında granit önde gelen ürün grubudur. Hindistan'ın granit-blok ihraç ettiği
başlıca ülkeler ise; Çin, Tayvan, Hong Kong, İtalya, Vietnam ve ABD'dir.
Hindistan'ın blok ürün ihracat değerlerinde; 2006 ve 2008 yıllarında bir düşüş yaşanmış, son
olarak 2012 - 2013 yılları arasında % 12 oranında bir büyüme görülmüş ve ihracat değeri 248
milyon dolar olmuştur.
Blok Mermer-Traverten ihracatında ise; Birleşik Krallık, Çin, Belçika, İtalya, Kanada ve
Fransa önde gelen ithalatçı ülkelerdir. 2005 yılı hariç, tüm yıllarda bu ürün grubu ihracatında
belirgin bir artış görülmüş ve 2013 yılı Hindistan blok mermer- traverten ihracat değeri 240,2
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İşlenmiş ürünlerde Hindistan'ın ihracatında öne çıkan ülkeler; ABD, Türkiye, Almanya,
Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Belçika ve Kanada'dır. 2013 yılında 1,1 milyar
dolar olarak gerçekleşen Hindistan işlenmiş doğal taş ihracat değerlerinde; Türkiye'ye 75,5
milyon dolar değerinde işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirilmiştir.
9
Tablo 9. 2013 Yılı İçin Hindistan Doğal Taş İhracatı- Ürünlere Göre (Değer: 1000$)
GTİP
680223
251611
251620
680293
251612
251690
ÜRÜN AÇIKLAMASI
İşlenmiş Granit
Blok Granit
Kabaca Yontulmuş Kum Taşı
İnşaata elverişli granit
Kabaca Yontulmuş Granit
Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar
DİĞER
TOPLAM
DEĞER
918.407
575.998
131.356
107.651
78.064
67.443
169.006
2.047.925
Kaynak: www.trademap.org
Hindistan Doğal Taş İthalatı
2013 yılında Hindistan’ın doğal taş ithalatında İtalya %35'lık payıyla ilk sırada yer alırken; Çin
%14,9 payıyla ikinci, Türkiye ise %14,5 oranındaki payıyla üçüncü sırada yer almaktadır.
İthalat yapılan diğer önemli ülkeler; Umman, Vietnam, Sri Lanka, Mısır, Norveç, Yunanistan
ve Brezilya’dır.
Hindistan doğal taş ithalatı blok mermer ve traverten ağırlıklıdır. 2013 yılı blok mermer
traverten ithalat değerinde % 10,2 oranında bir artış yaşanmış ve 226 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. İtalya % 53,6'lik oranı ile pazarda ilk sırada yer alırken, Türkiye %24,7'lik
oranıyla ikinci sırada, Vietnam ise %8,3’lük oranıyla üçüncü sırada yer almıştır.
Tablo 10. Hindistan Blok Mermer Traverten İthalatı - Ülkeler Bazında (1.000$)
İhracatçı Ülke
İTALYA
TÜRKİYE
VİETNAM
MISIR
İRAN
TOPLAM
2011
75.334
33.581
9.707
3.150
1.344
145.459
2012
113.351
51.203
7.913
7.972
1.753
205.198
2013
121.221
55.934
18.812
11.866
4.247
226.054
%
53,6%
24,7%
8,3%
5,2%
1,9%
-
Kaynak: www.trademap.org
Hindistan'ın işlenmiş mermer- traverten ithalat verilerine baktığımızda ise; ham blok mermer
traverten alımına kıyasla daha az oranda gerçekleştiğini görürüz. Hindistan'ın ülkeler bazında
işlenmiş mermer- traverten alımlarına baktığımızda, Türkiye'nin yedinci sırada yer aldığını
görürüz.
10
Tablo 11. Hindistan İşlenmiş Mermer-Traverten İthalatı- Ülkeler Bazında (1.000$)
İhracatçı Ülke
ÇİN
UMMAN
İTALYA
SRİ LANKA
VİETNAM
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
TOPLAM
2011
2012
38.709 46.997
18.852 30.199
25.851 24.395
13.146 15.147
515
6.494
6.153
3.395
5.593
3.584
126.405 145.488
2013
46.976
36.430
19.855
16.504
3.844
3.631
3.586
141.442
%
33,2%
25,8%
14,0%
11,7%
2,7%
2,6%
2,5%
-
Kaynak: www.trademap.org
Hindistan'ın doğal taş ithalatı ürün grupları bazında incelendiğinde; blok mermer-traverten
alımının ürün grupları içerisindeki ağırlığı görülür.
Tablo 12. Hindistan Doğal Taş İthalatı - Ürün Gruplarına Göre (1.000$ )
GTİP
ÜRÜN AÇIKLAMASI
251512 Blok Mermer Traverten
Yontulmaya, inşaata elverişli
680221
işlenmiş taşlar,
251611 Kabaca Yontulmuş Granit
680223 İnşaata Elverişli Granit
DİĞER
TOPLAM
2011
144.589
2012
203.498
2013
%
225.394 54,79%
120.838
143.553
140.490 34,15%
15.024
13.618
17.045
311.114
15.632
13.914
13.458
390.055
19.296
15.526
10.654
411.360
4,69%
3,77%
2,59%
-
Kaynak: www.trademap.org
Türkiye - Hindistan Doğal Taş Ticareti
Türkiye'nin Hindistan'a ihraç ettiği doğal taşın yaklaşık % 90'ı blok mermer ve travertendir.
İşlenmiş ürün ihracatı, blok mermer ihracatıyla karşılaştırıldığında önemsenmeyecek kadar
azdır. Hindistan'ın doğal taş ithalatında; Türkiye, İtalya ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer
alır. Değer ve miktar olarak Türkiye'nin Hindistan'a doğal taş ihracatı 2008 yılında % 125.7
büyüme ile belirgin bir artış yaşamış ve 2011 yılına kadar artış devam etmiştir. 2011 yılında
Hindistan'ın Türkiye'den doğal taş ithalatı % 19,5 oranında azalarak 39 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise Türkiye 59,6 milyon dolar ile %14,5’luk paya ulaşmıştır.
Hindistan pazarında Türkiye'nin rakipleri olarak görülebilecek diğer ülkeler; İtalya ve Çin'dir.
İtalya ve Çin'den sonra Umman ve Vietnam da diğer önemli rakip ülkelerdir. Türk ürünleri
Hindistan pazarında tanınmakta; kalite, renk skalası, ürün çeşitliliği bakımından tercih
edilmektedir. Ancak Türk ürünleri fiyat olarak istenen düzeyde ihraç edilememektedir.
Örneğin İtalyan ürünleri; tüketiciler arasında kalite ve prestij algısı oluşturduğu ve çok değerli
11
görüldüğü için; fiyat olarak da üst düzeyde ihraç edilmektedir. Hindistan'ın blok mermer
traverten ithalatını; ülkelere göre birim fiyat bazında incelediğimizde, Türkiye'nin konumunu
diğer ülkelerle kıyaslayarak rahatlıkla görebiliriz.
Tablo 13. Hindistan Blok Mermer Traverten - Birim Fiyat
2011
Birim
Fiyat
($/Ton)
355
2012
Birim
Fiyat
($/Ton)
352
2013
Birim
Fiyat
($/Ton)
379
TÜRKİYE
335
349
357
VİETNAM
305
304
358
MISIR
303
289
352
İRAN
314
351
378
İSPANYA
353
354
365
YUNANİSTAN
389
395
386
ÇİN
386
365
364
ÜLKELER
İTALYA
Kaynak: www.trademap.org
Tablo 14. Hindistan İşlenmiş Mermer Traverten- Birim Fiyat
ÜLKELER
2010
2011
2012
2013
Birim Fiyat
Birim Fiyat
Birim Fiyat
Birim Fiyat
($/Ton)
814
($/Ton)
991
($/Ton)
1.068
($/Ton)
1.018
UMMAN
827
796
892
902
İTALYA
894
1.123
1.034
1.203
SRİ LANKA
828
1.026
970
1.017
VİETNAM
886
861
1.232
1.055
YUNANİSTAN
971
1.171
1.065
733
TÜRKİYE
824
1.037
934
875
1.322
993
1.400
1.199
BUTAN
988
1.605
1.288
859
İSPANYA
920
966
1.145
1.222
DÜNYA ORTALAMASI
849
980
1004
994
ÇİN
PORTEKİZ
Kaynak: www.trademap.org
12
Türkiye'nin Hindistan'a ürün grubu bazında doğal taş ihracat verilerine baktığımızda;
%91,5'lik kısmının blok mermer-traverten olduğunu görürüz. Tablodaki verilere göre; inşaata
elverişli diğer işlenmiş taşlar ve işlenmiş kayağan taşı 2012 yılında gerçekleştirilirken 2013
yılında bu ürün için ihracat yapılmadığı gözlenmiştir.
Tablo 15. Türkiye'nin Hindistan'a Doğal Taş İhracatı - Ürün Grubu Bazında
2012
MAL GRUBU
BLOK MERMERTRAVERTEN
İŞLENMİŞ MERMER
İŞLENMİŞ TRAVERTEN
İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER
İŞLENMİŞ TAŞLAR
TABİ TAŞLARDAN
KARO,RANÜL,PARÇA VE
TOZLARI
TOPLAM
Değer
(USD)
Miktar
(Kg)
2014 OCAK - EKİM
2013
Değer
(USD)
Miktar
(Kg)
Değer
(USD)
Miktar
(Kg)
172.929.200 46.750.810 153.653.256 42.409.950 138.564.445 38.533.928
5.177.613
3.216.935
4.655.196
3.822.771
4.187.027
2.855.413
858.422
526.267
294.900
85.823
5.590
5.793
4
93
0
0
4.500
940
432.000
28.944
765.976
53.943
432.000
30.240
179.397.239 50.523.050 159.369.328 46.372.486 143.193.562 41.426.315
Kaynak: İMMİB
Türkiye'nin Hindistan'dan doğal taş ithalat verilerine baktığımızda; işlenmiş granitin miktar ve
değer olarak ilk sırada yer aldığını görürüz. Önde gelen diğer ürün grupları ise; işlenmiş
mermer-traverten ve kayağan taşıdır.
Tablo 16. Türkiye'nin Hindistan'dan Doğal Taş İthalatı - Ürün Grubu Bazında
2012
MAL GRUBU
İşlenmiş Granit
İşlenmiş Mermer-Traverten
Blok Mermer – Traverten
İşlenmiş kayağan taşı, kayağan
taşından eşya
Diğer
TOPLAM
Miktar
(Ton)
2014 OCAK - EYLÜL
2013
Değer
(1.000
USD)
Miktar
(Ton)
Değer
(1.000
USD)
Değer
(1.000
USD)
Miktar
(Ton)
118.121
2.731
91
72.769
1.228
36
142.542
4.777
284
83.420
1.986
78
N.A
N.A
N.A
64.645
1.577
30
4
93
0
0
0
0
1.965
122.912
724
74.850
3.583
151.186
1.167
86.651
N.A
N.A
550
66.802
Hindistan Doğal Taş Sektöründe Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Hindistan'da doğal taş ürünlerinin marka tasarımı ve stratejisi, diğer ülkelere kıyasla çok
önemli değildir. Müşterilerin satın alırken daha çok dikkat ettikleri husus kalitedir. Yine de
ürünler için prestijli bir marka yaratmak, İtalyan mermeri örneğini düşünürsek her açıdan
fayda sağlayacaktır.
13
İtalyan mermerleri Hint pazarında en değerli, en prestijli ürün olarak algılanmaktadır. Bu
yüzden İtalyan ürünleri; Türk ürünleri karşısında daha avantajlı bir konumdadır. Ülke imajı,
doğal taş tüketicilerinin satın alma kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Türk ürünleri Hint
pazarında tanınmakta, prestijli ve kaliteli bir imaj çizmektedir ancak İtalya menşeli ürünlerin
kalite algısı çok yüksek olduğu için fiyat olarak Türk ürünleri daha aşağıdadır. Hindistan
doğal taş pazarında yer edinmek isteyen Türk firmalarının; kalite ve fiyattan ödün
vermemeleri gerekir. Bunun yanında orta ve üst sınıfa hitap eden ürünlerle Hint pazarını
hedeflemek Türk firmaları için avantajlı olacaktır.
Hindistan yüksek gümrük vergileri ile yerel sanayisini korumaya çalışan bir ülkedir. Gümrük
vergileri yüksektir ve birçok ürüne ek vergi uygulanmaktadır. Bunun sonucunda ürünün
gümrük vergisi iki katına bile çıkabilmektedir. Hindistan'a taşımacılık için kullanılan
konteynerlere ağırlık kısıtlaması getirilmiştir.
Hindistan ve Türkiye bankaları arasında işbirliği yoktur ve Türk bankalarından alınan teminat
mektuplarının kabul edilmemesi ve aracı bankalar ile yapılan işlemlerin pahalı olması iki ülke
arasındaki sorunlardan bazılarıdır.
Hindistan pazarında Türk ihracatçı firmaların yaşadığı en büyük sorunlardan biri; ithalat
kotası ve ithalat lisansıdır. Firmaların yaşadığı diğer zorluklar ise; para transferinin
gecikmesi, gümrük prosedürlerinin fazla olması ve bankacılık işlemleri olarak özetlenebilir.1
Hindistan'a doğal taş ihracatını arttırmak için; firmaların fuarlara katılması çok önemlidir.
Hindistan pazarında yer alan Türk firmalarının çoğu var olan müşterilerine fuarlar aracılığıyla
ulaştıklarını söylemiştir. Hindistan pazarında Türk ürünlerinin tanındığını, kalite, ürün
çeşitliliği ve renk skalası
açısından diğer ülke ürünleri arasında ön plana çıktığını
söyleyebiliriz. Bunun yanında Türk ürünlerinin daha fazla tanınması ve prestijinin
yükseltilmesi için reklam faaliyetlerinin arttırılması ihracatçı firmalar için avantaj yaratacaktır.
Hindistan pazarında Türk ürünleri; kalite, renk skalası ve ürün çeşitliliği bakımından fark
yaratır. Buna rağmen Türk ihracatçı firmaları arasında fiyat politikası konusunda birlik
sağlanamaması sonucu fiyatın düşürülmesi suretiyle; Türk ürünleri hak ettiği düzeydeki
fiyattan pazarlanamamaktır. Bu konuda sektördeki firmalar arasında birlik ve beraberlik
sağlanması, ortak stratejiler ve politikalar oluşturulması; Türk ürünlerinin daha yüksek
fiyatlardan ihraç edilmesini sağlayacaktır.
1
Hindistan Doğal Taş Sektörü, Yerinde Pazar Araştırması,Ekonomi Bakanlığı,2011
14
Doğal Taş Sektörü - Dağıtım Kanalları
Hindistan doğal taş sektöründeki dağıtım kanalları belli bir sistem içinde yürür. Doğal taş
sektöründe ithal ürün için dağıtım zinciri şu şekildedir:
1) İthalatçı 2) Nihai işleyici / Üretici 3) Distribütör / Toptancı 4) Perakendeci 5) Son Kullanıcı
Blok taşların ithalatında, ithalatçının taşı işlemek için gerekli lisanslara sahip olmasına dikkat
etmek gerekmektedir. Hindistan çoğunlukla ham blok alımlar yaptığı için ithal edilen ürünler
genellikle kesim işlemine tabi tutulmaktadırlar. Lisanslı ithalatçıların ithal ettikleri blokları
işledikten sonra dağıtım zincirine dahil ettikleri görülmektedir.
Hindistan pazarına girmek isteyen Türk ihracatçı firmaları için en iyi yol; Hindistan'daki belirli
bölgelerin talebini karşılayan toptancılarla birlikte çalışan lisanslı ithalatçılara ürün
pazarlamalarıdır. Lisanslı ithalatçının dağıtım ağının geniş olmasına özellikle dikkat etmek
ihracatçı firma için çok önemli bir etkendir. Eğer doğal taş tüketicisi projelerinde kullanmak
üzere ithal eden bir inşaat firması ise, dağıtım kanallarındaki bazı halkalar atlanıp, ürün
doğrudan son kullanıcıya da ulaştırılabilmektedir. İnşaat firmaları yanında; mimarlar, iç
dekorasyon tasarımcıları ve dekoratörler de yürüttükleri projeye göre doğrudan ürün alımı
yapabilirler. Firmaların doğrudan alım yapan bu tarz son kullanıcılara ulaşmak için fuarlara
katılıp, sektörel dergilerde yer alması bağlantı kurmaları açısından fayda sağlayacaktır. Eğer
firmalar, ürünlerini büyük hacimlerde ihraç ediyorlarsa, Hindistan'da bir işleme tesisi
kurmaları kâr marjını arttırabilir.
Hindistan'da son yıllarda inşaat sektörü hızla geliştiği için ihracatçı firmaların doğrudan inşaat
şirketleriyle bağlantı kurup ürün pazarlamaları, Hindistan pazarı için avantajlı diğer bir yol
olarak görünmektedir.
Hindistan pazarının büyüklüğü göz önüne alındığında; yerel bir acente ya da dağıtıcı ile
çalışmak pazardaki son kullanıcıya ulaşmak açısından çok önemlidir. Yerel bir ortağın
sağlayacağı pazara ilişkin bilgiler, bürokratik işlemlerde sağlayacağı kolaylık, ürünlerin
tanıtımı açısından sağlayacağı avantaj; ihracatçı firma için özellikle pazara ilk giriş yapacak
firmalar için çok önemlidir. 2
Doğal Taş Sektörü - Ödeme Şekilleri
Doğal Taş ithalatıyla ilgili Hindistan pazarında bazı genel kurallar vardır.
2
Hindistan Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması, Ekonomi Bakanlığı, 2011
15
 İthalatçılar siparişlerinde FOB cinsinden çalışırlar.
 En yaygın ödeme şekli belge karşılığı (vesaik mukabili) ödemedir. (90-120 gün)
Hindistan'daki firmaların dış ticarette genellikle akreditif kullandığı bilinmektedir. Bu yüzden
Türk firmalarının da Hindistan pazarında akreditif ödeme şeklini kullanmaları fayda
sağlayacaktır. 3
Doğal Taş Sektörü - Nakliye
Deniz yolunun doğal taşlar için temel nakliye seçeneği olduğu bilinmektedir. Hindistan,
Türkiye için uzak bir pazar olmasına rağmen Çin'deki durumun aksine navlun bedeli
düşüktür. Firmalar, ihracatı gerçekleştirirken "navlun ve sigorta bedelini" de ihraç fiyatına
eklemeyi unutmamalıdırlar. Hindistan uzak bir pazar olduğu için; bir konteynerin Hindistan'a
ulaşması 15 - 20 gün sürebilmektedir. İklim şartları ve limanlardaki bekleme süresi ihracatçı
firmaların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biridir.
Hindistan'da doğal taş ithalatında gerekli belgeler şunlardır:

Tek İdari Belge (Single Administrative Document- SAD)

Ticari Fatura

Menşe Şahadetnamesi (İthalatçı tarafından talep edilebilir)

Taşıma Belgeleri

Kargo Manifestosu

Koli/ Ambalaj Listesi ( içerik beyanı)

Ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin işleme sertifikası (gerekli ise)4
Doğal Taş Sektörü - Gümrük Vergileri ve Diğer Engeller
Hindistan'daki doğal taş sektörü de bazı diğer sanayi kolları gibi tarifeler ve tarife dışı
engeller tarafından korunmaktadır. Doğal taş ürünlerinin ithali, "ithal lisansı" olmayan
firmalar için yasaktır. İthalat yapabilmek için gereken "ithal lisansı" da Dış Ticaret Genel
Müdürlüğü ya da onun atadığı ilgili birimler tarafından verilir.
2515 GTİP no'lu blok mermer ve traverten ithalatı, "İthalatın sınırlı olduğu" grupta yer
almaktadır. Hindistan tüm ülkelerden bir yılda ithal edebileceği blok mermer-traverten
miktarını yıllar itibariyle kısıtlamıştır. Yıllar içinde kota konusunda olumlu gelişmeler olsa da;
3
4
Hindistan Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması, Ekonomi Bakanlığı, 2011
Hindistan Doğal Taş Sektörü, Yerinde Pazar Araştırması, Ekonomi Bakanlığı, 2011
16
hâlâ istenen düzeyde değildir. 2010 yılında 300 bin ton olan blok mermer traverten ithalat
kotası; 2012 yılında 600 bin ton olmuş; 2014 yılı sonunda ise 800 bin tona çıkarılmıştır.
Tablo 17. Hindistan Blok Mermer- Traverten İthalat Kotası
Yıllar
Kota
2011
300.000 ton
2012
500.000 ton
2013
600.000 ton
2014
800.000 ton
Bu kısıtlama nedeniyle "ithal lisansı”nın karaborsaya düşmesi suni fiyat artışına sebep
olmaktadır. Hindistan doğal taş pazarına girmek isteyen ya da zaten ihracat gerçekleştiren
yabancı firmalar için engelleyici olan bu durum, sektördeki bir kaç kartel firmasının kazanç
sağlamasına sebep olmaktadır. Böylece Hindistan ithalat politikası bu firmalar tarafından
desteklenmeye devam edilmektedir.
Doğal taş sektöründe uygulanan kotaların yanında; Hintli mermer üreticilerine yurtdışında
ocak açtıkları takdirde; “100 bin ton ilave” blok mermer ithal etme hakkı verilmiştir. Bu durum
da Hint pazarına doğal taş ihraç etmek isteyen yabancı firmalar için büyük bir dezavantajdır.
Hindistan pazarına girmek isteyen ya da zaten ihracat gerçekleştirmekte olan Türk firmaları
için büyük bir engel teşkil eden Hindistan kota sorununun çözümüne yönelik olarak Birliğimiz
de çeşitli girişimlerde bulunmuştur.
Tablo 18. Hindistan Doğal Taş Sektörü Gümrük Vergisi Oranları
GTİP
ÜRÜN ADI
2515
Mermer ve Traverten, Ekosin Su Mermeri, Kireçli Taşlar
%
2515.11 Mermer ve Traverten (Ham/Kabaca Yontulmuş)
10
2515.12 Mermer ve Traverten (Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş)
10
2515.20 Ekosin ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Kireçli Taşlar
10
2516
Granit, Porfir, Bazalt, Gre ve Yontulmaya/İnşaata Elverişli Diğer Taşlar
2516.11 Granit (Ham/Kabaca Yontulmuş)
10
2516.12 Granit; Blok, Kalın Dilimler Şeklinde Kesilmiş
10
2516.20 Granit
10
2516.90 Yontulmaya ve İnşaata Elverişli Diğer Taşlar
10
17
6802
Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayağan Hariç)
6802.10 Karo, Küp vb. Eşya (Suni Olarak Boyanmış Granül ve Küçük Parçalar)
10
6802.21 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (Yontulmuş/Kesilmiş)
10
6802.23 Granit; Yontulmaya Elverişli
10
6802.29 Diğer Taşlar; Yontulmaya Elverişli
10
6802.91 Mermer, Traverten ve Su Mermeri (İşlenmiş/Yontulmamış)
10
6802.92 Diğer Kalkerli Taşlar
10
6802.93 Granit
10
6802.99 Diğer Taşlar
10
Kaynak: Market Access Database (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm)
Doğal taş ürünlerinde gümrük vergisinin hesaplanmasında, tabloda belirtilen temel gümrük
vergisi oranlarına %1 yükleme - boşaltma vergisi, %4 ilave vergi (SPL) ve %3 eğitim vergisi
ilave edilir. Doğal taşlar telafi edici vergiden muaf tutulmuştur.
Hindistan Doğal Taş Sektöründeki Birlikler

All India Granites & Stone Association

Centre for Development of Stones

Natural Stonage (Dergi)
Önemli Fuarlar
 INDIA STONEMART ( Jaipur - Ocak/ İki Yılda Bir)
Doğal Taş, Traverten, Granit, Fayans, Seramik, Mermer
www. cdos-india.com
 bC India ‐ A Bauma Conexpo Show
International Trade Fair for Construction Machinery,
Building Material Machines, Mining Machines and Construction Vehicles
www.bcindia.com
 BuildArch ‐ Building The Future India’s Comprehensive International
Exhibition and Conference on Architecture,
Building & Construction Technology, Materials, Interiors & Systems
(www.biecbuildarch.in)
 Constru‐India Exhibition for the Indian Construction Industry
www.construindia.com
18
 Stona (Bangalore, India/12-15 Şubat 2014/İki Yılda Bir)
Organized by All India Granites and Stone Association
http://www.stonaaigsa.com/
Tablo 19. Hindistan'da Mermer İthalatı Yapan Firmalar
Firmalar
Aakash Italian Marble
Arihant Marble & Granite
Pvt. Ltd.
Arihant Tiles & Marbles Pvt.
Ltd.
Arunodaya Foundries
Adres
Plot No. 407/1, Near
Bhagwat Petrol Pump,
Sarkhej - Gandhinagar
Highway, Gota,
Ahmedabad, Gujarat,
India
N.H.8, Nathdwara Road,
Amberi
Udaipur, 313011
Rajasthan, India
G. P. Impex
Goyal Marble & Granite
/ Goyal Marbles (P) Ltd.
Goyal Marble & Granites
Himalaya Granites Ltd.
Phone: +91-79-27664200,
27665100
Fax: +91-79-27665100
Phone: +91-2952-221167
N.H.8, Nathdwara Road, Phone: +91-294-2440329,
Amberi
2440154
Udaipur, 313011
Rajasthan, India
"Guttan House", Near
Khetan Bhawan, M. I.
Road,
Jaipur, Rajasthan, India
C. S. Grani Marmo Pvt. Ltd
Telefon/Faks
Fax: +91-294-2440242,
2441858
Phone: +91-141-2362112,
2371385 (O)
Fax: +91-141-2371384,
2331437
Phone: +91-144-2340009,
2882150
Fax: +91-144-2330851
33, Alkapuri Shopping
Complex
Alwar, Rajasthan, India
34, Dhula House Road,
Babu Bazar
Phone: +91-141-2575896
Jaipur, Rajasthan, India
1399/3a-2, 200ft Inner
Ring Road (After Raferi Phone: +91-44-29020700
Signal) Kolathar
Chennai, 600099 Tamil
Fax: +91-44-24491300
Nadu, India
Phone: +91-44-25324039,
33, Millers Road, Kilpauk
2534812
Chennai, 600010 Tamil
Fax: +91-44-26426436
Nadu, India
3b, "Riyaz Garden",New
No.29 (Old
No.12),Kodambakkam
Phone: +91-44-28230078, 79,
High Road,Chennai,
80
600034 Tamil Nadu,
India
Fax: +91-4428230088,52110788
19
37, School Street (Near
Andal Marriage Hall),
Phone: +91-44-65299081
100ft Road, Koyambedu
Indian Marble Company
Chennai, 600107 Tamil
Fax: +91-44-23790832
Nadu, India
Sy. No. 172/F, Back
Side Maruthi Weiht
Bridge, I.D.A.
Jai Bhavani Granites
Phone: +91-40-23046119
Bollaram, Medak,
Andhra Pradesh, India
Phone: +91-294-2440548,
N. H. 8, Bhuwana
2440868
Jain Exports India
Udaipur, Rajasthan,
Fax: +91-294-2440607
India
Phone: +91-11-25460468,
F-75, Rajouri Garden,
25936139, 25934686
Jennex International Exports
New Delhi, 110027
Fax: +91-11-25461856,
Delhi, India
25925602
Plot No. 161,
Kamalapuri Colony,
Phone: +91-40-2422153
Srinagar
Colony
Mangalam Granites
Hyderabad, 500073
Fax: +91-40-23551542
Andhra Pradesh, India
Yadav Handicraft
Market, Near Hawai
Patti N.H-8 Ajmer Road Phone: +91-1463-320887,
Merina Marbles &
Handicrafts Pvt Ltd.
512994
Madanganj Kishangarh, Ajmer,
Rajasthan, India
No.64,Poonamallee Hgh
Road, (opp to Balamurali Phone: +91-44-6458 6682
Theatre), Nerkundaram,
Natural Granites
Chennai, 600 107 Tamil
Fax: 91-44-2628 3949
Nadu, India
Plot No. 72, Kamalapuri Phone: +91-40-64509847,
Colony
64509736
Om Marble Traders
Hyderabad, 500073
Fax: +91-40-23544514
Andhra Pradesh, India
Sikadarpur Marble
Phone: +91-11-26676876
Market
Oswal Marbles
Gurgaon, Haryana,
Fax: +91-11-26676876
India
A-30, Kailash Colony,
Phone: +91-11-26503648
PG Industry Limited
New Delhi, Delhi, India Fax: +91-11-26503648
K. K. Gudem, Ida,
Phone: +91-8742-255036
Khanapuram Haveli
Ramdev Baba Granites
Khammam, Andhra
Fax: +91-8742-255036
Pradesh, India
690, Sector - 11, Hiran
Phone: +91-294-2411827,
Magari,
2424096, 2411827
Rayman Exports
Udaipur, 313 001
Fax: +91-294-2488584
Rajasthan, India
20
S. S. Exims
Shree Bhawani Marbles Pvt.
Ltd.
Sri Sai Marble
Stone Decor
Vividh Marbles Private
Limited
Yamish Marble
Dhanlaxmi Marmo & Tiles
Pvt. Ltd.
Gorbandh Marbles Pvt. Ltd.
Madhusudan Marbles Pvt.
Ltd.
Mahadev Marmo Pvt. Ltd.
R. K. Marbles
Survey No. 77/1, 75/2 &
4, Budawada (V),
Chimakurthy, Prakasam,
Andhra Pradesh, India
N.H.8
Piparda, Rajsamand,
313326 Rajasthan, India
Plot No. 60, Mammta
Nagar, Nagole 'X' Road
Hyderabad, 500068
Andhra Pradesh, India
F - 53, Ind. Area,
Bidiyad, Nagaur,
Rajasthan, India
Kelwa-Amet Road
Baman Tukda,
Rajsamand, Rajasthan,
India
Old Ind. Area, Back Side
Of Marble Assoication
Madanganj Kishangarh, Ajmer,
Rajasthan, India
2-E, Shiv Park Colony,
Durga Nursery Road
Udaipur, 313001
Rajasthan, India
Rajaram Marbles Pvt. Ltd.
Phone: +91-2952-224199,
221859
Phone: +91-40-24221404
Fax: +91-40-24221404
Phone: +91-1588-248291
Phone: +91-2952-274167,
309235
Phone: +91-294-2414012,
94141 66409
N. H. 8, Amberi
Phone: +91-294-2442171,
2442212
Udaipur, 313001
Rajasthan, India
Fax: +91-294-2442170
N. H. 8, Sukher
Phone: +91-294-2440858,
3205858
Udiapur, 313004
Rajasthan, India
G-268-269, H-300-302,
Udyog Vihar, Sukher
Udaipur, 313001
Rajasthan, India
R. K. Bye-Pass Road,
Borawar
Makrana, 341502
Rajasthan, India
By Pass Road
Raghu Marbles Pvt. Ltd.
Phone: +91-8592-273234
Makrana, Nagaur,
341505 Rajasthan, India
F-15-16, RIICO New Ind.
Area
Chittorgarh, 312021
Rajasthan, India
21
Fax: +91-294-2440347
Phone: +91-294-2440642,
2440536
Fax: +91-294-2441288
Phone: +91-1588-242843,
240533, 246396
Fax: +91-1588-241832
Phone: +91-1472-255241,
255398
Fax: +91-1472-255241
Phone: +91-2952-222793 (F),
+91-294-2560801, 2560648
N. H. 8
Swet Marbles Pvt. Ltd.
Tulsi Marbles Pvt. Ltd.
Piparda, Rajsamand,
Rajasthan, India
N. H. 8, Sukher
Udaipur, 313001
Rajasthan, India
Fax: +91-294-222893
Phone: +91-294-2440863
Fax: +91-294-2440240
Kaynak: http://www.stonehelpline.org/
Tablo 20. Hindistan'da Mermer İthalatı Yapan Firmalar
İthalatçı Mermer Firmaları
Chetak Grani Marmo Pvt. Ltd.
Web Sitesi
http://www.chetakmarbles.com
e-mail
[email protected]
Jai International
http://www.jaiinternational.in
[email protected]
Purva International
http://www.purvainternational.com [email protected]
Shri Gopal Marble Pvt. Ltd.
[email protected]
Stonarts.D
[email protected]
Yash Stones
http://www.yashstones.in/
[email protected]
Oriental Trimex Limited
http://www.orientaltrimex.com/
[email protected]
Soni Marble & Mining Pvt. Ltd.
[email protected]
Vijay Tiles Pvt. Ltd.
http://www.vijaytiles.com
[email protected]
Tirupati Impex
http://www.tirupati-impex.com
[email protected]
Stonetek
[email protected]
Millenium Marbles (P) Ltd.
http://www.milleniummarbles.com
[email protected]
Karnawat International
http://www.karnawatindia.co.in
[email protected]
Kaynak: http://www.stonehelpline.org
22
Download

Hindistan Doğal Taş Sektörü