T.C. MEZiTLİ KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı: 81901177.330.99/ :3'33ı
,-o "
Konu: Şehit Yetim Ve Öksüz
Öğrenci Listesi
.............................................. MünüRLüKLERİNE Şehit, yetim ve öksüz Öğrencilerimize yönelik ekli listedeki adı geçen okul ve öğreneİ
isimlerinin, ekli tabloda hazırlanmış şekilde excel formatında 05 Kasım 2014 günü saat
15:30'a kadar öğrencilerimizin; evadresIeri, ayakkabı numaraları ve beden numaraları
hilgilerini cl!itimogretinı33Yiugmail.com adresine ivedilikle gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve
gereğini
önemle rica ederim.
ür a.
ŞubeMüdürü
EKLER ]-Excell Tablosu ('tsayfa) )>ı\.GTIM Adı
Geçen Okul Müdürlükleri MEZiTLl ILÇE MıLLl EGITiM MÜDURLOGe
V't!ni Mali G~M K.Buhafl MCl.ııli Sanayii Sih:sı
Girişi Çelık AptKal:2 MEZil-LlIMERSN
Tde ron :(324 }3585464 Faks:(0324 )35974-44
c-püs ht mı;:zı tl i 33 :@meh.gov_tr
web.hupj!lTIezitILlllcb.gov.tr
i\Jrmtılı hilgi için irtibat: Ona ö,g,reıun Şubesı
H {)"(A'\IIJ
· ..
~
~
~
~
~
~
~~~~~~~~~
ŞEHIT YETIM VE ÖKSÜZ öGRENel LIsTESi
MEZiTıi iMAM HATip ORTAOKULU
S.NO
1
ADISOYADı
sıNıFı
Zeynel Tufan ÖZTURK
5/D
FARis KOKULU ılKOKULU
ADI
SOYADı
sıNıFı 2
ABDUSSAMET ÖZTÜRK
2-D 3
NECLAMUTi
2-A 4
HÜMEYRA KABAL
2-E 5
iLAYDA KUDUBEŞ
3-D 6
NisANUR BULDU
3-E 7
Nisa UYSAL
Bilal UYSAL
Kale
8
ılkokulu/Ortaokulu
Müdürlüj!;ü
5/A 6/A KUYULUK iLKOKULU ADI SOYADı
9
SıNıFı ARDADAGAN
3/8 Dr.Hakan Kundak ilkokulu ADI­
ÖGRENCiNiN
SOYADı
10
11
SıNıFı
Arda KARA
3/0 Can Caner COŞKUN ER
2/H Davultepe Belediyesi ilkokulu Adı Soyadı
Sınıfı
12
Fatih KALKAN
4-C 13
Baran ÇAM
4-C TECEILKOKUlU ÖGRENciNiN ADI SOYADı
SıNıFı
14
EMiRHAN KAYA
2/D
15
VEDATVARış
4/A
16
17
MUHAMMETCAN YILDIRIM
4/A
ÖYKÜ ÖLÇÜLÜ
4/B
Ev Adresi
Ayakkabı
No
Beden No
~~~~~~~~
~~
18
MiRAÇ G[RDAN
3/H
19
M[RYEM iREM YILDIZ
3/D
20
MERiNA NEViN GERDAN
l/D
2ı
RABiA KAYA
l/D
22
iLAYDA YAZAL
ı/c
23
BARAN BULUT
2/B
24
CENGiZHAN BEKTAŞ
2/A
25
26
HAYAL SU iREM KARA
3/H
SUDENAZAPAYDIN
3/1
27
SÜLEYMAN VARıŞ
8/C
28
CEYHUN KARADAVUT
8/C
29
V[YSEL SANLAV
S/A
TECE ORTAOKULU
-
~~~~-~~~~
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin