PREFER ve WOULD RATHER
Prefer “tercih etmek” anlamındadır. Örnek kullanımları şu şekildedir:
Bir şeyi tercih etmek
(+) I prefer tea. (Çayı tercih ederim.)
(-) I don’t prefer tea. (Çayı tercih etmem.)
(?) Do you prefer tea? (Çayı tercih eder misin?)
Bir şeyi başka bir şeye tercih etmek
Bu kalıpta “to” kelimesini kullanırız.
(+) George prefers tea to coffee. (George çayı kahveye tercih eder.)
(-) George doesn’t prefer tea to coffee. (George çayı kahveye tercih etmez.)
(?) Does George prefer tea to coffee? (George çayı kahveye tercih eder mi?)
Bir şeyi yapmayı başka bir şeyi yapmaya tercih etmek
Burada fiiller “-ing” eki alacaktır ve cümlede yine “to” kullanılacaktır.
Diğer bir kullanım şekli şöyledir: Prefer kelimesinden sonra to kelimesi getirilir, fiil ise herhangi bir ek almaz. Bu
kullanımda “rahter than” kullanılır. Bu kalıp daha çok genel olarak değil de özel bir anda neyi tercih ettiğimizi
söylemek için kullanılır. Örneğin garsonun sorusu üzerine “kahve içmeyi tercih ederim.” diyeceğimiz zaman.
(+) We prefer reading book to watching TV. (Biz kitap okumayı TV izlemeye tercih ederiz.)
(+) Ahmet prefers running to walking. (Ahmet koşmayı yürümeye tercih eder.)
(-) I don’t prefer being alone to going outside. ( Yalnız olmayı dışarı çıkmaya tercih etmem.)
İkinci kullanıma örnek: (+) I prefer to go by car rather than walk. (Arabayla gitmeyi yürümeye tercih ederim.)
Not: “would prefer” biraz daha kibardır ve daha resmi ortamlarda kullanılabilir.
WOULD RATHER
“Would rather” tıpkı prefer gibi tercihlerimizi ifade ederken kullanılır. Prefer kullandığımızda iki tercih işlemi
arasına “to” koyarız ancak would rather kullandığımızda to yerine “than” kullanırız.
(+) I would rather tea than coffee. (Çayı kahveye tercih ederim.)
(+) I would rather playing chess than playing PC games. (Satranç oynamayı PC oyunları oynamaya tercih
ederim.)
ÖRNEK DİYALOGLAR
1)
Charlie: Do you prefer listening to Tarkan or Mustafa Sandal?
(Tarkan mı yoksa Mustafa Sandal mı dinlemeyi tercih edersin?)
Alex:
2)
April: Does Hülya prefer hamburger or pizza? (Hülya hamburgeri mi yoksa pizzayı mı tercih eder?)
Amy:
3)
I prefer listening to Tarkan. (Tarkan dinlemeyi tercih ederim.)
She prefers pizza. (O pizzayı tercih eder.)
Rebecca: What do you prefer eating, macaroni or kebap?
(Ne yemeyi tercih edersin, makarna mı yoksa kebap mı?)
Esra: I prefer eating kebap. (Kebap yemeyi tercih ederim.)
ÖRNEK SORULAR
1)
Which juice does Marshall prefer?
a) She prefer orange juice
b) He prefers orange juice
c) We prefer orange juice
d) They prefer orange juice
2)
Emma prefers ________ apple juice to orange juice.
a) watching
3)
c) cleaning
d) drinking
c) renting
d) loving
I prefer _________ by tarin.
a) travelling
4)
b) eating
b) buying
Jennifer: ________ do you prefer studying?
Aslı: I prefer studying at home.
a) What
5)
b) When
c) Where
d) Why
I __________ watching TV to ____________ to radio.
a) prefer/listen
b) prefer/listening
c) prefer/listens
d) prefers/listening
Download

PREFER ve WOULD RATHER