İLERİ NÜKLEER FİZİK 1
TAKE HOME 1
SORULAR
1-) Çekirdek içinde elektronların varlığının mümkün olamayacağını ispatlayınız.
2-) 14N7 çekirdeğinin spinini proton-elektron hipotezine göre hesap ediniz. Aynı çekirdek için
kabuk modeli yardımı ile spininin 1+ olduğunu ispat ediniz.
3-) 216Ra ve 27Al için çekirdek yarıçapını hesaplayınız.
4-) 17O9 ve 17F8 çekirdeklerinin temel düzey manyetik momentlerini hesaplayınız.
5-) Aşağıdaki çekirdeklerin spin ve paritelerini hesaplayınız.
17
38
40
9
4 Be , 8 O , 17 Cl , 20 Ca
GEREKTİĞİNDE KULLANILACAKLAR
m(nötron) = 1.0086650u , m(proton)= 1.00727647u, m(elektron)=5.485803x10-4u, m(döteron)= 2.01355321u,
m(alfa)= 4.00150618u, 1u=931.502 Mev/ c2 = 1.660566x10-27 kg,
L-S kuplajında düzeylerin sınıflandırılması: 1s1/2, 1p3/2, 1p1/2, 1d5/2, 2s1/2, 1d3/2, 1f7/2, ……………………………
Z
1
2
90
91
90
A
1
4
232
233
230
ELEMENT
H
He
Th
Pa
Th
ATOMİK KÜTLE(u)
1.007825
4.002603
232.0380
233.0402
230.0331
Download

İLERİ NÜKLEER FİZİK 1 TAKE HOME 1 SORULAR 1