Ata Yatırım Araştırma
09 Mayıs 2014
Petrokimya
Petkim (PETKM TI/PETKM.IS)
AL
Güçlenen görünüm ile “AL” tavsiyesi...

Gelecekte devreye girecek projelerin sağlayacağı maliyet avantajları ve
değerlememizde kullandığımız daha düşük risksiz getiri öngörüsüyle
Petkim için hedef değerimizi %20 oranında artırarak TL3.68/hisse
seviyesine yükseltiyoruz. Taşıdığı %22’lik cazip yukarı potansiyel ve uzun
vadeli büyüme beklentileriyle hisse için önerimizi “AL”a yükseltiyoruz.

FAVÖK’ün 2018 yılına kadar yılda ortalama %27 büyümesini
öngörüyoruz. Büyümeyi sağlayacak üç temel neden olarak i) SOCAR’ın
Star rafinerisi ii) enerji tasarrufu iii) liman şirketindeki gelişmeler

Ayrıca kısa vadede üç olumlu faktörün hisse için olumlu algılama
yaratacağını düşünmekteyiz. İ) iyileşen iç pazar talebi ve etilen/nafta
marjı ii) Star rafinerisi finansmanının Mayıs ayı sonuna dek
tamamlanması iii) 2014 sonuna dek liman şirketinin olası hisse satışı
İyileşen etilen/nafta marjı ve destekleyici iç talep dinamikleri Petkim için
gelecek vaadediyor. Yıllık bazda %28’lik düşüşe rağmen nafta etilen marjı
çeyreksel bazda %8 artarak 394 ABD$/ton seviyesine yükseldi. Kademeli
iyileşmenin planlı duruşlarla 2Ç14’de de devam etmesini ve bu seviyelerin yıl
sonuna dek korunmasını beklemekteyiz. Bunun yanında, yurtiçi talebin zayıf
1Ç14 sonrasında güçlenmesini ve yıl sonunda %5’lik bir büyüme
göstermesini öngörmekteyiz.
Star rafinerisi finansmanının Mayıs ayı sonuna dek tamamlanmasını
beklemekteyiz. Projenin 2017 sonuna dek tamamlanmasını öngörüyoruz. Bu
raporla birlikte Petkim’in Star rafinerisinden sağlayacağı maliyet avantajı
tahminlerimizi 100mn ABD$ seviyesine yükseltiyoruz (önceki 72mn ABD$).
Bununla birlikte Petkim’in liman azınlık hissesini 2014 yıl sonuna dek
satabileceğini öngörmekteyiz.
Yönetim riski veya Petkim ve SOCAR’ın gerçekleştireceği projelerde
olası gecikmenin değerlememiz için temel risk oluşturduğunu
düşünmekteyiz. Diğer yukarı ve aşağı yönlü riskler: i) projelerden elde
edilecek maliyet azalışlarının beklentilerden yüksek/düşük gerçekleşmesi. ii)
nafta etilen marjının daha iyi/kötü seyri iii) Irak’tan ithal edilecek rekabetçi
fiyatlarla elde edilecek nafta
Finansallar, m n TL
2012
2013
2014T
2015T
2016T
Net Satışlar
Büyüme
4,349
12%
4,159
-4%
4,895
18%
5,209
6%
5,758
11%
13
17
231
49
263
105
383
177
509
277
FAVÖK Marjı
0.3%
5.6%
5.4%
7.3%
8.8%
Net Marjı
0.4%
1.2%
2.2%
3.4%
4.8%
Temettü Verimliliği
0.0%
1.5%
1.7%
0.0%
0.0%
107.6x
175.6x
6.1x
62.7x
5.3x
29.x
3.7x
17.2x
2.8x
11.1x
FAVÖK
Net Kar
FD/FAVÖK
F/K
Kaynak: Ata Yatırım
Lütfen rapor sonunda bulunan feragatnameyi okuyunuz.
Erdem Kaylı
[email protected]
+90 (212) 310 62 85
Değerleme
Hisse Fiyatı, TL
3.06
12 Aylık Hedef Hisse Fiyatı, TL
3.68
Beklenen Temettü Verimliliği
2%
Beklenen Hisse Fiyatı Artışı
20%
Toplam Yükselme Potansiyeli
22%
Hisse Veri
Piyasa Değeri, mn TL
3,060
Piyasa Değeri, mn ABD$
1,475
Girişim Değeri, TL mn
1,401
Halka Açıklık, %
34%
Günlük Ort. Hacim, mn TL
25.5
3.5
Hisse Fiyatı, TL
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 Yıl
Hisse Perf.
1 Ay
3 Ay
Mutlak Getiri
14%
15%
-2%
İMKB100'e göre
11%
-2%
18%
Petkim
Şirket Raporu
Gelir Tablosu (m n TL)
2012
2013
2014T
2015T
2016T
Satış Gelirleri
FAVÖK
Amortisman
Faaliyet Karı
Diğer Gelir ve Giderler, Net
İştiraklerden Kar
Finansal Gelir ve Giderler, Net
Vergi Öncesi Kar
Vergi Sonrası Kar
Azınlık Payları
Net Kar
4,349
13
72
-59
48
0
31
21
17
0
17
4,159
231
79
152
-80
0
-19
53
49
0
49
4,895
263
85
179
-31
0
-16
132
105
0
105
5,209
383
108
275
-30
0
-23
222
177
0
177
5,758
509
113
395
-30
0
-20
346
277
0
277
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
Bilanço (m n TL)
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Maddi Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Azınlık Payları
Özserm aye
Net Borç
2012
292
545
462
1,337
0
164
2,799
289
691
155
0
1,664
-3
2013
279
750
464
1,485
14
253
3,246
355
958
264
0
1,668
76
2014T
139
1,001
564
1,586
14
174
3,479
417
1,122
213
0
1,727
278
2015T
124
1,060
585
1,654
14
181
3,618
441
1,150
175
0
1,851
317
2016T
118
1,166
636
1,739
14
189
3,863
483
1,249
91
0
2,039
365
Özet Nakit Akım ları (m n TL)
Vergi ve Azınlık Payları Öncesi Kar
Amortisman
Çalışma Sermayesindeki Değişim
Vergiler
Yatırım Harcamaları
Temettü ödemeleri
Bedelli Hisse İhracı
Borçlanmadaki Değişim
Diğer Nakit Giriş/Çıkış
Yıl Boyunca Yaratılan Nakit
Yıl Sonunda Nakit Mevcudu
2012
21
72
135
-4
-86
0
0
-10
164
292
292
2013
53
79
33
-5
-234
-47
0
66
42
-13
279
2014T
132
85
-104
-26
-251
-53
0
62
15
-140
139
2015T
222
108
-54
-44
-191
-89
0
24
9
-15
124
2016T
346
113
-61
-69
-248
-138
0
43
9
-6
118
2012
11.8%
-88.6%
-83.0%
2013
-4.4%
1677.5%
179.9%
2014T
17.7%
13.8%
116.2%
2015T
6.4%
45.3%
68.2%
2016T
10.5%
32.9%
55.9%
2012
1.0%
0.3%
0.4%
0.00
-0.22
91.3%
59.5%
0.7
-3.2
1.6
2013
2.9%
5.6%
1.2%
0.05
0.33
53.3%
51.4%
0.9
4.7
1.4
2014T
6.2%
5.4%
2.2%
0.16
1.05
64.6%
49.6%
1.0
4.6
1.4
2015T
9.9%
7.3%
3.4%
0.17
0.83
60.2%
51.2%
1.0
6.4
1.3
2016T
14.2%
8.8%
4.8%
0.18
0.72
55.5%
52.8%
0.9
8.6
1.3
2012
3,029
1,808
87%
2013
2,817
1,650
81%
2014T
2,895
1,686
84%
2015T
2,980
1,738
87%
2016T
3,149
1,878
89%
Hisse Başına Kar
Büyüm e Oranları
Satış Gelirleri
FAVÖK
Net Kar
Önem li Finansal Rasyolar
Özsermaye Karlılığı
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
Net Borç/Özsermaye
Net Borç/FAVÖK
KV Finansal Borçlar/Toplam Borçlar
Özsermaye/Toplam Aktif
Kaldıraç
Faiz karşılama oranı
Cari oran
KPI
Üretim
Satış hacmi
KKO
Petkim
Sektör: Petrokimya
Bloomberg Kodu: PETKM TI
Tavsiye: AL
Şirket Hakkında
Türkiye'nin tek petrokimya üreticisi olan
Petkim 1.9mn tonluk üretim
kapasitesine sahipken yurtiçi talebin
%25'ini karşılamaktadır. Uzun vadede
Petkim gerek kendisi gerek ana ortağı
Petkim tarafından devreye alınacak
projelerle önemli maliyet avantajları
kazanmasını beklemekteyiz. i)
SOCAR'ın Star rafinerisi ii) liman
faaliyetleri iii)enerji maliyetlerini
düşürmeye yönelik Petkojen projesi iv)
Irak'tan nafta ithalatı.
Hissedarlık Yapısı
Halka
açık 39%
SOCAR,
61%
2
Petkim
Şirket Raporu
Yatırım Tezi: Güçlenen görünüm ile “AL” tavsiyesi...
Petkim için hedef değerimizi %20 oranında artırarak TL3.68/hisse seviyesine
güncellerken, önerimizi “AL” seviyesine yükseltiyoruz.
Hedef değerimizdeki güncellemenin nedenleri şöyledir: i) gelecekte devreye girecek
projelerin sağlayacağı maliyet avantajları beklentimizi arttırdık ii) değerlememizde
kullandığımız risksiz getiri öngörüsünü %10’dan %9.5 seviyesine düşürdük iii)
değerlememize 2015 ve 2016 benzer şirket çarpanlarını dahil ettik. Hedef değerimizdeki
yukarı yönlü revizyonla birlikte önerimizi “AL” yükseltiyoruz. Hisse son kapanışa göre
2015 8.2x FD/FAVÖK ve 17.2x F/K çarpanlarında işlem görürken, bu çarpanlar benzer
şirketlere göre sırasıyla %34 ve %22 prime işaret ediyor. Maliyet avantajı sağlayacak
projelerin 2016 yılı itibariyle devreye girmesi ve tüm etkinin 2018 yılı itibariyle görülmesini
beklememizle birlikte İNA modelimiz ve uzun vadeli çarpan öngörülerimize
değerlememizde daha çok ağırlık vermiş bulunmaktayız. Petkim hissesi 2013 yılı
başından itibaren benzer şirketlere göre ileriye dönük 1 yıllık FD/FAVÖK çarpanı ile %6
primli işlem görüyor.
Star rafinerisi finansmanının Mayıs ayı sonuna dek tamamlanmasını beklemekteyiz.
SOCAR’ın 5.5milyar ABD$’ı tutarındaki uzun süredir beklenen bu proje ile birlikte
Petkim’in Star rafinerisinden 1.6mn tonluk işlenmiş petrol ürünü tedarik etmesi bekleniyor.
Projenin 2017 sonuna dek tamamlanmasını öngörüyoruz. Star rafinerisi ile birlikte navlun
ve sigorta gibi kalemlerde Petkim’in maliyet avantajı sağlamasının yanında kira geliri de
elde etmesini öngörmekteyiz. Bu raporla birlikte Petkim’in Star rafinerisinden sağlayacağı
maliyet avantajı tahminlerimizi 100mn ABD$ seviyesine yükseltiyoruz (önceki 72mn
ABD$). Bununla birlikte Petkim’in liman azınlık hissesini satması ile birlikte elde edeceği
gelirle Star rafinerisinde azınlık hisse alabileceğini öngörmekteyiz.
Liman işkolu ile ilgili devam eden görüşmelerin sonuçlanması ile 2014 yıl sonunda
Petkim’de gizli bir değerin ortaya çıkabileceğini düşünmekteyiz.
Hatırlanacağı üzere Şubat 2014’de Petkim liman faaliyetlerini yürüten girişimi %100
iştiraki Petlim ile ilgili olarak stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi konusunda
Goldman Sachs ve Socar Turkey Enerji ile görüşmelere başlamıştı. 2015 yılı itibariyle 900
bin TEU ve 2016’da 1.5 milyon TEU’luk elleçleme kapasitesine ulaşmak için Petlim 276
milyon ABD$ tutarında yatırım yapmayı planlıyor. Bahsi geçen görüşmeler sonrasında
Petkim’in hakim ortak konumunu korumasını beklemekteyiz. Liman faaliyetlerinin Petkim
için 501mn TL değer yarattığını hesaplamaktayız.
Petkojen (yeni kojenarasyon santrali) projesi ile 2017 itibariyle enerji maliyetlerinde
önemli düşüş öngörmekteyiz.
Petkim’in enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, ana ortak SOCAR bölgede 400mn
ABD$ yatırım bütçesiyle bir kömür santrali (Petkojen) inşa etmeyi planlamaktadır.
Finansmanının tamamiyle SOCAR tarafından gerçekleştirileceği proje ile Petkim’in ihtiyac
duyduğu buhar, bu tesis tarafından tedarik edilecek. Böylece Petkim, 2017 itibariyle enerji
3
Petkim
Şirket Raporu
maliyetlerinde 50mn ABD$ azalış sağlayacak. SOCAR proje için ÇED raporunu geçen
sene aldı ve çalışmalar devam ediyor.
Kapasite artışı projeleri 2015 itibariyle operasyonel karlılığa katkı sağlayacak.
Petkim’in devam eden iki adet kapasite artış projesi mevcut. Bunlardan ilki etilen tesisi
kapasitesini 2014 sonu itibariyle %13% oranında artırarak 587.6 bin tona ulaştıracakken,
diğeri PTA tesisini 35bin ton artırarak 105bin tona yükseltecek. Bu iki yatırım toplamda
2016 yılı itibariyle gelirleri 181mn ABD$ yükseltebileceğini tahmin ederken, toplamda
Petkim’in 138mn ABD$ yatırım harcaması yapmasını öngörüyoruz.
Yönetim riski veya Petkim ve SOCAR’ın gerçekleştireceği projelerde olası
gecikmenin değerlememiz için temel risk oluşturduğunu düşünmekteyiz.
Petkim’in geleceğine yönelik tahminlerimiz büyük ölçüde yukarıda bahsettiğimiz projelere
bağlı olduğundan yönetim riskinin veya gecikmelerin değerlememiz için temel risk unsuru
olduğunu düşünmekteyiz. Diğer aşağı yönlü riskler : i) projelerden elde edilecek maliyet
azalışlarının beklentilerden düşük gerçekleşmesi. ii) nafta etilen marjının daha kötü seyri
iii) yurtiçi piyasada görülebilecek daha yoğun rekabet koşulları. Yukarı yönlü risk olarak
Irak’tan rekabetçi fiyatlarla ithal edilecek elde edilecek naftanın değerlememiz açısından
yukarı yönlü risk oluşturduğunu düşünmekteyiz.
İyileşen etilen/nafta marjı ve destekleyici iç talep dinamiklerinin Petkim için gelecek
vaadediyor.
Yıllık bazda %28’lik düşüşe rağmen nafta-etilen marjı çeyreksel bazda %8 artarak 394
ABD$/ton seviyesine yükseldi. Kademeli iyileşmenin planlı duruşlarla 2Ç14’de de devam
etmesini ve bu seviyelerin yıl sonuna dek korunmasını beklemekteyiz. Bunun yanında,
yurtiçi talebin zayıf 1Ç14 sonrasında güçlenmesini ve yıl sonunda %5’lik bir büyüme
göstermesini öngörmekteyiz.
2500
500
2000
400
1500
300
1000
200
500
100
Etilen (sol)
Nisan 14
Mart 14
Şubat 14
Ocak 14
0
Aralık 13
Eylül 13
Ağustos 13
Temmuz 13
Mayıs 13
Marj (sağ)
Haziran 13
Nisan 13
Mart 13
Ocak 13
Şubat 13
0
US$/ton
600
Ekim 13
3000
Kasım 13
US$/ton
Grafik 1: Etilen-nafta marjı
Nafta (sol)
Kaynak: Petkim, Ata Yatırım
4
Petkim
Şirket Raporu
1Ç14 Sonuçları
Beklentimiz olan 14mn TL ve Cnbc-e beklentisi olan 12mn TL’nin üzerinde
Petkim 1Ç14’de 37mn TL net kar açıkladı. Güçlü operasyonel karlılık
açıklanan net karın beklentilerimiz üzerinde gerçekleşemesine neden oldu.
1Ç14’de yazılan 73mn TL’lik FAVÖK beklentimiz olan 52mn TL’nin 41%
üzerinde gerçekleşti (Cnbc-e beklentisi 56mn TL).
1Ç14’te net satışlar 1,190 mn TL (y/y: %20) ile beklentimiz olan 1,130 mn
TL’ye paralel gerçekleşti. Satış hacmi 1Ç14’de %1 y/y oranında azalarak 397
bin ton ile beklentimiz olan 398bin tona büyük ölçüde paralel gerçekleşti. 1Ç14
itibariyle kapasite kullanım oranı %86 olarak gerçekleşti. (1Ç13: %86)
Operasyonel karlılık beklentileri aştı. Beklentilerimiz üzerinde gerçekleşen
karlılığın beklentilerimiz gerisinde gerçekleşen hammadde giderlerinin
neden olduğunu düşünmekteyiz. Çeyreksel bazda 300 baz puan artarak 7.8%
seviyesinde gerçekleşirken beklentimiz 5.7% seviyesindeydi. Operasyonel
giderlerin net satışlara oranı çeyreksel bazda 98 baz puan artarak %3.4 olarak
gerçekleşmiştir. (Ata Yatırım Tahmini: %3.1) Böylece, FAVÖK marjı çeyreksel
bazda 208 baz puan artarak %6.1’e yükseldi (beklentimiz 4.6%).
10mn TL atıl kapasite gideri ve 7mn TL faaliyetlere bağlı net finansal
giderler net kar rakamını azalttı. Bilançoya baktığımızda, şirket işletme
sermayesinden 41mn TL’lik azalırken, net borç rakamı 1Ç14 itibariyle 92mn TL
olarak gerçekleşti.
Grafik 2: Petkim 1Ç14 sonuçları
TL m n
Net satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt kar
Faaliyet giderleri
Faaliyet karı
Net diğer gelir / (gider)
Finansal gelir / (gider)
Azınlık payları
İştirakler elde edilen kar
Vergi önce kar
Vergiler
Net kar
Amortisman
FAVÖK
CNBC-e
kons.
Tahmini.
Ata
Yatırım
Tahmini
1Ç14T
1,168
12
1Ç14T
1,134
-1,070
65
-35
29
-6
-7
0
0
17
-3
14
Sapm a
5%
3%
43%
16%
75%
142%
-197%
n.m.
n.m.
n.m .
96%
n.m .
1Ç14
1,190
-1,098
92
-41
52
-14
6
0
0
44
-7
37
1Ç13
990
-934
56
-37
19
-17
-3
0
0
-1
4
3
y/y D
20%
18%
66%
10%
175%
-14%
n.m.
n.m.
n.m.
n.m .
n.m.
1090%
4Ç13
1,192
-1,135
57
-29
28
-18
-2
0
0
8
-7
0
ç/ç D
0%
-3%
63%
40%
87%
-23%
n.m.
n.m.
n.m.
n.m .
-9%
n.m .
2014T
4,895
-4,578
317
-138
179
-31
-16
0
0
132
-26
105
2013
4,159
-3,889
270
-117
152
-80
-19
0
0
53
-5
49
y/y D
18%
18%
17%
18%
17%
-62%
-15%
n.m.
n.m.
147%
472%
116%
56
22
52
-4%
41%
21
73
18
37
15%
96%
21
48
4%
51%
85
263
79
231
7%
14%
5.7%
-3.1%
4.6%
1.2%
205 bps
-31 bps
157 bps
194 bps
7.8%
-3.4%
6.1%
3.1%
5.6%
-3.7%
3.8%
0.3%
213 bps
31 bps
236 bps
282 bps
4.8%
-2.4%
4.0%
0.0%
300 bps
-98 bps
208 bps
311 bps
6.5%
-2.8%
5.4%
2.2%
6.5%
-2.8%
5.6%
1.2%
-2 bps
0 bps
-18 bps
98 bps
Brüt marj
0.0%
Faal. Gid./satışlar
0.0%
FAVÖK marjı
4.8%
Net marj
1.0%
Source: Şirket, Ata Yatırım Tahminleri
5
Petkim
Şirket Raporu
Grafik 3: Petkim revizyonlar
Önceki
Son
Önceki
2014T
5,139
-4,830
308
-145
163
-36
-44
0
0
84
-17
67
Revizyon
-5%
-5%
3%
-5%
9%
-14%
-64%
n.m.
n.m.
57%
57%
57%
2014T
4,895
-4,578
317
-138
179
-31
-16
0
0
132
-26
105
2015T
5,538
-4,999
539
-166
373
9
-50
0
0
332
-66
266
Revizyon
-6%
-4%
-20%
-6%
-26%
-427%
-55%
n.m.
n.m.
-33%
-33%
-33%
2015T
5,209
-4,779
430
-156
275
-30
-23
0
0
222
-44
177
85
248
0%
6%
85
263
89
462
21%
-17%
108
383
Brüt marj
6.0%
Faal. Gid./satışlar
-2.8%
FAVÖK marjı
4.8%
Net marj
1.3%
Source: Şirket, Ata Yatırım Tahminleri
47 bps
0 bps
55 bps
85 bps
6.5%
-2.8%
5.4%
2.2%
9.7%
-3.0%
8.3%
4.8%
-148 bps
1 bps
-100 bps
-139 bps
8.3%
-3.0%
7.3%
3.4%
TL m n
Net satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt kar
Faaliyet giderleri
Faaliyet karı
Net diğer gelir / (gider)
Finansal gelir / (gider)
Azınlık payları
İştirakler elde edilen kar
Vergi önce kar
Vergiler
Net kar
Amortisman
FAVÖK
Son
Grafik 4: Petkim Değerleme
Segm ent
Petkim - Petrokimya operasyonları
Petlim
12A Hedef değer
Piyasa değeri
(İskonto)/ Prim
Potansiyel
Mevcut hisse fiyatı
12A hedef hisse değeri
Değerlem e
Im plied
yöntem i
Value
İNA & Benzer şirket
3,225
İNA
501
Hisse
100%
100%
Değer
3,225
501
3,726
3,020
-19%
23%
3.02
3.68
Kaynak: Ata Yatırım Tahminleri
Grafik 5: Petkim Değerleme Özeti
Metod
İNA
Benzer şirket çarpanı
12A Hedef değer
Hedef değer
3,583
2,390
Ağırlık
70%
30%
Değer
2,508
717
3,225
Kaynak: Ata Yatırım Tahminleri
6
Petkim
Şirket Raporu
Grafik 6: Petkim İNA
TL m n
Net Satışlar
Büyüme%
FAVÖK
Grow th%
FAVÖK Marjı
2013
4,159
-4.4%
231
n.a.
5.6%
2014T
4,895
17.7%
263
13.8%
5.4%
2015T
5,185
5.9%
371
40.7%
7.1%
2016T
5,706
10.1%
472
27.4%
8.3%
2017T
5,856
2.6%
555
17.4%
9.5%
2018T
5,991
2.3%
716
29.2%
12.0%
2019T
6,119
2.1%
735
2.6%
12.0%
2020T
6,242
2.0%
753
2.5%
12.1%
152
-13
-9%
179
-36
-20%
282
-56
-20%
379
-76
-20%
460
-92
-20%
621
-124
-20%
639
-128
-20%
657
-131
-20%
Vergi Sonrası Op. Kar
VSOK Marjı
Yatırım Harcaması
Amortisman
İşletme Sermayesi Değişimi
Net Nakit Akım ı
AOSM
İNA
139
3.3%
234
79
33
0
13.2%
0
143
2.9%
251
85
-104
-127
13.0%
-112
226
4.4%
191
89
-54
69
13.0%
54
303
5.3%
248
93
-61
87
12.9%
61
368
6.3%
93
94
-24
345
12.9%
212
497
8.3%
95
95
-32
465
12.9%
253
511
8.4%
97
96
-14
496
12.9%
239
525
8.4%
99
97
-14
509
13.0%
217
İNA Toplam ı
Büyüme Oranı
Terminal Değer
Term inal Değer MD
Şirket Değeri
Net Borç 2013. Temettü D.
İNA Değeri
12A İNA Değeri
925
5%
5,920
2,239
3,164
123
3,041
3,583
Operasyonel Kar
Operasyonel Vergi
Efektif Vergi Oranı
Kaynak: Ata Yatırım Tahminleri
Grafik 7: Petkim Benzer şirket çarpanları
FD/FAVÖK
F/K
Bloomberg Kodu
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL
WESTLAKE CHEMICAL CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
BRASKEM SA-PREF A
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
2014T
2015T
2016T
2014T
2015T
Piyasa Değeri
PTTGC TB Equity
8.7x
8.3x
7.8x
6.6x
6.4x
6.0x
9,744
12,269
WLK US Equity
14.1x
13.5x
12.6x
7.8x
7.4x
6.9x
10,238
10,226
6505 TT Equity
24.6x
22.4x
19.5x
16.9x
16.5x
n.a.
23,850
29,473
3.6x
5,007
11,060
110,169
1,389
BRKM5 BZ Equity
11.1x
8.0x
5.9x
4.4x
3.9x
SABIC AB Equity
12.5x
12.2x
11.9x
6.7x
6.6x
6.6x
94,390
TESB BB Equity
66.9x
20.8x
13.7x
9.7x
6.9x
6.0x
1,028
Medyan
13.3x
12.8x
12.3x
7.2x
6.8x
6.0x
Petkim
29.0x
17.2x
11.1x
12.0x
8.2x
6.2x
Prim (İskonto) Gelişmekte olan Piyasalar
118%
34%
-9%
66%
22%
3%
TESSENDERLO CHEMIE
FD
2016T(mn ABD$)(mn ABD$)
Kaynak: Ata Yatırım Tahminleri
7
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Download

Petkim - Ata Yatırım