ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
15 Ocak 2016
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası
HARUN DERELİ [email protected]
GAYE AKSONGUR [email protected]
“Yeni modeller satışları önemli ölçüde artıracak…”
Öneri "AL"
Hedef Hisse Fiyatı : 24,50 TL
Reuters/Bloom berg
Fiyat
19,18 TL
BİST 100
71.941 TL
TL/$
3,0238
TOFAŞ yıllık 400bin adet kapasite ile Türkiye’nin en
büyük otomobil üreticisidir. Üretimini yaptığı Linea
modeli 2015 ilk yarı verilerine göre Türkiye’nin en
TOASO.IS /TOASO.TI
çok tercih edilen aracı olmuştur. Şirket,
Doblo,
6,34 USD MiniCargo, Linea, RAM ProMaster City ve yeni sedan
23.791 USD otomobili Egea olarak 5 farklı model üretimi
(TCMB Kuru) gerçekleştirmektedir.
Yüksek Son 1 Yıl
20,48 TL
Düşük Son 1 Yıl
14,22 TL
Hisse Adedi (m n)
500
P. Değeri (m n TL)
9.590
Net Borç (m n TL)
1.760 TL
Halka Açıklık
24%
Halka Açık Kısm ın Piyasa Değeri (m n TL)
2.302
Uluslararası Yatırım cı Takas Oranı
82,5%
1 Aylık
3 Aylık
1 Yıllık
Hisse Getiri (TL)
7,0%
3,1%
30,2%
BİST-100
3,8%
-9,4%
-17,8%
BİST-100 Göreceli
3,1%
13,8%
58,4%
Günlük İş. Hc. -m n TL
22,93
3Ç2014
3Ç2015
% Değ.
Net Satış
1.685
2.272
34,8%
Brüt Karı
210
300
42,6%
92
83
-9,8%
127,1
174,3
37,2%
F/K
FD/FAVÖK
TOASO
12,76
11,26
BİST-100
12,89
a.d.
8,69
5,68
(m n TL)
Faaliyet Karı /Zararı
Net Kar / Zarar
Uluslararası Benzer Şirketler*(2015T)
Kaynak: Bloomberg
HİSSE PERFORMANSI
1,80
20
1,60
1,40
15
1,20
14.01.2016 verileri kullanılmıştır.
12 15
11 15
10 15
09 15
08 15
07 15
06 15
04 15
03 15
02 15
01 15
10
05 15
TOASO
BİST-100 Göreceli (Son 1 Yıl)-Sağ Eksen
1,00
0,80
Türkiye otomotiv pazarında satışlar 2015 yılında
%26 oranında artmış ve 1 milyon 11bin adete
ulaşmıştır. TOFAŞ’ın yurt içindeki hafif araç satışları
bu dönemde %23 oranında artarak 113,929 adet
olmuştur. Yurtiçi hafif araç pazarındaki artıştan daha
düşük bir artış kaydeden markanın pazar payı geçen
sene aynı döneme göre 0,3 puan azalışla %11,8’e
gerilemiştir.
Sektörün ihracatı 2015’te %12 artışla 992bin adet
olarak gerçekleşmiştir. TOFAŞ’ın dış satışları sektör
ortalamasının oldukça üzerinde %22 oranında artış
kaydetmiştir. Bu artışta şirketin ana ihracat pazarları
İtalya, İngiltere ve İspanya’daki satış değişimleri
etkili olmuştur. 2015’in 11 aylık döneminde, hafif
ticari araç satışları bu 3 ülkede sırasıyla %10,9,
%15,7 ve %37,5 artmıştır.
TOFAŞ’ın 3.çeyrek finansalları oldukça olumlu
gelmiştir. Şirketin satış gelirleri geçen sene aynı
döneme göre %34,8 oranında artarak 2,3 milyar
TL’ye ulaşmıştır. Net dönem karı ise %37,2 oranında
artış kaydederek 174,3 milyon TL’ye yükselmiştir.
Fiat grubu temsil ettiği 6 markasıyla 2015’te HTA
satışlarında
sektörde
%26’lık
payı
ile lider
konumdadır. 28 Eylül’de üretimine başlanan Egea
TOFAŞ’ın satışlarını oldukça olumlu etkilemesi
beklenmektedir. Şirket yüksek talebi karşılamak için
2016’ın 2.
çeyreğinde 3
vardiya
sistemine
geçecektir.
2016 yılında TOFAŞ’ın satış gelirlerinin %14
oranında
artarak
11,8
milyar
TL
olarak
gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. TOFAŞ’ın tahmini
piyasa
değerini
12,248mn
TL
olarak
hesaplamaktayız. Buna göre TOASO hisseleri hedef
piyasa değerine göre %21,7 oranında iskontolu
işlem görmektedir. Bu nedenle, TOFAŞ için “AL”
önerisinde bulunuyor ve hedef hisse fiyatını
24,50 TL olarak belirtiyoruz.
TOFAŞ (Şirket Profili)
Fabrika üretim
kapasitesi yıllık 20bin
adete ulaştı.
"Doblo"
TOFAŞ Fabrika ve
TOFAŞ Oto Ticaret
birleşti.
1990-93-94-97-99
"Fiat 124"
Yedek parça üreticisi
OPAR kuruldu.
"Murat 131"
Üretim kapasitesi yıllık
35bin oldu.
Kapasite 100bin'e
yükseldi
"Tempra"
Kapasite 250bin' ulaştı.
"Uno"
TOFAŞ ve OPAR
birleşti.
"Marea"
"Brava"
"Linea"
2009-10-12-13
Fabrikanın temelleri
atıldı.
2007-08
2000-01-02-05
TOFAŞ kuruldu.
1973-77-84 -90
1968 Yılında Türk‐İtalyan ortaklığıyla kurulan TOFAŞ’ın faaliyet konusu
FCA Italy S.P.A. lisansı altında binek oto, hafif ticari araç ve bunlara ait
yedek parça üretimi, ithalatı ve satışıdır. Şirket Koç Holding ve Fiat’ın
ortak yönetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bursa fabrikasında Mini
Cargo ve Doblo dışında Fiat ile yapılan lisans sözleşmeleri uyarınca araç
üretimi gerçekleştirilmektedir. TOFAŞ Bursa’daki fabrikasında yıllık 400bin
adet üretim kapasitesine sahiptir. 2015 9 aylık sonuçlarına göre toplam
kapasite kullanım oranı %65,6 olarak gerçekleşmiştir. TOFAŞ 1991’den
beri borsada işlem görmektedir.
1968-69-71-72
TOFAŞ’ın 1972’deki yıllık
20binlik üretim kapasitesi
2009’da 400bin adete
yükselmiştir…
Lancia distribütörlüğü
alındı.
"Minicargo" & "Fiorino"
"Albea"
PSA'ya üretime başlandı.
Alfa Romeo, Ferrari ve
Maserati
distribütörlüğü alındı.
Kapasite 360bin'e
ardından 400bin'e
yükseldi.
"Albea Sole"
"Yeni Fiat Doblo"
Opel ve Vauxhall
markaları için üretime
başlandı.
Jeep markasının satış ve
satış sonrası
operasyonları alındı.
500 milyon TL’lik sermayenin %37,9’luk kısmı Koç Topluluğuna ait iken,
aynı seviyede diğer %37,9’u Fiat’a ait olup, geri kalan %24,3’luk bölümü
ise halka açıktır.
TOFAŞ Ortaklık Yapısı
Hisse Değeri (Milyon TL)
Sermaye Oranı (%)
Fi at Group Automobi l es S.P.A.
189.3
37.9%
Koç Hol di ng A.Ş.
187.9
37.6%
Di ğer (Hal ka Açık)
121.4
24.3%
Koç Hol di ng Şi rketl eri ve Koç Ail es i
Toplam
1.3
0.3%
500.0
100.0%
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
TOFAŞ grubu 2015 ilk 9 aylık verilere göre Türkiye otomotiv pazarında
%11,3 pay ile 3. konumdadır. Eylül 2015 itibarıyla da toplam 7,458
personel istihdam etmektedir.
TOFAŞ son 5 yılda 790mn
Euro’luk yatırım harcaması
yaptı…
Şirket 2010-2014 yılları arasında 790 milyon Euro’luk yatırım harcaması
yapmıştır. 2015’in son çeyreğinde satışa sunulan yeni sedan modeli
“Egea” için ise 520 milyon dolar yatırım harcaması planlamıştır. Bunun
haricinde ek 520 milyon dolar Egea’nın hatchback ve station-wagon
modelleri yatırımda kullanılacaktır. Yatırım harcamalarına 2013 yılında
başlanan Egea modeli için 2015’in ilk 9 ayı da dahil olmak üzere 257mn
Euro harcanmıştır.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
2
Milyon EUR
TOFAŞ Yatırım Harcamaları (2008-2015T)
500
500
400
330
326
300
225
200
145
124
100
96
95
2012
2013
0
2008
2009
2010
2011
2014
2015T
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
Dünya Otomotiv Sektörü
Dünya Otomotiv Üretimi
Çin dünya otomotiv
üretiminde ilk sırada…
Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA) verilerine göre,
2015’in ilk yarısında dünya otomotiv üretimi %0,5 artışla 45,6mn adet
olmuştur. Üretimin 11 milyonluk kısmı Avrupa ülkelerinde gerçekleşirken,
içlerinde en çok Çin’in pay sahibi olduğu Asya/Pasifik bölgesindeki üretim
hacmi ise 24 milyon seviyesindedir. Çin 12mn adet ile en yakın rakibi olan
ABD’nin iki katından fazla üretim gerçekleştirmiştir. Listede Japonya
üçüncü sırada yer alırken Avrupa Bölgesinden Almanya ise 4. sırada yer
almaktadır. Türkiye ise listede 16.sırada, %1,5’lik pay ile bulunmaktadır.
Milyon Adet
Dünya Otomotiv Üretimi – 6A2014 & 6A2015
14
12
6A2014
10
6A2015
8
6
4
2
Diğer
Slovakya
İran
Endonezya
Türkiye
Çek C.
Rusya
İngiltere
Tayland
Fransa
Kanada
Brezilya
İspanya
Meksika
Hindistan
G.Kore
Almanya
Japonya
A.B.D.
Çin
0
Kaynak: Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA), Ziraat Yatırım
Japon Toyota dünyada en çok
üretim yapan otomotiv
firması…
2014 verilerine göre markalar özelinde üretimde Toyota, Volkswagen ve
General Motors toplam %33’lük payla ilk 3’te yer almaktadır. Toyota
üretiminin %40’ını Japonya’da gerçekleştirirken, Amerika ve Çin’deki
üretimi %13 ve %9 seviyesindedir. General Motors ve Volkswagen’in ise
üretimlerinin %36’sı Çin’dedir. General Motors için ABD ikinci üretim
yeriyken, Volkswagen için ikinci ana üretim merkezi Almanya’dır.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
3
Milyon Adet
Markalar Bazında Otomotiv Üretimi – 2014
12
10,5
9,9 9,6
10
8,0
8
6,0
5,1 4,9
6
4,5
4
3,0 2,9 2,8
2
2,2 2,1 2,0
1,4 1,3 1,3 1,3 1,1
0,9
Tata
Baic
Mitsubishi
Dongfeng M.
Mazda
Changan
Daimler AG
SAIC
B.M.W.
Renault
PSA
Suzuki
Honda
Fiat
Nissan
Ford
Hyundai
G.M.
Volkswagen
Toyota
0
Kaynak: Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA), Ziraat Yatırım
2014 verilerine göre Türkiye
Fiat’ın üretim yaptığı ülkeler
arasında 10. sırada…
Fiat grubu 2014 yılında 4,9 milyon adet araç üretmiştir. Bu araçların %2’si
Türkiye’de TOFAŞ’ta üretilmiştir. Türkiye ülke bazında Fiat’ın üretim
yaptığı ülkeler arasında 10. sıradadır. En fazla üretim %35’lik pay ile
ABD’de gerçekleşirken, Brezilya ve Kanada ilk 3’te yer alan diğer ülkeler
olmuşlardır.
Dünya Otomotiv Pazarı
2015 yılının ilk yarısında küresel otomotiv satışları %1 artışla 44,6mn
Dünya otomotiv satışları 2015 adet olmuştur. Satışların 8,5mn’luk kısmı Avrupa Birliği ülkelerinde
ilk yarısında 44,6 milyon adete gerçekleşirken, Asya/Pasifik bölgesi 21,5 milyon adet ile lider pazar
ulaşmıştır…
konumundadır. Türkiye ise listede 18.sırada ve %1’lik paya sahiptir.
Milyon Adet
Dünya Otomotiv Pazarı – 6A2014 & 6A2015
14
12
6A2014
10
6A2015
8
6
4
2
Diğer
Türkiye
Endonezya
Avustralya
Meksika
İspanya
İran
Rusya
G.Kore
İtalya
Kanada
Fransa
Brezilya
İngiltere
Hindistan
Almanya
Japonya
A.B.D.
Çin
-
Kaynak: Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
4
Türkiye Otomotiv Sektörü
Türkiye Otomotiv Üretimi ve Kapasite
Türkiye’de otomotiv
sektörünün kurulu kapasitesi
1.69 milyon adete ulaştı…
2015 verilerine göre Türkiye otomotiv sanayinin kurulu üretim kapasitesi
1.69mn adettir. Bu rakamın 1,2 milyonu otomobil üretimine ait olup, onu
sırasıyla kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs ve midibüs takip
etmektedir. Otomotiv sektöründe kapasite son 9 yılda ortalama %3,5
oranında artmıştır. 2014 yılında kapasitenin 1,51mn adetten 1,69mn
adete çıkmasında Ford Otosan, Hyundai Assan ve Karsan’daki sırasıyla
80.200, 75.000 ve 24.245 adetlik kapasite artışları etkili olmuştur.
Otomotiv Sektörü Kapasitesi – 2007 – 2015
Türkiye’deki otomotiv
firmaları büyük şehirler ve bu
şehirlere yakın bölgelerde
konumlanmıştır…
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
5
TOFAŞ Türkiye otomotiv
kapasitesinin %23,6’sını
oluşturmakta…
Türkiye otomotiv pazarında üretim yapan firmalar aşağıda yer almaktadır.
Türkiye’de 12 firma üretim yapmaktadır. TOFAŞ 400.000 adetlik
kapasitesiyle toplam kapasitenin %23,6’sını oluşturmakta ve sektörde
ikinci sırada yer almaktadır.
Adet Bazında Şirket Kapasiteleri – 2015, Adet
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Ford Otosan
Tofaş
Oyak Renault
Hyundai Assan
Toyota
Karsan
Honda Türkiye
M.Benz Türk
Anadolu Isuzu
Temsa Global
Otokar
MAN Türkiye
Otomobil
Kamyonet
Minibüs
Kamyon
Otobüs
Midibüs
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
Otomotiv üretimi yıllık olarak son 5 yıldır ortalama 1 milyon adetin hafif
üzerinde seyretmiştir. En yüksek üretim adetine 2015 yılında 1,36 milyon
adet ile ulaşılmıştır. 2015 yılı verilerine göre üretimde en yüksek payı
%58,2 ile otomobil alırken hafif ticari araç üretimin payı %38, ağır ticari
araç üretiminin payı ise %3,8’dir.
1.600
1.359
1.200
1.000
1.099 1.147
1.095
1.189
1.073
988
1.126 1.170
870
800
%38
1.400
%33,8
Bin Adet
Segment Bazında Otomotiv Üretimi – Yıllık
400
200
%58,2
%62,7
600
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otomobil
HTA
ATA
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
6
Türkiye Yurtiçi Otomotiv Pazarı
Otomotiv pazarı 2015’te 1
milyon adetin üstüne çıkarak
rekor kırdı…
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre perakende
satışların son 5 yıllık ortalaması 888bin adet seviyesinde gerçekleşmiştir.
En yüksek satış adetine 2015 yılında 1 milyon 11bin adet ile ulaşılmış olup
rekor kırılmıştır. Perakende satışlarda en yüksek payı otomobil ve hafif
ticari araç satışları almaktadır. 2015 yılsonu itibariyle ithal araçların
satışlardaki payı %65,1’dir.
1.200
1.011
911
893
818
793
666
634
527
600
807
576
%72,7
400
%71,8
800
%24
1.000
%22,3
Bin Adet
Segment Bazında Yurtiçi Pazar – Yıllık
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otomobil
HTA
ATA
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ziraat Yatırım
Türkiye Otomotiv İhracatı
Türkiye’de üretilen araçların
%71,4ü yurtdışına
gönderilmekte…
Türkiye’de otomotiv üretimi ihracat ağırlıklı seyretmektedir. Son 5 yılda
üretilen araçların %71,4’ü ihraç edilmiştir.
Bin Adet
Otomotiv Üretimi ve İhracatı – Yıllık
1.600
1.359
1.400
1.099 1.147
1.200
1.000
800
988
820
697
1.095
1.189
910 870
754
1.073
791
1.126 1.170
730
992
828
885
629
600
400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Üretim
İhracat
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
7
Otomotiv ihracatı 2015’te
992bin adet ile rekor kırdı…
Otomotiv ihracatı yıllık olarak son 5 yıldır ortalama 845bin adet
seviyesinde gerçekleşmiştir. En yüksek ihracat adetine 2008’in ardından
2015 yılında 992bin adet ile ulaşılmıştır. Yurtdışı satışlarda en yüksek payı
otomobil ve kamyonet satışları almaktadır.
1.200
992
800
754
697
791
828
730
885
629
600
%65,7
400
200
%38,3
820
910
%60,9
1.000
%33,5
Bin Adet
Segment Bazında Otomotiv İhracatı – Yıllık
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otomobil
HTA
ATA
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
Avrupa Türkiye’nin en büyük
ihracat pazarı…
İhracatta Avrupa Birliği ülkeleri en büyük paya sahiptir. 2015 yılının 11
aylık döneminde, TÜİK verilerine göre motorlu kara taşıtları ihracatından
15,8 milyar dolarlık gelir elde edilirken bunun %76’sı Avrupa Birliği
ülkeleri ve İngiltere’den elde edilmiştir. Buna ek olarak, ABD’ye yapılan
ihracat artışı da dikkat çekmektedir. 11 aylık dönemde otomotiv ihracat
miktarı artarken, Euro dolar paritesindeki düşüşe bağlı olarak elde edilen
gelir dolar bazlı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 gerilemiştir.
Milyar USD
Motorlu Kara Taşıtları İhracatı – Yıllık
2,5
2015/11
2,0
1,5
1,0
İrlanda
Cezayir
Macaristan
Avusturya
Danimarka
Rusya
Fas
İsveç
Romanya
Polonya
Hollanda
İsrail
Slovenya
ABD
Belçika
İspanya
İtalya
Fransa
Almanya
0,0
İngiltere
0,5
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
8
Türkiye Otomotiv İthalatı
Otomotiv ithalatı yıllık olarak son 5 yıldır (2013 hariç) ortalama 510bin
adet civarındadır. 2015 yılsonu ithal satışlar 659bin adet seviyesiyle rekor
seviyeye ulaşmıştır ve bir önceki yıla göre %26 oranında artmıştır. İthal
satışlarda en yüksek payı otomobil satışları almaktadır.
Segment Bazında Otomotiv İthalat – Yıllık
800
700
659
616
539
600
465
500
382
400
523
512
%16,3
%15,7
356
306
314
2008
2009
2010
Otomobil
HTA
%82,3
300
200
%81,6
Bin Adet
Segment Bazında Otomotiv İthalatı- Yıllık
100
0
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
ATA
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
Türkiye Otomotiv ithalatı dolar 2015 yılının 11 aylık döneminde, TÜİK verilerine göre motorlu kara
taşıtları ithalatı 15,9 milyar dolar ile geçen senenin %14,2 üzerinde
bazında ihracatın üzerine
gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat %78
çıktı…
seviyesindedir ve Almanya %32 ile en yüksek payı almaktadır. İthalattaki
yüksek artış nedeniyle otomotiv ithalatı dolar bazında ihracatın üzerinde
gerçekleşmiş ve 2015 yılında dış ticarete olumlu katkı yapamamıştır.
Milyar USD
Motorlu Kara Taşıtları İthalatı – Yıllık
6,0
5,0
2015/11
4,0
3,0
2,0
1,0
Tayland
Belçika
Fas
Slovakya
Hollanda
ABD
Meksika
Macaristan
Japonya
Hindistan
Romanya
G. Kore
Çin
Polonya
Çek Cum.
İngiltere
İtalya
Fransa
İspanya
Almanya
0,0
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
9
TOFAŞ’ın Sektördeki Konumu
TOFAŞ Bursa Fabrikası’nda 5
marka için üretim
yapmaktadır…
TOFAŞ Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek
otomotiv şirketidir. Bursa Fabrikası’nda, Minicargo projesi kapsamında
Fiat, Citroen, Peugeot markalarına, Yeni Doblo projesi kapsamında ise
Fiat, Opel ve Vauxhall markalarına üretim yapmaktadır. TOFAŞ 2012
yılından beri 4 modelin üretimini yapmaktadır. Üretimde en yüksek payı
yeni Doblo alırken, onu %37 ile Minicargo takip etmektedir. 2015 yılının
son çeyreğinde Egea modelinin üretimine başlanmıştır.
Bin Adet
TOFAŞ Üretilen Modeller – 2012 – 2015/09
300
256
245
250
223
197
200
116
104
82
66
150
100
50
0
84
91
100
20
9
37
41
8
33
5
28
2012
2013
2014
2015/09
Linea
Doblo
Yeni Doblo
97
Minicargo
Egea
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
Yeni model ile artan talep
kapasite kullanım oranını son
4 yılın en yüksek seviyesine
çıkardı…
TOFAŞ’ın 2006 yılından bu yana 3 vardiya düzenine göre kurulu kapasite
üzerinden hesaplanan kapasite kullanım oranı %69 olmuştur. Kapasite
artışının olduğu 2009 yılı ve son 3 yıldır ortalamaların altında kapasite
kullanımı kaydedilmektedir. 2013 yılından beri çalışılan 2 vardiya düzenine
göre hesaplandığında, kapasite kullanım oranının daha yüksek olduğu
görülmektedir. 2015 yılında şirketin kapasite kullanım oranı %70 ile son 4
yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Şirket yeni modeliyle birlikte 2016’ın
2.çeyreğinde yeniden 3 vardiya sistemine geçmeyi planlamaktadır.
Bin Adet
TOFAŞ Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı – 2006 – 2015
400
350
300
267
250
200
100%
Üretim
Kapasite Kullanım Oranı (Sağ Eksen)
312 308
95%
278
253
256
245
212
223
178
90%
85%
80%
75%
70%
150
65%
100
60%
50
55%
0
50%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), TOFAŞ, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
10
Son 9 yıllık verilere göre şirketin yıllık satışları ortalama 265bin adettir.
Toplam satışların içerisinde ihracatın payı %62’dir. TL olarak bakıldığında
bu pay %63 seviyesindedir. Adet bazında satışlar 2010 yılından itibaren
kademeli olarak azalmıştır. 2015 yılıyla beraber satışlarda ciddi bir artış
gözlemlenmiştir. 9 aylık verilere göre 2015 yılında satışlardaki artış %28
seviyesindedir. Kapasite kullanımı buna bağlı olarak iyileşme kaydetmiştir.
450
İhracat
Yurtiçi Satışlar
İhracatın Payı (Sağ Eksen)
400
278
127
60%
84
59
55%
95
107
118
145
65%
164
105
160
142
194
134
94
68
71
78
100
50
210
168
146
123
150
209
195
200
70%
237
224
250
272 267
262
154
300
80%
75%
328 325
350
181
Bin Adet
TOFAŞ Satışlar – Adet – 2006 – 2015/09
0
50%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9A14 9A15
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
Satışların yarısına yakını dış piyasa HTA satışlarından oluşmaktadır. Onu iç
piyasaya HTA satışları takip etmektedir.
Bin Adet
TOFAŞ Satışlar Dağılımı – 2006- 2015/09
TOFAŞ’ın toplam
satışlarının yarısını yurtdışı
HTA segmenti
oluşturmakta…
400
328
350
278
300
250
195
150
100
50
0
64
47
39
33
73
52
40
38
272
262
224
200
113
143
107
69
64
30
267
114
97
70
46
38
30
325
53
87
86
47
59
117
237
117
47
43
71
53
25
53
47
54
42
210
164
105
86
19
31
28
22
47
36
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/ 2015/
09
09
İç Piyasaya Otomobil
İç Piyasaya HTA
Dış Piyasaya HTA
Dış Piyasaya CKD/SKD
Dış Piyasaya Otomobil
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
11
TOFAŞ’ın en fazla ihraç ettiği model Fiorino ve diğer MCV’lerdir. Üretimi
2007 Ekim’de başlamıştır. Bursa fabrikasında Fiat Fiorino, Peugeot Bipper
ve Citroen Nemo markaları için üretimi yapılmaktadır. Şirket 2014’ün son
döneminde Doblo modelinin Kuzey Amerika pazarına RAM ProMaster City
adıyla ihracatına başlamıştır. 2015 yılının ilk dokuz ayında satış adedi 15
bine ulaşmıştır.
TOFAŞ Model Bazında İhracat Dağılımı - 2012 – 2015/09
TOFAŞ’ın yurtdışına en
fazla satılan aracı Fiorino
ve Diğer MCV’lerdir.
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
2007 Mayıs ayında satışa sunulan C segmenti aracı Linea yurtiçi pazarda
en fazla satılan araçtır. HTA segmentinden ise Doblo Cargo ve Fiorino
yurtiçinde en çok tercih edilen ticari modellerdir. TOFAŞ’ın yurtiçi satış
adedi toplamda 2015’in ilk 9 ayında %43’lük ciddi bir artış kaydetmiştir.
TOFAŞ Model Bazında Yurtiçi Satış Dağılımı - 2012 – 2015/09
140
118
120
15
Linea yurtiçi pazarın en çok
tercih ettiği binek
otomobildir.
100
13
80
17
60
22
40
19
20
107
3
6
20
20
19
Diğer
İthal
Yeni Doblo Cargo
95
1
3
PSA'ya satılan MCV
Fiorino
Linea
17
19
23
59
1
2
10
11
84
1
7
14
14
19
13
33
38
2012
2013
32
21
28
2014/09
2015/09
0
2014
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
12
TOFAŞ İhracatının Ülkeler ve Model Bazında Dağılımı -2015/09
Diğer
2%
TOFAŞ’ın ihracatında
İtalya ilk sırada yer
alıyor…
Bel çika
5%
Al ma nya
6%
ABD &
Ka na da
11%
Yeni Doblo
Panoroma
7%
Doblo
Cargo
4%
RAM
ProMaster
City
11%
İta l ya
24%
GM
Combo
15%
İngiltere
13%
İs panya
9%
Di ğer
Fra nsa
8%
MENA Avrupa
12%
10%
Diğer
1%
Fiorino &
Diğer MVC
35%
Yeni Doblo
Cargo
27%
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
2015’in ilk 9 ayında İtalya TOFAŞ’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke
olmuştur. İngiltere ise ikinci sırada yer almıştır. Şirketin Avrupa’ya
ihracatı toplam ihracatın %77’si seviyesindedir. RAM ProMaster ile önemli
bir başarı elde etmiş ve Amerika pazarı dış satışlarının %11’ine ulaşmıştır.
TOFAŞ’ın Türkiye Otomotiv İhracatındaki Payı %
45%
40%
İhracat Payı
41%
42%
40%
37%
HTA İhracatı Payı
33%
35%
30%
25%
20%
25%
18%
24%
27%
35%
26%
23%
23%
37%
35%
25%
21%
18%
19%
16%
15%
10%
5%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
Yerli markada satılan her 3
araçtan 1’i Fiat markalıdır…
ODD verilerine göre 2015’te, Türkiye’de satılan yerli marka araçların
%29,5’i Fiat markalıdır. Başka bir deyişle, her 3 araçtan 1’i Fiat’tır.
Türkiye’ye ithal edilen hafif araçların ise sadece %3’ü Fiat grubunun
temsil ettiği 6 markaya aittir. İthal araçlarda en yüksek pay Ducato’ya ait
olurken, onu Fiat 500 ve Jeep takip etmektedir.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
13
Fiat Grubu Pazar Payı – 2015 (Hafif Araçlar)
Yerli Otomobil
Fiat Grubu
Sırası Yurtiçi Pazar -2015 Yurtiçi Pazar -2014 Değişim %
Pazar Payı
22,4%
2
187.881
157.349
19,4%
İthal Otomobil
1,8%
14
537.715
429.982
25,1%
Toplam Otomobil
7,1%
3
725.596
587.331
23,5%
39,2%
2
135.199
98.224
37,6%
Yerli HTA
İthal HTA
8,5%
3
107.222
82.126
30,6%
Toplam HTA
25,6%
1
242.421
180.350
34,4%
Toplam Hafif Araç
11,8%
4
968.017
767.681
26,1%
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ziraat Yatırım
Fiat grubu temsil ettiği 6 markasıyla 2015 yılında HTA satışlarında
sektörde %26’lık payı ile lider konumda yer alırken, yerli HTA pazarında
%22 ile 2. sıradadır. Toplam hafif araçta ise %11,8’lik payı ile 4.
sıradadır.
Şirketin yurtdışı satışları Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve PeugeotCitroen (PSA) grupları ile Opel ve Vauxhall markaları ile büyük oranda alya da-öde yapısındaki anlaşmalar kanalıyla garanti altına alınmıştır. Bu
ihracat anlaşmaları, maliyet, kârlılık, döviz kuru ve yurt dışı pazar
risklerinden şirketi önemli oranda korumaktadır.
TOFAŞ’ın yıllık yurtdışı
satışları sabittir ve fabrikanın
kapasitesinde rezerv
edilmiştir.
TOFAŞ’da yurt dışı satış sözleşmeleri maliyet üstü ek prim olarak
yapılması sebebiyle yurtdışı marjlar sabittir. Yurt içi satışlarda ise
marjlarda daha serbest bir durum söz konusudur. Şirketin kar marjlarında
döviz hareketleri ve hammadde fiyatları olumlu veya olumsuz etki
yapabilmektedir.
TOFAŞ Gider Dağılımı - %
9A2015
9A2014
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
TOFAŞ’ın maliyetleri içinde hammadde maliyetinin payı ilk dokuz ayda
%71 olarak gerçekleşmiştir. Hammadde de çelik ve alüminyum ağırlıkla
yer almaktadır.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
14
2015 Yılı Gelişmeleri
2015’te Türkiye otomotiv
sektöründe üretim ve satışlar
beklentilerin üzerinde
gerçekleşti…
Tofas’ın üretimi 2015’te %25
oranında arttı…
Yeni model satışlarına son
çeyrekte başlandı…
Otomotiv sektöründe 2015 yılında çok güçlü rakamlar kaydedilmiştir.
Yurtiçinde 2 genel seçime rağmen iç satışlar %25 artarken, dış satışlar da
Avrupa’dan gelen güçlü taleple %26 artış kaydetmiştir.
Mayıs ayındaki iş bırakma eylemlerime rağmen, üretimde 2015 yılında 1
milyon 359bin adet seviyesine ulaşılarak rekor kırılmıştır. 2014 yılıyla
kıyaslandığında yıllık artış %16 hesaplanmaktadır. Geçmişte en fazla
üretimin yapıldığı 2011 yılına göre mukayese edildiğinde 2015 yılının
üretim rakamı %12 daha yüksektir. Bu dönemde TOFAŞ’ın üretimi %25
oranında artarak bu yükselişe en fazla katkı sağlayan şirketlerden biri
olmuşlardır.
Sektörde yurtiçi satış büyümesi ise üretim büyümesinin üzerinde
gerçekleşmiştir. Özellikle ilk 2 çeyrekte 2014’ün düşük baz etkisiyle de
beraber çok yüksek artışlar kaydedilmiştir. 2015 yılında ilk defa 1 milyon
adetin üzerinde iç satış gerçekleştirilmiş olup tarihi rekor kırılmıştır.
TOFAŞ ise bu dönemde yurtiçi satışları %23 artırmış ve pazarın bir miktar
gerisinde kalmıştır. Yeni modelin son çeyrekte devreye alınmasıyla birlikte
yurtiçi satışların artış hızında ciddi bir ivmelenme kaydedilmiştir.
1,36
1,60
1,40
1,01
0,99
1,20
1,00
0,66
Milyon Adet
Sektörde dış satışlarda ise 1 milyon adete oldukça yakın 992bin adet araç
satışı kaydedilmiştir. Mayıs ve Temmuz ayları hariç yıllık bazda 2014’e
göre her ay artış kaydedilmiştir. Özellikle Eylül ayından itibaren her ay
90bin adetin üzerinde araç ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Otomotiv Sektörü – 2016-2015 Yıllık Adetler, % Değişimler
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yıllık Değişm
Üretim
Yurtiçi Pazar
İhracat
İthalat
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
2006
2007
Üretim
2008
2009
2010
Yurtiçi Pazar
2011
İhracat
2012
2013
2014
İthalat
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
15
Otomotiv Sektörü – 2014-2015 Çeyreksek Adetler, % Değişimler
2014
Üretim '14 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14
Otomobil 166.459 194.432 170.601 201.947 733.439
HTA
79.122 103.268 91.132 121.809 395.331
ATA
9.909 10.887 9.972 10.907 41.675
Toplam 255.490 308.587 271.705 334.663 1.170.445
Y.İçi Satış '14 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14
Otomobil
89.347 136.426 140.995 220.563
HTA
25.925 35.163 45.642 73.620
ATA
7.225 11.038 8.586 12.956
Toplam
122.497 182.627 195.223 307.139
2015
Üretim '15 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15
Otomobil 198.433 193.544 174.247 224.803 791.027
HTA
124.272 125.550 120.571 145.618 516.011
ATA
12.000 13.793 11.421 14.544 51.758
Toplam 334.705 332.887 306.239 384.965 1.358.796
2015
Y.İçi Satış '15 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15
Otomobil
126.991 200.855 173.059 224.691 725.596
HTA
46.257 58.447 57.379 80.338 242.421
ATA
10.982 11.737 7.492 12.966 43.177
Toplam
184.230 271.039 237.930 317.995 1.011.194
1Ç15
19%
57%
21%
31%
2Ç15
0%
22%
27%
8%
3Ç15
2%
32%
15%
13%
4Ç15
11%
20%
33%
15%
2015
8%
31%
24%
16%
Değ.
Otomobil
HTA
ATA
Toplam
İhracat '14 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14
Otomobil 110.744 122.288 121.326 130.146
HTA
65.040 84.704 65.366 81.343
ATA
1.339 1.721 1.600 2.074
Toplam 177.123 208.713 188.292 213.563
2014
484.504
296.453
6.734
787.691
İhracat '15 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15
Otomobil 158.642 145.215 124.817 176.009
HTA
89.712 89.376 94.027 106.974
ATA
1.484 1.907 1.836 2.336
Toplam 249.838 236.498 220.680 285.319
Değ.
Otomobil
HTA
ATA
Toplam
Değ.
Otomobil
HTA
ATA
Toplam
1Ç15
43%
38%
11%
41%
2Ç15
19%
6%
11%
13%
3Ç15
3%
44%
15%
17%
4Ç15
35%
32%
13%
34%
1Ç15
42%
78%
52%
50%
2Ç15
47%
66%
6%
48%
3Ç15
23%
26%
-13%
22%
2014
587.331
180.350
39.805
807.486
4Ç15
2%
9%
0%
4%
2015
24%
34%
8%
25%
İthalat '14
Otomobil
HTA
ATA
Toplam
1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14
68.005 100.844 103.720 157.413
13.241 17.581 21.742 29.562
1.759 2.996 2.336 3.453
83.005 121.421 127.798 190.428
2014
429.982
82.126
10.544
522.652
2015
604.683
380.089
7.563
992.335
İthalat '15
Otomobil
HTA
ATA
Toplam
1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15
92.246 151.961 129.316 164.192
20.469 24.822 28.261 33.670
2.825 3.838 2.752 4.338
115.540 180.621 160.329 202.200
2015
537.715
107.222
13.753
658.690
2015
25%
28%
12%
26%
Değ.
Otomobil
HTA
ATA
Toplam
1Ç15
36%
55%
61%
39%
2Ç15
51%
41%
28%
49%
3Ç15
25%
30%
18%
25%
4Ç15
4%
14%
26%
6%
2015
25%
31%
30%
26%
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
Pazar paylarına bakıldığında, VW grubu 7 ithal markasıyla %21’lik pay
alarak lider konumda yer almaktadır. Fiat grubu ise %12 ile dördüncü
sırada yer almıştır.
Hafif Araç Satışları – 2015 (Adet)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
VW Grubu
Ford
Renault
Fiat Grubu
Hyundai
Toyota
Opel
Dacia
Merc.-Benz
Peugeot
Bmw
Citroen
Nissan
Diğer
Otomobil
HTA
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
16
TOFAŞ 2015 Yılı Üçüncü Çeyrek Mali Sonuçları
2015 yılının 3. çeyreğinde TOFAŞ’ın satış gelirleri geçen sene aynı döneme
göre %34,8 oranında artarak 2,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. 9 aylık verilere
göre ise satış gelirleri %34,2 artış ile 7 milyar TL’ye ulaşmıştır.
3. çeyrek özelinde, şirketin yurt içi satış adetleri %9, ihracat adetleri %31
yükselmiştir. 9 aylık verilere göre ise yurtiçi tarafta adetsel artış %43,
yurtdışında ise %20 olmuştur. İhracatın toplam satış gelirlerindeki payı da
%60,1 olmuştur.
TOFAŞ Satışlarının Dağılımı – 9A2015 (Adet)
(Adet)
9A15
9A14
Değ.
0
3
a.d.
19,480 13,240
Doblo Cargo
Yeni Doblo Cargo
Değ.
6,347
-20%
Doblo Panorama
242
777
-69%
6%
Yeni Doblo Cargo
34,108
31,718
8%
27,520 20,901
32%
8,840
5,139
72%
7,477
Yeni Doblo Panorama
2,105 255%
13,894 11,032
Fiorino (MCV) Cargo
9A14
5,077
47%
551
MCV (PSA Satışları)
9A15
Doblo Cargo
518
Yeni Doblo Panorama
Linea
(Adet)
462
26%
441
5%
İthal Araçlar
14,156 10,345
37%
Top. Yurtiçi Satışlar
83,540 58,585 42.6%
Fiorino (MCV) Panorama
RAM ProMaster City
14,549
GM COMBO
19,397
15,542
25%
464
566
-18%
33,266
33,461
-1%
10,591 11,735
76
30
126,610 105,335
-10%
153%
20.2%
Linea
MCV Cargo
MCV Panorama
Diğer (Transit)
Top. Yurtdışı Satışlar
20 72645%
1Ç14
2Ç14
3Ç14
4Ç14
1Ç15
2Ç15
3Ç15
Çey. Değ.
Yıllık Değ.
549
626
782
1,186
824
1,130
917
-19%
17%
Yurtdışı Satışlar
1,127
1,193
903
1,074
1,307
1,420
1,355
-5%
50%
Toplam Satışlar
1,676
1,820
1,685
2,260
2,131
2,550
2,272
-11%
35%
(Adet)
1Ç14
2Ç14
3Ç14
4Ç14
1Ç15
2Ç15
3Ç15
Çey. Değ.
Yıllık Değ.
Yurtiçi Satışlar
15,163 16,988 23,674 36,578 23,828 33,939 25,773
-24%
9%
Yurtdışı Satışlar
36,550 39,120 29,665 36,946 43,346 44,496 38,768
-13%
31%
Toplam Satışlar
51,713 56,108 53,339 73,524 67,174 78,435 64,541
-18%
21%
(Milyon TL)
Yurtiçi Satışlar
Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ziraat Yatırım
TOFAŞ’ın faaliyet kar marjı
hariç, tüm marjlarında
iyileşme var…
3Ç2015’te net dönem karı
%37,2 oranında artarak
174,3mn TL’ye yükseldi…
Şirketin brüt karı, 3Ç2015’te maliyetlerin satışlara oranlara daha düşük
artması sebebiyle 3Ç2014’e göre göre %42,6 artarak 300 milyon TL
olmuştur. Brüt kar marjı 0,8 puan yükselerek %12,4’e çıkmıştır. TOFAŞ’ın
operasyonel giderleri üçüncü çeyrekte 2014 yılının aynı dönemine göre
%12,2 oranında artmıştır.
Şirketin net faaliyet karı 83 milyon TL olmuştur. Operasyonel giderlerdeki
sınırlı artışa rağmen, ticari faaliyetlere ilişkin kur farkı giderleri kalemi
faaliyet karının %9,8 gerilemesine sebep olmuştur. Diğer taraftan,
şirketin FAVÖK’ü ise %42’lik artışla 289 milyon TL’ye ulaşmış ve oldukça
olumlu bir görüntü sergilemiştir.
TOFAŞ’ın 3Ç2015’te net dönem karı ise %37,2 oranında artış kaydederek
174,3 milyon TL’ye yükselmiştir. Vergi öncesi kardan yüksek olan bu
rakam, ertelenen vergi varlığından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, şirket
47,8mn TL’lik kambiyo karı kaydetmiştir. Şirketin net kar marjı ise 2014
yılının 3. çeyreğine göre 0,6 puan artışla %12,7 olmuştur.
Üçüncü çeyrekle birlikte şirketin dokuz aylık dönemde net dönem karı
573mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %45
oranında artarak iyi bir performans sergilemiştir.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
17
2.550
3Ç152Ç15
%Değ.
2.272 -10,9%
3Ç153Ç14
%Değ.
34,8%
5.181
9A159A14
%Değ.
6.953 34,2%
ÖZET GELİR TABLOSU (Mn TL)
3Ç14
4Ç14
1Ç15
2Ç15
SATIŞLAR
1.685 2.260
2.131
1.489 1.982
Sa tışl a rın Ma l i yeti (-)
3Ç15
9A14
9A15
1.867
2.244
1.990 -11,3%
33,6%
4.534
6.102 34,6%
195
277
264
306
281 -7,9%
44,0%
646
851 31,6%
Fi na ns Sektörü Fa a l . Ha s ıl a tı
44
49
55
59
63
7,6%
41,9%
132
177 33,7%
Fi na ns Sektörü Fa a l . Ma l i yeti (-)
30
32
37
41
45
8,7%
51,1%
89
123 37,6%
300 -7,2%
42,6%
689
905 31,3%
16,9%
129
152 18,1%
4,8%
TİCARİ FAAL. BRÜT KAR/ZARAR
BRÜT KAR/ZARAR
210
294
282
323
Genel Yönetim Gi derl eri (-)
43
65
51
51
51
Pa za rl a ma Gi derl eri (-)
56
83
60
75
58 -22,0%
158
193 22,5%
1
10
1
1
3 112,0% 280,9%
5
6 13,4%
-19
54
14
-26
-105 300,0% 457,6%
-55
-63 15,9%
Ara ş.ve Gel i ş. Gi derl eri (-)
Di ğer Fa a l i yet Gel i r/Gi derl eri
FAALİYET KARI/ZARARI
FAVÖK
Fa a l i yet Dışı Fi n. Gel i r/Gi der
92
190
183
170
203
171
268
280
0,0%
83 -51,4%
289
3,4%
-9,8%
343
490 42,9%
42,1%
672
836 24,5%
9
-73
-4
-12
49 -504,5% 427,6%
12
-21 -272,4%
26
61
27
36
42 18,2%
62,1%
41
105 157,5%
127
179
205
193
174,3 -9,8%
37,2%
396
573 44,8%
11,6% 12,3%
12,4%
12,0%
Vergi Gi deri /Gel i ri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
FİNANSAL ORANLAR
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Kar Marjı
12,4%
12,5%
12,2%
5,4%
8,4%
8,6%
6,7%
3,6%
6,6%
7,0%
FAVÖK Marjı
12,1%
7,6%
12,6%
11,0%
12,7%
13,0%
12,0%
Net Kar Marjı
7,5%
7,9%
9,6%
7,6%
7,7%
7,6%
8,2%
Kaynak: Tofaş, Ziraat Yatırım
Beklentiler
Otomotiv 2015’in en çok
parlayan sektörleri
arasında…
2015 yılında tüm olumsuzluklara ve iki seçime karşın ekonomide büyüme
devam etmiştir. Otomotiv sektörü de ekonomideki büyümeyi olumlu
destekleyen sektörlerin başında yer almıştır. Sektörde yıllık üretim artışı
%16 olarak gerçekleşmiş ve rekor kırılmıştır.
Egea’ye olan yüksek talep
TOFAŞ’a 2016 2.çeyrekten
itibaren 3 vardiya sistemi
getirecek…
28 Eylül’de üretimine başlanan Egea TOFAŞ’ın satışlarını oldukça olumlu
etkilemesi beklenmektedir. Aracın hatchback ve station-wagon modelleri
üretiminin ise yüksek talep sebebiyle öne çekilmeye çalışılmaktadır. Bu
modeller ağırlıklı olarak ihraç edilecektir. Şirket yüksek talebi karşılamak
için 2016’ın 2. çeyreğinde 3 vardiya sistemine geçecektir.
2014 yılının Ekim ayından itibaren Doblo modelinin, ADB ve Kanada
pazarlarına, RAM ProMaster City model ismi ile ihracatının başlaması
TOFAŞ için önemli bir gelişme olmuştur. Proje 2021 sonuna kadar devam
edecektir.
Avrupa’da toparlanmanın
2016’da da devam etmesi
bekleniyor…
Şirketin toplam satış gelirleri içinde ihracatın payı %60 ile oldukça yüksek
seviyededir. Avrupa ise ihracatta %77’lik paya sahip olurken, İtalya ve
İngiltere en çok ihracat yapılan ülkelerdir. Bu nedenle Avrupa bölgesindeki
gelişmeler TOFAŞ için çok önemlidir. Avrupa bölgesinde 2015 yılında
otomotiv pazarı iyi bir performans sergilemiştir. TOFAŞ’ın en çok ihracat
yaptığı İtalya, İngiltere ve İspanya’da HTA satışları Ocak-Kasım
döneminde sırasıyla %11, %16 ve %37 artış kaydetmiştir. Avrupa
ekonomilerinde
2016
yılında
toparlanmanın
devam
etmesi
beklenmektedir.
2015 yılında TOFAŞ 174bin adet aracın yurtdışı satışını gerçekleştirmiştir.
Yurtiçi hafif araç satışları ise 114bin adet seviyesindedir. Bu durum son
çeyrek verilerinin de olumlu geleceğine işaret etmektedir.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
18
TOFAŞ düzenli temettü
ödemesi yapıyor…
TOFAŞ düzenli olarak temettü ödemesi yapmaktadır. Şirket 2014 yılı dahil
son beş yılda 1,8 milyar TL temettü ödemesi yaparken, ortalama temettü
oranı %78 seviyesindedir. Şirketin 2014 yılı temettü oranı ise %84
olmuştur. Şirketin düzenli olarak temettü dağıtması, yatırımcılara istikrarlı
bir şekilde nakit akışı sağlaması açısından oldukça olumludur.
Milyon TL
TOFAŞ Temettü Ödemeleri
600
120%
109%
500
84%
75%
400
80%
65%
53%
51%
300
60%
36%
200
100%
40%
20%
100
20%
0
0%
2007
2008
2009
2010
Brüt Temettü
2011
2012
2013
2014
Temettü Oranı (Sağ Eksen)
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
Şirketin net borcu 1,76
milyar TL…
Şirket yatırımların finansmanı ve Koç Fiat Kredi Finansman’ın vermiş
olduğu tüketici kredilerini finanse etmek amacıyla 4,20 milyar TL’lik kısa
ve uzun vadeli finansal borç taşımaktadır. Net borç ise 1,76 milyar TL
seviyesindir ve FAVÖK’e oranı 1.75’tir.
TOFAŞ 2014 ve 2015 yıllarında Yeni Doblo ve Mini Cargo model
araçlarının üretimi ile yeni modeli olan Egea projesi için uzun vadeli
krediler temin etmiştir. Yeni Doblo ve Egea modelleri için alınan yatırım
kredisinin geri ödemeleri FCA, Mini Cargo modeli için alınan yatırım
kredisinin geri ödemeleri ise FCA ve PSA tarafından yapılacak alımlar
vasıtası ile garanti altına alınmıştır.
Net Borç
2,000
Net Borç
1,800
1,760
1,578
1.71 1.75
Net Borç/FAVÖK
(Sağ Eksen)
1,600
1,400
1,289
1.50
1.60
1.20
1,000
800
400
1.80
1.40
1,200
600
2.00
476
0.53
328
0.38
200
411
693
537 0.82 557 507
0.65 0.60
0.65
883
1.05
1.00
0.80
0.60
0.40
0.46
0.20
3Ç2015
2Ç2015
1Ç2015
4Ç2014
3Ç2014
2Ç2014
1Ç2014
4Ç2013
3Ç2013
2Ç2013
0.00
1Ç2013
0
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
19
Değerleme
Egea ve yeni modelleri
TOFAŞ’ın satışlarını oldukça
iyi etkileyecek…
2016 yılında yeni model ve Avrupa’daki toparlanmanın olumlu katkıları ile
TOFAŞ’ın satış gelirlerinin %14 oranında artarak 11,8 milyar TL olarak
gerçekleşeceği tahmin ediyoruz. FAVÖK ve net kar marjlarının da 2016
yılında sırasıyla %12 ve %8,2 olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.
2017 yılında ise satış gelirlerinin 12,4 milyar TL’ye ulaşmasını
beklemekteyiz.
Finansal Tahminler
(mn TL)
Satış Gelirleri
2014
FAVÖK
2018T
2019T 2020T
7.440 10.352 11.778 12.419 13.612
14.957 16.029
843
Net Kar
2015T
1.277
2016T
1.416
2017T
1.476
1.644
574
827
970
808
901
FAVÖK Marjı
11,3%
12,3%
12,0%
11,9%
12,1%
Net Kar Marjı
7,7%
8,0%
8,2%
6,5%
6,6%
1.795
1.921
1.008
1.083
12,0% 12,0%
6,7%
6,8%
Kaynak: TOFAŞ, Ziraat Yatırım
Değerlemede İNA ve benzer
şirket çarpanları yöntemi
kullanıldı…
TOFAŞ’ın değerlemesinde indirgenmiş nakit akımları ve benzer şirket
çarpanları yöntemi ağırlıklandırılarak kullanılmıştır. Benzer şirket
çarpanlarında 2016 tahmini F/K 8,7x olarak alınmıştır. Kullanmış
olduğumuz emsal şirketler aşağıda yer almaktadır.
Benzer Şi rketler
Ül ke
Toyota Motor Corp
Ja ponya
Da i ml er AG
Al ma nya
Ba yeri s che Motoren Werke AG
Al ma nya
Honda Motor Co Ltd
Ja ponya
Ford Motor Co
Ameri ka
Vol ks wa gen AG
Al ma nya
Genera l Motors Co
Ameri ka
Ni s s a n Motor Co Ltd
Ja ponya
Rena ul t SA
Fra ns a
Fi a t Chrys l er Automobi l es NV
İngi l tere
Suzuki Motor Corp
Ja ponya
Peugeot SA
Fra ns a
Ma zda Motor Corp
Ja ponya
Is uzu Motors Ltd
Ja ponya
Da i ha ts u Motor Co Ltd
Ja ponya
Gel i şmi ş Ül kel er (Ortal a ma )
SAIC Motor Corp Ltd
Çi n
Hyunda i Motor Co
Güney Kore
Ta ta Motors Ltd
Hi ndi s tan
As tra Interna tiona l Tbk PT
Endonezya
Grea t Wa l l Motor Co Ltd
Çi n
Ki a Motors Corp
Güney Kore
Dongfeng Motor Group Co Ltd
Çi n
Ma hi ndra & Ma hi ndra Ltd
Hi ndi s tan
BAIC Motor Corp Ltd
Çi n
Ji a ngl i ng Motors Corp Ltd
Çi n
Geel y Automobi l e Hol di ngs Ltd
Çi n
UMW Hol di ngs Bhd
Ma l ezya
Ta n Chong Motor Hol di ngs Bhd
Ma l ezya
Gel i şmekte Ol a n Ül kel er (Ortal a ma )
Ortalama Çarpan (Gelişmiş ve Gelişmekte Olan)
Pi ya s a Değeri
(mn USD)
192.356
77.681
57.288
53.752
48.417
67.588
47.448
43.214
27.238
10.131
16.116
12.695
10.729
8.477
5.359
33.220
25.609
17.363
16.973
11.964
16.812
10.634
11.061
6.012
3.203
4.010
1.911
376
F/K
2016T
8,2
7,6
8,4
9,4
6,3
8,0
5,6
7,4
7,0
5,4
12,7
8,1
6,8
7,6
12,5
8,1
6,9
5,3
7,4
12,6
5,7
6,4
5,3
15,0
6,8
6,1
8,1
16,8
19,9
9,4
8,7
FD/FAVÖK
2016T
8,9
2,4
6,7
7,1
2,8
1,4
2,2
2,8
4,3
1,8
5,1
2,2
4,0
3,9
5,1
4,0
10,7
5,1
3,2
11,1
5,5
4,2
16,6
9,6
4,9
3,7
4,0
9,8
10,0
7,6
5,7
Kaynak: Bloomberg (13.01.2016), Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
20
İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemlerinde iskonto faktörü olarak %12,8
oranı (%9,5 risksiz faiz oranı ve %5,5 risk primi, 0,97 beta) ve 2020 yılı
sonrası %3 büyüme oranı dikkate alınmıştır.
TOASO INA Hesaplaması
(mn TL)
Satış Gelirleri
FAVÖK
2014
2015T
2016T
2017T
2018T
2019T 2020T
7.440 10.352 11.778 12.419 13.612
843 1.277 1.416 1.476 1.644
14.957 16.029
1.795 1.921
Net Kar
574
827
970
808
901
1.008
1.083
53
-45
166
60
17
128
83
102
934
165
1.508
172
1.082
0
300
9
307
20
346
32
378
-141
-442
329
1.236
1.345
1.557
1.596
329
1.096
1.057
1.085
Çalışma Sermayesi Değ.
Vergi (-)
Yatırım Harcamaları (-)
Serbest Nakit Akımı
İndirgenmiş Nakit Akımları
İskonto Oranı
987
12,8%
Nakit Akımlarının Şimdiki Değeri
2020 Sonrası Büyüme
4.555
3,0%
Terminal Değer
10.409
Firma Değeri
14.964
Net Borç
1.760
Toplam Piyasa Değeri
13.203
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
TOFAŞ için “AL” önerisinde
bulunuyor ve hedef fiyatımızı
24,50TL olarak belirtiyoruz…
İndirgenmiş
nakit
akımları
ve
benzer
şirket
karşılaştırmaları
ağırlıklandırılması sonucunda (%80 İNA, %20 Piyasa Çarpanları)
TOFAŞ’ın’ın
hedef
piyasa
değeri
12,248
milyon
TL
olarak
hesaplanmaktadır. Buna göre şirket hisse senetleri bulduğumuz hedef
piyasa değerine göre %21,7 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu
nedenle, TOFAŞ için “AL” önerisinde bulunuyor ve hedef hisse
fiyatını 24,50 TL olarak belirtiyoruz.
Özet Değerleme Tablosu
Kullanılan Yöntem
İndirgenmiş Nakit Akımları
Açıklama
(Mn TL)
(%12,8 iskonto, %3 büyüme)
Benzer Şirket Karşılaştırması
(2016T F/K: 8,7x)
Hedef Piyasa Değeri
(%80 İNA+%20 Benzer Şirket)
13.203
8.426
12.248
Hedef Hisse Fiyatı
24,50 TL
TOASO Hisse Fiyatı (14.01.2016)
19,18 TL
İskonto Oranı
-21,7%
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
Analizde kullanılan iskonto ve büyüme oranlarına göre duyarlılık analizi
yaptığımızda şirketin aldığı en düşük değer 9,713mn TL olurken, en
yüksek değer ise 18,299mn TL olmuştur. Analizde hesaplanan tüm
değerlerin ortalaması ise 12,655mn TL’dir.
İskonto Oranı
Büyüme
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
10,8%
12.086
13.108
14.392
16.057
18.299
11,8%
11.328
12.167
13.198
14.494
16.174
12,8%
10.698
11.401
12.248
13.288
14.596
13,8%
10.167
10.765
11.474
12.329
13.378
14,8%
9.713
10.229
10.832
11.548
12.410
Kaynak: Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
21
Riskler
İhracat pazarları şirket için
çok önemli…
Emisyon skandalı…
Euro Bölgesi ve İngiltere
tüketici güven endeksleri
yükselişte…
Üretiminin %60’ından fazlasını ihraç eden TOFAŞ iç pazar dinamiklerinden
görece daha düşük etkilenmekle birlikte yine de Türkiye otomotiv
pazarındaki
gelişmeler
şirketi
olumlu
veya
olumsuz
olarak
etkileyebilmektedir. Jeopolitik riskler ve kurların hareketi özellikle ihracat
yoğunluğu yüksek olan şirket için çok büyük önem arz etmektedir.
Yurtdışında emisyon skandalı kapsamında birçok markada geri
çağırılmalar planlanmaktadır. Fiat’ın bu durumu avantaj olarak kullanma
ihtimaliyle beraber diğer markalarla beraber yeni regülasyonlara ya da
testlere maruz kalma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Fiat da böyle bir
durumun çıkması TOFAŞ için de kayda değer bir risk unsurudur.
Batı Avrupa ve İngiltere pazarı Fiat’ın ihracat gelirlerinin %77’sini
oluşturduğu için şirket için önemli yere sahiptir. Euro bölgesi tüketici
güven endeksi 4.çeyrekte geçen çeyreğe göre yüksek seviyelerde
kalmıştır. İtalya’da ise tüketici güveni son çeyrekte rekor seviyeye
çıkmıştır. İngiltere’de ise tüketici güveninde son çeyrekte gerileme
gözlenmiştir. Bu ülkelerde yaşanacak olumsuzluklar şirketin finansallarına
negatif etki edebilir.
Euro Bölgesi, İngiltere ve İtalya Tüketici Güveni Endeksleri
10
5
0
130
Euro Bölgesi Tüketici G. Endeksi
İngiltere Gfk Tüketici G. Endeksi
İtalya Tüketici Güven Endeksi-Sağ Eksen
-5
120
110
-10
-15
100
-20
90
-25
-30
80
-35
-40
Oca 09
Nis 09
Tem 09
Eki 09
Oca 10
Nis 10
Tem 10
Eki 10
Oca 11
Nis 11
Tem 11
Eki 11
Oca 12
Nis 12
Tem 12
Eki 12
Oca 13
Nis 13
Tem 13
Eki 13
Oca 14
Nis 14
Tem 14
Eki 14
Oca 15
Nis 15
Tem 15
Eki 15
70
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
Vergi ve faiz oranları önemli
bir risk faktörüdür…
Binek araçlarda uygulanan vergi politikalarındaki değişiklikler şirketin yurt
içi
satışlarını
olumlu
veya
olumsuz
olarak
önemli
ölçüde
etkileyebilmektedir. Bu nedenle yasal düzenlemeler şirket için önemli bir
risk unsurudur.
Unutulan risk: iş bırakma
eylemleri yeniden gündeme
geldi…
Sektörde iş bırakma eylemleri üretim ve satışları olumsuz etkilemektedir.
TOFAŞ parça ikmali yaptığı tedarikçilerindeki grevler sebebiyle zaman
zaman üretimi durdurabilmektedir. Bu tarz gelişmeler negatif bir risk
oluşturmaktadır.
TOFAŞ’ın neredeyse tamamı EUR olmak üzere 258,9 milyon TL’lik döviz
varlığı bulunmaktadır. Ayrıca şirket bu pozisyonunu hedge etmektedir.
Bu nedenle önemli bir kur riski taşımamaktadır.
Uzun dönemde sektördeki teknolojik gelişmeler şirket açısından bir risk
unsuru olabilir. Elektrikli ya da hibrid araçların pazarda tutulması ve yeni
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
22
markaların oluşmasıyla şirket satışlarının olumsuz etkilenmesi söz konusu
olabilir.
Hisse Performansı ve İstatiksel Analiz
TOFAŞ hisseleri son yılda
BİST-100’e göre oldukça
iyi
bir
performans
sergilemiştir.
Şirketin
hisse fiyatı son 1 yılda en
yüksek 20,48 TL olurken
en düşük ise 14,22 TL
olmuştur. Şirket’in şu
anki hisse fiyatı son 1
yılda
görmüş
olduğu
minimum
değerin
TL
bazında
%34,9
yukarısındadır.
Son 1 Yıllık Hisse Fiyatı İstatistikleri
TL
$
Son Değer
19,18
6,34
Maksimum
20,48
7,24
Minimum
14,22
5,45
Ortalama
17,53
6,37
Medyan
17,68
6,37
Std.Sapma
2,1%
2,2%
TOASO & BIST-100
95.000
20
90.000
18
85.000
16
80.000
14
75.000
Tofaş (Sol Eksen)
Ara 15
Eki 15
Kas 15
Eyl 15
Ağu 15
Haz 15
Tem 15
May 15
Nis 15
Şub 15
Mar 15
Ara 14
Oca 15
Eki 14
Kas 14
Eyl 14
Ağu 14
Haz 14
Tem 14
Nis 14
May 14
60.000
Şub 14
Mar 14
8
Ara 13
65.000
Oca 14
10
Eki 13
70.000
Kas 13
12
BİST-100 (Sağ Eksen)
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
Şirketin son 1 yıllık getirisi
%30,2…
Şirketin hisse değeri son 1 yılda %30,2 oranında yükselmiştir. Aynı
dönemde BIST-100 ise %17,8 gerilemiştir ve hisse fiyatı BIST-100’e göre
%58,4 daha iyi bir performans sergilemiştir. Hissenin son bir aylık kazancı
BIST-100’e göre daha yüksek olurken, son üç aylık getirisi de daha
yüksek gözükmektedir.
Son 1 Yıl
1 Ay
3 Ay
Hisse Getiri
7,0%
3,1%
30,2%
BIST-100 Getiri
3,8%
-9,4%
-17,8%
BIST-100 Göreceli Getiri
3,1%
13,8%
58,4%
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
23
BIST-100 & TOFAŞ Getiri Dağılımı (y=TOASO, x=BIST100)
8,0%
y = 0,806x + 0,0018
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
Şirketin son 1 yıl betası diğer bir deyişle BIST-100’e karşı duyarlılığı
0,80’dir. Şirketin hisse fiyatı son bir yılda BIST-100’de meydana gelen 1
birimlik artış veya azalışlara 0,80 birim olarak tepki vermektedir. Betası
1’den düşük olan hisseler özellikle endeksin düşeceği beklentisinin olduğu
dönemlerde, hisse daha düşük oranda gerileyeceği düşüncesiyle tercih
edilebilmektedir.
BI Global Otomobil Değerleme Çarpanları endeksi & TOFAŞ Getiri
Dağılımı (y=TOASO, x=BI Global Auto)
8,0%
y = 0,662x + 0,0009
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
Bloomberg tarafından hesaplanan BI Global Otomobil Değerleme
Çarpanları endeksi ile TOASO arasındaki korelasyon incelendiğinde
aralarında bir ilişki olduğu görülmektedir. Fiat’ın da içinde bulunduğu bu
endeks ile TOFAŞ’ın getirileri oldukça paraleldir. Son 1 yıllık Beta
hesaplamalarına göre bir birimlik artış ya da azalışa TOASO hissesi 0,66
birim olarak tepki vermektedir.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
24
Özet Bilançolar (Mn TL)
2012
2013
2014
9A2014
9A2015
%Değ.
DÖNEN VARLIKLAR
3.566
3.390
3.816
3.831
4.900
27,9%
1.638
1.747
1.715
2.123
2.441
14,9%
Ti ca ri Al a ca kl a r
766
511
845
526
756
43,9%
Di ğer Al a ca kl a r
680
665
727
667
900
35,0%
Stokl a r
384
379
453
455
707
55,4%
Na ki t ve Na ki t Benzerl eri
Di ğer Dönen Va rl ıkl a r
98
88
76
60
95
58,3%
2.487
2.538
3.308
2.719
3.995
46,9%
Ti ca ri Al a ca kl a r
0
0
0
0
0
a .d.
Fi na ns a l Ya tırıml a r
0
0
0
0
0
a .d.
DURAN VARLIKLAR
Ma ddi Dura n Va rl ıkl a r
1.256
1.261
1.621
1.302
1.855
42,5%
Ma ddi Ol ma ya n Dura n Va rl ıkl a r
684
623
895
629
1.016
61,5%
Di ğer Dura n Va rl ıkl a r
523
626
763
760
1.095
44,0%
TOPLAM AKTİFLER
6.053
5.928
7.124
6.550
8.894
35,8%
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.456
2.566
3.376
2.865
3.791
32,3%
Fi na ns a l Borçl a r
Uzun V. Borçl a rın KV Kıs ıml a rı
Ti ca ri Borçl a r
Di ğer Borçl a r ve Ka rşıl ıkl a r
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Fi na ns a l Borçl a r
Ti ca ri Borçl a r
Di ğer Borçl a r ve Ka rşıl ıkl a r
90
59
328
231
377
63,0%
852
945
958
947
1.098
16,0%
1.343
1.370
1.830
1.446
1.945
34,5%
172
192
260
241
371
54,1%
1.535
1.464
1.507
1.645
2.933
78,3%
1.345
1.281
1.312
1.452
2.725
87,7%
0
0
0
0
0
a .d.
190
183
196
194
208
7,5%
2.062
1.899
2.241
2.040
2.170
6,4%
Ödenmi ş Serma ye
500
500
500
500
500
0,0%
Geçmi ş Yıl l a r Ka rl a rı/Za ra rl a rı
764
688
772
772
831
7,7%
Net Dönem Ka rı/Za ra rı
442
434
574
396
573
44,8%
Di ğer
365
277
373
384
241
-37,2%
0
0
0
0
0
a .d.
TOPLAM PASİFLER
ÖZET GELİR TABLOSU (Mn TL)
6.053
5.928
7.124
2012
2013
2014
6.550
9A2014
8.894
9A2015
35,8%
% Değ.
SATIŞLAR
6.705
7.038
7.440
5.181
6.953
34,2%
5.924
6.216
6.516
4.534
6.102
34,6%
781
822
924
646
851
31,6%
137
158
194
129
152
18,1%
ÖZSERMAYE
Kontrol Gücü Ol ma ya n Pa yl a r
Sa tışl a rın Ma l i yeti (-)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yöneti m Gi derl eri (-)
Pa za rl a ma Gi derl eri (-)
202
217
240
158
193
22,5%
Ara ştırma ve Gel i şti rme Gi derl eri (-)
14,9
12,8
15,2
5,1
5,7
13,4%
Di ğer Fa a l i yet Gel i r/Gi derl eri
52,2
-113,3
-0,6
-54,8
-63,5
15,9%
532
374
533
343
490
42,9%
NET FAALİYET KARI/ZARARI
Ya tırım Fa a l i yet Gel i rl eri /Gi derl eri
0
0
0
0
0
a .d.
Fa a l i yet Dışı Fi n. Gel i rl er/Gi derl er
-35
103
-61
12
-21
a .d.
0
0
0
0
0
a .d.
-55
-43
102
41
105
157,5%
442
434
574
396
573
44,8%
Di ğer
Vergi Gi deri /Gel i ri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
a.d. : anlamlı değil
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
25
Ziraat Yatırım Araştırma-Öneri Listesi Tanımları
AL
: %20,01 ve üzeri artış
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
EKLE : %10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
AZALT : -%10,01 ile -%20 aralığında azalma SAT
: -%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
: -%10 ile %10 aralığında değişim
: Nötr
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL
+90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Kayseri Şubesi
+90 352 245 0039
Trabzon Şubesi
+90 462 323 0198
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
İrtibat Büroları
Antalya İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Ataşehir İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Balıkesir İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Beşiktaş İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Bursa İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Denizli İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 224 220 4242
Eskişehir İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Galleria İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galleria Şubesi
+90 212 559 3254
Karşıyaka İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşıyaka Şubesi
+90 232 369 4833
Kocaeli İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
Nazilli İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Samsun İrtibat Bürosu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
26
Download

FİYAT TESPİT RAPORU - img