T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
TUTANAK
Konu
: Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu Toplantısı
Yer
: 1. Kat 125 Nolu Toplantı Salonu
Tarih/Saat
: 03/07/2014
Saat:10:00
1. Toplantının Amacı
Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu Toplantısı kapsamında;
1. Resmi İstatistik Programı çerçevesinde üretilen istatistiklerde mevcut durumun
değerlendirilmesi,
2. RİP Kapsamından çıkarılacak ve eklenecek konular,
3. Kurumlardan beklentiler ve ilgili kurum görüşleri,
4. Kurumların TÜİK’ten beklentileri,
konu başlıkları ele alınmıştır.
2. Görüşülen konular
TÜİK Sosyal Sektör istatistikleri Daire Başkanı Sayın Cengiz ERDOĞAN açılış
konuşması yapmış ve RİP toplantısının paydaş kurumların biraraya gelmesi, birbiriyle ilişki
kurması, birbirini tanıması ve varsa sorunların giderilmesi için yapıldığını, Turizm
İstatistikleri Grubu olarak birçok kurumla işbirliği içerisinde olduğumuzu ifade etmiştir.
Ayrıca kurumlardan alınan idari kayıtlar sayesinde; işgücünden, maliyetten ve zamandan
tasarruf sağlandığını belirterek idari kaydın önemini belirtmiştir.
Turizm İstatistikleri Grup Sorumlusu Sayın Emel URAL, RİP’nın önemi, görevleri ve
program kapsamında turizm istatistikler konularını içeren bir sunum yapmıştır.
Sunumda yer alan konularda EGM’nin çalışma yapmasının beklendiği ifade
edilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yolcu projesi kapsamında yabancı ziyaretçi
girişlerinde pasaport ve saat bilgilerinden yararlanarak mükerrerliğin engellendiğini
belirtmiştir.
EGM temsilcisi, her konu ile ilgili kurumlar toplanarak görev gücü kurulmalıdır
önerisinde bulunmuştur.
1
Sınır İstatistiklerindeki EGM, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) ve TÜİK’in ortak
ülke kodları ve sınıflamasının kullanılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır.
TÜRSAB’ın Genel Merkez danışmanı yabancıların, sahil kenarından edindikleri
ikinci konutlarını internet üzerinden kiraya verdiklerini, bu gelirlerin boyutunun
giderek arttığını, elde ettikleri gelirler üzerinden vergi vermedikleri için ülkemizin
gelir kaybına ve haksız rekabete yol açtığını ifade etmiştir.
TÜRSAB’ın Genel Merkez danışmanı, konaklama tesislerindeki belgelendirmenin
Belediye belgeli ve İşletme belgeli olmasının problemlerin çözümünü
zorlaştırdığını belirtmiştir. Tesisler arasında sınıflama farklılıkların giderilmesi
gerektiği ve bu konuda ilgili kurumların birlikte çalışarak çözüm üretmeleri
gerektiğini ifade etmiştir.
KTB, EGM’den Konaklama İstatistikleri ile ilgili idari kayıt verilerinin alınması
için çalışmaların başlatıldığını ifade etmiştir.
KTB, tarifesiz uçak sayılarının çok düştüğünü ilgili istatistik bilgilerin artık tarifeli
uçak istatistikleri içinde yer aldığını belirterek RİP kapsamında yer alan “tarifeli
uçak istatistikleri” konu başlığının RİP’den çıkarılmasını talep etmişlerdir. İlgili
kurumlar programdan çıkarılmasında sakınca olmadığını belirtmişlerdir. RİP
kapsamından çıkarılması için KTB’nin TÜİK’e çıkarılma gerekçesini bildiren
resmi yazı yazması gerektiği belirtilmiştir.
KTB, EGM’nin sınır rakamlarını zamanında gönderdiğini ve yeni yapılacak bir
protokolle verilere
EGM’nin online veritabanından günlük olarak erişim
sağlanacağını ifade etmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜİK’e
gönderdikleri idari kayıtların resmi yazı olmadan bilgi transferi yapılarak
verilebileceğini, bunun için Türkiye İstatistik Kurumunun, Diyanet İşleri
Başkanlığından bir web server talebinde bulunması gerektiğini ayrıca iki kurum
arasında bilgi işlemcilerinde olacağı bir toplantı düzenlenerek, ayrıntılar üzerinde
konuşulması gerektiğini ifade etmiştir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi, marinaların adres
bilgileriyle ilgili olarak Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlügü’nden temin
edilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca KTB yetkilileri marina adres bilgilerinin kendi
Bakanlıklarında da olduğunu ifade etmişlerdir.
Bavul Ticareti kapsamında kargo ile taşınan malları kayıt altına alan Devlet Hava
Meydanları İşletmesinde yer hizmeti veren bölümlerde, TÜİK tarafından uygulanan
formlar konusunda DHMİ yetkilisi, veri akışını değerlendirmek üzere ortak
çalışmayı önermiştir.
TÜİK Kayıt Sistemleri Dairesi Başkanlığı temsilcisi, kullanılan idari kayıtların
kalitesinin artırılması, kullanılmayan idari kayıtların ise istatistik kullanım sürecine
kazandırılması konusunda açıklama yapmıştır.
- Kurumların resmi İstatistik kapsamında çıkardıkları yayınlar ve haber
bültenleri için yayın standardına uyması gerektiğini bu konuda RİP
kapsamında her türlü desteği vereceklerini ifade etmiştir.
- Yayınlanan yayın ve haber bültenlerinin ilgili kurumların internet
sitesinde RİP kapsamında yayınlanmaktadır ibaresine yer verilmesi
gerektiğini belirtmiştir.
2
3. Alınan Kararlar
1- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜİK’e
gönderdikleri Hac ve Umre idari kayıtların resmi yazı olmadan web server aracılığı ile
bilgi transferi yapılarak verilebileceğine, bunun için iki kurum arasında bilgi
işlemcilerinde olacağı bir toplantı düzenlenerek, ayrıntılar üzerinde konuşulmasına,
2- KTB tarafından tarifesiz uçakların RİP kapsamından çıkarılması için TÜİK’e neden
çıkarılması gerektiğini gerekçeleriyle birlikte bildiren resmi yazı yazması gerektiği, bu
kapsamda Bakanlar Kuruluna RİP kapsamdan çıkarılması için yazı yazılacağına,
3- Toplantıya katılan Kurum katılımcılarına Turizm İstatistikleri RİP sunumu, imza
çizelgesi ve tutanak örneğinin e-posta ile gönderilmesine,
karar verilmiştir.
EKLER:
1-RİP Sunum
2-Katılımcı Listesi
3
EK:2
RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – KATILIMCI LİSTESİ
Adı Soyadı
Kurum/Daire
Başk.
Unvanı
e-posta
Telefon
Cengiz ERDOĞAN
TÜİK/SSİD
Daire Bşk.
cengiz.erdogan@
tuik.gov.tr
4100609
Emel URAL
TÜİK/SSİD
Grup Sor.
emel.ural@
tuik.gov.tr
4100617
Arzu TOKDEMİR
TÜİK/SSİD
TÜİK Uzmanı
arzu.tokdemir@
tuik.gov.tr
4100627
Sevim TANRIKULU
TÜİK/SSİD
TUİK Uzmanı
sevimtanrikulu@
tuik.gov.tr
4100638
Metin KÜNİ
TÜİK/SSİD
İstatistikçi
metin.kuni@
tuik.gov.tr
4100619
İmran KOTAN
TÜİK/SSİD
İstatistikçi
imrankotan@
tuik.gov.tr
4100619
Ayhan IŞIK
TÜİK/SSİD
İstatistikçi
ayhan.isik@
tuik.gov.tr
4100619
Türkan
KARADUMAN
TÜİK/SSİD
Şef
turkan.karaduman@
tuik.gov.tr
4100619
Gülay GÜLLÜ
TÜİK/SSİD
VHKİ
gulaygullu@
tuik.gov.tr
4100638
Muzaffer
BALABAN
TÜİK/Kayıt
Sistemleri Daire
Başkanlığı
Uzman
muzafferbalaban@
tuik.gov.tr
4176445/
151
Serdar ERKILIÇ
Merkez Bankası
Müdür Yrd.
serdar.erkilic@
tcmb.gov.tr
5076953
Halil SAĞKURT
KTB/Araştırma
Değ.Dai.Bşk.
Şube Müdürü
hsagkurt@
turizm.gov.tr
2128300/
2440
4
Adı Soyadı
Kurum/Daire
Başk.
Unvanı
e-posta
Telefon
Orhan BULDAĞ
KTB/Araştırma
Değ.Dai.Bşk.
Şube Müdürü
obuldag@
turizm.gov.tr
2128395
S. Yasemin YÖRÜK
KTB/Araştırma
Değ.Dai.Bşk.
Şube Müdürü
yyoruk@
turizm.gov.tr
2128300/
2437
Meltem TAŞCI
KTB/Araştırma
Değ.Dai.Bşk.
Uzman Yrd.
meltem.tasci@
kulturturizm.gov.tr
2128300/
2435
Serpil
GÜNEYAKKOYUN
KTB/Araştırma
Değ.Dai.Bşk.
Uzman Yrd.
serpil.guney@
kulturturizm.gov.tr
2128300
/2435
Hüdaverdi ARIK
KTB/Araştırma
Değ.Dai.Bşk.
İstatistikçi
[email protected]
2128300/
2437
Halil AKBAŞ
EGM Hudut
Kapıları Daire
Başk.
Şube Müdürü
[email protected]
4623212
Dursun KÖKSAL
Tapu ve
Kadastro
Gen.Müd.
Yabancı İşler
Dairesi Bşk.
Memur
[email protected]
5514015
Nilgün ÇAYIRLI
Tapu ve
Kadastro
Gen.Müd.
Yabancı İşler
Dairesi Bşk.
Uzman
nil83.ozdemir@
gmail.com
4136856
Sevcan ONBAŞI
Tapu ve
Kadastro
Gen.Müd.
Yabancı İşler
Dairesi Bşk.
T.K.Uzman
Yrd.
[email protected]
om
4136872
Sinan ŞIVGA
Tapu ve
Kadastro
Gen.Müd.
Yabancı İşler
Dairesi Bşk.
Tapu ve Kad.
Uzmanı
[email protected]
4136860
Uğur AVŞAR
Kalkınma
Bakanlığı Yıllık
Prog.Gen.Müd.
Konjektör
Değ.Dai.
Planlama
Uzman Yrd.
[email protected]
gov.tr
2946144
5
Adı Soyadı
Kurum/Daire
Başk.
Unvanı
e-posta
Telefon
Fevzi ERARSLAN
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Uzman
[email protected]
2957548
M.Baki ERFİDAN
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Hac ve Umre
Hiz.Gen.Müd.
Memur
[email protected]
2957528
Yılmaz ÖZDEMİR
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Kısım Amiri
[email protected]
4493621
Yasemin
DEMİRBİLEK
Mahalli İdareler
Genel
Müdürlüğü
Şef
yasemin.demirbilek@
icisleri.gov.tr
4224393
Cansel BİÇEN
DHMİ Gen.Md.
Şube Müd. V.
Cansel.bicen@
dhmi.gov.tr
2042306
Esra Burcu GÜZEL
Ulaştirma,Deniz
cilik ve
Haberleşme
Bakanlığı/DTG
M
Denizcilik
Uzmanı
e.burcu.guzel@
udhb.gov.tr
2031000/
3338
Ali RENDAN
TURSAB
Genel Merkez
Danışmanı
alirendan@
tursab.org.tr
2128333
Özlem DAĞ
TUROB
Sektör
Temsilcisi
ankara@
turob.com
5363171037
6
Download

Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu Toplantısı Yer