Prof. Dr. Serik PİRALİYEV
Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Rektörü
1952 yılında Güney Kazakistan Eyaleti Tülkibas şehrinde doğdu. 1971-1976 yılları arasında
Kazak Milli Üniversitesi Kimya Fakültesinde okudu. 1976-1985 yılları arasında Kazak
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Milli Bilim Akademisi Kimya Enstitüsünde laborant ve
araştırmacı olarak çalıştı. 1980 yılında doçent oldu.1985 yılından itibaren Kazakistan Eğitim
ve Bilim Bakanlığında birçok görevlerde bulundu. 1994 yılında Bakanlığa bağlı uluslar arası
ilişkiler daire başkanlığı yaptı. 1996 yılında K.C.BDT Ülkeleri Devlet Komitesi Başkanlığı
görevine atandı. 1997 yılında Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlıklarında çeşitli üst düzey
görevlerde bulundu. 1999 yılında Kazak Milli Kız Pedagoji Enstitüsü Rektörü olarak atandı.
2003-2008 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi rektörlüğü görevine getirildi. 2008
yılında Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Halen bu görevini
yürütmektedir.
Download

Prof.Dr. Serik PİRALİYEV - Ahmet Yesevi Üniversitesi