Sokakları deniz kokan, imbatın vatanı,
güzel şehir İzmir’in kalbi,
Yeni Kent Merkezi’nde atıyor.
İzmir, bugün Bayraklı ilçesinde yer alan, Tepekule olarak bilinen,
ören yerinde M.Ö. 3000 yıllarında kuruldu.
Verimli toprakları ile tarımın, güçlü savunması ile deniz ticaretinin
en önemli merkezlerinden biri hâline geldi. İpek Yolu’nun hem sonu
hem başlangıcı, Doğu medeniyetleri için güneşin battığı, Batı
medeniyetleri için güneşin doğduğu yer oldu.
İ Z Mİ R ’ İN D O Ğ U Ş U :
SM Y R N A . . .
Günümüzden binlerce yıl önce kurularak İzmir şehrine
hem hayat hem de isim veren topraklar...
Dünya edebiyatını derinden etkileyen büyük ozan Homeros da yaşadı
İzmir’de. En büyük tarihçi Heredot da… Aristo’nun “Görmezsen eksik
kalırsın” diye nasihat ettiği Büyük İskender de geçti bu topraklardan Batı
uygarlıklarının temelini atan sayısız filozof da…
Ç AĞININ E N
YA Ş A N I L A B İL İR
KENTİ . . .
İnsanı merkez alan kullanışlı mimari yapıları ve
örnek şehir planıyla herkesin yaşamak istediği kent...
Smyrna, Arkaik Dönem’in ilk çok odalı ve banyolu evlerine sahip özel mimari
yapıları, gösterişli anıtları ve güvenli surları ile tüm uygarlıklara model
olacak bir kent yaşamı sundu.
İç avlusu olan evleri ile bir ilkti. Yolları özel taşlarla donatılmış bir ana
caddesi ve bu caddeye dik olarak bağlanan birbirlerine paralel sokakları
ile Batı’nın ve Doğu’nun ilk ve en eski geometrik dokulu şehridir.
İ Z M İ R ’ İ N KU R U LU Ş U N DA N B U G Ü N E
B İ N L E R C E Y I L G E Ç S E D E FA R K L I
K Ü LT Ü R L E R İ N V E İ N A N Ç L A R I N
B İ R A R A D A YA Ş A M A S I N A
HİÇBİR GÜÇ ENGEL OLAMADI…
T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ , YA Ş A M TA R Z L A R I
D E Ğ İ Ş T İ A M A S M Y R N A’ D A N İ Z M İ R ’ E
İNSANLARIN GÜVEN İÇİNDE, KEYİFLİ VE
KO N F O R L U YA Ş A M A O L A N İ H T İ YA Ç L A R I
HİÇ DEĞİŞMEDİ…
Yeni Kent Merkezi, bir dünya kenti olma vizyonu ile şehrin
doğduğu yerde, çağının en göz alıcı kent merkezi olmak
için Bayraklı’da yükseliyor.
Binlerce yıl önce İzmir’deki ilk yerleşim yeri olarak kurulan
ve Smyrna adıyla anılan Bayraklı ilçesi, 471 hektarlık
arazisi ve 20 milyon metrekare inşaat yapma imkânıyla
İzmir’in Yeni Kent Merkezi oluyor.
YENİ KENT MERKEZİ PROJESİ İLE
İ Z M İ R ’ İ N G E L E C E Ğ İ İ N Ş A E D İ L İ YO R . . .
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere yuva olmuş topraklar,
İzmir’in kalbi oluyor.
2003 yılında alınan yeni imar planı sonrası Bayraklı, artık nitelikli
rezidansların, global standartlarda ofis ve ticaret binalarının, konforlu
otellerin, maviye değer katan marinaların, çağdaş bir limanın
beraberinde eğlencenin ve kültürün merkezi hâline geliyor.
Rahmetli Ahmet Piriştina’nın dediği gibi “Bayraklı geçilen değil, gidilen
yer olmalı” misyonu ile kurulan Yeni Kent Merkezi, İzmir’in geleceğini
inşa ediyor.
İzmir’in Yeni Kent Merkezi’ndeki ilk projelerinden biri
olarak inşa edilen Folkart Towers, şehirdeki tüm dikkatleri
Bayraklı’nın üzerine çekti.
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen gayrimenkul firmaları
tarafından gerçekleştirilecek toplam değeri 18 milyar doları
bulan onlarca proje ile Bayraklı yeni baştan kuruluyor.
Y E Nİ K E N T ME R K E Z İ
P RO J E S İ İL E İ Z M İ R ’ İ N K A L B İ
B AY R A K L I ’ DA AT I YO R . . .
Bayraklı Yeni Kent Merkezi sadece İzmir için değil;
tüm Türkiye için bir milat.
Yeni yollar, kavşaklar ve ulaşım imkânlarının
yanında geniş yeşil alanlar, düzenli parklar ve
estetik sahil şeridi, İzmir’e nefes aldırmak için
özenle planlanıyor.
Kamu binaları, Yeni Kent Merkezi’nde yeniden
yapılanıyor. Yeni hastane ve sağlık tesisleri ile
İzmir daha planlı bir şehre dönüşüyor.
Cesur ve vizyoner firmaların öncülüğünde, Bayraklı dönüşümü
ile İzmir’in kalbinde 500.000 kişinin güvenle ve keyifle yaşadığı
yeni bir kent merkezi doğuyor.
Bayraklı Yeni Kent Merkezi ile İzmir’in değeri katlanıyor,
kültürler arası köprüler kuruluyor, şehir global yatırımcıların
ilgi odağı hâline geliyor.
D Ü N YA G AY R İ M E N K U L D E V L E R İ
B AY R A K L I ’ YA G E L İ YO R , YAT I R I M YA PA N
K A Z A N I YO R . . .
Bugün İzmir, dev yatırımları ile Asya ve Avrupa arasında bir köprü
olma yolunda ilerliyor. İzmir gelişiyor, İzmirli refaha kavuşuyor.
2017’de açılması planlanan İstanbul - Bursa - İzmir otobanı
ile İstanbul - İzmir arası yolculuk sadece 3.5 saate düşüyor.
Çandarlı Limanı projesi ile Kuzey Ege, İzmir merkezinde
uluslararası bir lojistik üsse dönüşüyor. Ankara - İzmir hızlı
tren hattı ile İç Anadolu, sadece 3.5 saatte Ege’nin dört bir
köşesine bağlanıyor.
İ Z M İ R ’ E V E YAT I R I M L A R I N I Z A
A R T I D E Ğ E R K AT M A K İ Ç İ N S İ Z L E R İ D E
Y E N İ K E N T M E R K E Z İ V E F O L K A R T YA P I
PROJELERİNDE GÖRMEKTEN
M U T L U L U K D U YA C A Ğ I Z .
Ç Ü N K Ü T Ü R K İ Y E ’ N İ N V E AV R U PA’ N I N
E N G Ö Z D E V E K Â R L I YAT I R I M
B Ö LG E L E R İ N D E N B İ R İ K A B U L E D İ L E N
B AY R A K L I ’ D A Y E N İ K E N T M E R K E Z İ ’ N E
YAT I R I M YA P M A N I Z İ Ç İ N H E R Ş E Y H A Z I R .
S İ Z E Ö Z E L TA N I T I M F İ L M İ B İ L E . . .
İnsan nerede yaşarsa yaşasın,
doğduğu yeri asla unutmaz ve
hep yanında taşır derler.
Bizim için de öyle...
F OL K A R T YA P I
Filmi izlemek için:
Kordon, Kemeraltı, Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Asansör ve
Folkart Towers…
İzmir’in yeni sembolü Folkart Towers, Folkart Yapı tarafından inşa edilen
modern ofis, konforlu rezidans ve lüks yaşam alanları ile Yeni Kent Merkezi’nin
en yenilikçi projesi.
K A L B İ İ Z M İ R İ Ç İ N ATA N L A R A ,
İZMİR’İN KALBİNDE BİR
YA Ş A M …
İzmir’in yeni sembolü, Türkiye’nin ve
Avrupa’nın en yüksek ikiz kuleleri: Folkart Towers.
Folkart Towers, İzmirlilere yakışan konforlu ve lüks A+ konut ve ofis yaşamını İzmir’in
Yeni Kent Merkezi’nde sunuyor. Eşsiz İzmir manzarasına sahip 80 m2 - 220 m2
arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 konut, 60 m2 - 1170 m2 arasında değişen lüks ofis
seçenekleri ile sizi bekliyor.
Ayrıca 32 mağazalı çarşısı, dünyaca ünlü ‘Carrera’ spor kompleksi, Folkart Gallery,
7/24 güvenlik, sağlık ve ambulans hizmeti, 24 saat temizlik hizmeti, 24 saat teknik
kadro hizmeti, housekeeping, araç yıkama, vale parking, kuru temizleme gibi hayatı
kolaylaştıran hizmetleri ile konforun ve lüksün kalbi yükseklerde atıyor.
Kafe, restoran, alışveriş, sinema ve bowling alanlarını
bünyesinde bulunduran Folkart Çarşı ve B kule
18. kattaki Folkart Sanat Galerisi hayatınıza yepyeni
renkler katıyor.
İ Z M İ R ’ İ N K A L B İ Y Ü K S E K L E R D E AT I YO R :
F O L K A R T TO W E R S …
Her noktası en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış
Folkart Towers ile hayalleriniz gerçek olsun.
Folkart Towers'ın sanatı, sporu ve modern yaşamları bir arada sunan
konsepti, dikkat çekici ve seçkin A+ konut ve ofisleri ile İzmir’in kalbinde
değeri her geçen gün artan bir yaşam için bizimle iletişime geçin, çünkü
hayat buna değer…
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı,
No. 47 Bayraklı, İZMİR
T. 444 2 278 F. 0232 486 8 888
[email protected]
www.folkarttowers.com
Download

yeni kent merkezi katalogu