KONULAR VE FAALĠYETLER
ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK
Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi Ģehirde doğduğunu, evini, annesinin
ve babasının adlarını öğreneceğiz.
SAĞLIĞIM
Vücudumuzun bölümlerini,iç organlarımızın iĢlevlerini,5 duyu organlarımızı,sağlıklı olmak için
erken yatmamız gerektiğini,süt içmenin faydalı olduğunu,yiyecekleri ayırt etmeden yememiz
gerektiğini öğreneceğiz.
KIZILAY HAFTASI
Kızılay’ın bir yardım kurumu olduğunu depremlerde, yangınlarda, sel ve su baskınlarında ilk
yardım elini uzatan bir kuruluĢ olduğunu kavrayacağız.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni Türk alfabesinin kabulü olan 1928’de kara tahtanın baĢına
geçerek tüm ulusun baĢöğretmeni olduğunu ve bugünü bütün öğretmenlere armağan ettiğini
öğreneceğiz.
YAPACAĞIMIZ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ
Artık materyallerden Anıtkabir yapımı
Artık materyallerden vücudumuzu anlatan çalıĢma
Çay dan Atatürk yapımı
Atatürk rozeti yapımı
Sağlığımızla ilgili faaliyetler
5 duyu organımızı anlatan çalıĢma
Bay mikrop yapma
Sulu boya çalıĢması yapıyoruz
OYNAYACAĞIMIZ OYUNLAR
Tilki tilki saatin kaç?
Yağ satarım bal satarım
Ġstop oyunu
Sar Makarayı
Ayna oyunu
PARMAK OYUNLARI
Atatürk bize ne dedi?
Dedemin gözlükleri
ÖĞRENECEĞĠMĠZ ġARKILAR
Bay mikrop
Vücudumuz
Öğretmenim
TEKERLEMELER
Saat dokuzu beĢ geçe
Karga
Kuzu kuzu me
Çan çan çikolata
DENEYLER
Elektriklenme Deneyi
Suyun Kaldırma Kuvveti
DRAMA
Kızılay Draması
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
Kızılay Haftası (29 Ekim- 4 Kasım)
Atatürk Haftası (10- 16 Kasım)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
KAVRAMLAR
SAYI KAVRAMI
1-20 arası ritmik sayma
4 ve 5 sayılarını tanıma
Pijama partisi 
Sigara böreği yapıyoruz 
BÜYÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE
gidiyoruz…
17/11/2014 PAZARTESİ
Saat 13:00 
SINIF ÖĞRETMENİ
FİLİZ YİĞİT
Download

yapacağımız sanat etkġnlġklerġ