MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
(Avrupa Birliği Yönetmeliklerinden 1907/2006/EC, Madde 31’e uygun olarak hazırlanmıştır)
Sayfa 1 / 3
Son revizyon Tarihi : 09 Mayıs 2014
1.
MALZEMENİN TANIMI VE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ
ÜRÜN DETAYLARI:
ÜRÜN TİCARİ ADI:
MALZEMENİN KULLANIM
ALANI:
ÜRETİCİ/TEDARİKÇİ:
Daha fazla bilgi edinmek için mail
adresi :
Acil durumda bilgi edinilecek telefon
numaraları :
2.
Plasmerit 603
Sert PVC pencere profillerinin cam çıtalarının ekstrüzyonu sürerken ,çıta
üzerine conta ko-ekstrüzyon u için kullanılan yumuşak PVC granüllerdir.
Merit Plastik Kaçuk İnş. San. Tic. A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. 315. Sk. No:36
Gaziemir / İzmir, TURKEY
[email protected]
Tel
: +90 232 3730222 (08:00 – 18:00)
Fax
: +90 232 2524447
Mobile : +90 533 3547047 (24 hours)
TEHLİKE TANIMI
TEHLİKE TANIMI :
Ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
Ürün yere saçılmış ise yüksek derecede kayma riski vardır.
3.
İÇERİK / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİ
Adı
Bis-(2-etilhegzil)tereftalat
CAS No.
6422-86-2
Konsantrasyon
15-40%
Avrupa Birliği düzenlemelerinden (EC) 127/2008’e gore sınıflandırmada, yönerge
67/548/EEC’ye gore bis-(2-etilhegzil)tereftalat tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
4.
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
GÖZ İLE TEMAS DURUMUNDA:
CİLT İLE TEMAS DURUMUNDA:
SOLUNMASI DURUMUNDA:
YEME / YUTMA:
5.
Gözü bol su ile bir kaç dakika yıka. Eğer tahriş devam ediyor ise tıbbi
müdahaleye başvur.
Post-ko ektstrüzyon sırasında ürün sıcak hamur durumunda is ve eğer cilt
ile temas edip bir yanığa sebep olduysa, katılaşmış ürünü ciltten ayırmak
üzere çekme, yaralı bölgeyi steril bir örtü ile sar ve tıbbi müdahaleye
başvur.
Açık havaya çıkart ve tıbbi yardım al.
Ağzı su ile yıka, tıbbi yardım al.
YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRÜCÜ ORTAM:
Ürünün yanması sırasında açığa çıkacak özel
tehlike, yanma ürünleri olarak açığa çıkan
gazlar:
İtfayeciler için koruyucular:
EK BİLGİ:
Yangın Söndürme Köpüğü,
Yangın Söndürücü Kuru Kimyevi Toz,
Karbon dioksit
Yangın sırasında zehirli ve/veya boğucu gazların çıkması muhtemeldir
Hidrojen Klorür (HCl)
Kabon monooksit
Karbon dioksit
Kendine yeten bir solunum cihaz (SCBA) tak.
Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu yasal düzenlemelere
uygun olarak bertaraf et.
Merit Plastik Kaçuk İnş. San. Tic. A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. 315. Sk. No:36 Gaziemir / İzmir, TURKEY
Tel: +90 232 3730222
email: [email protected]
Fax: +90 232 2524447
www.meritplastik.com
Sayfa 2 / 3
6.
KAZAYLA DÖKÜLME İLE MÜCADELE ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL ÖNLEMLER:
Zemine saçılması durumunda potansiyel kayma tehlikesi vardır.
ÇEVRESEL ÖNLEMLER:
Ürünün atık su sistemine veya herhangi bir su kaynaklarına
erişmesine müsaade etme.
Ürünün kanalizasyona / yüzey veya yer altı suyuna karışmasına
müsaade etme.
Temizleme ve toplama için önlemler :
Ek Bilgi:
7.
TAŞIMA VE DEPOLAMA
TAŞIMA:
Yangin ve patlamaya karşı önleyici bilgi:
DEPOLAMA:
8.
Mekanik olarak topla.
Üründen dışarıya tehlikeli herhangi bir madde salınmaz.
Çalışma ortamında iyi bir havalandırma ve hava tahliyesinin olduğundan
emin ol.
Torbaları taşırken ve açarken dikkatli ol.
Eğer toz oluşur ise toz emicileri çalıştır.
Kaçınılmaz şekilde oluşan herhangi bir toz olursa düzgün bir şekilde
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
Elektrostatik şarja karşı koru.
Koruyucu Solunum Maskesini erişilebilir durumda bulundur.
Serin bir ortamda muhafaza et.
Düşük nemli bir ortamda muhafaza et. Nisbi nemin %60’tan daha az
olması tavsiye edilir.
Gıda maddelerinden uzak tut.
MARUZİYET KONTROLÜ / BİREYSEL KORUNMA
KORUYUCU EKİPMAN:
ELLERİN
KORUNUMASI:
GÖZLERİN KORUNMASI:
BEDENİN KORUNMASI:
SOLUNUMUN KORUNMASI:
9.
Koruyucu eldivenler kullan. Ürünün ekstrüzyonu sırasında ısıya dayanıklı
eldiven kullan.
Onaylanmış koruyucu gözlük kullan.
Normal iş kıyafeti yeterli olacaktır.
Yeterli havalandırma sağlanmamış ise havalandırmayı iyileştirmek için
başka önlemler almak gerekebilir.
FİZİKSEK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
FİZİKSEL DURUMU:
RENK:
KOKU:
Katı
Siyah
Kendine özgü hafif bir kokusu vardır.
YOĞUNLUK (GR/CM3):
KAYNAMA NOKTASI (°C):
1,32 - 1,36
Uygulanamaz
PARLAMA NOKTASI (°C):
KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI (°C):
ORGANİK SOLVENT İÇERİĞİ:
SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ (KG/M3):
Uygulanamaz
>300
0,0%
Çözünmez
Merit Plastik Kaçuk İnş. San. Tic. A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. 315. Sk. No:36 Gaziemir / İzmir, TURKEY
Tel: +90 232 3730222
email: [email protected]
Fax: +90 232 2524447
www.meritplastik.com
Sayfa 3 / 3
10.
KARALILIK VE TEPKİME
ISIL BOZUNMA / KAÇINILMASI GEREKEN
DURUMLAR:
Tehlikeli Tepkimeleri:
Zararlı Bozunma Ürünleri:
11.
Sağlık için ciddi bir tehlike olarak değerlendirilmez.
Birincil Tahriş Edici Etkisi:
Cilt ve göz için tahsirş edici etkisi yoktur.
Avrupa Birliğinin sınıflandırma klavuzlarında yer alan hesaplama
yöntemine göre bu ürün sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır.
ÇEVRESEL BİLGİLER
Kolaylikla biyo-bozunur bir ürün değildir.
Ürünün yer altı sularına, su kaynaklarına ve atık su sistemine
karışmasına müsaade etme.
BERTARAF ÖNERİLERİ
ÜRÜNÜN BERTARAFI:
14.
Hidrojen Klorüre (HCl)
Karbon monoksit (CO)
Karbon dioksit (CO2)
250°C sıcaklığın üzerinde polimer bozunması sonucu polimeri oluşturan
monomerler açığa çıkmaya başlayabilir.
Akut Ağızdan Zehirlenme:
DOĞADA KALMA DURUMU VE
PERSISTANCE AND BOZUNABİLİRLİĞİ:
Genel Notlar:
13.
Bilinen herhangi bir zaralı tepkimesi yoktur.
ZEHİRLENME BİLGİLERİ
İlave Zehirlenme Bilgileri:
12.
Termal bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıya maruz bırakma. Çıplak alev
ve 220°C’yi geçen sıcak yüzeylere sahip diğer ısı kaynaklarından uzak tut.
Oda sıcaklığında kararlıdır.
Dış ortam sıcaklığında karalıdır.
Bu ürün tekrar işlendikten sonra yine kullanılabilir.
Evsel atıklarla atılmak zorunda değildir.
Ürünün atık su sistemine ulaşmasına müsaade etme.
Yasal düzenlemelere bağlı kalarak özel olarak muamele edilmelidir.
TAŞIMA BİLGİSİ
Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
15.
DÜZENLEYİCİ BİLGİ
ETİKETLEME:
TEHLİKE SEMBOLLERİ:
16.
Sınıflandırılmamıştır. Kimyasallları taşırken alınan genel taşıma
düzenlemelerini dikkate al.
Sınıflandırılmamıştır.
DİĞER BİLGİLER
Bu bilgiler bizim şu anda mevcut olan bilgilerimize dayanmaktadır. Öteyandan bu bilgiler herhangi bir özel ürün için teminat
teşkil etmezler ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmezler.
Sağlığa Zararı Maddelerin Kontrolü (COSHH) ile İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hükümler uyarınca gereken iş yeri
risklerinin bir değerlendirmesini bu bilgi formu teşkil etmez.
Yasal Uyarı:
Yukarıda verilen bilgiler, bu bilgilerin yayınlandığı zamandaki mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.
The information supplied above is based upon the present state of our knowledge of the product at the time of publication.
Bu bilgiler iyi niyetle verilmiş olup ürün özelliklerine ve ürün kalitesine ilişkin herhangi bir teminat teşkil etmez. Kullanıcı bu
ürünün kendi amacı için tamamen uygun olduğu yönündeki kararı kendisi vermelidir.
Merit Plastik Kaçuk İnş. San. Tic. A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. 315. Sk. No:36 Gaziemir / İzmir, TURKEY
Tel: +90 232 3730222
email: [email protected]
Fax: +90 232 2524447
www.meritplastik.com
Download

Merit Plastik Yumuşak PVC granül Plasmerit 603 Malzeme Güvenlik