Düzce Borsa İstanbul
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eğitim Alanında Teknolojik Gelişmeler
- EBA Lokman ALEMDAR
Bilişim Teknolojileri Alanı
e-mail: [email protected]
1
Konu Başlıkları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teknoloji nedir?
Eğitim Teknolojisi Kavramı
Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar
Eğitim Teknolojisinin Amaçları
Eğitim Teknolojisinde Öğrencinin Özellikleri
Eğitim Teknolojisinde Öğretmenin Özellikleri
Eğitim Teknolojisinde Öğretmenin Sorunları
Mobil Öğrenme
FATİH Projesi
EBA Projesi
2
TEKNOLOJİ NEDİR?
Amerika’da 2004 yılında 1000 yetişkine Teknoloji
kelimesini duyduklarında akıllarına ilk gelen şey
sorulduğunda, katılımcıların;
•%68’i bilgisayar,
•%5’i elektronik,
•%2’si internet demiştir.
TEKNOLOJİ; araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama,
satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin,
etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için
kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür.
3
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ
“Uygun maddi ve manevi ortamlarda insan
gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitimin
sorunlarının
çözülmesini,
kalitenin
yükseltilmesini,
verimliliğin
arttırılmasını
sağlayan bir sistemler bütünü” (Rıza, 1997)
Eğitimde Teknolojinin Öyküsü
4
Eğitim Teknolojisinde
Kullanılan Araçlar
•
•
•
•
•
•
•
Kara tahta-tebeşir, kitap-defter-kalem,
Model, maket, tepegöz, datashow,
e-doküman, resim, slayt, animasyon, film,
Radyo, tv-video, kamera,
Projeksiyon, Akıllı Tahta?,
Bilgisayar, Laptop, Cep Telefonu, Tablet,
İnternet, intranet, iletişim sistemleri, uydular.
Röportaj
5
Eğitim Teknolojisinin
Amaçları
• Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek,
• Öğretme - öğrenme süreçlerini daha verimli ve kaliteli hale
•
•
•
getirmek,
Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek,
Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak,
Öğretme-öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine göre
uyarlamak.
6
Eğitim Teknolojisinde
Öğrencinin Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teknoloji kullanımını benimseyen,
Teknoloji kullanımından korkmayan,
Bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyan,
Çevresiyle rahat iletişim kurabilen,
Bilimsel ve mantıklı düşünebilen,
Kendisine özgüveni olan,
Kendisine ve başkalarına değer veren,
Yenilikleri yakından takip eden,
Zamanı verimli olarak kullanabilen,
Sorgulayıcı olması beklenir.
7
Eğitim Teknolojisinde
Öğretmenin Özellikleri
•
•
•
•
•
Özverili çalışarak kendisini eğitime adaması,
Mesleğini sevmesi,
Mesleğinde ve alanında uzman olması,
Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi,
Sahip olduğu teknolojiyi kullanabilmesi beklenir.
8
Eğitim Teknolojisinde
Öğretmenin Sorunları
•
•
•
•
•
•
Teknik yetersizlik,
Meslek grupları arasında ortak çalışmanın olmaması,
Öğretmen – öğrenci arasındaki iletişim bozukluğu,
Öğrencilerin teknoloji alanında kendilerini çok çabuk
yetiştirip, yenilikleri yakından takip etmeleri öğretmenlerin
kendilerini bazen yetersiz görmeleri,
Etkileşimin tek yönlü olacağı korkusu,
Hızlı değişime uyum gösterilememesi.
9
Mobil Öğrenme Kavramı
•
•
•
•
•
•
•
Cep telefonu kullanma yaşı:11,
Tablet satışları laptop satışlarını geçti,
Her zaman ve her yerde öğrenme-paylaşma,
Genellikle sosyal paylaşım,
Online – Offline eğitimler,
Bire bir ve e-öğrenme birleşimi,
Teknoloji kullanımı ile etkileşim.
Sanal
Sınıf
10
FATİH PROJESİ
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
Projenin amacı; eğitim ve öğretimde coğrafya farkı
gözetmeksizin fırsat eşitliğini sağlamak, okullarımızda
kullanılan teknolojiyi geliştirip iyileştirmek amacıyla Bilişim
Teknolojileri (BT) araçlarını öğrenme ortamının merkezine
yerleştirerek öğrencilerin daha fazla duyu organına hitap
etmek ve öğrenmede verimi arttırmak olarak belirlenmiştir.
(DPT,2006)
11
FATİH PROJESİ
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
Proje kapsamında;
• Öğretmenlere ve öğrencilere tablet bilgisayarlar,
• Sınıflara LCD Panel Etkileşimli Tahta,
• Okullara internet ağ altyapısı sağlanması,
• BT donanım ve yazılım altyapısı,
• e-içerik ihtiyacı,
• Öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi,
• Öğretmenler için hizmetiçi eğitimler.
12
EBA PROJESİ
Eğitim Bilişim Ağı
2014 yılında; (DİE)
•16-74 yaş arası internet kullanımı %53,8 oldu.
•İnternet kullanımı erkeklerde %63,5 iken, kadınlarda
%44,1’dir.
•İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu
16-24’tür.
•İnternet erişimi olan hane oranı %60,2 oldu.
•E-alışveriş oranı %30,8 oldu.
13
EBA PROJESİ
Eğitim Bilişim Ağı
http://www.eba.gov.tr
•Mebbis şifresi ile giriş,
•Öğretmenler ve öğrenciler için ağ ortamları,
•Oyun tabanlı Öğrenme,
Öğrenci şifre alma
•Akıllı Öğretim,
Öğretmen şifre alma
•İntel Öğretmen,
•Vitamin Öğrenci,
•Vitamin Öğretmen.
14
İntel-Gelecek Nesil
İnternet Bağımlılığı
Dijital materyal hazırlama
Bilgisayarın öğrenme sürecine etkisi
Dijital eğitim de bazı saptamalar
15
Düzce Borsa İstanbul
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beni Dinlediğiniz İçin
Teşekkür Ederim…..
Lokman ALEMDAR
Bilişim Teknolojileri Alanı
e-mail: [email protected]
16
Download

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi