T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
T+U
AKTS
2+0
2
Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin
Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşanın Anadolu da Ulusal Mücadeleyi
Örgütlemesi; Birinci TBMM'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı
Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel
Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler;
Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.
ELE103
Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri
2+1
4
Uzunluk Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Alan Ölçümü ve Hacim Ölçümü, Akışkan Ölçümü, Sıcaklık Ölçümü ve Eğim
Ölçümü, Kesit ve Çap Ölçümü, Hız ve Devir Ölçümü, Işık Ölçümü, Ses Ölçümü, Basınç ve Gerilme Ölçümü,
Moment Ölçümü, Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme Hataları, Birimler ve Dönüşümleri,
Direnç Ölçümü, Bobin Ölçümü, Kondansatör Ölçümü, Rlc Ölçme, Akım Ölçme, Gerilim Ölçme, Frekans Ölçümü,
Gerilim Ölçme, Frekans Ölçümü, Osilaskop ile ölçme, Ölçü Trafoları, Güç ve Enerji Ölçümü
ELE105
Doğru Akım Devre Analizi
2+1
6
Statik Elektrik, Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Elektrik Akımının
Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm
Gerilimi Yöntemi, Kaynak Bağlantıları, Theve’nin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum
Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama Elemanları, Doğru Akımda Güç ve Enerji
ENF101
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
2+0
2
Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü seçenekleri; Microsoft Ofis:
Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri,
hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slayt hazırlama ve işlemleri, Outlook ile takvim, günlük gibi
seçeneklerin kullanımı, mail kontrolü; İnternet Explorer: Explorer nesnelerinin kullanımı ve internette arama yapma.
ENG101
İngilizce I
2+0
2
Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler;
Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn't, Must, Mustn't,
Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru
cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.
MAT121
Matematik I
3+0
3
Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme, bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme, denklem ve
eşitsizlikleri çözebilme, doğru ve parabol çizebilme, trigonometrik oranları kullanabilme, komplex sayıları
kavrayabilme, üstel ve logaritmik fonksiyonların özelliklerini kavrayabilme
TEK107
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
2+0
3
İleri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kavramlarını tanıyabilme, malzeme, statik, mekanik,
akışkanlar, elektrik ve magnetizma bilim dalında temel bilgileri kavrayabilme, laboratuvar çalışmalarında
değişkenleri tanıyabilme, grafikleri çizebilme ve analiz yapabilme, temel laboratuar becerilerini uygulayabilme
1/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
TRK101
Türk Dili I
T+U
AKTS
2+0
2
Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili Uygulaması; Edebiyat ve Düşünce Dünyası ile İlgili Eserlerin Okunup
İncelenmesi ve Retorik Uygulamaları; Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması; Anlatım ve Cümle Bozuklukları
ve Bunların Düzeltilmesi; İlmi Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar; Türk ve Dünya Edebiyatlarından ve
Düşünce Tarihinden Seçilmiş Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve Güzel Konuşma ve Yazma
Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamaları.
2/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
B- 2.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
T+U
AKTS
2+0
2
Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin
Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşanın Anadolu da Ulusal Mücadeleyi
Örgütlemesi; Birinci TBMM'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı
Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel
Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk
BDT101
Bilgisayar Destekli Tasarım
3+0
3
Elektrik ve Elektronik Devre Çizim Programının Kurulması ve Program Ara yüzünün Tanıtımı, Program Ara
yüzünün Tanıtımı, Analog Devre Sembolleri ve Devre Çizimi, Dijital Devre Sembolleri ve Devre Çizimi, Dijital
Devreler İçin Grafik (Analiz) Menüsünü Kullanma, Baskı Devre Çizim Programının Kurulması, Baskı Devre Çizim
Programı Ara yüzünün Tanıtımı, Otomatik Baskı Devre Çizimi, Çıktı Alma
ELE104
Alternatif Akım Devre Analizi
2+1
6
1.Temel kavramları açıklayabilecektir. 1.1.Sinüsoidal alternatif akımın dalga şeklini çizer, sinüsoidal ve sinüsoidal
olmayan alternatif akımların tanımlar. 1.2.Genlik, ani, etkin, ortalama, tepe, tepeden tepeye değer, peryot, saykıl,
frekans ve peryodik dalgayı tanımlar. 1.3.Derece ile açısal hız arasındaki ilişkiyi açıklar, sinüsoidal alternatif akımın
genel denklemini yazar, ileri ve geri faz deyimlerini tanımlar, zamanın her hangi bir anındaki ani değeri açıklar.
1.4.Farklı dalga şekillerinin ortalama ve etkin değerlerini açıklar. 2. R,L ve C’nin faz ve büyüklük bilgisini
kompleks düzlemde gösterebilecektir. 2.1.R,L ve C’nin faz ör diyagramlarını çizer.. 2.2.Endüktans, kapasitans ve
admitans deyimlerini açıklar. 2.3.Sinüzodial terimleri büyüklük ve açı olarak ifade eder. 2.4.Kompleks sayıları
dikdörtgen ve kutupsal formda tanımlar. 3. Seri, paralel ve karışık bağlı alternatif akım devrelerini çözebilecektir.
3.1.Seri, paralel ve karışık bağlı devrelerde eşdeğer empedansı hesaplar. 3.2.Tüm devrelerde elemanlar üzerindeki
akım ve gerilimleri hesaplar. 3.3.Seri-paralel bağlı devrelerde güç üçgenini çizer ve güç katsayısını hesaplar. 4.
Alternatif akım devrelerine ait çözüm yöntem ve teoremlerini uygulayabilecektir. 4.1.Devre çözümünde çevre
akımları yöntemini uygular. 4.2.Devre çözümünde düğüm noktası yöntemi için denklemler yazar. 4.3.Yıldız- üçgen
dönüşümlerini kullanarak devreleri çözer. 4.4.Süperpozisyon, Thevenin, Norton teoremlerini uygular. 4.5.
Maksimum güç transferi teoremini açıklar. 5. Rezonansı açıklayabilecektir. 5.1.Seri rezonansı açıklar. 5.2.Paralel
rezonansı açıklar. 5.3.Kalite faktörünü ve seçicilik deyimlerini açıklar. 5.4.Filtrelerin yapısını ve çeşitlerini açıklar.
6. Üç fazlı devreleri çözümleyebilecektir. 6.1.Üç fazlı gerilimin nasıl elde edildiğini açıklar. 6.2.Yıldız-üçgen
bağlantıyı açıklar. 6.3.Hat ve faz kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi açıklar. 6.4. Üç fazlı devrelerde akım, gerilim
ve güç hesaplar.
ELE112
Elektrik Makineleri I
2+1
4
D.A. Makinalarının çalışma ilkeleri,yapısı ve parçaları Doğru Akım Makinalarında gerim ve moment hesabı D.A.
makinalarında besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu D.A. Genaratörlerinin temel davranışları(Karekteristikleri)
D.A.motorlarında yol verme, hız kontrolü ve frenleme Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerin yapısı ve çalışması
ilkeleri Transformatörlerin başta, kısa devre ve yükte çalışması Transformatörlerin eşdeğer devresi ve
transformatörlerde verim Üç Fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları
ELO104
Analog Elektronik
2+1
4
Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özellikleri, diyotlar ve çeşitlerinin yapı ve
özellikleri, BJT’lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensipleri ve ön gerilimlenmesi, FET’lerin yapı, özellik,çeşit,
çalışma prensipleri ve ön gerilimlenmesi, doğru akım devre analizi ilkeleri.
3/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ENG102
İngilizce II
T+U
AKTS
2+0
2
Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must,
May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar;
Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım
Cümleleri; Fiil Yapıları: To, -Ing; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar.
MAT122
Matematik II
3+0
3
Lineer denklem sistemlerini çözebilme, matrislerle işlem yapabilme, limit ve sürekliliği kavrayabilme, türev alma
kurallarını uygulayabilme, integral yardımı ile alan ve hacim hesabı yapabilme. Basit diferansiyel denklemleri
çözebilme, istatistikle ilgili temel tanımları kavrayabilme
TRK102
Türk Dili II
2+0
2
Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili Uygulaması; Edebiyat ve Düşünce Dünyası ile İlgili Eserlerin Okunup
İncelenmesi ve Retorik Uygulamaları; Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması; Anlatım ve Cümle Bozuklukları
ve Bunların Düzeltilmesi; İlmi Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar; Türk ve Dünya Edebiyatlarından ve
Düşünce Tarihinden Seçilmiş Örnek Metinlere Dayanılarak Öğrencinin Doğru ve Güzel Konuşma ve Yazma
Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Bununla İlgili Retorik Uygulamaları.
4/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
C- 3. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ELE212
Elektrik Tesisat Planları
T+U
AKTS
3+1
6
Elektrik tesisat projesi için gerekli aydınlatma hesabının yapılması, armatür ve aydınlatma seçimi, elektrik
tesisatının çizilmesi, kolon şemasının, yükleme cetvelinin hazırlanması, gerilim düşümü hesabı ve iletken kesit
kontrolü, teknik ve özel şartname hazırlanması, malzeme listesi ve keşif özetinin çıkarılması, resmi proje dosyası
için gerekli evrakların hazırlanması.
ELE213
Elektrik Makineleri II
3+1
5
Üç fazlı asenkron motorların yapısı ve çalışma prensibi, Üç fazlı asenkron motorlarda eşdeğer devre - güç -verim momentler, Üç fazlı asenkron motorlada yol verme hız kontrolü ve frenleme, Bir fazlı motorların yapısı ve
çalışması, Bir fazlı motor çeşitleri ve özellikleri, Senron makinelerin yapısı özellikleri ve çalışma yöntemleri,
Senkron generatörlerin paralel bağlanması, Senkron motorlara yol verme, Senkron makinelerin yüklenmesi
ELO203
Sistem Analizi ve Tasarımı I
3+1
5
Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini
Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak,
Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü
Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
ELO206
Programlanabilir Denetleyiciler
3+1
4
PLC’nin yapısı, arayüz programı, Ladder diyagramı ile program yazma, Sıralı fonksiyon blokları, programları
kullanma, Operatör paneli /dokunmatik panel programlama, PLC ile pnömatik devre çalıştırma, PLC ile hidrolik
devre çalıştırma, PLC ile motor kontrolü.
5/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
D-4. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ELE200
Staj
T+U
AKTS
0+0
2
Öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek,
laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek, görev yapacakları iş
yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını
sağlamaktadır.
ELE209
Elektrik Enerjisi Üretimi İletimi ve Dağıtımı
3+1
5
Elektrik enerjisi elde edilme yöntemler, Termik santraller, Nükleer santraller, Hidroelektrik santraller, Yenilenebilir
Enerji santraller, Enerji Santrallerinde oluşan arızalar, Parafudur, Kuranportör. OG-YG direkleri, Travers, Konsol,
İzalatör, OG-YG İletkenleri, ENH oluşan arızalar, Ölçü Trafoları, Ayırıcılar, Kesiciler, Şalt Sistemler
ELE214
Elektrik Makineleri III
2+1
3
Adım motorları, çeşitleri, uyarma şemaları, karakterleri, tanımları ve terimleri. Statik ve Dinamik hareketli karakter
özellikleri. Adım motor sürücü devreleri. Açık döngü ve kapalı döngü kontrol ve adım motor seçimi. DC servo
motorları, çeşitleri, karakterleri, sürücüleri ve uygulamaları. Elektrik makinelerinde mıknatıslar uygulamaları.
Relüktans ve lineer motorların çeşitleri ve özellikleri. Üniversal motor çeşitleri ve çalışma prensipleri.
ELO204
Sistem Analizi ve Tasarımı II
3+1
5
Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini
Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak,
Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü
Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
ELO205
Güç Elektroniği
3+1
5
Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, IGBT ler, Bir Fazlı Doğrultucu Devreleri, Üç
Fazlı Doğrultucu Devreleri, Eviriciler
6/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
MESLEKİ SEÇMELİ I ve MESLEKİ SEÇMELİ II DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
BLP201
İnternet Programcılığı I
T+U
AKTS
3+1
5
Web sitesi hazırlayabilmek için gerekli temel programlama bilgisinin verileceği bu derste İnternet ve özellikle de
web kavramının içinde bulundurduğu teknolojiler ile bu teknolojilere teorik ve pratik yaklaşımlar incelenecektir.
Öncelikle web tasarım ilkelerinden başlanarak tasarım, renk, tipografi gibi işin sanatsal altyapısı verilecek, daha
sonra HTML´in doğuşu, gelişimi, kullanılan yardımcı programlar ve temel doküman yapısına değinildikten sonra
HTML komutlarına giriş yapılacaktır. 5 hafta sürecek olan HTML konularından sonra HTML ile birlikte kullanılan
teknolojilere geçilerek sırasıyla DHTML, CSS ve Javascript konularında temel bilgiler verilecektir.
ELE106
Elektrik Şebeke Tesisleri
2+0
2
İletken ve yalıtkanlar, Kablo döşeme malzemeleri, Zayıf akım malzemeleri, Elektrik devresi ve çeşitleri, Zayıf akım
tesisatı uygulama devreleri, Aydınlatma ve priz devre elemanları, Kuvvetli Akım Tesisatları
ELE121
Elektrik Kuvvet Projeleri
1+1
2
Kuvvetli Akım Sembolleri Çizimi, Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar, Kuvvet Tesisatı Projesi Çizimi, İç Tesisleri
Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Kolon Şemasının Çizimi, Gerilim Düşümü ve Akım Kontrolü
Akım Kontrolü Hesabı, Kompanzasyon Hesabı, Yükleme Cetveli, Maliyet Hesabı, Kuvvet Tabloları. Tablo ve
Panolarla İlgili Yönetmelik, Teknik Şartnameler
ELE122
Meslek Matematiği
1+1
2
Analitik ve nümerik çözümler Matris ve matris işlemleri Hata analizi Denklem sistemleri ve lineer denklem
sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü Eğri uydurma yöntemleri Çokgenler, açılar, çember ve dairede
geometrik uygulamalar Koordinat sistemleri
ELO218
Hata / Arıza Arama
1+1
2
2+0
2
Ölçü aletlerini ve test cihazlarını kullanarak arıza tespiti ve bakım
ELO226
Gelişen Teknoloji
Fax Cihazının Temel Çalışma Prensipleri, Fax alma, gönderme, Fax yapısı Deney setinde fax test noktalarının
incelenmesi , ISDN (Integrated services digital network) Sistemler, xDSL Sistemler (Dijital Abone Hattı);
HDSL(High-datarate digital subscriber line), ADSL(Asymmetric-data-rate digital subscriber line), VDSL Very-high
data-rate digital subscriber line), Hücresel Telefon Sistemleri (AMPS, GSM,CDMA) Baz istasyonu antenleri ve
montaj elemanları, Cep Telefonu yapısı Cep telefonu demontajı ve elemanları, GPRS ve 3. Nesil Görüntülü telefon
Sistemleri TETRA (trans-Eurpean Trunked Radio System ) ve SDH (Synchronous Digital Hierarchy )
Sistemleri.Yahoo, elektronik posta alma,gönderme dosya yönetimi, Yahoo messenger, internet chat programları.
ENE101
Enerji Üretiminin Temelleri
2+0
2
Elektrik enerjisinin üretimi, tasarımı ve yapısına, çeşitli tipteki santralların ve senkron makinanın özelliklerine ve
değişik uyarma yapılarına giriş. Isıl ve hidrolik santrallar. Elektrik ekonomisi, yük- frekans kontrolu ve gerilim
kontrolu, kesiciler, röleler ve farklı koruma yapıları. Güç sistemlerinde ölçüm cihazları.
7/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ENE108
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
T+U
AKTS
2+0
2
Yenilenebilir enerji kaynakları, ekonomik durumu, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle kullanımı, jeotermal
enerji, parabolik toplayıcılar, güneş pilleri, dalga enerjisi, enerji sistemlerinin simülasyonu
ENE151
Enerji Yönetimi
2+0
2
Endüstride enerji yönetiminin önemi ve enerji-etkin sistemlerin rolü; Enerjinin kontrolu; Enerji analiz teknikleri
(ömür-maliyet analizleri); Etkin aydınlatma sistemleri; Güç kalitesi, talep yönetimi ve harmonikler; Isıtma-soğutmahavalandırma sistemlerinin optimizasyonu; Yanma ve endüstriyel atıkların kullanımı; Kontrol sistemleri; Bakım
çalışmalarının önemi.
ENE201
Enerji ve Çevre Koruma
2+0
2
Enerji santrallerinin kurulumunda üretimine ve dağıtımına kadar çevreye olan olumsuz faktörlerini analiz etme.
ENE235
Enerji Ekonomisi
3+0
4
Enerji sistemlerinin incelenmesi yatırım maliyeti,ekonomiklik analizi ve sürdürülebilir büyüme.
8/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
MESLEKİ SEÇMELİ III ve MESLEKİ SEÇMELİ IV DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
BLP104
Bilgisayar Donanımı
T+U
AKTS
2+1
4
PC’yi oluşturan temel birimleri tanıyabilme. Temel sistem elemanlarını tanıyabilme. Standart PC’nin nasıl monte
edildiğini uygulamalı bir biçimde kavrayabilme. Sabit diskler, disketleri, CDROM’ları , iletişim portlarını
tanıyabilme. Modemleri, yazıcıları, Ethernet ve SSCI kartlarını, ses kartlarını ve tv kartlarını tanıyabilme.
Bilgisayarın bütün donanımlarını birleştirerek yeni bir PC oluşturabilme.
BLP202
Internet Programcılığı II
3+1
5
Web sitesi hazırlayabilmek için gerekli temel programlama bilgisinin verileceği bu derste İnternet ve özellikle de
web kavramının içinde bulundurduğu teknolojiler ile bu teknolojilere teorik ve pratik yaklaşımlar incelenecektir.
Öncelikle web tasarım ilkelerinden başlanarak tasarım, renk, tipografi gibi işin sanatsal altyapısı verilecek, daha
sonra HTML´in doğuşu, gelişimi, kullanılan yardımcı programlar ve temel doküman yapısına değinildikten sonra
HTML komutlarına giriş yapılacaktır. 5 hafta sürecek olan HTML konularından sonra HTML ile birlikte kullanılan
teknolojilere geçilerek sırasıyla DHTML, CSS ve Javascript konularında temel bilgiler verilecektir.
ELE202
İşlemsel Yükselteçler
3+1
4
Opamp Sembolü Ve Terminalleri, Opamp’ların Elektriksel Modelleri, Kullanım Alanları,
ELE215
Elektromekanik Kumanda Tekniği
3+1
4
Kumanda Elemanları. Koruma Röleleri. Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, İki Farklı Yerden
(Uzaktan) Çalıştırma, Devir Yönü Değiştirme, Dirençle Yol Verme. Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme.
Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Yıldız Üçgen Yol Verme, Frenleme, Çift
devirli motorlarda kumanda, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri. Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir
Yönü Değiştirme
ELE216
Endüstriyel Kontrol ve Elemanları
2+0
2
1.Genel kavramları tanıyabilecektir. 1.1.Ölçme sistemlerini anlatır. 1.2.Sinyaller ve standartlarla ilgili temel tanım
ve kavramları anlatır. 1.3.Ölçme sistemlerini anlatır. 2.Konum ölçülerini açıklayabilecektir. 2.1.Potansiyometrelerin
çalışma prensibini yapı ihtibariyle açıklar. 2.2.Senkrolar ve çözümleyicileri, mil kodlayıcıları ve küçük deplasmanlı
(yer değiştirmeli) transdüserlerin çalışma prensibini tanımlar.5.1.Akışkanlar hakkında temel teoriyi açıklar ve
akışkanları tanır. 5.2.Diferansiyel(fark) basıncının ölçülmesini açıklar. 5.3.Değişik akış ölçme metotlarını tanır.
6.Seviye ölçümünü açıklayabilecektir. 6.1.Şamandıra ile çalışan sistemleri açıklar. 6.2.Seviye ölçümünde;basınçla
çalışan trasdüserleri, direk, elektrik proplarını,ultrasonikyöntemleri birbiriyle kıyaslayarak açıklar. 7.Hız, titreşim ve
ivme ölçümlerini açıklayabilecektir. 7.1.Takometrelerin çeşitlerini, yapısını ve çalışma prensibini açıklar.
7.2.takometre kullanarak bir motorun devir sayısını ölçer. 7.3.Hız ölçümünde kullanılan yöntemleri açıklar.
7.4.İvme ölçümlerinin prensiplerini ve ivme ölçümünde kullanılan yöntemleri açıklar. 7.5.Titreşim transdüserlerini
tanır. 8.Gerilme ölçerleri(Strain gage) açıklayabilecektir. 8.1.Gerilme ölçerin yapısını ve çalışmasını açıklar.
8.2.Gerilme ölçer kullanarak yapılan yük hücresi tiplerini tanımlar 8.3.Gerilme ölçer ile yapılan
ağırlık,kuvvet,ivme,basınç ölçümlerini açıklar. 2.3.Hız ve ivmenin entegrasyonunu açıklar. 3.Sıcaklık ölçümlerini
açıklayabilecektir. 3.1.Sıcaklık ile ısı arasındaki farkı bilir, sıcaklık ölçümünün temel prensiplerini açıklar.
3.2.Fahrenheit ile celsius arasındaki dönüşümü açıklar. 3.3.değişik tip sıcaklık algılayıcılarını kullanarak sıcaklık
ölçer. 4.Basınç ölçümlerini açıklayabilecektir, 4.1.Basınçla ilgili tanım ve terimleri açıklar. 4.2.Basınçla ilgili temel
birimleri tanır, temel prensipleri açıklar. 4.3.Değişik tip basıç algılayıcılar kullanarak basınç ölçer. 5.Akış ölçümünü
açıklayabilecektir
9/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ELE217
Sarım Tekniği
T+U
AKTS
3+1
4
Elektrik makinelerinde malzeme teknolojisi, doğru akım makineleri ve üniversal motorların sargıları, alternatif akım
makineleri. Transformatör ve Manyetizma Teorisi. Elektrik makinelerinin etiket bilgileri. Sarım çeşitleri.Nüve
temizleme teknikleri. Sarımları nüveye yerleştirme ve ölçme teknikleri.
ELE219
Transformatörler
2+1
4
Çalışma Prensibi Ve Sembolleri, Transformatörlerin Yapısı Ve Çeşitleri, Paralel Bağlama, Yük Dağılımı, Akım
Transformatörleri, Gerilim Transformatörleri, Eşderğer Devreler.
ELE223
Soğutma Tekniği
3+1
4
Soğutma sistem elemanlarını ve soğutucu akışkanları tanıtmak. Soğutma sistemi elemanlarını değiştirmek. Soğutma
gaz sistemi arızalarını gidermek.Gaz deşarj/şarjı yapmak.
ELE232
Sözleşme Keşif ve Planlama
3+1
4
Yapı
mevzuatı/keşif
ve
yönetmelikler,
Şartnameler/havai
hat
mevzuatı,
Yer
altı
kablo
tesisi/yönetmelikler/şartnameler, Güvenlik sistem yönetmeliği/Montaj öncesi planlama, Demontaj öncesi
planlama/proje keşif özetleri, İhale şartnamesi hazırlamak, İhale dosyası hazırlama/Bireysel müşteriler abone
işlemleri, Yüklenici sözleşmesi/Tutanak hazırlama yöntem ve usulleri
ELO103
Sayısal Elektronik
2+1
4
Analog ve sayısal kavramlarını tanıtmak, sayı sistemlerini açıklamak, kodlama ile ilgili kavramları vermek, Boolean
Matematiği kurallarını açıklamak, Lojik kapı devrelerini tanıtarak kullanımlarını öğretmek, Bileşik lojik devrelerin
tasarımını kavratmak.
ELO106
Sayısal Tasarım
2+1
4
Multivibratörler ve Flip Flop’lar ile ilgili temel kavramları tanıyarak Senkron Sıralı / Ardışıl Devrelerde
kullanımlarını anlamak. Sayıcıları ve sayıcı çeşitleri ile sayıcı tasarımlarını açıklamak. Kaydedicileri ve Kaydedici
çeşitlerini öğretmek, Bellekleri detaylandırılarak / gruplandırarak bellek kapasitesini artırma becerisini kazandırmak,
Programlanabilir Lojik Elemanları açıklamak.
ELO202
Elektrik Bakım Arıza
2+0
2
Elektrik tesislerinde koruma elemanları ve uygulamaları ile bakım, arıza bulma ve giderme teknikleri.
ELO215
Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler I
3+1
5
Mikrobilgisayar Sisteminin Genel Yapısı: Merkezi işlem birimi, RAM, ROM bellek özellikleri, ROM çeşitleri,
RAM-ROM bellek karşılaştırmaları, Seri iletişim, Paralel iletişim, Adres yolu, Kontrol yolu, Veri yolu;
Mikroişlemciler ile Mikrodenetleyicilerin Karşılaştırılması; Mikroişlemci /Mikrodenetleyici Sisteminin Kurulması;
Programlamaya Giriş: Assembly dilinin yapısı, Komutlar akış diyagramı, Makine diline (Onaltılık Sistem)
dönüşüm; Programlama: Veri transferi, Döngü kavramı, Alt program kavramı, Toplama-çıkarma, Kaydırma işlemi.
10/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ELO216
Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler II
T+U
AKTS
3+1
4
Giriş/Çıkış İşlemleriyle İlgili Temel Kavramlar: İşlemci ile çevre elemanları arasında giriş-çıkış işlemlerindeki
temel mantık; Giriş/Çıkış Aygıtlarını Programlama: İşlemcinin çıkış ünitesine bir çıkış aygıtı bağlamak ve bunu
programlamak; Kesilim (Interrupt): Kesilim kavramı, Kesilim alt programı geliştirmek, Dahili ve harici kesme
kaynakları ile ilgili uygulamalar; Sayıcılar/Zamanlayıcılar: Donanım sayıcı/ zamanlayıcılarını kullanarak bir
sinyalin kenarlarını saydırmak, mikrosaniye hassasiyetinde istenilen bir zaman aralığı elde etmek; ADC/ DAC
uygulamaları: Analog bir sinyali ADC kullanarak sayısal işarete çevirmek, Sayısal çıkışları DAC kullanarak analog
çıkış elde etmek.
ELO219
Amplifikatörler ve Osilatörler
3+1
5
Tanımlar , BJT’li küçük sinyal (gerilim) yükselticileri, FET’li küçük sinyal (gerilim) yükselticileri, büyük sinyal
(güç) yükselticileri, osilatörler
ELO223
Seslendirme ve Aydınlatma
1+1
2
Ses Ve Özellikleri,Mikrofonlar ve Hoparlörler,Sesin elektriğe çevrilmesi,İç haberleşme sistemleri,Aydınlatma
ELO224
Scada Sistemleri
3+1
4
Ağ elemanları ve ağ sistemleri, Ağ protokolleri ve ağ güvenliği, Kablosuz ağ sistemleri, Ağ işletim sistemleri,
Scada programlama
ELO227
İleri Programlanabilir Denetleyiciler
3+1
4
Sayısal Veri Kavramı, İkilik Sayı Sistemi,Sekizlik ve Onaltılık Sayı Sistemi,BCD Sayı Sistemi ,Veri Sistemi ,16 ve
32 Bitlik Verinin Yönetimi,Aygıt,Bit Aygıtı (Bit Device),Kelime Aygıtı (Word Device) ,Veri Taşıma,Verilerin
Kodlarının Değiştirilerek Taşınması (BCD/BIN),Artırma/Azaltma (Increment / Decrement),Karşılaştırma
(Comparison),Toplama ve Çıkarma (Addition - Subtraction),Çarpma ve Bölme (Multiplication and division),Zaman
Kontrol Komutları,Zamanlayıcı İşlemleri,DECO (Decode) Komutuyla Zamanın Set Edilmesi,TTMR Komutu ile
Zamanın Set Edilmesi,Özel Zamanlayıcı,ALT Fonksiyonu,Sayıcı Fonksiyonu
ENE203
Hidroelektrik Santraller
3+0
3
Hidroelektrik santrallerin yapısı,ana ve yardımcı üniteleri ile birlikte birbirleriyle bağlarının incelenmesi.
ENE217
Jeotermal Enerji
3+0
4
Jeotermal enerjinin kaynağı ve jeotermal sistemlerin tiplerinin tanımı. Jeotermal enerji arama yöntemleri. Jeotermal
sondaj teknikleri. Jeotermal kuyularda üretim ölçmeleri. Jeotermal enerjinin çevre etkileri. Jeotermal sularda
çökelme. Jeotermal enerjinin doğrudan ve dolaylı kullanımı. Elektrik enerjisinin üretildiği dolaylı kullanımda
uygulanan çevrimler. Doğrudan kullanımda uygulanan çevrimler. Jeotermal enerjinin pazarlanması ve ekonomisi.
ENE218
Yüksek Gerilim Tekniği
3+0
4
Yüksek gerilim tekniğinde ölçmeler, Yüksek gerilim iletim ve dağıtım şebekeleri, Hava hatları ve kablolar, İletim ve
dağıtımda anahtarlama elemanları, Yüksek gerilim tekniğinde güvenlik ve koruma. Enerji taşıma hatlarında güç ve
kayıp denklemleri. Hat akımı ve gerilimi hat sonu gerilimi, akımı ve gücü. Kompanzasyon ve seri kompanzasyon.
Anahtarlama elemanları. Enerji dağıtım sistemleri ve ölçümü, yükleme tipleri, koruma elemanları ve
transformatörler. İletim hattı denklemleri, iletim hat kayıpları, iletim hatlarının genel parametreleri. Enterkonnekte
sistem. Koruma sistemleri ve yere göre empedansı ve diferansiyeli.
11/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ENE219
Hidrojen Enerjisi
T+U
AKTS
3+0
4
Hidrojenin özellikleri, hidrojen üretim teknikleri, çeşitli enerji kaynaklarından hidrojen üretimi, biyolojik
yöntemlerle hidrojen üretimi, hidrojenin kullanım alanları, hidrojen emniyeti,hidrojenin depolanması ve taşınması,
hidrojen enerjisi sistemleri,çevresel faktörler, ulusal ve uluslar arası yaklaşımlar.
ENE220
Düşük Gerilimli Güç Sistemleri
3+0
4
Elektrik enerji sistemlerine giris. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde güç
hesapları. Güç faktörünün düzeltilmesi. Güç sistem modellemesi. Dagıtım ve tasıma sistemi kabloları. Kısa devre
hesapları. Güç sistemlerinde sigortalar, kontaktörler ve kesiciler. Düsük gerilim sistemlerinde ölçüm metotları.
Topraklama kavramı ve metotları. Dokunma ve adım gerilim hesaplamalarına giris.
ENE221
Güneş Enerjisi Temelleri
3+0
4
Güneş pili panel sayısını belirlemek .PV panel montajı yapmak. Akü montajı yapmak. Evirici montajı yapmak.
Şebeke bağlantısı ve sayaç grubu montajı yapmak
ENE222
Elektrik Enerjisinin Kullanımı ve Yönetimi
3+0
4
Türkiye´ nin enerji ihtiyacı, birincil enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, Türk Sanayisinin yapısı, enerji
tüketimi, enerji tasarrufunun önemi. Enerji tüketimi ile maliyet arasında ilişki, enerji verimliliğinin artırılması.
ENE224
Organik Atıklardan Biyoenerji Geri Kazanımı
3+0
4
Atıkların oluşumu ve katı atıkların günümüze kadar miktar ve özelliklerindeki değişimler, insanların tüketim
alışkanlıklarındaki değişmeler, katı atık, geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım kavramları, katı atıkların
bileşimi, evsel katı atıklar, endüstriyel katı atıklar, ambalaj atıkları, plastik, cam, metal, organik, inorganik, tekstil
atıkları, kağıt-karton atıkları, e-atıklar, lastik atıklar, piller ve aküler ve kullanılmış naylon atıklar, kaynakta ayrı
toplama sistemi, toplama ve taşıma sistemleri, geri kazanma sistemleri, geri kazanımın faydaları, geri kazanımın
ekonomisi, dünyada geri kazanım ve geri dönüşüm uygulamaları.
ENE227
Biokütleden Enerji, Biyogaz, Bioyakıtlar
3+0
4
Biyogaz enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, biyogazın enerji kaynağı olarak motorlarda kullanılabilirliği,
Biyokütle enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği, Biyodizel enerjisi
tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, biyodizelin enerji kaynağı olarak motorlarda kullanılabilirliği.
ENE228
Kojenerasyon ve Atık Isı Geri Kazanımı
3+0
4
Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin ayrıntılı alarak incelenmesi ve Maliyet analizlerinin yapılması.
ENE229
Enerji Dağıtımı I
3+1
4
Elektrik enerjisinin özellikleri ve enerji dagıtım sistemleri. Hat sabiteleri ve hesaplanıs usulleri. Normalden farklı
gerilimin cihaz ve makinelere etkisi. Hat iletken kesitlerinin tayin esasları. Bir noktadan yüklü hatlar. Enerji dagıtım
sebekeleri. Noktasal yüklerle yüklü hatlar ve kesit hesabı. Yayılı yükler ve güç yogunlukları. Toplu ve yayılı
yüklerle çalısan hatlarda kesit hesabı. Transformatör yerlerinin tayini ve güçlerinin hesabı. Direkler, tepe
kuvvetlerinin bulunması ve tiplerinin tespiti. Alçak gerilimli enerji dagıtım projesinin hazırlanma esasları.
12/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ENE230
Enerji Dağıtımı II
T+U
AKTS
3+1
4
Orta gerilim hatları ve sebekeleri. Normlastırılmıs gerilim kademeleri ve ekonomik isletme geriliminin tayini.
Dagıtım hatlarında hat iletken kesitinin ısınma ve mukavemet esasına göre tayini. Hat arızaları. Boyuna ve enine
gerilim düsümü hesabı. Hat iletken kesitinin kısa devre akımına göre hesabı. Ekonomik hat iletken kesitinin tayin
usulleri. Çift taraftan beslenen hatlarda güç kompanzasyonu ve kesit hesapları. Enerji kaybı hesapları.
ENE231
Nükleer Enerji
3+0
4
3+0
4
3+0
4
Temel nükleer enerji terimleri, nükleer enerji santralleri, enerji üretimi.
ENE233
Rüzgar ve Dalga Enerjisi
Temel rüzgar enerjisi terimleri, rüzgar türbinleri, enerji üretimi.
ENE234
Enerji, Çevre ve Hukuk
Dünyadaki ve Türkiye’deki çevrecilik akımları, çevre yönetimi ve örgütlenme, dünyada kabul gören çevre
politikaları ve Türkiye’deki çevre politikaları ile mevcut çevre mevzuatı.
ENE236
Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
3+0
4
Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrolik enerji, jeotermel enerji, dalga enerjisi ve biyo kütle gibi tükenmez
kaynaklar olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarının etüdü, kullanım alanları ve teknikleri hakkında temel
bilgiler verilerek mühendislik uygulamaları için hesap yöntemleri öğretilmektedir.
MAK240
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
3+1
4
Hidrolik ve Pnömatikte temel prensipler, sistem akışkanları, devre elemanları, devre dizaynı ve endüstriyel
uygulamalardan örnekler.
ENO230
Algılayıcılar ve Dönüştürücüler
3+1
4
Sıcaklık
Algılayıcıları,
Nem
algılayıcıları,
Hız
algılayıcıları,
Titreşim
algılayıcıları,
İvme algılayıcıları, Konum algılayıcıları, Yaklaşım algılayıcıları, Basınç algılayıcıları, Akış algılayıcıları, Seviye
algılayıcıları, Darbe (Kuvvet) algılayıcıları
ENE206
Temel Elektrik Malzemeleri
3+0
4
Elektrik Devre Elemanları ve Görevleri, Üreteç, Anahtar, İletken, Açık Devre, Kapalı Devre, Kısa Devre, Genel
Elektrik Birimlerinin Ölçülmesi, Elektrik Devresi Akım, Gerilim, Direnç Birimlerinin Ölçülmesi, Doğru
Akım,Alternatif Akımın Tanımı ve Değerleri, Enerji Kontrolü, Bir Fazlı Motorlar, Üç Fazlı Asenkron Motorlar,
Yalıtkanlar, Kablo Çeşitleri ve Özellikleri
13/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
ELO229
Optik Elektronik
T+U
AKTS
1+1
2
Işık, Foto İletken Gözler-(Ldrler), Fotodiyotlar ,Güneş Pilleri, Fototransistörler, Fototristörler (Lascr), Yayıcılar ,İr
Yayıcılar (İred), Işık Yayan Diyotlar (Led), Işıl Bağlaştırı/Yalıtıcılar (Optocoupler/Optoisolators), Göstergeler ,Led
Göstergeler, Sıvı-Kristal Göstergeler (Lcd), Diğer Göstergeler, Görüntü Seziciler (İmage Sensors), Laser ,Katı Hal
Laser, Gaz Laser ,Yarı İletken Laser, Organik Boya (Sıvı) Laser, Laserların Endüstriyel Kullanımı, Işık Lifleri
(Optical Fibers) Kısa Geçmişi, Işık Kılavuzu-Olarak Fiberoptic, Fiberskop, Fiber Optic Dizgeleri, Optical Fiber
Yapısı, Optical Fiber Yitimleri, Işık Lifi Üretim Teknikleri, Işık Lifinin Nitelik Verileri, Doğrusallık, Uzaklıkla
Zayıflama, Kanal Sığası Ve Bant Genişliği, Işık Hatlarının Kesintisiz Alabileceği En Uzun Yol, Işık Liflerinin
Üstünlük Ve Sakıncaları, Işık Liflerinin Uygulama Alanları
ELO230
Robot Teknolojisi
1+1
2
Robot Nedir?, Endüstriyel Robotlar Ve Üretimde Uygulama Alanları, Endüstriyel Robotların Çalışması Ve
Mekanizması, Robotların Sınıflandırılması, Robotların Yapısal Şekilleri,Robotların Sistem Elemanları,Robot
Kontrolör Elemanları,Kontrol Tipleri ,Robotların Çalışma Özellikleri ,Robotların Programlanması,Robotların
Avantajları Ve Dezavantajları,Robot Davranışları,Davranış Tabanlı Mimariler ,Günümüz Robot Teknolojisi ,Robot
Bilimin Geleceği
ENE104
Termik Santraller
2+1
4
Buhar Sanralleri, Buhar türbinli santrallerin önemi ve ülkemizdeki önemli buhar türbinli santraller, Buhar türbinli
santrallerin bölümleri ve görevleri, Termik santrallerin çalışma prensibi, Buhar üretim tesisleri, Buhar türbini ve
alternatör, Gaz türbinli santraller, Gaz türbinli santrallerin bölümleri ve görevleri, Gaz türbinli santrallerin
günümüzdeki uygulamaları, Dizel Santraller, Dizel santrallerin bölümleri ve görevleri, Nükleer Santraller, Nükleer
enerjinin elde edilişi.
MYD201
Mesleki İngilizce I
3+0
4
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak
anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz
ile ifade edebilme.
MYD202
Mesleki İngilizce II
3+0
4
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak
anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak istenileni anlaşılır bir şekilde söz
ile ifade edebilme.
14/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
MOS101
Genel ve Teknik İletişim
T+U
AKTS
2+0
2
İletişim tanım ve gelişimi, iletişim süreci, kişi içi iletişim, kişilerarası iletişim, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, kitle
iletişim araçları, iletişim modelleri, medya kuram ve modelleri.
MOS102
Girişimcilik
2+0
2
Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilik Türleri,
Girişimciliğin Fonksiyonları, Girişimcilik Alanları, Girişimcilik Süreci, İş Fikrinin Tanımlanması ve Kaynakları, İş
Planı ve Unsurları, Pazarlama Planı Hazırlama, Üretim Planı Hazırlama, Yönetim Planı Hazırlama, Finans Planı
Hazırlama
MOS103
Ekip Liderliği
2+0
2
Ekip Tanımı ve Ekip Oluşturmanın Gerekçesi, Ekip Türleri ve Ekiplerin Ortak Özellikleri, Başarılı Ekip Oluşturma
ve Geliştirme, Ekip Motivasyon Yöntemleri, Güven Duygusu ve Çatışmaları Uygun Yolla Çözmek, Ekip Ruhu.Ekip
Liderinin Özellikleri, İyi Bir Ekip Üyesinin Özellikleri, Başarılı ve Başarısız Ekiplerin Özellikleri, Ekipteki
Sorunlara Yaklaşım ve Çözme Yöntemleri, Ekip İçi Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Ekip Çalışmasında
Önyargılarla Mücadele, Ortak Çalışmayı Öğrenmek.
MOS105
Kalite Güvence ve Standartlar
2+0
2
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi
Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime
katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü,
Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar
MOS106
Araştırma Teknikleri ve Seminer
2+0
2
2+0
2
Araştırma yapmak, Araştırma raporu hazırlamak, Araştırmayı sunmak
MOS108
Bilişim Hukuku
Bilişimde hukuki sorunlar, internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza hukuku, servis sağlayıcılarının
sorumluluğu. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmeler, alanadlarının korunması, internette fikri haklar ve
haksız rekabet halleri, internet erişimengellemeleri, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, internet servis
sağlayıcılarının sorumluluğu
MOS110
Beden Eğitimi ve Spor
2+0
2
Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitim ve Spor Bilimi ile ilgili tanımlar, Yaşam boyu spor, Hentbol, Olimpiyatlar,
Tenis, Spor ve Beslenme, Basketbol, Voleybol, Spor İşletmeciliği ve Sporda Organizasyonlar, Masa Tenisi, Yüzme,
Badminton, Rekreasyon, İlkyardım, Doping
MOS111
Türk Müziği
2+0
2
Türk Müziğinin Tarihçesi, Müzik Türlerimiz Müzik Türlerimizde Kullanılan Çalgılar, Bestecileri Ve Örnekleri,
15/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
MOS112
Güzel Sanatlar
T+U
AKTS
2+0
2
Güzel Sanatların Gelişimi, İlk ve Orta Çağ Sanatı, Türkiye’de güzel sanatların gelişimi ve özellikleri, Hat, Tezhip,
Minyatür, Cilt, Kalem işi, Halı ve Çini gibi geleneksel Türk sanatları
MOS201
İş Sağlığı ve Güvenliği
2+0
2
Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak
Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Olağan Dışı Durumlar, Yangın-Deprem-Sel Olağan Dışı
Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil Servis, Emniyet Birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce
Kurtarılması Gerekenler
MOS202
İş Hukuku
2+0
2
Bireysel İş Hukuku, Hizmet Sözleşmesinin Doğuşu, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet
Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları. Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi,
Çalışma Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller. Toplu İş Sözleşmesi, Yapılması, Kapsamı, Hükmü, Toplu İş
Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Grev ve Lokavtın Hüküm ve Sonuçları ve Sona Ermesi, Sosyal
Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve
Hastalık Sigortaları, Analık, Yaşlılık ve Ölüm, İşsizlik Sigortası.
MOS203
Pazarlama
2+0
2
Pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlama ilkelerinin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek işletmede nasıl
kullanılacağı, Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri, Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin
yapılmasına ilişkin kavramlar
MOS204
Halkla İlişkiler
2+0
2
Tanımı ve kapsamı, insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı
ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme, kültür ve
çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler.
MOS205
Bilimsel ve Mesleki Etik
2+0
2
Meslek etiği kavramı, Mesleki etik ilkeler ,Mesleğe bağlılık, İş hayatında etik ve etik dışı konular ,İş hayatında etik
ilkeler ,Yönetimde etik ve etik dışı davranışlar ,Ahlaki karar alma yapısı, İşyerinde etik olmayan davranışların
çözümlenmesi, Etik olmayan davranışların önlenmesi, İşyerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, İşyerinde
etik bir iklim oluşturulması, İşyerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma, İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş
yerine etkisi
MOS207
İlk Yardım
2+0
2
İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve
bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara
çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım Üst ekstremite kırık, çıkık ve
burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım
gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında
ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları
taşıma
16/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
MOS206
Ofis Yazılımları
T+U
AKTS
2+0
2
Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile hücre, satır, sütun,
sayfa işlemleri, hücre biçimlendirme ve formül yazma, Power Point ile slayt hazırlama işlemleri
MOS209
İşletme Yönetimi
2+0
2
Mikro ve makroekonomik göstergelerin analizi, Pazardaki boşlukların tespiti, Yatırım alternatiflerini değerlendirme
ve en uygun olanını seçme, Yapılabilirlik çalışmaları, İşletmenin çevresi, Talep tahmini ve analizi, İşletmenin
kuruluş yeri ve hukuksal yapısı, İş yeri kapasitesi. Tahmini gelir-gider hesabı, İş yeri üretim planı, Yatırımın
kurulum işlemleri, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim faaliyetleri, İş Analizi, İnsan
Kaynaklarını Planlamak, İşgören adayı bulmak, seçmek, işe Alıştırma. İş Değerleme, Ücretlendirme,
İşgörenPerformansınıÖlçme,İşgörenin Eğitimi, Kariyer Planlaması. Üretimi planlamak ve organize etmek, Kapasite
ve stok planlaması. Hedef pazar, Ürün geliştirme, Fiyatlandırma,tutundurma dağıtım politikaları, Müşteri
İlişkilerini,gelir ve gider hesaplarını, borç ve alacakları, varlıkları ve kaynakları yönetmek
MOS210
Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük
2+0
2
Sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler, bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmetinin imkân ve yararları
MOS215
Kariyer Planlama ve Geliştirme
2+0
2
Bireysel kariyer planlaması, Örgütsel kariyer planlaması, Kariyer Yönetiminin ve Planlamasının Önemi ve
Yararları, Kariyer geliştirme aşamaları, Kariyer Geliştirmede Etkili Olan Faktörler. Çağdaş Kariyer Yaklaşımları,
Klasik (Geleneksel) Kariyer Yaklaşımı, Örgütsel (Çift Basamaklı) Kariyer Yaklaşımı, Ağ Tipi (Davranışsal) Kariyer
Yaklaşımı, Esnek Kariyer Yaklaşımı, Sınırsız Kariyer Yaklaşımı, Portföy Kariyer (Portfoilocareer) Yaklaşımı,
Çağdaş (Contemporary) Kariyer Yaklaşımı, Kariyer Mozaiği.
MOS216
Performans Yönetimi
2+0
2
Temel kavramlar, Performans yönetimi ve hedefler, Performans yönetimi sistem oluşturma, Performans artırma ve
yönetimi, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Performans Değerlendirme Süreci, Performans Ölçme Teknikleri,
Performans yönetimi ve Ücret İlişkisi
MOS217
Davranış Bilimleri
2+0
2
Davranış Bilimlerinin Temel Kavramları, Kültür, Kültürel Değişme, Örgüt Kültürü ve Davranış, Sosyal Yapı,
Sosyal Kurumlar, Sosyal Etki ve Uyma, Kişilik ve Benlik, Kişisel Farklılıkların Analizi, Öğrenme, Algılama,
Güdüler, Tutumlar ve Önyargılar, Duygular ve Duygusal Zekâ, Uyum Sorunları ve Savunma Mekanizmaları, Stres
ve Stresle Başa Çıkma, İhtiyaçlar ve Motivasyon, Örgütlerde Liderlik, Bireysel ve Örgütsel Açıdan Zaman
Yönetimi, İletişim ve Örgütlerde İletişim Modelleri, Örgütlerde Gruplar ve Grupların Özellikleri
MOS218
Stres Yönetimi
2+0
2
Stresin Tanımı, Stres ve Başarı Kavramları, Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar, İş Stresi ve Stres
Kaynakları, Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları, Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve
Belirtileri, Stresle Başa Çıkma, Stres ve Kişilik, Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol
Altında Tutulması ve Yararları, Örgütsel Stres Yönetimi
17/18
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
DERS SAATİ
MOS219
İnovasyon
T+U
AKTS
2+0
2
Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü, Stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller, İnovasyon sürecinin yönetimi,
Stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi, Stratejik güçbirlikleri, Stratejik ağ organizasyonları, Ar-Ge yönetimi
ve kitlesel işbirliği, Entelektüel sermaye yönetimi, İnovasyon ölçümü, İnovasyonun finansmanı, Yeni ürün
geliştirme süreci,Ulusalinovasyon sistemleri
MOS220
E-Ticaret
2+0
2
Türkiye’de ve dünyada internet ekonomisi, E-Ticaret’e giriş, fırsatlar ve istatistikler, gelir modelleri, E-Ticaret
stratejileri ve iş planı oluşturma, Ödeme sistemleri ve alternatif modeller, E-ticarette ölçümleme, Arama motoru
optimizasyonu, Arama motoru reklamcılığı, E-ticaret güvenliği ve CRM, Sosyal medya pazarlama
MOS212
Trafik Güvenliği
2+0
2
Trafik Güvenliği, Trafik Bilgisi, Trafik Kuralları, Trafikte Alınacak Önlemler, İlk Yardım,
MOS113
Herkes İçin Spor
2+0
2
Herkes için spor anlayışı (HİS) nedir?, Türkiye'de Herkes İçin Spor anlayışının yaygınlaşması ve örgütlenmesi,
Değişik açılardan HİS’e bakış açısı, Her yaşta egzersiz ve sporun temel hedefleri, Düzenli yaşam boyu spor
uygulamalarının insan sağlığına etkileri, Rekreasyon (boş zamanları değerlendirme faaliyetleri), Yerel Yönetimlerde
Spor, Gençler, kadınlar, aileler ve engelliler için spor anlayışına yönelik organizasyonlar, Outdoor sporlarını tanıma
ve Türkiye deki outdoor alanları hakkında çalışma, Temel beslenme, enerji sistemleri ve enerji metabolizmalarının
temel ilkeleri, Kinesiyoloji (hareket bilimi) insan hareket sisteminin yapı ve özelliklerini, bu özelliklerin hareket
üzerindeki etkilerinin konum ve zamana bağlı ilişkilerini incelenmesi, Fitness Ekipmanlarını tanıtma, kullanımı ve
üst ekstremite için uygulamalı egzersiz çalışmaları
MOS120
İşaret Dili
2+0
2
Türkçe işaret dili (TİD)in tanımı, El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu, Tek
ve çift el kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi, İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi, El-beden uyumu Yüz
ifadesi-mesaj uyumu, İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak hareketlerini abartmama, Selamlaşma Hal
hatır sorma, TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma, Duygu ve düşünceleri aktarma, Karşı tarafı
anlama
18/18
Download

tc bilecik şeyh edebali üniversitesi osmaneli meslek yüksekokulu