TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ METAL EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
Metal Öğretmenliği (GECE+GÜNDÜZ)
2014-2015 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı
GÜN
SAAT
I. SINIF
08,15-09,00
TRD109 Türk Dili
SALI
Ç
C
S
P
C
PAZARTESĠ
09,15-10,00
10,15-11,00
11,15-12,00
II. SINIF
MET237 Pls.ġek.Ver.-l-
III. SINIF
IV. SINIF
MET323 Bil.Des.Tasarım
"
*MET431 Metal ĠĢl. Tekn.
" Y.Doç.Dr.G.TOSUN
" Y.Doç.Dr.İ.SOMUNKIRAN
" Y.Doç.Dr.A.ORHAN
" Atelye
" TEF Lab.-1
" Atl.
"Seminer Salonu
YDĠ131 Yabancı Dil
"Seminer Salonu
12,00-13,00
13,15-14,00
AĠT201 Atatürk Ġlke ve Ġnk. Tar.
*MET313 Sıvama Tekniği
14,15-15,00
"Seminer Salonu
" Y.Doç.Dr.A.ORHAN / Atl.
15,15-16,00
YDĠ231 Yabancı Dil
16,15-17,00
"Seminer Salonu
" M31
EĞT271 GeliĢim ve Öğrenme
MET415 Atelye Üretim ÇalıĢ.
08,15-09,00
MET115 Gazaltı Kayn.Tekn.
ELK451 Elk-Elkro.Bilg.
" D.ÇOKRAK
09,15-10,00
"
"A.DİKİCİ
MET333 Kalıplama Tek.
"
10,15-11,00
" Y.Doç.Dr.S.BUYTOZ
"Seminer Salonu
" Y.Doç.Dr.T.YILDIZ
" Y.Doç.Dr.A.ORHAN
11,15-12,00
" Atelye
" M31
" Atl.
12,00-13,00
13,15-14,00
EĞT171 Öğret. Mes. GiriĢ
MET231 Mekanik-Statik
MET413 Kaynak Konstr.
14,15-15,00
"A.DİKİCİ
" Y.Doç.Dr.T.YILDIZ
" Y.Doç.Dr.A.ORHAN / M31
15,15-16,00
"Seminer Salonu
" Atl.
08,15-09,00
MET118 Elekt. Ark Kayn.
MAT223 Diferansiyel Denklemler
09,15-10,00
"
"
MET341 Mlz.Mua.Yön.-l-
"
10,15-11,00
" Y.Doç.Dr.A.ORHAN
"Seminer Salonu
" Y.Doç.Dr.T.YILDIZ / M31
" Y.Doç.Dr.H.DEMİRÖREN
11,15-12,00
" Atelye
ÇARġAMBA
16,15-17,00
" Atl
12,00-13,00
13,15-14,00
FĠZ 107 Fizik-I
MET331 Mek.Met.Tek-l
*MET447 Malzeme Tekn.
14,15-15,00
"
"
" Y.Doç.Dr.G.TOSUN
15,15-16,00
"Seminer Salonu
" Y.Doç.Dr.H.DEMİRÖREN
" Atl.
" Atelye
CUMA
PERġEMBE
16,15-17,00
08,15-09,00
MAT167- Matematik-I
MET211 Modern Kay.Tek.
09,15-10,00
"
"
MET343 Toz Metalurjisi.
10,15-11,00
"Seminer Salonu
" Y.Doç.Dr.G.TOSUN
" Y.Doç.Dr.S.BUYTOZ
"
" Doç.Dr.S.OZAN
11,15-12,00
KĠM 107 Kimya-I
" Atelye
" Atl
"Seminer Salonu
12,00-13,00
"Seminer Salonu
13,15-14,00
MET131 Teknik Resim
14,15-15,00
"
"
15,15-16,00
" Y.Doç.Dr.S.BUYTOZ
" Doç.Dr.M.TAŞKIN
16,15-17,00
" Teknik Resim Sın.
EĞT473 Özel Öğret. Yönt. II
EĞT371 Öğr. Tek. ve Mat. Gel.
"Seminer Salonu
08,15-09,00
MET241 Malzeme Bil.-l-
MET335 Üretim Teknik.-I
EĞT471Ok.Den.II S.BUYTOZ
09,15-10,00
" Y.Doç.Dr.A.K.GÜR
"
MET401 Bitirme Ödevi(Eski Öğr)
10,15-11,00
" Atelye
" Doç.Dr.U.ÇALIGÜLÜ
" Y.Doç.Dr.G.TOSUN
" Atelye
11,15-12,00
ENF201 Temel Bilgisayar Biliml.
12,15-13,00
13,15-14,00
MET151 Metal Atl. ĠĢ Güv.
"
MET351 Met.Termodi.
MET443 Kompozit Malz.
14,15-15,00
"Doç.Dr.U.ÇALIGÜLÜ/Seminer Sal.
"
" Y.Doç.Dr.S.BUYTOZ
" Y.Doç.Dr.A.K.GÜR
"Enformatik Lab.
" Atelye
" M31
15,15-16,00
C.TESĠ
MET441 Isıl ĠĢlemler
16,15-17,00
08,15-09,00
09,15-10,00
10,15-11,00
11,15-12,00
12,00-13,00
13,15-14,00
14,15-15,00
15,15-16,00
16,15-17,00
* : Seçmeli Dersler
MET401 Bitirme Ödevi dersini sadece uzatmalı ve mezun durumundaki öğrenciler alabilir. / EĞT471 Dersinin Uygulaması Endüstri Meslek
Liselerinde yapılacaktır. /
GECE ÖĞRENCĠLERĠ DERSLERĠ GÜNDÜZ ÖĞRENCĠLERĠ ĠLE ALACAKLAR
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı Metal Eğit. Böl. Haftalık Ders Programı