FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü (II. ÖĞRETĠM)
2014-2015 Güz Yarıyılı
Haftalık Ders Programı
Pazartesi
GÜN
SAAT
13,15-14,00
14,15-15.00
15,15-16.00
16,15-17,00
17,15-18,00
I. SINIF
II. SINIF
III. SINIF
Tek. Seç.MET 313
Prof.Dr.M. H. KORKUT
MA"
18,15-19,00
"
19,15-20,00
20,15-21,00
21,15-22,00
22,15-23,00
Yrd. Doç.İlyas SOMUNKIRAN II. Grup
M.anf
Isıl İşl.Lab.
Met307 Isıl İşlemler
Salı
13,15-14,00
14,15-15.00
15,15-16.00
Tek. Seç. Met319-
16,15-17,00
Doç.Dr.Mustafa TAŞKIN m.Anf
17,15-18,00
18,15-19,00
"
M.Anfi
19,15-20,00
Met309 Isı Ve Kütle Trans.
20,15-21,00
Doç.Dr.Sermin OZAN M.Anfi.
21,15-22,00
Met 301 Korozyon
Yrd.Doç.Dr.H.DEMİRÖREN Yanf
22,15-23,00
Çarşamba
13,15-14,00
14,15-15.00
15,15-16.00
16,15-17,00
17,15-18,00
MET 303 Fiziksel Metalurji
18,15-19,00
Prof.Dr. Nuri ORHAN, Y.Anfi
19,15-20,00
Tek. Seç. Met325-
20,15-21,00
22,15-23,00
PROF. DR. H. ÇELİK
Mavi Anf.
"
13,15-14,00
14,15-15.00
15,15-16.00
MET 331 Seramik Matr. Komp.
Perşembe
21,15-22,00
16,15-17,00
17,15-18,00
18,15-19,00
19,15-20,00
20,15-21,00
U. ÇALIGÜLÜ"
M.ANFMet305 Seramik Malzemeler
Doç.Dr.Mustafa TAŞKIN Y.Anf
21,15-22,00
22,15-23,00
13,15-14,00
NOT
Cumartesi
Cuma
14,15-15.00
15,15-16.00
16,15-17,00
17,15-18,00
Met307 Isıl İşlemler
18,15-19,00
Prof DR. Hüseyin TURHAN
19,15-20,00
M.anf
20,15-21,00
Isıl İşl.Lab.
21,15-22,00
22,15-23,00
Mehmet KAPLAN Seminer.- Soner BUYTOZM.A
Met366 met362 S. Seçmeli
13,15-14,00
14,15-15.00
15,15-16.00
16,15-17,00
SEÇMELİ DERSLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN YER VE SAATTE YAPILACAKTIR
Tek. Seç. Met319-
Download

Metalurji Malzeme Mühendisliği II. Öğretim 2014-2015 Güz