Av. Dr. Figen Saltaş-Özcan
Öz Geçmiş Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezuniyet
ve Doktora Tezi
Stajiyer avukatlık ve hakimlik 1999 Köln Barosunda avukat olarak ruhsat 1999 - 2000 Graf und Bonn, Köln
2000 - 2001 Hansen Noack Pitz von Baeyer, Köln
2002 Dr. Özcan & Dr. Saltas Hukuk Bürosu, Köln
Bize ulaşın
Dr. Özcan & Dr. Saltaş
R E C H TS A N W Ä LT E
Dr. Hayrullah Özcan
Dr. Figen Saltaş-Özcan
Rechtsanwälte
Almanya‘da Türk
Avukatınız
olarak hakkınızı aramak
bizim görevimizdir!
Yabancı Diller
Almanca, Ingilizce Yayınlar Scheidungsfolgen nach türkischem materiellen
Recht, Peter Lang Verlag, 2002
Av. Dr. Hayrullah Özcan Öz Geçmiş Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezuniyet
ve Doktora Tezi
Stajiyer avukatlık ve hakimlik 2000 Köln Barosunda avukat olarak ruhsat 2000 - 2001 PricewaterhousCoopers Veltins, Frankfurt
2001 - 2002 Grooterhorst Rechtsanwälte, Düsseldorf
2002 Dr. Özcan & Dr. Saltas Hukuk Bürosu, Köln
Yabancı Diller
Almanca, Ingilizce, Fransızca Venloerstr. 315
D- 50823 Köln
Müvekkillerimize alanlarında derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahip
avukatlar olarak en uygun çözümler üretmek için hizmet vermekteyiz.
Tel: 0049- 221- 78 94 51 00
Fax: 0049- 221- 78 94 51 09
[email protected]
www.almanyaavukatlari.com
Yayınlar
Erkrankung von Arbeitnehmern im
Europäischen Ausland, Nomos-Verlag, 2000
Dr. Özcan & Dr. Saltaş
R E C H TS A N W Ä LT E
[email protected]
www.almanyaavukatlari.com
Alman Hukukuna ve uluslararası hukuka ilişkin hizmet veren
Dr. Özcan & Dr. Saltaş-Özcan Avukatlık Bürosu 2002 yılında
Almanya`nin Köln şehrinde kurulmuştur. Tecrübeli ve
deneyimli ekibimiz Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde
kişilere ve şirketlere hukuki danışmanlık ve dava takibi
hizmetleri sunmaktadır.
Ekibimiz, tecrübeli ve uzman avukatlar olarak , ticari sözleşmeler hazırlanmasında, , müzakere ve iş görüşmelerinizde,
, şirket kuruluşlarında, devralmalarda,
, marka ve rekabet haklarınızın savunmasında,
, tahsilat ve icra takiplerinde,
, her türlü davalarınızın takibinde,
, hukuki danışmanlık ve araştırmalarda,
, yetkili mercilere gerekli başvurularda
sizlere güvenilir ve en hızlı şekilde yardımcı olmaktadır.
Hukuk Büromuz bu bağlamda Almanya‘nin bir çok şehrinde uzman
avukat ve mali müşavir ile işbirliği içerisindedir.
Ağırlıklı çalışma alanlarımız başlıca şunlardır: İş Hukuku ,
,
,
,
,
İş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
İş sözleşmelerinin feshi
İş Hukuku Davaları
İş sözleşmelerinin feshine karşı işe iade davası
Deneme süreli iş
Ticaret Hukuku
,
,
,
,
,
,
,
Lisans & Distribütörlük
Medya & Eğlence
Reklam ve Pazarlama
Sigorta
Sözleşmeler
Taşımacılık
Telekomünikasyon
Șirketler Hukuku
,
,
,
,
,
Hissedarlar Sözleşmesi
Devralmalar
Doğrudan Yabancı Yatırım
Ortak Girişim
Hukuki İnceleme
İcra ve İflas Hukuku
,
,
,
Şirketler için çek, senet ve icra takipleri
Şahıslar adına borçlardan kurtulmak icin şahsi iflas işlemleri
Şirketler için iflas başvurusu ve iflasın ertelenmesi
Marka ve Rekabet Hukuku
,
,
,
,
Marka tescili, takibi ve itiraz
Faydalı model başvuruları
Rekabet davaları
Fikri ve Sınaî Mülkiyet
Bankacılık ve Finans Hukuku
,
,
,
Kredi sözleşmeleri incelemesi
Sermaye piyasası kanunu
Holding Hukuku davaları
Kira ve Gayrimenkul Hukuku
,
,
,
,
Kiralama ve Satış Sözleşmeleri
İnşaat & Mimarlık
İmar Hukuku
Kira ve İnşaat Hukuku davaları
Trafik Sigorta Tazminat Mevzuatı Yabancılar Hukuku
,
,
,
,
,
İkametgah İzni
Çalışma İzni
Vize
Vatandaşlık
ARB 1/80 Ankara Anlaşması
Sağlık Hukuku Aile ve Miras Hukuku
,
,
,
,
,
,
Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve
gayrimenkullerin kazanımı
Nafaka ve tazminat davaları
Velayet davaları
Almanya mahkemelerince verilmiş boşanma kararlarının Türkiye‘de Tanınması ve Tenfiz işlemlerini takip etmek
Miras ve veraset davaları
Download

Bize ulaşın - Uluslararasi Tİcaret Hukuku