03.06.2014 TARİHLİ DUYURU
BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
29 MAYIS 2014 TARİHLERİNDE YAPILMIŞ OLAN
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN
DUYURU
Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayımlanan personel taleplerimize yapılan başvurular neticesinde, Genel
Müdürlüğümüzde düzenlenen sözlü sınav sonuçlarına ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Buna göre:
*Sözlü sınavı KAZANAN adayların atamalarına esas teşkil edecek, aşağıda belirtilen belgelerin, asılları veya noter
onaylı* suretleri ile ekte yer alan " Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu" nun daktilo veya bilgisayarda
doldurulmuş aslını (üç nüsha) elden veya posta yolu ile 15 gün içerisinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
** Sözlü sınav neticesinde "YEDEK" olan adaylar herhangi bir evrak göndermeyecek olup, asil kazanan adayların
göreve başlamaması halinde, sıralamalarına göre kendilerine çağrıda bulunulacaktır.
*** Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara teşekkülümüze gösterdikleri ilgi için teşekkür eder; bundan sonraki çalışma
hayatlarında başarılar dileriz.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
EK: 1 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
KPSS Sonuç Belgesi veya Kamu Öncelik Belgesinin aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3- Diploma aslı ve fotokopisi
4- (İlanda yer alıyorsa) niteliklere ilişkin diğer belgeler ( Dil, Tecrübe, Sertifika vs.)
5- İkametgah belgesi
6- Tam Teşekküllü Devlet Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu Aslı
7- Adli Sicil Belgesi (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)
8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumunu Gösterir Belgenin Aslı
9- Varsa Geçmiş Hizmetlere İlişkin Sgk Onaylı Hizmet Belgesi (Mühendis ve Uzman Yardımcısı İçin)
10- 8 Adet Vesikalık Fotograf
* Belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde suretleri tarafımızdan onaylanacaktır.
12-
BOT-FRM-İKB-003-006
REV.2
02.03.2005
03.06.2014 TARİHLİ DUYURU
29.05.2014 TARİHLİ SÖZLÜ SINAVI SONUÇ LİSTESİ
ADAYLARIN
Sıra No
Adı - Soyadı
Başvurduğu Pozisyon
Değerlendirme Sonucu
1
SİNAN KURT
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
KAZANDI
2
ALİ BULUT
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
YEDEK
3
ESRA SERİNER
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
KAZANAMADI
4
TAYLAN SOLGUN
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
KAZANAMADI
5
NURİ BOYAMA
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
KAZANAMADI
6
CİHAN TENİM
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
KAZANAMADI
7
ERDOĞMUŞ ÖZDAMAR
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
KAZANAMADI
8
ESRA EYNALLI
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü-UZMAN YRD. (İŞLETME)
KATILMADI
1
ALİ OSMAN BAHAR
LNG İşletme Müdürlüğü-UZMAN YRD. (PEYZAJ)
KAZANDI
2
SEÇİL KAPTIKAÇTI
LNG İşletme Müdürlüğü-UZMAN YRD. (PEYZAJ)
YEDEK
3
ÖZGE YUCESU
LNG İşletme Müdürlüğü-UZMAN YRD. (PEYZAJ)
KAZANAMADI
4
GÜLGÜN ÜNAL
LNG İşletme Müdürlüğü-UZMAN YRD. (PEYZAJ)
KAZANAMADI
1
MUHARREM OLCAY
Telekom-Scada ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı-MÜHENDİS (M.SERVER)
KAZANDI
1
ALİ AKCAN
Telekom-Scada ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı-MÜHENDİS (FİREWALL)
KAZANDI
1
İBRAHİM DEMİRBAŞ
Telekom-Scada ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı-MÜHENDİS (ERP)
KAZANDI
2
BARIŞ GÜRSOY
Telekom-Scada ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı-MÜHENDİS (ERP)
YEDEK
3
İBRAHİM KEÇECİ
Telekom-Scada ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı-MÜHENDİS (ERP)
KAZANAMADI
1
BURAK KARNAK
TÜRKGÖZÜ ANAÖLÇÜM İSTASYONU-MAKİNE TEKNİSYENİ
KAZANDI
2
İSMAİL ACER
TÜRKGÖZÜ ANAÖLÇÜM İSTASYONU-MAKİNE TEKNİSYENİ
YEDEK
3
ARSLAN BELKIZ
TÜRKGÖZÜ ANAÖLÇÜM İSTASYONU-MAKİNE TEKNİSYENİ
KATILMADI
1
İLKER AKKOYUN
HANAK KOPRESÖR İSTASYONU-MAKİNE TEKNİSYENİ
KAZANDI
2
HASAN ÇOBAN
HANAK KOPRESÖR İSTASYONU-MAKİNE TEKNİSYENİ
YEDEK
3
BOZKURT AHMET BEDİR
HANAK KOPRESÖR İSTASYONU-MAKİNE TEKNİSYENİ
KAZANAMADI
4
AHMET UFUK KARGIN
HANAK KOPRESÖR İSTASYONU-MAKİNE TEKNİSYENİ
KATILMADI
BOT-FRM-İKB-003-006
REV.2
02.03.2005
Download

1- KPSS Sonuç Belgesi veya Kamu Öncelik Belgesinin aslı