BANKAMIZ HAKKINDA
1975-1988 DESİYAB Dönemi
1988 – 90 Türkiye Kalkınma Bankası
1990-Günümüze
BANKAMIZ HAKKINDA
Bankamızın Misyonu,
Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği
doğrultusunda
 Anonim şirketlerin yatırımlarını, yurtiçi ve yurtdışından
sağladığı kredi kaynaklarıyla destekleyerek,
 Öncü/örnek işletmelere iştirak ederek,
 Girişimcilere teknik destek sağlayarak
Sermaye piyasasının gelişmesine, istihdam, gelir ve refah
düzeyinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
BANKAMIZ HAKKINDA
Bankamız sanayi, turizm, enerji, eğitim ve sağlık
sektörlerinde yapılacak yatırımları proje değerlendirme
çalışması yaparak kredilendirmektedir.
Hizmetlerimiz
Proje
Finansmanı
KOBİ
Finansmanı
Yatırım
Bankacılığı
Teknik
Danışmanlık
Ekonomik
Araştırmalar
Apex
Bankacılığı
Bölgesel
Kalkınma
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FİNANSMAN
KAYNAKLARIMIZ
RÜZGAR ENERJİSİ
Ülkemizde tahmin edilen rüzgar enerjisi
potansiyeli yaklaşık 48.000 MW’tır.
2014 yılı Temmuz ayı itibariyle ülkemizde
işletmede olan 75 adet rüzgar enerji
santralinin toplam kurulu gücü 2.958
MW’tır.
İnşası devam eden 35 adet rüzgar
santralinin toplam kurulu kapasitesi ise
980 MW’tır.
Türbinin markasına göre yatırım tutarı
megawatt başına 1-1.5 milyon euro
arasında değişmektedir.
Rüzgar enerji santrallerinde yatırım
tutarının %80’ini makina teçhizat
oluşturmaktadır.
Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel
olarak 1,0-7,5 MW gücünde yatay eksenli
rüzgar türbinleri kullanılmaktadır.
Dünya rüzgar enerjisi teknik potansiyeli
53.000 TWh/yıl’dır.
2013 yılı itibariyle Avrupa’da rüzgar
enerjisi kurulu kapasitesi 121.474 MW
olup, Dünya’da toplam kurulu kapasite ise
318.137 MW’dır.
Dünya Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücünün
Ülkelere Dağılımı (GWh)
ENERJİ PROJELERİNİN FİNANSMANI
DIŞ KAYNAKLI KREDİLER
AYB
Dünya Bankası
BANKAMIZ KAYNAKLI KREDİLER
Yatırım Kredisi
İşletme Kredisi
İKB
Satı BALCI
Kredi Değerlendirme I Daire Başkanı
Teşekkür Ederim..
İLETİŞİM
Enerji Yatırımları ile İlgili Sorularınız için:
Kredi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Satı BALCI
Kredi Değerlendirme
Daire Başkanı
Telefon : (0312) 229 01 94
Faks
: (0312) 229 68 11
e-posta : [email protected]
Download

Slayt 1 - Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi