BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17 MART 2015 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN
"ESKİ HÜKÜMLÜ BÜRO GÖREVLİSİ" SÖZLÜ SINAV SONUCUNA İLİŞKİN
18.03.2015 TARİHLİ DUYURU
Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayımlanan personel taleplerimize yapılan başvurular neticesinde, Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen sözlü sınav
sonuçlarına ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Buna göre:
*Sözlü sınavı KAZANAN adayların atamalarına esas teşkil edecek aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı* suretleri ile ekte yer alan
"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu" elden veya posta yolu ile 15 gün içerisinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı'na ulaştırmaları gerekmektedir.
** Sözlü sınav neticesinde "YEDEK" olarak belirlenen adaylara herhangi bir evrak gönderilmeyecek olup, asil kazanan adayların göreve
başlamaması halinde, sıralamalarına göre kendilerine çağrıda bulunulacaktır.
*** Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara Kuruluşumuza gösterdikleri ilgi için teşekkür eder,
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
EK: 1 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
1- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Bilgisayarda Doldurulacak (www.botas.gov.tr duyurular kısmından temin edilecek)
(tek sayfaya sığacak şekilde 3 adet fotoğraflı olarak düzenlenecek ve her nüsha imzalanacaktır)
2- KPSS Sonuç Belgesi veya Kamu Öncelik Belgesinin Aslı
3- Nüfus Cüzdanı (Noter Onaylı Sureti)
4- Diploma (Noter Onaylı veya Okul Onaylı Sureti)
5- İlanda Yer Alan Bölümlere Denk Bölümlerden Başvuru Yapanlar İçin Denklik Belgesi Aslı
6- İkametgah Belgesi Aslı
7- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu Aslı (Türkiye'nin Her Yerinde Her İklim Koşulunda Çalışabilir ifadesi olacak)
8- Adli Sicil Belgesi Aslı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)
9- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumunu Gösterir Belgenin Aslı
10- 8 Adet Vesikalık Fotograf
11- İlanda yer alan şartlara ilişkin evrakların aslı ve fotokopisi ( Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası vs. )
12- Eski Hükümlülük Belgesi aslı ve fotokopisi
* Belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde suretleri tarafımızdan onaylanacaktır.
17.03.2015 TARİHLİ ESKİ HÜKÜMLÜ SÖZLÜ SINAVI SONUÇ LİSTESİ
ADAYLARIN
SIRA
NO
ADI - SOYADI
1
HARUN ALLİŞ
2
MURAT APALAN
3
ÖMER KURT
4
ERHAN MUTLUGİL
5
KADRİ FİDAN
1
FATİH ÜNSAL
2
RAMAZAN ALÇINKAYA
3
FAHRİ KILINÇ
İŞYERİ
BAŞVURDUĞU POZİSYON
DEĞERLENDİRME SONUCU
KAZANDI
YEDEK
BÜRO GÖREVLİSİ
(LİSE VE DENGİ)
KAZANAMADI
KAZANAMADI
PETROL İŞLETMELERİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAZANAMADI
KAZANDI
BÜRO GÖREVLİSİ
(MUHASEBE)
YEDEK
KATILMADI
Download

eski hükümlü büro görevlisi