Gazi Üniversitesi
2014 Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları (BESYO)
NOT : Liste Aday numarasına göre sıralı verilmiştir.
Ada
y
No
Adı Soyadı
Ala
nda
n
M
illi
201
3
Üniv
ersit
e
(OB
P/2
Alına
cak)
Branş
Te
rci
h
Bölüm Adı
YP
Yerleştir
me
Puanı
Açıklama
Bran
Bran
ş
Koordi
ş
Notu nasyon
Notu
(Değ.
(Ham
Esas)
Süre
)
(1)
Koordi
nasyon
Puan
(Ham)
Koordin
asyon
Puan
(Değ.Es
as)
(2)
Özel
Yetene
k
Bölü
Sınav
m
Puanı
Ortal
(ÖYSP aması
)
(1)+(2
)
Sta
ndar
t
Sap
ma
Özel
Yetenek
Sınav
Puanı
(Standart)
ÖYSP-SP
OB
P
YG
S-P
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
139.028
KAZANAMADI
NIZ
40.750
28.52
5
58.9
5
7.5
36.025
56.93
4
23.4
25
41.074
285
.00
0
271.
0083
1
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
152.014
3. YEDEK
(Erkekler)
53.750
37.62
5
53.7
13
19.5
57.125
56.93
4
23.4
25
50.082
295
.25
0
277.
0012
7
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
159.110
21. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
57.750
40.42
5
49.6
20
30.0
70.425
56.93
4
23.4
25
55.759
297
.35
0
278.
0157
1
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
167.325
8. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
95.000
66.50
0
60.0
3
4.5
71.000
56.93
4
23.4
25
56.005
327
.95
0
254.
0288
5
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
150.105
12. YEDEK
(Erkekler)
39.000
27.30
0
54.9
11
16.5
43.800
56.93
4
23.4
25
44.393
342
.35
0
275.
0299
0
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
139.809
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
62.6
0
0.0
28.000
56.93
4
23.4
25
37.648
292
.50
0
289.
0249
2
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
134.576
KAZANAMADI
NIZ
61.500
43.05
0
53.1
14
21.0
64.050
56.93
4
23.4
25
53.038
302
.45
0
254.
0321
2
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
149.843
13. YEDEK
(Erkekler)
51.000
35.70
0
54.5
12
18.0
53.700
56.93
4
23.4
25
48.619
305
.00
0
270.
0395
4
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
157.426
28. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
66.000
46.20
0
55.6
10
15.0
61.200
56.93
4
23.4
25
51.821
329
.85
0
275.
0541
3
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
147.629
17. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
57.9
6
9.0
37.000
56.93
4
23.4
25
41.490
316
.65
0
292.
0631
2
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.513
31. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
56.5
9
13.5
41.500
56.93
4
23.4
25
43.411
267
.70
0
283.
0703
8
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
129.596
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
54.2
13
19.5
47.500
56.93
4
23.4
25
45.973
294
.00
0
271.
0796
2
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
294
.20
0
289.
0841
3
-
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
64.9
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
268
.50
0
271.
0818
3
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
277
.05
0
260.
0808
3
SAMET EMRE
YEGİN
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.004
36. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
54.9
11
16.5
44.500
56.93
4
23.4
25
44.692
289
.40
0
263.
0943
4
100
17
SİNAN FİL
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
139.249
KAZANAMADI
NIZ
45.000
31.50
0
57.5
7
10.5
42.000
56.93
4
23.4
25
43.625
289
.70
0
256.
0941
8
100
18
HAKAN BUĞAN
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
144.126
27. YEDEK
(Erkekler)
30.000
21.00
0
54.9
11
16.5
37.500
56.93
4
23.4
25
41.704
304
.45
0
281.
1019
3
100
19
DAVUT ARI
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
54.2
13
19.5
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
325
.80
0
269.
1114
3
100
01
SERKAN BAL
-
-
-
100
02
YASİN YOKUŞ
-
-
-
100
03
MEVLÜT
OĞULCAN
SEVİNDİK
-
-
-
100
04
YASİN GÖKŞİN
Ala
nda
n
-
-
100
05
OĞUZHAN
ATMACA
-
-
-
100
06
ÖMER ŞAŞMAZ
-
-
-
Badmi
nton
100
07
YASİN ŞAHİN
-
-
Evet
Futbol
100
08
SERKAN TALAY
-
-
-
Hentb
ol
100
09
MEHMET ALİ
YILMAZ
ÖZDEMİR
-
-
-
100
10
OĞUZHAN
MUHAMMED
ZORLU
-
-
-
100
11
ALPEREN
ÇAĞRICI
-
-
-
100
12
SİNAN BULUT
-
-
100
13
SELAHATTİN
ÇAĞRI CEBECİ
-
-
100
14
MAZHAR SAMET
GÜL
-
100
15
ÇAĞATAY ÇELİK
100
16
Evet
Futbol
Futbol
Futbol
Güreş
Futbol
Futbol
Futbol
0.000
KAZANAMADI
NIZ
43.000
30.10
0
58.3
6
9.0
39.100
56.93
4
23.4
25
42.387
296
.50
0
256.
1228
2
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
65.8
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
336
.65
0
272.
1265
6
145.686
21. YEDEK
(Erkekler)
60.000
42.00
0
48.7
20
30.0
72.000
56.93
4
23.4
25
56.432
307
.85
0
285.
1292
6
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
141.542
40. YEDEK
(Erkekler)
39.750
27.82
5
58.6
5
7.5
35.325
56.93
4
23.4
25
40.775
320
.80
0
266.
1249
6
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
172.144
3. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
80.000
56.00
0
54.3
12
18.0
74.000
56.93
4
23.4
25
57.285
405
.40
0
275.
1216
4
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
123.719
KAZANAMADI
NIZ
55.750
39.02
5
59.2
4
6.0
45.025
56.93
4
23.4
25
44.916
277
.40
0
254.
1391
9
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
166.822
9. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
90.000
63.00
0
51.7
17
25.5
88.500
56.93
4
23.4
25
63.475
291
.10
0
275.
1596
1
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
154.308
36. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
87.000
60.90
0
58.3
6
9.0
69.900
56.93
4
23.4
25
55.535
297
.80
0
257.
1533
3
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
62.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
289
.70
0
268.
1540
5
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
62.8
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
271
.10
0
251.
1540
1
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
154.034
37. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
56.750
39.72
5
54.6
12
18.0
57.725
56.93
4
23.4
25
50.338
336
.55
0
264.
1709
0
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
135.292
KAZANAMADI
NIZ
43.000
30.10
0
56.0
10
15.0
45.100
56.93
4
23.4
25
44.948
373
.20
0
257.
1747
6
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
153.734
38. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
63.750
44.62
5
54.6
12
18.0
62.625
56.93
4
23.4
25
52.429
289
.55
0
275.
1899
1
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
137.610
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
69.8
0
0.0
28.000
56.93
4
23.4
25
37.648
314
.15
0
268.
2040
7
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
160.852
16. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
70.000
49.00
0
54.1
13
19.5
68.500
56.93
4
23.4
25
54.937
317
.55
0
280.
2038
2
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
136.811
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
61.8
0
0.0
70.000
56.93
4
23.4
25
55.578
272
.35
0
258.
2075
3
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
151.116
8. YEDEK
(Erkekler)
59.000
41.30
0
61.0
1
1.5
42.800
56.93
4
23.4
25
43.966
333
.70
0
286.
2204
8
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
155.101
34. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
59.750
41.82
5
53.3
14
21.0
62.825
56.93
4
23.4
25
52.515
341
.00
0
255.
2208
3
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
153.197
40. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
56.000
39.20
0
48.9
20
30.0
69.200
56.93
4
23.4
25
55.236
302
.75
0
251.
2215
2
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
147.676
16. YEDEK
(Erkekler)
41.000
28.70
0
60.2
3
4.5
33.200
56.93
4
23.4
25
39.868
328
.00
0
295.
2312
0
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
65.5
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
331
.00
0
270.
2684
9
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
61.7
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
295
.85
0
258.
2692
0
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
64.1
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
356
.65
0
281.
2622
1
Evet
Futbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
126.463
KAZANAMADI
NIZ
40.500
28.35
0
54.5
12
18.0
46.350
56.93
4
23.4
25
45.482
278
.70
0
263.
2738
3
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
141.938
38. YEDEK
(Erkekler)
45.000
31.50
0
70.7
0
0.0
31.500
56.93
4
23.4
25
39.142
359
.45
0
257.
2856
5
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
140.501
KAZANAMADI
NIZ
20.000
14.00
0
59.3
4
6.0
20.000
56.93
4
23.4
25
34.233
318
.60
0
297.
2815
5
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
144.908
23. YEDEK
(Erkekler)
54.250
37.97
5
56.5
9
13.5
51.475
56.93
4
23.4
25
47.670
291
.75
0
259.
2809
0
100
20
İSA ÇİNKAYA
-
-
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
21
NURİ
BİLDİRMEZ
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
22
HAYDARHAN
SARISOY
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
23
MURAT TEKİN
-
-
-
1
100
24
KUBİLAY MERT
GÜNGÖR
-
-
-
Baske
tbol
100
25
HAYDAR
BAYRAK
-
-
Evet
Futbol
100
26
MUSTAFA
GÜRTEKİN
-
-
-
100
27
CİHAN ERDEM
SÜRÜCÜ
-
-
-
100
28
MUSTAFA
AYKUT HARMAN
-
-
-
100
29
AZAT YÜKSEL
-
-
100
30
ONUR ERDEM
GÜNEL
-
-
100
31
AHMET
BARBAROS
YAŞAR
Ala
nda
n
-
100
32
TOLGA AÇIKGÖZ
-
-
-
100
33
ÖZAYDIN
ORTAKCI
-
-
-
100
34
ONUR
KARTALCİ
-
-
-
100
35
CENAP AKSU
-
-
100
36
ORKUN
KAMANOĞLU
-
-
-
100
37
ENES AKIN
-
-
-
100
38
ONUR
TERCANLI
-
-
-
100
39
VAHİT ÖZTEKİN
-
-
-
100
40
ŞAHİN BERKAY
BIYIKLI
-
-
-
100
41
ERGÜN
SARUHAN
-
-
100
42
İBRAHİM
GÜMÜŞBOĞA
-
-
100
43
HASAN SAĞLAM
-
-
100
44
BURAK
CANBOLAT
-
100
45
KADİR BURAK
BELDEK
100
46
ENES KÜRŞAT
KIŞLIOĞLU
Evet
Evet
-
Evet
Evet
Futbol
Futbol
Atletiz
m
Futbol
Hentb
ol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
138.555
0.000
22. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
70.000
49.00
0
52.0
16
24.0
73.000
56.93
4
23.4
25
56.858
277
.85
0
278.
3006
7
KAZANAMADI
NIZ
5.000
3.500
60.9
1
1.5
5.000
56.93
4
23.4
25
27.830
269
.50
0
271.
3119
0
25. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
70.000
49.00
0
56.6
9
13.5
62.500
56.93
4
23.4
25
52.376
301
.80
0
287.
3288
4
20. YEDEK
(Erkekler)
45.000
31.50
0
59.0
5
7.5
39.000
56.93
4
23.4
25
42.344
342
.45
0
268.
3250
4
23. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
45.000
31.50
0
56.5
9
13.5
45.000
56.93
4
23.4
25
44.905
407
.90
0
276.
3740
1
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
63.5
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
287
.85
0
263.
3742
4
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
66.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
267
.40
0
279.
3899
3
20. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
51.000
35.70
0
50.2
19
28.5
64.200
56.93
4
23.4
25
53.102
301
.80
0
290.
3964
3
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
285
.95
0
251.
4182
6
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
73.7
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
293
.25
0
266.
4291
2
141.981
37. YEDEK
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
58.2
6
9.0
79.000
56.93
4
23.4
25
59.420
295
.75
0
255.
4241
0
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
136.467
KAZANAMADI
NIZ
35.000
24.50
0
57.5
7
10.5
35.000
56.93
4
23.4
25
40.636
297
.55
0
255.
4210
4
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
134.197
KAZANAMADI
NIZ
39.250
27.47
5
61.2
1
1.5
28.975
56.93
4
23.4
25
38.064
284
.25
0
265.
4290
8
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
150.291
9. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
50.2
19
28.5
56.500
56.93
4
23.4
25
49.815
287
.55
0
274.
4429
2
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
124.216
KAZANAMADI
NIZ
46.750
32.72
5
58.8
5
7.5
40.225
56.93
4
23.4
25
42.867
320
.80
0
256.
4435
7
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
131.734
KAZANAMADI
NIZ
10.000
7.000
61.3
1
1.5
8.500
56.93
4
23.4
25
29.324
320
.80
0
282.
4409
1
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
57.9
6
9.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
320
.80
0
276.
4497
7
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
309
.70
0
281.
4574
5
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
53.8
13
19.5
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
260
.15
0
277.
4694
6
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
174.845
1. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
47.6
20
30.0
100.00
0
56.93
4
23.4
25
68.385
299
.20
0
281.
4679
0
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
143.731
28. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
57.8
7
10.5
38.500
56.93
4
23.4
25
42.131
345
.60
0
256.
4622
3
Evet
Futbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
132.060
KAZANAMADI
NIZ
55.000
38.50
0
52.6
15
22.5
61.000
56.93
4
23.4
25
51.736
286
.65
0
253.
4670
5
-
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
59.6
4
6.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
383
.30
0
268.
4786
1
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
150.290
10. YEDEK
(Erkekler)
50.000
35.00
0
50.3
19
28.5
63.500
56.93
4
23.4
25
52.803
265
.70
0
269.
4704
0
BATUHAN
BİLGİÇ
-
-
Evet
Futbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
137.418
KAZANAMADI
NIZ
62.000
43.40
0
56.7
8
12.0
55.400
56.93
4
23.4
25
49.345
366
.90
0
270.
4771
8
100
72
EMRE
ULUPINAR
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
168.260
7. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
80.000
56.00
0
49.2
20
30.0
86.000
56.93
4
23.4
25
62.408
288
.90
0
288.
4711
9
100
73
ORKUN ERAY
ÇOŞKUN
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
117.781
KAZANAMADI
NIZ
5.000
3.500
53.5
14
21.0
24.500
56.93
4
23.4
25
36.154
286
.45
0
271.
4805
4
100
47
OSMAN
KUBİLAY ÖZKAN
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
158.314
100
48
RECEP ARDA
ŞAHİN
-
-
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
121.895
100
49
MUHAMMED
ERDİ NAS
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
157.690
100
50
MEHMETHAN
YÜCEL
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
146.243
100
51
MUSTAFA
SARAR
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
158.210
100
52
CELAL ÖZTÜRK
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
53
AHMET KUTAY
ÖGEÇ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
54
AHMET
ERSAVAŞ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
55
ALİ ARTUN
ÖZDEMİR
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
56
SADRETTİN
OKAN ALTIN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
57
UĞUR ÖZTÜRK
-
-
Judo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
100
58
ENES EMRE
ÖZTÜRK
-
-
-
Badmi
nton
1
100
59
METE BARAN
YARDİMCİEL
-
-
-
100
60
MEHMET ALİ
POLAT
-
-
-
Atletiz
m
100
61
MERT BAŞARAN
-
-
Evet
Futbol
100
62
BERK ERDAL
-
-
-
Baske
tbol
100
63
SEMİH AKTEPE
-
-
-
100
64
MUHAMMED
BURAK ÇELİK
-
-
100
65
RIDVAN SANLI
-
-
-
100
66
ÇAĞDAŞ ÖZGÜR
CENGİZEL
-
-
-
100
67
ALİ BAHADIR
SAYILGANOĞLU
-
-
100
68
CAN ÖZKAMÇI
-
-
100
69
MUSTAFA
TOSUNDUR
-
100
70
GÜVEN YÜCEL
100
71
Evet
Evet
Evet
Futbol
Futbol
Futbol
Güreş
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
159.215
0.000
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
140.350
KAZANAMADI
NIZ
10.000
7.000
51.6
17
25.5
32.500
56.93
4
23.4
25
39.569
304
.05
0
275.
4943
5
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
141.183
KAZANAMADI
NIZ
80.000
56.00
0
55.3
11
16.5
72.500
56.93
4
23.4
25
56.645
268
.00
0
273.
4927
2
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.057
35. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
52.0
16
24.0
52.000
56.93
4
23.4
25
47.894
261
.00
0
260.
5025
3
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
152.653
2. YEDEK
(Erkekler)
50.000
35.00
0
49.7
20
30.0
65.000
56.93
4
23.4
25
53.443
296
.30
0
261.
5056
8
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
145.112
22. YEDEK
(Erkekler)
66.500
46.55
0
56.6
9
13.5
60.050
56.93
4
23.4
25
51.330
258
.20
0
257.
5184
4
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
141.112
KAZANAMADI
NIZ
75.000
52.50
0
52.1
16
24.0
76.500
56.93
4
23.4
25
58.353
318
.30
0
251.
5129
7
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
166.707
10. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
54.2
13
19.5
89.500
56.93
4
23.4
25
63.902
302
.80
0
266.
5166
6
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
169.252
5. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
58.5
5
7.5
77.500
56.93
4
23.4
25
58.780
334
.40
0
289.
5262
0
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
154.948
35. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
70.000
49.00
0
54.6
12
18.0
67.000
56.93
4
23.4
25
54.297
318
.05
0
256.
5219
3
ABDULLAH
ERCAN
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
287
.30
0
281.
5355
8
100
84
HALİT ARSLAN
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
152.913
1. YEDEK
(Erkekler)
50.000
35.00
0
53.7
13
19.5
54.500
56.93
4
23.4
25
48.961
300
.25
0
284.
5485
1
100
85
İBRAHİM MELİH
GÜRBÜZ
-
-
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
156.388
30. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
82.000
57.40
0
69.4
0
0.0
57.400
56.93
4
23.4
25
50.199
346
.65
0
270.
5608
3
100
86
UMUT GÜLALTI
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
135.231
KAZANAMADI
NIZ
29.000
20.30
0
63.9
0
0.0
20.300
56.93
4
23.4
25
34.361
348
.75
0
257.
5727
0
100
87
UMUT ÖZGÜN
ERGÜN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
68.8
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
307
.50
0
258.
5856
4
100
88
SÜLEYMAN
ÖZBEK
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
151.834
4. YEDEK
(Erkekler)
54.000
37.80
0
50.4
19
28.5
66.300
56.93
4
23.4
25
53.998
276
.75
0
264.
6072
8
100
89
MEHMET CAN
ATEŞ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
147.214
18. YEDEK
(Erkekler)
42.000
29.40
0
54.4
12
18.0
47.400
56.93
4
23.4
25
45.930
302
.55
0
273.
6168
7
100
90
TUNAHAN IŞIK
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
261
.35
0
264.
6169
8
100
91
YASİN TEKEŞ
-
-
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
151.603
5. YEDEK
(Erkekler)
51.000
35.70
0
53.0
15
22.5
58.200
56.93
4
23.4
25
50.540
325
.40
0
257.
6227
3
100
92
YUSUF EMRE
OĞUZ
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
128.143
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
56.5
9
13.5
41.500
56.93
4
23.4
25
43.411
311
.90
0
273.
6243
8
100
93
UĞUR KAYA
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.573
30. YEDEK
(Erkekler)
45.750
32.02
5
57.5
7
10.5
42.525
56.93
4
23.4
25
43.849
294
.45
0
267.
6349
1
100
94
FEYYAZ KAYA
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
75.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
257
.10
0
272.
6492
1
100
95
TUGAY TURGUT
COMAL
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
141.364
KAZANAMADI
NIZ
43.000
30.10
0
58.6
5
7.5
37.600
56.93
4
23.4
25
41.746
289
.80
0
275.
6488
1
100
96
MEHMET ARDA
GÖKDEMİR
-
-
-
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
162.743
14. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
90.000
63.00
0
57.2
8
12.0
75.000
56.93
4
23.4
25
57.712
298
.35
0
283.
6433
2
100
97
AHMET
ŞANALMIŞ
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
135.990
KAZANAMADI
NIZ
15.000
10.50
0
53.5
14
21.0
31.500
56.93
4
23.4
25
39.142
298
.65
0
260.
6461
4
100
98
SÜLEYMAN ADA
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
120.925
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
56.8
8
12.0
40.000
56.93
4
23.4
25
42.771
266
.20
0
255.
6469
6
100
99
ÇAĞRI EMRE
KOPARAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
155.889
32. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
58.000
40.60
0
50.4
19
28.5
69.100
56.93
4
23.4
25
55.194
312
.75
0
258.
6786
5
101
00
ERKAN KOÇAK
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
131.716
KAZANAMADI
NIZ
30.000
21.00
0
74.4
0
0.0
21.000
56.93
4
23.4
25
34.660
319
.40
0
254.
6802
1
100
74
CANER CÜCE
-
-
100
75
OKTAY
KIZILIRMAK
-
-
100
76
EŞREF AKBULUT
-
-
-
100
77
İBRAHİM
GÜÇLÜ
-
-
-
100
78
FATİH ÜNLÜ
-
-
-
100
79
CELAL GÜRSES
-
-
100
80
CEM TÜRKER
-
-
100
81
ÖMER FARUK
SÜER
-
100
82
MUHAMMET
FURKAN
ÇUHADAR
100
83
-
Evet
Evet
Evet
Evet
Futbol
Futbol
Futbol
Baske
tbol
Futbol
Hentb
ol
Futbol
Futbol
Badmi
nton
Futbol
Futbol
Tekva
ndo
0.000
0.000
0.000
0.000
101
01
ADEM UYAR
-
-
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
130.284
KAZANAMADI
NIZ
7.000
4.900
60.0
3
4.5
9.400
56.93
4
23.4
25
29.708
321
.05
0
273.
6806
5
101
02
YUNUS EMRE
YILDIRIM
-
-
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
135.606
KAZANAMADI
NIZ
39.000
27.30
0
62.0
0
0.0
27.300
56.93
4
23.4
25
37.349
282
.15
0
276.
6858
8
101
03
HALİL CAN AKA
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
157.593
26. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
50.000
35.00
0
55.1
11
16.5
51.500
56.93
4
23.4
25
47.680
364
.15
0
280.
6874
9
101
04
SÜLEYMAN
BORAN
BOZDOĞAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
63.4
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
268
.95
0
257.
6911
2
101
05
ENSAR ÜÇGÜL
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
151.209
7. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
54.8
12
18.0
46.000
56.93
4
23.4
25
45.332
353
.05
0
269.
7066
9
101
06
HÜSEYİN
CANSIN
DÖNMEZ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
131.572
KAZANAMADI
NIZ
25.250
17.67
5
60.3
2
3.0
20.675
56.93
4
23.4
25
34.521
287
.50
0
270.
7159
1
101
07
TUĞRA EMRE
KARAARSLAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
143.343
29. YEDEK
(Erkekler)
35.250
24.67
5
55.6
10
15.0
39.675
56.93
4
23.4
25
42.632
304
.20
0
272.
7343
4
101
08
ÜMİT COŞKUN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
141.367
KAZANAMADI
NIZ
38.000
26.60
0
54.7
12
18.0
44.600
56.93
4
23.4
25
44.735
279
.85
0
264.
7437
2
101
09
FURKAN OGÜN
ŞAHİN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
64.9
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
290
.95
0
271.
7664
2
101
10
İSMET ALP
YAZICIOĞLU
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
170.192
4. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
52.0
16
24.0
94.000
56.93
4
23.4
25
65.823
321
.55
0
262.
7645
1
101
11
BERK ÇAĞATAY
UĞUR
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
159.976
19. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
50.000
35.00
0
51.5
17
25.5
60.500
56.93
4
23.4
25
51.522
318
.80
0
293.
7618
7
101
12
HAKKI ATEŞ
-
-
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.256
33. YEDEK
(Erkekler)
23.000
16.10
0
57.6
7
10.5
26.600
56.93
4
23.4
25
37.051
375
.60
0
261.
7733
3
101
13
MUHSİN AKCA
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
134.794
KAZANAMADI
NIZ
35.000
24.50
0
57.3
7
10.5
35.000
56.93
4
23.4
25
40.636
287
.60
0
252.
7895
5
101
14
OĞUZHAN
ERDOĞAN
-
-
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
66.3
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
327
.60
0
255.
7911
3
101
15
TUNA TÜT
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.086
34. YEDEK
(Erkekler)
60.000
42.00
0
61.9
0
0.0
42.000
56.93
4
23.4
25
43.625
324
.10
0
251.
7917
1
101
16
SALİM
PANLIOĞLU
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
137.057
KAZANAMADI
NIZ
21.000
14.70
0
61.4
1
1.5
16.200
56.93
4
23.4
25
32.611
347
.50
0
275.
8029
2
101
17
MUSTAFA
ASLAN
-
-
Tenis
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
150.133
11. YEDEK
(Erkekler)
80.000
56.00
0
50.3
19
28.5
84.500
56.93
4
23.4
25
61.768
296
.45
0
279.
8168
9
101
18
BAHRİ MUTLU
EKER
-
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
120.106
KAZANAMADI
NIZ
42.000
29.40
0
71.9
0
0.0
29.400
56.93
4
23.4
25
38.246
322
.90
0
261.
8121
2
101
19
ARDA FURKAN
ATASOY
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
144.391
25. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
58.3
6
9.0
37.000
56.93
4
23.4
25
41.490
313
.70
0
278.
8209
1
101
20
ARDA ONUR
PEKER
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
139.642
KAZANAMADI
NIZ
60.000
42.00
0
58.9
5
7.5
49.500
56.93
4
23.4
25
46.826
261
.75
0
254.
8330
2
101
21
MUSTAFA
HÜSEYİN
SEYHAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
162.574
15. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
82.250
57.57
5
51.2
18
27.0
84.575
56.93
4
23.4
25
61.800
316
.95
0
251.
8351
8
101
22
MUHAMMED
SERDAR
ALPARSLAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
133.124
KAZANAMADI
NIZ
11.000
7.700
51.8
17
25.5
33.200
56.93
4
23.4
25
39.868
284
.50
0
250.
8319
7
101
23
ÖZGÜR KESKİN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
62.1
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
323
.70
0
273.
8443
2
101
24
ÇAĞLAR AKTAŞ
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
137.159
KAZANAMADI
NIZ
63.500
44.45
0
56.2
9
13.5
57.950
56.93
4
23.4
25
50.434
337
.55
0
270.
8468
3
101
25
BERKAY YILDIZ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
153.525
39. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
57.750
40.42
5
49.8
20
30.0
70.425
56.93
4
23.4
25
55.759
284
.90
0
258.
8566
6
101
26
EMRE MERT
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
164.644
12. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
70.000
49.00
0
58.2
6
9.0
58.000
56.93
4
23.4
25
50.455
364
.40
0
297.
8519
4
101
27
MEHMET
MEMİŞOĞULLAR
I
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
141.623
39. YEDEK
(Erkekler)
10.000
7.000
54.6
12
18.0
25.000
56.93
4
23.4
25
36.368
360
.95
0
269.
8524
6
Evet
Evet
Evet
Futbol
Hentb
ol
Futbol
Futbol
Hentb
ol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Yüzm
e
Futbol
Futbol
Futbol
0.000
0.000
0.000
0.000
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
304
.10
0
257.
8617
7
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
258
.10
0
274.
8640
5
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
144.339
26. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
57.1
8
12.0
40.000
56.93
4
23.4
25
42.771
295
.50
0
280.
8730
2
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
129.137
KAZANAMADI
NIZ
65.000
45.50
0
60.1
3
4.5
50.000
56.93
4
23.4
25
47.040
283
.75
0
265.
8836
7
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
54.6
12
18.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
299
.80
0
284.
8855
6
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
146.977
19. YEDEK
(Erkekler)
60.000
42.00
0
55.2
11
16.5
58.500
56.93
4
23.4
25
50.669
281
.45
0
257.
8834
6
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
151.248
6. YEDEK
(Erkekler)
60.000
42.00
0
53.4
14
21.0
63.000
56.93
4
23.4
25
52.590
305
.85
0
254.
8845
4
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
254
.35
0
252.
8800
5
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
14. YEDEK
(Erkekler)
40.000
28.00
0
53.5
14
21.0
49.000
56.93
4
23.4
25
46.613
314
.65
0
272.
8986
7
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
67.7
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
471
.65
0
294.
8900
8
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
61.8
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
280
.00
0
258.
9000
8
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
160.562
17. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
60.4
2
3.0
73.000
56.93
4
23.4
25
56.858
301
.05
0
276.
9191
5
Evet
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
126.556
KAZANAMADI
NIZ
42.000
29.40
0
54.5
12
18.0
47.400
56.93
4
23.4
25
45.930
280
.30
0
260.
9135
2
Evet
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.493
32. YEDEK
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
57.5
7
10.5
80.500
56.93
4
23.4
25
60.060
305
.45
0
251.
9250
5
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
148.213
15. YEDEK
(Erkekler)
45.000
31.50
0
56.1
9
13.5
45.000
56.93
4
23.4
25
44.905
337
.85
0
265.
9568
8
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
135.285
KAZANAMADI
NIZ
12.000
8.400
55.4
11
16.5
24.900
56.93
4
23.4
25
36.325
341
.60
0
250.
9500
7
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
139.658
KAZANAMADI
NIZ
66.000
46.20
0
55.1
11
16.5
62.700
56.93
4
23.4
25
52.461
299
.45
0
280.
9508
1
101
28
MUHAMMED
YUSUF MENGEL
-
-
-
101
29
MUSTAFA
ATAKAN TÜRÜK
-
-
-
101
30
EREN
COŞGUNER
-
-
-
101
31
BERK ÖZTÜRK
-
-
101
32
FURKAN
ERGÜVEN
-
-
-
101
33
OKAN ÖZDEMİR
-
-
-
101
34
DURAN
HASKILIÇ
-
-
-
101
35
HAMDİ ŞAHAN
EYÜBOĞLU
-
-
-
101
36
AHMET KILIÇ
-
-
-
101
37
MUHAMMET
ÇAMLICA
-
-
-
101
38
MUSTAFA
KEMAL SÜTLÜ
-
-
-
101
39
MUHAMMED
ÜMİT BEKTAŞ
-
-
-
101
40
ONUR AKKAYA
-
-
101
41
SIRRI FURKAN
AYDIN
-
-
101
42
ALİ ARDUÇ
-
-
-
101
43
YUSUF MERCAN
-
-
-
101
44
BURAK ÇİMEN
-
-
101
45
SERHAT
DERNEK
-
101
46
FURKAN YUNUS
ÖZTÜRK
101
47
Evet
Atletiz
m
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Badmi
nton
Futbol
Badmi
nton
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
0.000
0.000
149.186
Evet
Futbol
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
130.197
KAZANAMADI
NIZ
10.000
7.000
63.0
0
0.0
7.000
56.93
4
23.4
25
28.683
278
.60
0
299.
9634
1
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
144.437
24. YEDEK
(Erkekler)
50.000
35.00
0
58.5
5
7.5
42.500
56.93
4
23.4
25
43.838
334
.85
0
255.
9665
7
İBRAHİM EREN
SARITEN
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
163.419
13. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
54.1
13
19.5
89.500
56.93
4
23.4
25
63.902
292
.00
0
256.
9693
5
101
48
ALİ KAPLAN
-
-
-
Tenis
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
157.794
24. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
70.000
49.00
0
57.5
7
10.5
59.500
56.93
4
23.4
25
51.095
369
.10
0
260.
9646
6
101
49
SERKAN MUTLU
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
169.121
6. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
54.1
13
19.5
89.500
56.93
4
23.4
25
63.902
335
.85
0
260.
9652
7
101
50
YASİN ONUR
ŞAHİN
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
160.367
18. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
80.000
56.00
0
55.5
10
15.0
71.000
56.93
4
23.4
25
56.005
304
.25
0
278.
9729
2
101
51
OSMAN BAKİ
AÇIKGÜL
-
-
-
Tenis
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
172.324
2. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
90.000
63.00
0
54.9
11
16.5
79.500
56.93
4
23.4
25
59.633
332
.35
0
299.
9780
0
101
52
SITKITULLAH
BABAARSLAN
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
71.5
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
293
.50
0
254.
9897
9
101
53
ORHAN YAMAN
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
15. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
50.00
0
55.6
10
25.0
75.000
64.70
0
22.4
61
54.586
317
.80
0
311.
0651
9
101
54
RAMAZAN
KÜÇÜKAHMETO
ĞLU
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
3. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
50.000
25.00
0
50.1
19
47.5
72.500
64.70
0
22.4
61
53.473
388
.00
0
330.
0686
4
Futbol
Futbol
0.000
167.258
177.859
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
Baske
tbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
-
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İLHAM ÖZCAN
-
-
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
61
AHMET YAĞIZ
ATAY
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
61
AHMET YAĞIZ
ATAY
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
62
MUSTAFA
ŞAHİN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
62
MUSTAFA
ŞAHİN
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
63
BURHAN AYDIN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
64
MÜCAHİT AĞAÇ
-
-
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
65
MUHAMMED
ÇALIŞKAN
-
-
Evet
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
65
MUHAMMED
ÇALIŞKAN
-
-
Evet
Atletiz
m
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
66
BUĞRA
ALPGİRAY
DEVELİOĞLU
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
66
BUĞRA
ALPGİRAY
DEVELİOĞLU
-
-
-
Baske
tbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
67
ÇAĞATAY
DURAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
67
ÇAĞATAY
DURAN
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
68
MUSTAFA
YALÇIN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
68
MUSTAFA
YALÇIN
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
69
SELİM SERCAN
YILDIZ
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
69
SELİM SERCAN
YILDIZ
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
70
ABDULLAH
TAMER
-
101
70
ABDULLAH
TAMER
101
71
RAHMİ ÇAKIR
101
55
YAHYA DİREK
101
56
MEHMET
ÇETKİN
101
57
-
-
-
Ala
nda
n
-
-
MEHMET EMİN
ÇATAL
-
-
-
101
58
HARUN GÖKNAR
-
-
-
101
58
HARUN GÖKNAR
-
-
101
59
VOLKAN
KIRBIYIK
-
101
59
VOLKAN
KIRBIYIK
101
60
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Evet
Futbol
Evet
Futbol
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
-
-
Atletiz
m
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
13. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
72.000
36.00
0
51.1
18
45.0
81.000
64.70
0
22.4
61
57.257
264
.75
0
330.
1043
7
2. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
54.500
27.25
0
51.2
18
45.0
72.250
64.70
0
22.4
61
53.361
368
.25
0
304.
1080
8
9. YEDEK
(Erkekler)
29.000
14.50
0
58.0
6
15.0
29.500
64.70
0
22.4
61
34.328
272
.00
0
322.
1366
3
25. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
60.000
30.00
0
55.3
11
27.5
57.500
64.70
0
22.4
61
46.794
327
.45
0
320.
1306
8
KAZANAMADI
NIZ
60.000
42.00
0
55.3
11
16.5
58.500
56.93
4
23.4
25
50.669
327
.45
0
320.
1306
8
30. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
40.000
20.00
0
51.4
17
42.5
62.500
64.70
0
22.4
61
49.021
273
.50
0
309.
1486
2
154.882
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
51.4
17
25.5
53.500
56.93
4
23.4
25
48.534
273
.50
0
309.
1486
2
154.395
1. YEDEK
(Erkekler)
6.000
3.000
52.9
15
37.5
40.500
64.70
0
22.4
61
39.226
356
.00
0
315.
1824
2
11. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
55.500
27.75
0
50.0
20
50.0
77.750
64.70
0
22.4
61
55.810
353
.60
0
308.
1867
9
171.149
KAZANAMADI
NIZ
55.500
38.85
0
50.0
20
30.0
68.850
56.93
4
23.4
25
55.087
353
.60
0
308.
1867
9
140.758
10. YEDEK
(Erkekler)
41.500
20.75
0
60.5
2
5.0
25.750
64.70
0
22.4
61
32.659
325
.85
0
303.
1992
3
148.618
KAZANAMADI
NIZ
41.500
29.05
0
60.5
2
3.0
32.050
56.93
4
23.4
25
39.377
325
.85
0
303.
1992
3
17. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
39.000
19.50
0
54.5
12
30.0
49.500
64.70
0
22.4
61
43.233
404
.55
0
323.
2159
2
26. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
57.000
28.50
0
53.7
13
32.5
61.000
64.70
0
22.4
61
48.353
334
.45
0
304.
2313
2
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
DİSKALİ
FİYE
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
331
.90
0
311.
2411
6
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
DİSKALİ
FİYE
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
331
.90
0
311.
2411
6
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
60.5
2
5.0
55.000
64.70
0
22.4
61
45.681
304
.85
0
301.
2561
2
11. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
70.00
0
60.5
2
3.0
73.000
56.93
4
23.4
25
56.858
304
.85
0
301.
2561
2
29. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
50.00
0
57.0
8
20.0
70.000
64.70
0
22.4
61
52.360
266
.60
0
300.
2819
2
166.408
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
57.0
8
12.0
82.000
56.93
4
23.4
25
60.701
266
.60
0
300.
2819
2
150.868
3. YEDEK
(Erkekler)
38.750
19.37
5
53.5
14
35.0
54.375
64.70
0
22.4
61
45.403
284
.00
0
302.
3044
0
151.847
KAZANAMADI
NIZ
38.750
27.12
5
53.5
14
21.0
48.125
56.93
4
23.4
25
46.239
284
.00
0
302.
3044
0
153.835
KAZANAMADI
NIZ
82.500
41.25
0
51.4
17
42.5
83.750
64.70
0
22.4
61
58.481
315
.70
0
309.
3137
3
29. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
82.500
57.75
0
51.4
17
25.5
83.250
56.93
4
23.4
25
61.234
315
.70
0
309.
3137
3
148.884
4. YEDEK
(Erkekler)
10.000
5.000
53.8
13
32.5
37.500
64.70
0
22.4
61
37.890
323
.80
0
313.
3410
5
147.852
KAZANAMADI
NIZ
10.000
7.000
53.8
13
19.5
26.500
56.93
4
23.4
25
37.008
323
.80
0
313.
3410
5
7. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
50.00
0
54.5
12
30.0
80.000
64.70
0
22.4
61
56.812
362
.00
0
302.
3510
9
168.736
180.891
140.954
161.197
165.731
155.452
171.995
166.191
160.293
153.257
166.334
156.649
157.056
172.807
101
71
RAHMİ ÇAKIR
-
-
-
101
72
ENGİN
KÖMÜRCÜ
-
-
-
101
72
ENGİN
KÖMÜRCÜ
-
-
-
101
73
ALİ ERKAM
BÖRKLÜ
-
-
-
101
73
ALİ ERKAM
BÖRKLÜ
-
-
101
74
İSMAİL CEMRE
ARSLAN
-
101
74
İSMAİL CEMRE
ARSLAN
101
75
Baske
tbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
Masa
Tenisi
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
-
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
EMRE ERDOĞAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
75
EMRE ERDOĞAN
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
76
KAMİL UZGUR
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
77
YUNUS EMRE
YILMAZ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
78
ERGANİ ERCAN
SAYDAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
78
ERGANİ ERCAN
SAYDAN
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
79
ENES AYDIN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
79
ENES AYDIN
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
80
OSMAN IRMAK
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
80
OSMAN IRMAK
-
-
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
81
ZİYA ÇAĞRI
GENCER
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
82
FEVZİ ÖZTÜRK
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
83
HULUSİ KATMIŞ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
84
HASAN KAYA
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
85
ALPER
YETİŞGİN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
85
ALPER
YETİŞGİN
-
-
-
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
86
SERHAT İŞLER
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
86
SERHAT İŞLER
-
-
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
101
87
MURAT OFLAZ
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
101
87
MURAT OFLAZ
-
-
-
Atletiz
m
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Masa
Tenisi
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Voley
bol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
180.354
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
54.5
12
18.0
88.000
56.93
4
23.4
25
63.262
362
.00
0
302.
3510
9
145.728
6. YEDEK
(Erkekler)
39.500
19.75
0
58.1
6
15.0
34.750
64.70
0
22.4
61
36.666
318
.05
0
308.
3795
6
151.198
KAZANAMADI
NIZ
39.500
27.65
0
58.1
6
9.0
36.650
56.93
4
23.4
25
41.341
318
.05
0
308.
3795
6
22. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
90.000
45.00
0
54.4
12
30.0
75.000
64.70
0
22.4
61
54.586
292
.15
0
300.
3824
9
168.741
KAZANAMADI
NIZ
90.000
63.00
0
54.4
12
18.0
81.000
56.93
4
23.4
25
60.274
292
.15
0
300.
3824
9
134.407
15. YEDEK
(Erkekler)
45.000
22.50
0
64.9
0
0.0
22.500
64.70
0
22.4
61
31.212
265
.10
0
312.
3980
7
143.685
KAZANAMADI
NIZ
45.000
31.50
0
64.9
0
0.0
31.500
56.93
4
23.4
25
39.142
265
.10
0
312.
3980
7
23. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
69.000
34.50
0
51.1
18
45.0
79.500
64.70
0
22.4
61
56.589
265
.50
0
301.
4055
2
KAZANAMADI
NIZ
69.000
48.30
0
51.1
18
27.0
75.300
56.93
4
23.4
25
57.840
265
.50
0
301.
4055
2
5. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
50.00
0
56.1
9
22.5
72.500
64.70
0
22.4
61
53.473
403
.35
0
308.
4001
4
27. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
53.750
26.87
5
56.4
9
22.5
49.375
64.70
0
22.4
61
43.177
346
.55
0
325.
4126
8
8. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
67.750
33.87
5
49.5
20
50.0
83.875
64.70
0
22.4
61
58.537
320
.65
0
312.
4403
3
172.742
KAZANAMADI
NIZ
67.750
47.42
5
49.5
20
30.0
77.425
56.93
4
23.4
25
58.747
320
.65
0
312.
4403
3
138.629
13. YEDEK
(Erkekler)
49.000
24.50
0
65.3
0
0.0
24.500
64.70
0
22.4
61
32.102
299
.90
0
309.
4594
4
148.266
KAZANAMADI
NIZ
49.000
34.30
0
65.3
0
0.0
34.300
56.93
4
23.4
25
40.338
299
.90
0
309.
4594
4
150.517
KAZANAMADI
NIZ
50.000
25.00
0
57.4
7
17.5
42.500
64.70
0
22.4
61
40.116
340
.65
0
300.
4973
9
31. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
50.000
35.00
0
57.4
7
10.5
45.500
56.93
4
23.4
25
45.119
340
.65
0
300.
4973
9
12. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
60.000
30.00
0
50.1
19
47.5
77.500
64.70
0
22.4
61
55.699
294
.40
0
325.
5432
8
6. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
71.000
35.50
0
48.6
20
50.0
85.500
64.70
0
22.4
61
59.260
331
.10
0
306.
5577
0
14. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
92.000
46.00
0
55.4
11
27.5
73.500
64.70
0
22.4
61
53.918
344
.95
0
306.
6206
6
10. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
72.000
36.00
0
48.8
20
50.0
86.000
64.70
0
22.4
61
59.483
285
.45
0
323.
6213
4
27. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
59.000
41.30
0
55.8
10
15.0
56.300
56.93
4
23.4
25
49.729
282
.00
0
310.
6201
3
KAZANAMADI
NIZ
59.000
29.50
0
55.8
10
25.0
54.500
64.70
0
22.4
61
45.459
282
.00
0
310.
6201
3
24. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
43.750
21.87
5
53.7
13
32.5
54.375
64.70
0
22.4
61
45.403
374
.30
0
304.
6376
2
KAZANAMADI
NIZ
43.750
30.62
5
53.7
13
19.5
50.125
56.93
4
23.4
25
47.093
374
.30
0
304.
6376
2
4. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
50.00
0
56.2
9
22.5
72.500
64.70
0
22.4
61
53.473
363
.35
0
335.
6363
6
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
56.2
9
13.5
83.500
56.93
4
23.4
25
61.341
363
.35
0
335.
6363
6
162.086
161.723
163.187
174.780
160.228
172.497
156.370
169.171
173.198
168.485
172.191
157.539
152.543
161.315
163.292
176.372
185.577
101
88
İBRAHİM
HAKAN TOPRAK
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
136.066
14. YEDEK
(Erkekler)
40.000
20.00
0
62.2
0
0.0
20.000
64.70
0
22.4
61
30.099
297
.50
0
309.
6592
9
101
88
İBRAHİM
HAKAN TOPRAK
-
-
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
144.898
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
62.2
0
0.0
28.000
56.93
4
23.4
25
37.648
297
.50
0
309.
6592
9
101
89
TOLGA ÇATAL
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
144.712
7. YEDEK
(Erkekler)
50.000
25.00
0
57.7
7
17.5
42.500
64.70
0
22.4
61
40.116
275
.55
0
306.
6620
0
101
89
TOLGA ÇATAL
-
-
-
Baske
tbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
150.565
KAZANAMADI
NIZ
50.000
35.00
0
57.7
7
10.5
45.500
56.93
4
23.4
25
45.119
275
.55
0
306.
6620
0
101
90
MEHMET VAKIF
KOYUNCU
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
DİSKALİ
FİYE
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
332
.50
0
312.
6737
2
101
90
MEHMET VAKIF
KOYUNCU
-
-
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
DİSKALİ
FİYE
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
332
.50
0
312.
6737
2
101
91
MUHAMMED
HASAN BAYIK
-
-
Evet
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
72.6
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
302
.55
0
309.
6848
2
101
91
MUHAMMED
HASAN BAYIK
-
-
Evet
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
72.6
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
302
.55
0
309.
6848
2
101
92
HÜSEYİN SİNAN
ÇOLUK
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
1. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
50.00
0
56.8
8
20.0
70.000
64.70
0
22.4
61
52.360
487
.50
0
330.
7079
3
101
92
HÜSEYİN SİNAN
ÇOLUK
-
-
-
Baske
tbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
56.8
8
12.0
82.000
56.93
4
23.4
25
60.701
487
.50
0
330.
7079
3
101
93
MUHAMMED
EMRE ÖDEMİŞ
-
-
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
9. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
80.000
40.00
0
51.0
18
45.0
85.000
64.70
0
22.4
61
59.038
318
.40
0
309.
7312
0
101
94
KADİR KÖSE
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
18. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
59.250
29.62
5
52.8
15
37.5
67.125
64.70
0
22.4
61
51.080
354
.95
0
301.
7474
4
101
95
UĞUR GÖKÇE
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
8. YEDEK
(Erkekler)
5.000
2.500
53.4
14
35.0
37.500
64.70
0
22.4
61
37.890
280
.90
0
309.
7790
1
101
96
MUSTAFA
YILMAZ
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
19. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
61.000
30.50
0
55.4
11
27.5
58.000
64.70
0
22.4
61
47.017
343
.00
0
322.
7995
5
101
97
EMREHAN
YILMAZ
-
-
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
139.394
12. YEDEK
(Erkekler)
5.000
2.500
59.0
5
12.5
15.000
64.70
0
22.4
61
27.873
323
.15
0
323.
7990
0
101
97
EMREHAN
YILMAZ
-
-
-
Voley
bol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.340
KAZANAMADI
NIZ
5.000
3.500
59.0
5
7.5
11.000
56.93
4
23.4
25
30.391
323
.15
0
323.
7990
0
101
98
SERDAR
BAYRAM
-
-
Evet
Futbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
145.846
5. YEDEK
(Erkekler)
49.250
24.62
5
52.9
15
37.5
62.125
64.70
0
22.4
61
48.854
301
.10
0
327.
8474
7
101
98
SERDAR
BAYRAM
-
-
Evet
Futbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
147.208
KAZANAMADI
NIZ
49.250
34.47
5
52.9
15
22.5
56.975
56.93
4
23.4
25
50.018
301
.10
0
327.
8474
7
101
99
BURAK KÜÇÜK
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
139.512
11. YEDEK
(Erkekler)
41.250
20.62
5
60.8
2
5.0
25.625
64.70
0
22.4
61
32.603
317
.80
0
301.
8570
1
102
00
MEHMET ARIK
-
-
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
133.308
16. YEDEK
(Erkekler)
6.000
3.000
57.5
7
17.5
20.500
64.70
0
22.4
61
30.321
287
.65
0
300.
8665
2
102
00
MEHMET ARIK
-
-
-
Voley
bol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
135.238
KAZANAMADI
NIZ
6.000
4.200
57.5
7
10.5
14.700
56.93
4
23.4
25
31.971
287
.65
0
300.
8665
2
102
01
ALPER BURAK
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
152.325
KAZANAMADI
NIZ
40.000
20.00
0
55.8
10
25.0
45.000
64.70
0
22.4
61
41.229
312
.45
0
316.
8971
5
102
01
ALPER BURAK
-
-
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
33. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
40.000
28.00
0
55.8
10
15.0
43.000
56.93
4
23.4
25
44.052
312
.45
0
316.
8971
5
102
02
FUAT ESEN
-
-
Evet
Futbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
74.9
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
301
.20
0
300.
8966
9
102
03
NEHİR TOKGÖZ
-
-
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
20. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
100.00
0
50.00
0
55.6
10
25.0
75.000
64.70
0
22.4
61
54.586
297
.55
0
302.
9680
6
102
03
NEHİR TOKGÖZ
-
-
-
Baske
tbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
55.6
10
15.0
85.000
56.93
4
23.4
25
61.981
297
.55
0
302.
9680
6
102
04
EMRULLAH
YILDIRIM
-
-
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
16. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
51.000
25.50
0
47.8
20
50.0
75.500
64.70
0
22.4
61
54.808
317
.05
0
309.
9842
5
Futbol
Atletiz
m
Futbol
Futbol
Futbol
187.642
197.401
172.239
165.193
143.382
163.756
155.628
0.000
163.249
171.901
167.197
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
28. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
66.250
33.12
5
54.6
12
30.0
63.125
64.70
0
22.4
61
49.299
280
.65
0
321.
9802
7
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
21. ASIL
KAZANDI
(Erkekler)
45.000
22.50
0
52.5
15
37.5
60.000
64.70
0
22.4
61
47.907
349
.85
0
311.
9995
8
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
153.239
2. YEDEK
(Erkekler)
8.000
4.000
54.7
12
30.0
34.000
64.70
0
22.4
61
36.332
354
.65
0
325.
9935
6
-
-
Yüzm
e
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
152.581
KAZANAMADI
NIZ
8.000
5.600
54.7
12
18.0
23.600
56.93
4
23.4
25
35.770
354
.65
0
325.
9935
6
-
M
illi
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
136.436
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
54.7
12
30.0
80.000
64.70
0
22.4
61
56.812
250
.00
0
193.
0292
0
SELAHATTİN
ÖZCAN
-
M
illi
-
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
143.983
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
54.7
12
18.0
88.000
56.93
4
23.4
25
63.262
250
.00
0
193.
0292
0
180
02
AHMET
ÜSTÜNER
-
M
illi
Evet
Futbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
52.9
15
37.5
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
267
.30
0
190.
0225
0
180
02
AHMET
ÜSTÜNER
-
M
illi
Evet
Futbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
52.9
15
22.5
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
267
.30
0
190.
0225
0
180
03
SAMET ARSLAN
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
148.982
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
54.3
12
18.0
88.000
56.93
4
23.4
25
63.262
315
.30
0
183.
1014
8
180
04
MUSTAFA
SENCER ÜRER
-
M
illi
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
152.979
7. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
52.9
15
22.5
92.500
56.93
4
23.4
25
65.183
300
.95
0
198.
2284
7
180
04
MUSTAFA
SENCER ÜRER
-
M
illi
-
Voley
bol
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
147.091
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
52.9
15
37.5
87.500
64.70
0
22.4
61
60.151
300
.95
0
198.
2284
7
180
05
UTKU TÜZ
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
129.480
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
62.7
0
0.0
50.000
64.70
0
22.4
61
43.455
334
.30
0
190.
2928
2
180
05
UTKU TÜZ
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
143.664
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
62.7
0
0.0
70.000
56.93
4
23.4
25
55.578
334
.30
0
190.
2928
2
180
06
BERKE CAN
BILDIRCIN
-
M
illi
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
156.701
2. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
51.3
17
25.5
95.500
56.93
4
23.4
25
66.464
344
.95
0
186.
3362
6
180
06
BERKE CAN
BILDIRCIN
-
M
illi
-
Voley
bol
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
151.920
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
51.3
17
42.5
92.500
64.70
0
22.4
61
62.377
344
.95
0
186.
3362
6
180
07
SEFA SEZGİN
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
133.614
KAZANAMADI
NIZ
80.000
56.00
0
57.1
8
12.0
68.000
56.93
4
23.4
25
54.724
265
.90
0
183.
3538
8
180
08
ALPEREN
İLKYAZ
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
134.155
KAZANAMADI
NIZ
80.000
56.00
0
59.7
3
4.5
60.500
56.93
4
23.4
25
51.522
284
.80
0
193.
3921
8
180
08
ALPEREN
İLKYAZ
-
M
illi
-
Güreş
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
123.414
KAZANAMADI
NIZ
80.000
40.00
0
59.7
3
7.5
47.500
64.70
0
22.4
61
42.342
284
.80
0
193.
3921
8
180
09
MUSTAFA
SERKAN
KOPARAN
-
M
illi
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
148.062
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
52.4
16
24.0
94.000
56.93
4
23.4
25
65.823
263
.10
0
191.
3998
7
180
10
DENİZ CAN
ÇEVİK
-
M
illi
-
Baske
tbol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
148.473
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
52.0
16
40.0
90.000
64.70
0
22.4
61
61.264
316
.90
0
190.
6124
4
180
11
MURAT TOPGÜL
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
149.511
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
52.5
15
37.5
87.500
64.70
0
22.4
61
60.151
330
.15
0
194.
6268
4
180
11
MURAT TOPGÜL
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
155.399
3. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
52.5
15
22.5
92.500
56.93
4
23.4
25
65.183
330
.15
0
194.
6268
4
180
12
ALPER AKKUŞ
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
132.277
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
58.3
6
15.0
65.000
64.70
0
22.4
61
50.134
287
.90
0
190.
6891
4
180
12
ALPER AKKUŞ
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
143.142
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
58.3
6
9.0
79.000
56.93
4
23.4
25
59.420
287
.90
0
190.
6891
4
180
13
MUHAMMED
EMİN MUTLU
-
M
illi
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
142.719
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
56.2
9
22.5
72.500
64.70
0
22.4
61
53.473
335
.20
0
196.
7427
8
180
13
MUHAMMED
EMİN MUTLU
-
M
illi
-
Atletiz
m
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
151.924
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
56.2
9
13.5
83.500
56.93
4
23.4
25
61.341
335
.20
0
196.
7427
8
180
14
MEHMET TURAL
-
M
illi
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
133.086
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
57.4
7
17.5
67.500
64.70
0
22.4
61
51.247
285
.05
0
189.
8693
1
102
05
MEHMET ALİ
IŞIKSAL
-
-
-
102
06
HALİL
AĞLARGÖZ
-
-
-
102
07
TARIK SÜRÜCÜ
-
-
102
07
TARIK SÜRÜCÜ
-
180
01
SELAHATTİN
ÖZCAN
180
01
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
159.387
163.175
180
14
MEHMET TURAL
-
M
illi
-
180
15
ZEKİ TEZER
-
M
illi
-
180
15
ZEKİ TEZER
-
M
illi
180
16
ALİ YİĞİT
DEMİROĞLU
-
180
16
ALİ YİĞİT
DEMİROĞLU
180
17
Futbol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
M
illi
-
Güreş
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
FERHAT
CAVULDAK
-
M
illi
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
18
UĞUR ÖZ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
19
İBRAHİM
YATAĞAN
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
20
YUNUS EMRE
BAŞ
Ala
nda
n
M
illi
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
20
YUNUS EMRE
BAŞ
Ala
nda
n
M
illi
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
21
MUHAMMED
EMİN YILDIZ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
21
MUHAMMED
EMİN YILDIZ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
22
NURETTİN
FURKAN
ALTINSOY
-
M
illi
-
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
22
NURETTİN
FURKAN
ALTINSOY
-
M
illi
-
Masa
Tenisi
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
23
ONUR AKMAN
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
23
ONUR AKMAN
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
24
AHMET YILDIZ
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
25
İSKENDER
ÇELEBİ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
25
İSKENDER
ÇELEBİ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
26
İSMAİL EGE
ŞİMŞEK
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
26
İSMAİL EGE
ŞİMŞEK
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
27
ÖMER FARUK
KARATAŞ
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
28
ALPEREN
MUSTAFA
GÖKSU
-
M
illi
-
Judo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
29
ADİL ATAK
-
M
illi
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
29
ADİL ATAK
-
M
illi
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
30
EYÜP ORKUN
SÖZ
-
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
31
BUĞRA DOĞA
DURMUŞ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
143.397
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
57.4
7
10.5
80.500
56.93
4
23.4
25
60.060
285
.05
0
189.
8693
1
128.091
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
62.1
0
0.0
50.000
64.70
0
22.4
61
43.455
306
.30
0
197.
9809
5
142.275
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
62.1
0
0.0
70.000
56.93
4
23.4
25
55.578
306
.30
0
197.
9809
5
143.763
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
55.7
10
25.0
75.000
64.70
0
22.4
61
54.586
300
.30
0
213.
0187
3
152.415
8. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
55.7
10
15.0
85.000
56.93
4
23.4
25
61.981
300
.30
0
213.
0187
3
150.655
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
56.1
9
22.5
72.500
64.70
0
22.4
61
53.473
324
.60
0
238.
1158
0
136.583
KAZANAMADI
NIZ
85.000
59.50
0
61.7
0
0.0
59.500
56.93
4
23.4
25
51.095
287
.95
0
205.
1227
2
140.918
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
58.3
6
15.0
65.000
64.70
0
22.4
61
50.134
313
.55
0
217.
1412
3
153.861
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
58.9
5
12.5
62.500
64.70
0
22.4
61
49.021
333
.95
0
226.
1506
4
5. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
58.9
5
7.5
77.500
56.93
4
23.4
25
58.780
333
.95
0
226.
1506
4
3. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
50.4
19
47.5
97.500
64.70
0
22.4
61
64.603
395
.80
0
240.
2185
3
175.647
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
50.4
19
28.5
98.500
56.93
4
23.4
25
67.744
395
.80
0
240.
2185
3
142.109
KAZANAMADI
NIZ
70.000
49.00
0
58.9
5
7.5
56.500
56.93
4
23.4
25
49.815
277
.55
0
242.
2519
7
133.366
KAZANAMADI
NIZ
70.000
35.00
0
58.9
5
12.5
47.500
64.70
0
22.4
61
42.342
277
.55
0
242.
2519
7
7. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
57.9
6
9.0
79.000
56.93
4
23.4
25
59.420
314
.95
0
255.
3374
7
149.476
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
57.9
6
15.0
65.000
64.70
0
22.4
61
50.134
314
.95
0
255.
3374
7
159.676
3. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
53.1
14
35.0
85.000
64.70
0
22.4
61
59.038
288
.95
0
267.
3505
4
163.368
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
54.7
12
30.0
80.000
64.70
0
22.4
61
56.812
364
.15
0
258.
3711
6
1. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
54.7
12
18.0
88.000
56.93
4
23.4
25
63.262
364
.15
0
258.
3711
6
152.457
8. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
53.9
13
32.5
82.500
64.70
0
22.4
61
57.925
320
.95
0
224.
4571
0
159.450
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
53.9
13
19.5
89.500
56.93
4
23.4
25
63.902
320
.95
0
224.
4571
0
153.556
6. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
56.5
9
22.5
72.500
64.70
0
22.4
61
53.473
308
.15
0
259.
5288
0
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
69.8
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
331
.55
0
252.
5530
6
134.367
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
56.8
8
12.0
40.000
56.93
4
23.4
25
42.771
317
.40
0
224.
5930
1
129.958
KAZANAMADI
NIZ
40.000
20.00
0
56.8
8
20.0
40.000
64.70
0
22.4
61
39.003
317
.40
0
224.
5930
1
155.454
4. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
56.8
8
20.0
70.000
64.70
0
22.4
61
52.360
287
.10
0
284.
5996
5
135.375
KAZANAMADI
NIZ
80.000
40.00
0
55.5
10
25.0
65.000
64.70
0
22.4
61
50.134
284
.20
0
206.
6183
1
165.279
171.972
160.340
170.915
0.000
180
31
BUĞRA DOĞA
DURMUŞ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
32
SİNAN KARA
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
33
YASİN
YILDIRIM
-
M
illi
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
33
YASİN
YILDIRIM
-
M
illi
-
Atletiz
m
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
34
CENK KOÇCENK
-
M
illi
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
35
KUSAY KAAN
GÜLEÇ
180
36
OĞULCAN
DÜZYURT
180
36
Ala
nda
n
Evet
KAZANAMADI
NIZ
80.000
56.00
0
55.5
10
15.0
71.000
56.93
4
23.4
25
56.005
284
.20
0
206.
6183
1
4. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
51.9
16
40.0
90.000
64.70
0
22.4
61
61.264
434
.15
0
231.
6457
2
149.282
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
57.2
8
20.0
70.000
64.70
0
22.4
61
52.360
304
.85
0
247.
6675
4
159.041
1. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
57.2
8
12.0
82.000
56.93
4
23.4
25
60.701
304
.85
0
247.
6675
4
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
59.3
4
10.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
273
.35
0
298.
7112
2
6. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
54.1
13
32.5
82.500
64.70
0
22.4
61
57.925
377
.55
0
204.
7575
0
137.670
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
59.1
4
10.0
60.000
64.70
0
22.4
61
47.907
300
.25
0
220.
8693
2
149.641
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
59.1
4
6.0
76.000
56.93
4
23.4
25
58.139
300
.25
0
220.
8693
2
136.174
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
61.0
1
2.5
52.500
64.70
0
22.4
61
44.568
294
.15
0
234.
8786
8
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
296
.30
0
203.
8965
7
8. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
53.2
14
35.0
85.000
64.70
0
22.4
61
59.038
326
.95
0
269.
8917
3
170.856
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
53.2
14
21.0
91.000
56.93
4
23.4
25
64.543
326
.95
0
269.
8917
3
131.448
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
53.8
13
32.5
82.500
64.70
0
22.4
61
57.925
250
.00
0
226.
9371
6
138.442
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
53.8
13
19.5
89.500
56.93
4
23.4
25
63.902
250
.00
0
226.
9371
6
2. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
52.7
15
37.5
87.500
64.70
0
22.4
61
60.151
485
.85
0
259.
9664
4
142.244
170.397
0.000
M
illi
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
-
M
illi
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
OĞULCAN
DÜZYURT
-
M
illi
-
Atletiz
m
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
37
ABDULLAH
AYÇİÇEK
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
38
AHMET
ERDOĞAN
-
M
illi
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
39
SERDAR AKGÜL
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
39
SERDAR AKGÜL
-
M
illi
-
Güreş
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
40
BERAT ŞİMŞEK
-
M
illi
Evet
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
40
BERAT ŞİMŞEK
-
M
illi
Evet
Diğer
Sporla
r
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
180
41
ÖZGÜR FETTAH
-
M
illi
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
180
41
ÖZGÜR FETTAH
-
M
illi
-
Atletiz
m
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
186.900
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
52.7
15
22.5
92.500
56.93
4
23.4
25
65.183
485
.85
0
259.
9664
4
180
42
ALİCAN
KILINÇOĞLU
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
136.776
KAZANAMADI
NIZ
80.000
56.00
0
58.4
6
9.0
65.000
56.93
4
23.4
25
53.443
273
.05
0
200.
9633
3
180
43
MİKAİL
YILDIRIM
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
160.622
1. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
55.7
10
25.0
75.000
64.70
0
22.4
61
54.586
365
.85
0
206.
9892
6
180
44
HASAN BASRİ
AKHAN
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
160.242
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
54.0
13
32.5
82.500
64.70
0
22.4
61
57.925
324
.65
0
257.
9918
8
180
44
HASAN BASRİ
AKHAN
-
M
illi
-
Güreş
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
2. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
54.0
13
19.5
89.500
56.93
4
23.4
25
63.902
324
.65
0
257.
9918
8
180
45
İBRAHİM OĞUZ
-
M
illi
Evet
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
57.1
8
20.0
70.000
64.70
0
22.4
61
52.360
340
.50
0
256.
9921
5
200
01
CEREN ERGİN
-
-
-
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
154.586
4. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
90.000
63.00
0
73.3
0
0.0
63.000
56.93
4
23.4
25
52.590
331
.95
0
257.
0065
3
200
02
TUĞÇE BİLGİN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
134.698
17. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
23.750
16.62
5
66.7
0
0.0
16.625
56.93
4
23.4
25
32.792
337
.55
0
269.
0951
9
200
03
CEREN KÖLE
-
-
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
158.800
2. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
100.00
0
70.00
0
63.8
5
7.5
77.500
56.93
4
23.4
25
58.780
318
.25
0
250.
0921
6
200
04
GÖKÇE ÇAĞLAR
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
135.237
16. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
40.000
28.00
0
59.2
13
19.5
47.500
56.93
4
23.4
25
45.973
368
.45
0
278.
1098
2
200
05
SELVA SEVİM
-
-
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
370
.55
0
250.
1166
5
200
06
ÇİĞDEM
ESKİKÖY
-
-
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
5. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
50.000
35.00
0
60.3
11
16.5
51.500
56.93
4
23.4
25
47.680
363
.10
0
250.
2071
3
Ala
nda
n
Evet
Futbol
165.676
0.000
164.415
181.013
167.235
136.527
0.000
150.772
Evet
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
124.825
1. YEDEK
(Bayanlar)
40.000
28.00
0
70.4
0
0.0
28.000
56.93
4
23.4
25
37.648
319
.85
0
287.
2039
8
Evet
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
119.633
2. YEDEK
(Bayanlar)
13.000
9.100
64.1
4
6.0
15.100
56.93
4
23.4
25
32.141
314
.55
0
294.
2192
1
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
75.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
359
.45
0
251.
2143
2
-
Cimna
stik
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
54.4
20
30.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
301
.60
0
271.
2706
7
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
127.741
20. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
70.000
49.00
0
73.1
0
0.0
49.000
56.93
4
23.4
25
46.613
289
.80
0
260.
2925
2
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
147.237
11. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
30.000
21.00
0
62.6
7
10.5
31.500
56.93
4
23.4
25
39.142
397
.55
0
262.
3183
2
-
Voley
bol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
147.395
10. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
21.000
14.70
0
55.3
19
28.5
43.200
56.93
4
23.4
25
44.137
347
.80
0
261.
3491
7
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
116.030
3. YEDEK
(Bayanlar)
30.000
21.00
0
65.6
2
3.0
24.000
56.93
4
23.4
25
35.941
287
.65
0
264.
3564
2
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
142.950
14. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
40.000
28.00
0
58.2
14
21.0
49.000
56.93
4
23.4
25
46.613
297
.00
0
253.
3774
9
-
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
139.351
15. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
35.000
24.50
0
70.3
0
0.0
24.500
56.93
4
23.4
25
36.154
351
.50
0
265.
3915
2
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
163.015
1. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
100.00
0
70.00
0
60.2
11
16.5
86.500
56.93
4
23.4
25
62.622
277
.00
0
269.
4404
2
İLKİM SUDE
YURDABAKAN
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
149.511
6. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
40.000
28.00
0
57.0
16
24.0
52.000
56.93
4
23.4
25
47.894
308
.75
0
270.
5128
8
200
19
GÜL BAHTİYAR
ÇAKMAK
-
-
Evet
Futbol
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
129.123
19. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
33.020
23.11
4
58.1
14
21.0
44.114
56.93
4
23.4
25
44.527
378
.15
0
255.
5816
3
200
20
BÜŞRA
ERASLAN
-
-
-
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
144.748
12. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
37.040
25.92
8
57.3
16
24.0
49.928
56.93
4
23.4
25
47.009
300
.70
0
257.
5938
1
200
21
İSMİHAN AŞKIN
-
-
-
Yüzm
e
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
155.254
3. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
70.000
49.00
0
63.4
6
9.0
58.000
56.93
4
23.4
25
50.455
359
.55
0
257.
5975
2
200
22
SEVGİ DOĞAN
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
75.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
304
.80
0
266.
6315
1
200
23
LEYLA GÖKMEN
-
-
-
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
133.452
18. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
30.000
21.00
0
66.5
0
0.0
21.000
56.93
4
23.4
25
34.660
323
.00
0
260.
7705
7
200
24
EDA BEK
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
143.120
13. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
30.000
21.00
0
63.5
5
7.5
28.500
56.93
4
23.4
25
37.862
370
.65
0
263.
8633
4
200
25
MERVE AYDIN
-
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
148.229
8. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
50.000
35.00
0
61.2
9
13.5
48.500
56.93
4
23.4
25
46.400
308
.25
0
272.
8818
0
200
26
RABİYE
BOZDAĞ
-
-
-
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
330
.65
0
262.
9227
8
200
27
MELİKE
DIVARCI
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
149.201
7. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
60.000
42.00
0
59.0
13
19.5
61.500
56.93
4
23.4
25
51.949
295
.95
0
253.
9372
7
200
28
KÜBRA DAŞDAN
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
147.603
9. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
40.000
28.00
0
70.9
0
0.0
28.000
56.93
4
23.4
25
37.648
405
.50
0
267.
9523
2
200
29
ELİF ÜNAL
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
1. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
40.000
20.00
0
75.0
0
0.0
20.000
64.70
0
22.4
61
30.099
402
.35
0
344.
0551
3
200
30
EZGİ SEVER
-
-
Atletiz
m
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
4. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
15.000
7.500
58.3
14
35.0
42.500
64.70
0
22.4
61
40.116
351
.40
0
320.
3625
5
200
31
MİNE SAKARYA
-
-
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
3. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
40.000
20.00
0
63.8
5
12.5
32.500
64.70
0
22.4
61
35.664
365
.95
0
306.
3705
1
200
31
MİNE SAKARYA
-
-
-
Badmi
nton
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
155.451
KAZANAMADI
NIZ
40.000
28.00
0
63.8
5
7.5
35.500
56.93
4
23.4
25
40.850
365
.95
0
306.
3705
1
280
01
HÜLYA GÜÇER
-
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
149.112
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
57.3
16
40.0
90.000
64.70
0
22.4
61
61.264
307
.50
0
198.
2180
0
200
07
TUĞÇE ACAR
-
-
200
08
GAMZE
GÜNDOĞAR
-
-
200
09
YAĞMUR
MADEN
-
-
200
10
GİZEM MOROVA
-
-
200
11
MELİSA
BÜYÜKTAŞKIN
-
-
200
12
RABİA BAYKAL
-
-
200
13
YASEMİN
YILMAZ
-
-
200
14
LATİFE SOYLU
-
-
200
15
ASLI ABAYLİ
-
-
200
16
İREM NUR
YALÇIN
-
200
17
ÜMMÜ AYDIN
200
18
Evet
Evet
Evet
Futbol
0.000
0.000
155.166
136.742
149.383
280
01
HÜLYA GÜÇER
-
M
illi
-
Hentb
ol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
02
DİLARA ÜNAL
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
03
SATI BURCU
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
03
SATI BURCU
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
2
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
04
MELEK DEMİR
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
05
MERVE
ŞAHİNER
-
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
05
MERVE
ŞAHİNER
-
M
illi
-
Hentb
ol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
06
FUNDA BAŞ
-
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
06
FUNDA BAŞ
-
M
illi
-
Hentb
ol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
07
BAŞAK
KARAKAYA
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
07
BAŞAK
KARAKAYA
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
08
AYŞEGÜL YEĞEN
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
09
DAMLA SEZGİN
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
10
ŞEYDA ÇELİK
-
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
10
ŞEYDA ÇELİK
-
M
illi
-
Hentb
ol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
11
RÜMEYSA GENÇ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
12
BURCU ÖZUĞUR
-
M
illi
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
13
BESTE BAKAY
-
M
illi
-
Güreş
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
14
BURCU ÖNAL
-
M
illi
-
Cimna
stik
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
14
BURCU ÖNAL
-
M
illi
-
Cimna
stik
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
15
VİLDAN
GÜVERCİN
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
15
VİLDAN
GÜVERCİN
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
16
MEHTAP SARI
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
16
MEHTAP SARI
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
17
KÜBRA İREM
ÇANKAYA
-
M
illi
-
Badmi
nton
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
18
KÜBRA ARDIÇ
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
19
BÜŞRA
KARAKAŞ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
Futbol
154.446
4. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
57.3
16
24.0
94.000
56.93
4
23.4
25
65.823
307
.50
0
198.
2180
0
160.561
2. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
50.8
20
50.0
100.00
0
64.70
0
22.4
61
65.716
370
.25
0
195.
2100
0
152.312
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
54.3
20
30.0
100.00
0
56.93
4
23.4
25
68.385
274
.50
0
191.
3914
5
149.189
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
54.3
20
50.0
100.00
0
64.70
0
22.4
61
65.716
274
.50
0
191.
3914
5
143.831
KAZANAMADI
NIZ
80.000
56.00
0
64.5
4
6.0
62.000
56.93
4
23.4
25
52.163
355
.15
0
198.
7904
6
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
75.0
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
321
.35
0
198.
8062
0
0.000
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
75.0
0
0.0
0.000
56.93
4
23.4
25
0.000
321
.35
0
198.
8062
0
150.222
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
51.5
20
50.0
100.00
0
64.70
0
22.4
61
65.716
304
.95
0
180.
8621
0
153.345
6. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
51.5
20
30.0
100.00
0
56.93
4
23.4
25
68.385
304
.95
0
180.
8621
0
150.274
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
69.5
0
0.0
50.000
64.70
0
22.4
61
43.455
353
.90
0
275.
0125
3
6. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
69.5
0
0.0
70.000
56.93
4
23.4
25
55.578
353
.90
0
275.
0125
3
140.186
KAZANAMADI
NIZ
90.000
45.00
0
71.8
0
0.0
45.000
64.70
0
22.4
61
41.229
373
.75
0
231.
0687
4
154.144
5. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
57.1
16
40.0
90.000
64.70
0
22.4
61
61.264
335
.30
0
207.
1911
8
112.832
KAZANAMADI
NIZ
35.000
17.50
0
70.5
0
0.0
17.500
64.70
0
22.4
61
28.986
304
.95
0
206.
2438
5
121.218
KAZANAMADI
NIZ
35.000
24.50
0
70.5
0
0.0
24.500
56.93
4
23.4
25
36.154
304
.95
0
206.
2438
5
7. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
57.0
16
40.0
90.000
64.70
0
22.4
61
61.264
401
.05
0
226.
2748
5
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
0.0
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
279
.40
0
211.
2823
1
128.405
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
68.6
0
0.0
50.000
64.70
0
22.4
61
43.455
302
.45
0
201.
3317
8
152.661
7. YEDEK
(Milli)
100.00
0
50.00
0
56.5
17
42.5
92.500
64.70
0
22.4
61
62.377
299
.65
0
212.
3560
8
157.443
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
56.5
17
25.5
95.500
56.93
4
23.4
25
66.464
299
.65
0
212.
3560
8
162.480
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
54.0
20
50.0
100.00
0
64.70
0
22.4
61
65.716
323
.40
0
227.
3576
8
4. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
54.0
20
30.0
100.00
0
56.93
4
23.4
25
68.385
323
.40
0
227.
3576
8
144.437
KAZANAMADI
NIZ
85.000
42.50
0
60.9
10
25.0
67.500
64.70
0
22.4
61
51.247
359
.00
0
204.
4921
4
151.752
KAZANAMADI
NIZ
85.000
59.50
0
60.9
10
15.0
74.500
56.93
4
23.4
25
57.499
359
.00
0
204.
4921
4
145.766
KAZANAMADI
NIZ
40.000
20.00
0
67.4
0
0.0
20.000
64.70
0
22.4
61
30.099
451
.90
0
276.
5494
2
8. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
58.6
14
21.0
91.000
56.93
4
23.4
25
64.543
319
.95
0
224.
6989
4
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
56.7
17
42.5
92.500
64.70
0
22.4
61
62.377
283
.90
0
257.
7309
6
164.458
165.575
0.000
165.603
160.144
160.911
280
19
BÜŞRA
KARAKAŞ
-
M
illi
-
Tekva
ndo
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
20
TUĞÇE SİMAY
KOÇ
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
20
TUĞÇE SİMAY
KOÇ
-
M
illi
-
Diğer
Sporla
r
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
21
ÖZGE YAKAR
-
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
21
ÖZGE YAKAR
-
M
illi
-
Hentb
ol
2
G.Ü. BESYO
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
280
22
HASİBE ÇİL
-
M
illi
-
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
23
ELİF SILA
AYDIN
-
M
illi
-
Hentb
ol
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
280
24
TUĞBA ÖZGE
ŞİMŞEK
-
M
illi
-
Masa
Tenisi
1
G.Ü. BESYO BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ
Futbol
3. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
70.00
0
56.7
17
25.5
95.500
56.93
4
23.4
25
66.464
283
.90
0
257.
7309
6
146.079
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
50.00
0
59.8
12
30.0
80.000
64.70
0
22.4
61
56.812
302
.20
0
210.
7598
5
153.626
5. YEDEK
(Milli)
100.00
0
70.00
0
59.8
12
18.0
88.000
56.93
4
23.4
25
63.262
302
.20
0
210.
7598
5
5. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
52.8
20
50.0
100.00
0
64.70
0
22.4
61
65.716
378
.65
0
232.
8577
9
KAZANAMADI
NIZ
100.00
0
70.00
0
52.8
20
30.0
100.00
0
56.93
4
23.4
25
68.385
378
.65
0
232.
8577
9
İkinci
Aşamaya
Katılmadınız
0.000
0.000
75.0
0
0.0
0.000
64.70
0
22.4
61
0.000
340
.95
0
223.
9718
4
1. ASIL
KAZANDI
(Milli)
100.00
0
50.00
0
54.1
20
50.0
100.00
0
64.70
0
22.4
61
65.716
414
.80
0
301.
4577
4
2. ASIL
KAZANDI
(Bayanlar)
70.000
35.00
0
71.7
0
0.0
35.000
64.70
0
22.4
61
36.777
328
.70
0
325.
5064
3
165.693
169.768
172.891
0.000
188.836
150.798
Download

Gazi Üniversitesi