B. ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER:
1.
Kanun’un 1. maddesiyle İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik
yapılmıştır. Bu düzenlemeyle 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İş Kanunu’nun 3.
maddesi uyarınca iş müfettişlerinin yasaya aykırı alt işverenliğin tespitine yönelik düzenlediği
raporlara itiraz süresi artırılarak 6 işgününden 30 işgününe çıkarılmıştır.
2.
Kanun’un 3. maddesiyle İş Kanunu’nun 36. maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik
yapılmıştır. Bu düzenlemeyle yıllardır müvekkil şirketlerimize verdiğimiz hukuki tavsiye bir yasa
maddesi haline getirilerek 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asıl işverenlere, alt
işverenlerin çalıştırdıkları işçilerinin ücretlerini ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya
aylık olarak resen kontrol etmek ve varsa ödenmeyen ücretleri alt işverenlerin hak edişlerinden
keserek işçilerin banka hesabına yatırmak yükümlülüğü getirilmiştir. Bu madde uyarınca artık alt
işveren sözleşmelerinde yazmasa da, eğer işçilerin ücretlerini ödememişlerse bu tutarlar alt
işverenlerin fatura bedellerinden kesilerek işçilerin banka hesaplarına asıl işverence yatırılabilecektir.
3.
Kanun’un 6. maddesiyle İş Kanunu’nun 56. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu
düzenlemeyle 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aynı işyerinde değişik alt
işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin yıllık izinleri, toplam kıdem süresine göre tespit edilecektir.
4.
Kanun’un 8. maddesiyle İş Kanunu’nun 112. maddesine yeni fıkralar eklenmiştir. Bu
düzenlemeyle 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kamuda çalışan taşeron işçilerinin
kıdem tazminatlarına devlet güvencesi getirilmiştir. Böylece, aynı kamu kuruluşunda farklı taşeronlar
nezdinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı son çalıştığı kamu kuruluşu tarafından ödenecek, işçi aynı
taşeron nezdinde ancak farklı kamu kuruluşlarında çalıştırılmışsa bile çalıştığı son kamu kuruluşu
tarafından kıdem tazminatı ödenecek. Ayrıca, kamuda çalıştırılan taşeron işçisi aynı zamanda özel
sektörde de çalıştırılmışsa, kamuda çalıştığı süreye ilişkin kıdem tazminatı son çalıştığı kamu kuruluşu
tarafından asgari ücret artış oranları uygulanarak ödenecek. Bu şekildeki ödemede kıdem tazminatı
farkı oluşması durumunda, fark kısmını taşeron ödeyecek.
5.
Kanun’un 10. maddesiyle Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi değiştirilmiştir. Bu düzenlemeyle 11.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kamuda
taşerona verilecek yardımcı işlerin türlerini bakanlar Kurulu belirleyecektir. Danışmanlık işlerinde
hariç olmak üzere, asıl işin bir bölümünde işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren
işlerde hizmet alımı yapılabilecektir.
6.
Kanun’un 11. maddesiyle Kamu İhale Kanunu’na Ek 8. Madde eklenmiştir. Bu
düzenlemeyle 11.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kamudaki taşeronluk işlerinde 6
ayı aşmayan işlerde uygun görüş alınmayacaktır.
7.
Kanun’un 13. maddesiyle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8. maddesine fıkralar
eklenmiştir. Bu düzenlemeyle 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kamudaki
taşeronların kamuya geçişi ve kamudaki ücret farkından yararlanmaları engellenmektedir.
Üniversite Mah. Cemil Meriç Sok. Academia Apartments A2 Blok D:4 Avcılar/İSTANBUL
[email protected] / www.cuneytdanar.com / 0532-6080874
Download

B. ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER