TERMODİNAMİK I FORMÜL LİSTESİ
Bölüm 1


Etkin Basınç = Manometrik Basınç = Gösterge Basıncı
h Derinliğinde Mutlak Basınç
P  Patm   gh
Petkin  Pmutlak  Patm
Pvakum  Patm  Pmutlak



Akışkanlarda Basınç-Yükseklik İlişkisi
dP
  g
dz
h Derinliğinde Etkin Basınç
Petkin   gh

Atmosferik Basınç (Barometre)
Patm   gh
Basınç Farkı (Sabit Yoğunluklu Akışkan)
P  P2  P1   g z
Bölüm 2



Kütlesel Debi
  A V
  V
m
kesit ort

Birim zamanda enerji geçişi


E  me
1
Wyay  k ( x22  x12 )
2
Birim Kütle Başına Enerji
E
e
m

Mekanik Enerji
emek 

2
P V
  gz
 2
 P V2

 mek  m  
E mek  me
 gz 

2


Elektriksel İş
We  VI t

Yay İşi
 Jeneratör Verimi
 Enerjinin Korunumu
Eg  Eç  Esistem
W
 jeneratör  elek ,ç
Wmil , g
E g  Eç  dEsistem / dt

Pompa Verimi
W
E
 pompa   mek ,akış.  pompa , f
W
W
mil , giren
 pompa motor   pompamotor 
türbin jen  türbin jeneratör

Türbin Verimi
Wmil ,ç
W
türbin 
 türbin
Wtürbin , f
E
mek , akış .

Mükemmel Gaz Sıkıştırılabilme
Çarpanı
Pv  RT
Kuruluk Derecesi
yort  y f  x( yg  y f )  y f  xy fg
Welek ,ç

E
mek , akış .
Entalpi
Karışım Özellikleri
Z

Pv
RT

Z
İndirgenmiş Basınç
PR 
v gerçek
v mük .

İndirgenmiş Sıcaklık
Sanki İndirgenmiş Özgül Hacim
vR 
T
TR 
Tkr
P
Pkr
v gerçek
RTkr / Pkr
Bölüm 4

Sınır İşi

2
Sabit Sıcaklık Hal Değişimi (izoterm)
Ws  P1V1 ln
Ws   Pd V
1

Sabit Basınçta Hal Değişimi (izobar, P0=sabit)
Ws  P0 (V2  V1 )

Politropik Hal Değişimi (PVn=sabit, n≠1)
P V  PV
Ws  2 2 1 1
1 n
E mek ,akış.
W
elek ., g
pompa
Mükemmel Gaz
mg
mbuhar

mtoplam mtop
Motor Verimi
W
motor   mil ,ç
W
elek ., g

x


Wm  2 nT
Bölüm 3
h  u  Pv

Mil İşi

V2
V
 mRT0 ln 2
V1
V1
T0  sabit 
Kapalı Sistemde Enerji Dengesi
Qgir  Qçık  Wgir  Wçık  (U  KE  PE )sist
Q  W  (U  KE  PE )sist

İş
W  Wdiğer  Ws


Kinetik Enerji Değişimi
R  c p  cv
1
KE  m(V22  V12 )
2

Gaz Sabiti

Potansiyel Enerji Değişimi
Özgül Isı Oranı
PE  mg ( z2  z1 )

k
cp
cv
İç Enerji Değişimi

U  m(u2  u1 )
Sıkıştırılamaz Maddeler İçin Özellikler
c p  cv  c

Sabit Basınçta Özgül Isı
2
u   c(T )dT  cort (T2  T1 )
 h 
cP   
 T  P

1
h  u  vP

 Üniversal Gaz Sabiti
Sabit Hacimde Özgül Isı
Ru  c p  cv
 u 
cV  

 T  V

Ru  8314 J / kmolK
Mükemmel Gazlar İçin İç Enerji ve Entalpi
2
u  u2  u1   cv (T )dT
1
 cv ,ort (T2  T1 )
2
h  h2  h1   c p (T )dT
1
 c p ,ort (T2  T1 )
Bölüm 5


Kütlenin Korunumu
mg  mç  msistem
msistem  mson  milk
Kütlenin korunumu
 m   m
g m
 ç  dmsistem / dt
m

Kütlesel Debi
m   AV

Hacimsel Debi
giren
Akan Akışkanın Toplam Enerjisi
V2
  h  ke  pe  h   gz
2
çıkan
Enerjinin korunumu
 V2

 V2

Q gir  W gir   m  h 
 gz   Q çık  Wçık   m  h 
 gz 
2
2
gir
çık





Tek Giriş Tek Çıkışlı Sistemler için Kütle Dengesi
1  m
 2  1V1 A1  2V2 A2
m
  AV  m
 /
V

Sürekli akışlı açık sistemler için:

Tek Giriş Tek Çıkışlı Sistemler için Enerji Dengesi


V 2  V12
  h2  h1  2
Q  W  m
 g ( z2  z1 ) 
2


2


V 2  Vçık
  hgir  hçık  gir
Q gir  Q çık  W gir  Wçık  m
 g ( z gir  zçık )   0
2


Download

= ∫ V ( )