Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi İ.Nesimi adına Dilcilik Enstitüsü
Ali Bey Hüseyinzade ve Memmedağa Şireliyev’in Şerefine
I. SELEFLER ve HALEFLER
Uluslararası Sempozyumunu düzenliyor
2 senede bir yapılacak “Selefler ve Halefler” Uluslararası Sempozyumunun ana
amacı Türk Dünyasının ünlü dilbilimcilerini anmak, onların uğraştıkları meseleleri
anlatmakla ve anmakla onları yeni kuşağa tanıtmak, bu unutulmaz bilim adamlarının
adıyla Türk Dünyasının çeşitli ülkelerinden olan temsilcileri, özellikle de genç
dilbilimcilerini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir araya getirmek, onları seleflerin
bilimsel irsiyle tanıştırmak, haleflerle görüştürmek, gençlere yaşıtlarıyla iletişim kurmak,
deney alışverişinde bulunmak, ait oldukları halkın, ülkenin bilimini, kültürünü, ulusal
değerlerini dünyaya sunmak fırsatı vermek, uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaktır.
Şeref ve onurumuz olan seleflerimizi saygıyla anar, Türkün kutsal Tarihine ışık
tutmak bilimin yarınlarının gerçek garantileri – 21.yüzyıl gençliğinin manevi borcudur.
Bu hem de bugün Türk halklarının bağımsız devletlere sahip olduğu bir dönemde tarihi
görevdir.
Böylesine muazzam projenin Bakü’de, 88 sene önce 1.Türkoloji Kurultayının
yapıldığı şehirde, Sovyet döneminde Türkoloji gelenekleriyle öncül konuma sahip
başkentimizde gerçekleştirilmesi hem de seleflerimize saygı boynumuzun borcudur.
Doğumun 150. Yıllı devlet düzeyinde yapılan, Azerbaycan’ın bağımsızlık
tarihinde imzası olan – Ali Bey Hüzeyinzade’nin hayatı ve çalışmalarının, edebi irsinin
gençler için önem taşıdığını göz önünde bulundurarak, çeşitli konularla beraber, üç
günlük uluslararası sempozyumun bir günü ortak tarihimiz, kültürümüz ve ortak
geleceğimizi sergileyecek Ali Bey Hüseyinzade Günü olacaktır.
Sempozyumda anacağımız başka bir selefimiz doğumunun 105.yılını kutlamaya
hazırlandığımız ünlü Türkolog, eşsiz diyalektolog, unutulmaz hocamız Ordinaryüs
Dr.M.Ş.Şireliyev olacaktır.
Amacımız Türk Dünyasının bilim adamlarını ve ilk önce de bilimsel gençliği, Ali
Bey Hüseyinzade’nin nurlu idealarının ışığına toplanmak, tüm bilinçli hayatı boyunca
verimli kalemiyle genel Türk manevi değerini araştıran ve tanıtan, Türkün gelişmesi
adına tüm varlığıyla çarpışan unutulmaz edibin anısını büyük bir aşkla anıyoruz.
Türk Dünyasının büyüklerini ve gençlerini birleştirmek gibi kutsal amaca hizmet
verecek bu uluslararası sempozyumda kalbi Türkçülük sevdasıya atan, ortak dil, ortak
tarihe sahip çıkacak büyük Türk Dünyası kurmak, dünya bilimine kavuşmak arzusuyla
yanıp tutuşan yetenekli gençlerle tanışmaktan çok memnum kalacağız.
Sempozyumda görüşmek dileğiyle
Azerbaycan Milli Bililer Akademisi İ.Nesimi
adına Dilcilik Enstitüsü Başkanı Ordinaryüs.
Dr. Tofig Hacıyev
1
1) Bilim Kurulu
1. Ordinaryüs Dr.Tofig Hacıyev – AMBA Dilcilik Enstitüsü Başkanı
2. Prof.Dr.Erdal Karaman – Kafkas Üniversitesi
3. Prof.Dr.Nizami Huduyev – ADPU
4. Sait Şimşek – Azerbaycan Uluslararası Eğitim Tesisleri Genel Sekreteri
5. Prof.Dr.Aslan Memmedli – BSU
6. İlhami Atmaca – Anadolu Dil ve Kültür Merkezi Başkanı
7. Mesut Kurnaz – Azerbaycan Uluslararası Eğitim Tesisleri
8. Prof.Dr.Elbrus Azizov – BDU
9. Prof.Dr.Rüfet Rüstemov – BDU
10.Prof.Dr.Esger Resulov – BDU
11.Prof.Dr.Azad Memmedov – ADU
12.Prof.Dr.Buluthan Halilov – ADPU
13.Prof.Dr.Mübariz Yusifov – GDU
14.Prof.Dr.Adil Bağırov – NDU
15.Prof.Dr.Paşa Kerimov – AMBA Elyazmalar Enstitüsü
16.Doç.Dr.Aygül Hacıyeva – BSU
2) Düzenleme Kurulu
1. Prof.Dr.Mehebbet Mirzaliyeva
2. Doç.Dr.Şadman Bağırov
3. Doç.Dr.Etibar İnanç
4. Doç.Dr.Solmaz Süleymanova
5. Doç.Dr. Şeker Orucova
6. Doç.Dr.Gatibe Mahmudova
7. Doç.Dr.Kemale Elekberova
8. Doç.Dr.Ruslan Abdullayev
9. Doç.Dr.Nezaket Gazıyeva
10.Dr.Ayten Allahverdiyeva
11.Doç.Dr. Sevinç Memmedova
12.Doç.Dr.Aytekin Elekberova
13.Doç.Dr.Aynur Gedimalıyeva
14.Dr.İlahe Gurbanova
15.Yar.Doç.Dr Agil Ceferov
16.Dok.Öğr.Günel Mirzeyeva
17.Uzman Arzu Sultanova
18.Dr.Öğr.Elçin İbrahimov
19.Dr.Öğr.Dilber Mehdiyeva
20.Doç.Dr.Muharrem Kaplan
21.Dr.Kenan Beşirov
22.Dr.Niyameddin Heşimov
23.Doç.Dr.İslam Hüseynov
2
Konu Başlıkları
Ali Bey Hüseyinzade: Bilimsel, Sosyal Çalışmaları ve Meslektaşları
Memmedağa Şiraliyev’in Bilimsel Çalışmaları
Çağdaş Azerbaycan Türkçesinin Araştırılması Meseleleri
Azerbaycan Yazı Dili ve Üslupları
Bilgisayar Dilciliği Meseleleri
Sözlük Bilimi Meseleleri
Psikolingvistik, Etnolingivistik ve Kognitiv Dilbilimi
Lingvokultroloji Araştırmalar
Türk Dillerinin fonetiği, grameri, leksiği
Ortak Türkçe: Alfabe, İmla, Terim
Azerbaycan Türkçesinin Tarihi
Azerbaycan Yazı Dilinin tarihi
Türk Dillerinin Diyalektoloji Haritaları
Eski Diller ve Kültürlerin Araştırılması Meseleleri
Tarihi Kıyaslamalı ve Tipoloji Kıyaslamalı Araştırmalar
Dil İlişkileri
Sempozyum için önemli tarihler
1. Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün:
2. Kabul edilmiş bildirilerin ilanı:
3. Bildirilerin tam metninin gönderilmesi için son tarih:
4. Kayıt ücretinin son yatırılma tarihi:
5. Sempozyum programının açıklanması:
6. Sempozyum tarihi:
15 Ağustos 2014
25 Ağustos 2014
22 Eylül 2014
22 Eylül 2014
05 Ekim 2014
22 – 25 Ekim 2014
• ÖZET YAZMA KURALLARI
1. Özetin adı (büyük harfle), yazarın adı –soyadı, akademik unvanı, görevi,
çalışma yeri ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.
2. Özet metni 300 – 500 kelime olmalıdır. Tebliğler 12 punto "Times New
Roman" karakteri ile yazılmalı, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm, yukarıdan 2,5 cm
ve aşağıdan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
3. Özetlerde yenilik, verimlilik ve yararlılık olmalıdır. Konferansa gönderilen
tezler Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilecektir.
4. Konferansa sunulacak bildiriler Azerbaycan, Türk, İngiliz ve Rus dillerinde
olabilir.
6. Bildirilerin kabulü hakkında bilgi yazarlara elektronik posta yoluyla
bildirilecektir.
7. Bildiriler [email protected] elektronik posta adresine gönderilmelidir.
3
• MAKALE YAZMA KURALLARI
1. Makaleler Azerbaycan, Türk, İngiliz ve Rus dillerinde metnin yazıldığı dilin
gramer kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.
2. Makalenin başlığı koyu siyah renkte, 14 ölçüde Times New Roman karakteri ile
yazılmalıdır.
3. Yazarın adı – soyadı, adresi, iş yeri, e – posta adresi makalenin başlığının altında
9 puntoyla verilmelidir.
4. Yazılar bilgisayarın Microsoft Word yazı programında 11 ölçüsünde tek satır
aralığıyla üstten 2.8 cm, alttan 2.8 cm, soldan 2.5 cm ve sağdan 2.5 cm
boyutlarında yazılmalıdır.
5. Özetleri dört dilde (Azerbaycan, Türk, İngiliz ve Rus) tek satır aralığı ve 9
puntoyla verilmelidir. Her Metnin altında en az 4 – 5 anahtar kelimeler olmalıdır.
• Kaynaklar:
Metin içerisinde kare parantez içindeki gösteren makalenin sonunda metin
içindeki sırasıyla sıralanmalıdır. Aynı kaynağa iki ve daha fazla referans
edildiğinde önceki takım sayısı sallanmakla ilgili sayfalar gösterilmelidir. Edebiyat
listesinde verilen her bir referans hakkında bilgi tam ve net olmalıdır. İstinat edilen
kaynağın bibliyografik açıklama onun türünden (monografi, manuel, bilimsel
makale) Bağlı olarak verilmelidir. Bilimsel makalelere, sempozyum, konferans, ve
diğer prestijli bilimsel etkinliklerin malzemelerine veya tezlerine referans yaparken
makalenin, raporun veya tezin adı gösterilmelidir. Kaynaklar 9 puntoyla Times
New Roman formatında yazılmalıdır.
• Örnekler:
A.Kitap:
Yazar Hakkında; soyadı, adı, kitabın adı, yayın yeri, baskı tarihi sırayla
verilmelidir.
Örneğin; Tevfik Hacıyev, Türkler İçin Ortak İletişim Dili, Eğitim Yayınları, Bakü
- 2013.
B. Makale:
Yazar Hakkında; soyadı, adı, makalenin adı, dergi/kitap, yayın yeri, baskı tarihi ve
sayfa sayısı sırayla verilmelidir.
Örneğin; Arat, Reşit Rahmeti, "Uygurca Yazılar Arasında", Türkçede Kelime ve
Eklerin Yapısı, Türk Dil Kurumu Yayınları, S. 43,s. 396-401, Ankara, 1955.
C.İnternet:
Yazar Hakkında; soyadı, adı, makalenin adı, kullanılan elektronik adresin adresi ve
tarihi sırayla verilmelidir.
Örneğin; Faik Alekperov, "Azerbaycan'da Türkçülük Fikri" Bahtiyar Vahabazde,
http://modern.az/articles/30944/1/
(yükleme tarihi, 14.11.2012).
4
KATILIM KURALLARI
Sempozyumun dili Azerbaycan, Türk, Rus ve İngilizcedir.
Katılım ücretlidir. Katılım ücretine sempozyuma tam katılım, sempozyum
çantası ve yayınevi koşullarını karşılayan bildirilerin uluslararası
yayınevinde basımı dahildir.
Katılımcıların konaklama ve yol giderleri sponsorlarla görüşülme
aşamasındadır.
KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI
Yurtdışı katılımcılar için – 100 Euro
Yurtiçi katılımcılar için – 50 AZN
Ortak bildiler için ayrılıkta ödeme yapılması gerekmektedir.
Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için herhangi bir başvuruda
bulunmak ya da ücret yatırmak gerekmemektedir.
PROGRAM
22 Ekim 2014
Saat 09.30:
Saat 10.00:
Kayıt
Açılış
Açılış Konuşması - Tofig Hacıyev
Türkiye Büyükelçiliğinin Kültür ve Tanıtma Müşaviri
A.B.Hüseyinzade Hakkında Konuşma
M.Şiralıyev Hakkında Konuşma
Saat: 15.00 – 17.00
Oturumlar
23 Ekim 2014
Ali Bey Hüseyinzade Günü
Saat: 10.00 – 13.00
Saat: 15.00 – 17.00
24 Ekim 2014
Saat: 10.00 – 13.00 - oturumlar
Saat: 15.00 – 17.00 - Kapanış – ödüllendirmeler – Gala Yemeği
5
3 Ödül
1) En Genç Misafir Araştırmacıya – Ali Bey Hüseyinzade Ödülü
2) Ağız Araştırmaları Meselelerinin Araştırılmasında Yeniliğe Göre–Ordinaryüs.
Dr.M.Ş. Şiraliyev Ödülü
3) Diplomalar
25 Ekim 2014
Misafirlerin Yolcu Edilmesi
6
Download

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi İ.Nesimi adına Dilcilik Enstitüsü