FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAK DERSLER
FBE
ETK
601 Tasarım, Bilim ve İletişim
500 Bilim Etiği
3+0
2+0
7,5
5,0
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1999-2000 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Bilişim Yüksek Lisans Programında Tezli ve Tezsiz; 2000-2001
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans ve 2008-2009 Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Doktora Programlarında eğitim ve öğretimi sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Hüseyin POLAT
BİLİŞİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BİL
BİL
BİL
I. YARIYIL
527 Bilgisayar Programlama I
505 Bilgi Sistemleri: Analiz ve
Tasarım
Seçmeli Ders (2)
790 Tez
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
0+1
BİL
BİL
II. YARIYIL
528 Bilgisayar Programlama II
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
30,0
30,0
BİLİŞİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BİL
BİL
BİL
I. YARIYIL
505 Bilgi Sistemleri: Analiz ve
Tasarım
527 Bilgisayar Programlama I
Seçmeli Ders (2)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
BİL
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
II. YARIYIL
528 Bilgisayar Programlama II
Seçmeli Dersler ( 3)
3+0
7,5
22,5
30,0
SEÇMELİ DERSLER
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
503
504
506
507
509
510
511
513
514
517
Nesneye Dayalı Programlama
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
İşletim Sistemlerine Giriş
Benzetim ve Modelleme
Yapay Us
Bilgisayar Destekli Tasarım
Sayısal Çözümleme
Karar Destek Sistemleri
Mantık Tasarımı
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
Mikroişlemciler
İleri İletişim Teknolojileri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Organizasyonu
Bilgisayar Ağları
Hızlı Uygulama Geliştirme
Yazılımları
BİL
560 Bilgi Erişim Sistemleri
UBM 701 Uzmanlık Alan Dersi
UBM 702 Uzmanlık Alan Dersi
518
520
521
522
523
525
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
4,5
4,5
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BİL
I. YARIYIL
519 İleri Algoritma Analizi
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
BİL
BİL
BİL
II. YARIYIL
551 İleri Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
553 Nesne Tabanlı Sistemler
591 Seminer
Seçmeli Ders (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
BİM
790 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
552
554
555
556
557
559
558
561
Programlama Dilleri
İşletim Sistemleri
İleri Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Grafiği
İnternet Yazılımları
Yazılım Mühendisliği
Paralel Programlama
Bulanık Sinir Ağları
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
BİL
BİL
562 Ağ Güvenliği
563 Bulanık Mantık
3+0
3+0
7,5
7,5
BİL
564 Veri Toplama ve İşleme
3+0
7,5
BİL
BİL
BİL
BİL
UBM
UBM
565
566
567
569
701
702
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
Kaba Kümeler Teorisi
Örüntü Analizi
Öneri Sistemlerine Giriş
Büyük Veri Sistemleri
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
BİM
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
BİM
890 Tez
0+1
30,0
30,0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
SEÇMELİ DERSLER
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
604
605
606
607
612
613
615
Bilişim Teknolojileri Yönetimi 3+0
Dağıtık Hesaplama Yöntemleri 3+0
Doğal Dil İşleme
3+0
İleri Bilgi Erişim Sistemleri
3+0
Veri ve Metin Madenciliği
3+0
Makine Öğrenimi
3+0
Bilişim Teknolojilerinde
Özel Konular
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
BİL
BİL
BİL
BİL
BİL
UBM
UBM
616
617
619
620
621
901
902
Örüntü Tanıma Uygulamaları
Kriptoloji
İleri Ayrık Matematik
Çok Erkinli Sistemler
Metin Analitiği
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan Biyoloji Anabilim Dalında
Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji ve Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Ekoloji Bilim Dallarında eğitim ve
öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Hülya SİVAS
BOTANİK BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BİY
BİY
I. YARIYIL
510 Türkiye Florası
550 Sistematikte Moleküler
Teknikler
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
BİY
BİY
II. YARIYIL
502 Bitki Tayin Metodları
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
BİY
790 Tez
0+1
30,0
30,0
GENEL BİYOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BİY
BİY
I. YARIYIL
505 Bakteriyoloji
549 Bakteri İdentifikasyonu ve
Tiplendirilmesinde Modern
Yöntemler
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
BİY
BİY
II. YARIYIL
584 İleri Mikrobiyal Fizyoloji
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
III. YARIYIL
BİY
790 Tez
0+1
30,0
30,0
MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BİY
BİY
I. YARIYIL
591 İleri Moleküler Biyoloji ve
Genetik
573 Biyolojide Bilimsel Araştırma
Seçmeli Dersler (2)
4+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
BİY
BİY
II. YARIYIL
511 Gen Regülasyonu
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
BİY
790 Tez
0+1
30,0
30,0
ZOOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BİY
BİY
I. YARIYIL
523 Zootaksonomi
573 Biyolojide Bilimsel Araştırma
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
BİY
790 Tez
0+1
30,0
30,0
BİY
BİY
II. YARIYIL
525 Omurgasız Hayvanların
Koleksiyon Yöntemleri
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
EKOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
BİY
583 Ekolojik Analiz
Yöntemleri
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
BİY
BİY
BİY
II. YARIYIL
502 Bitki Tayin Metodları
538 Vejetasyon Ekolojisi
592 Seminer
Seçmeli Dersler (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
BİY
790 Tez
0+1
30,0
30,0
TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS
PROGRAMI
BİY
BİY
I. YARIYIL
505 Bakteriyoloji
549 Bakteri İdentifikasyonu ve
Tiplendirilmesinde Modern
Yöntemler
Seçmeli Dersler (2)
BİY
BİY
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
II. YARIYIL
584 İleri Mikrobiyal Fizyoloji
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
III. YARIYIL
BİY
790 Tez
SEÇMELİ DERSLER
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
501
506
507
509
512
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
BİY
524
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
526
527
528
529
530
531
535
537
539
Herbaryum Tekniği
Enzimatik Regülasyon
Liken Biyolojisi
Özel Histoloji
Zootoksonomide İsimlendirme
Tekniği
İleri Hücre Fizyolojisi
Zararlı Böcekler
Orman Ekolojisi
Biyoenerjetikler
Su Kirliliği ve Biyolojik Etkileri
Hücrede Sinyal İletimi
Limnoloji
Bakteriyal Bitki Hastalıkları
Biyofotografi
Ekosistemlerinin İncelenme
Yöntemleri
Balıkçılık Biyolojisi ve
Populasyon Dinamiği
Sitogenetik
Bitki Mikrobiyolojisi
DNA Onarım Mekanizmaları
Peyzaj Ekolojisi
Bitki Doku Kültürü
İmmünoloji
Bitkilerde Mineral Beslenme
Fizyolojisi
Bitkilerde Stres Fizyolojisi
Mikrobiyal Enzimler ve
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
BİY
3+0
3+0
7,5
7,5
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
Biyoteknoloji
543 Bitki Moleküler Biyolojisi
546 Genetik Toksikolojide
Yöntemler
547 Orman ve Park Ağaçları
551 Kök Hücre Biyolojisi
552 Bitki Bilimi
553 Kuş Ekolojisi
555 Türkiye Kuşları
556 Transmisyon Elektron
Mikroskobu ve Uygulamaları I
557 Transmisyon Elektron
Mikroskobu ve Uygulamaları II
560 Biyokimyada Aletli Analiz
561 Hayvan Hücre Kültürü
562 Moleküler Biyoteknoloji
563 Halofilik Mikroorganizmalar ve
Biyoteknolojideki Yeri
565 Ekstremofilik
Mikroorganizmalar
567 İn Vitro Yöntemler
571 Sınıflandırma Bilimi
572 Moleküler Biyoloji
Yöntemleri
574 Gıda Kaynaklı Patojen
Mikroorganizmalar
575 Mikroorganizmalar ve
Biyoteknoloji
577 Enzim Teknolojisi
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
Araknoloji
Bitki Bakteriyolojisi
Permakültür
Siyanobakteriler ve
Biyoteknolojik Uygulamaları
585 İleri Biyokimya ve
Metabolizma
578
579
581
582
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
UBJ
7,5
3+0
7,5
BİY
BİY
UBJ
UBJ
586
705
701
702
Liken Sistematiği
Böcek Davranışları
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
BİY
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
BİY
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
601 Mikrobiyal Labaratuvar
Teknikleri
602 Su Mikrobiyolojisi
603 Çevre Kirliliği ve Bitkiler
604 Rekombinant
DNA + Teknolojisi
605 Hayvansal Doku Kültürü
606 Maya Bilimi
607 Oseanoloji
608 İleri Endokrinoloji
609 Parazit Bitkiler
611 Genomik
612 Mikrobiyal Fizyoloji
613 Modern Mikoloji
614 Temel Biyoinformatik
616 Biyocoğrafya
617 Hücresel Sinyal Transfer Yolları
618 Filogenetik Sistematik
620 Türkiye Orman Vejetasyonu
621 İleri Moleküler Genetik
622 Toprak Biyolojisi
624 Biyoindikatörlerin Çevrede
Kullanımı
625 Özel Mikroskopi Teknikleri
626 Çevre Mikrobiyolojisi
627 Ekofizyoloji
628 Gelişimin Genetik Kontrolü
629 Moleküler Taksonomi
630 Bitki Taksonomisinde Modern
Yöntemler
631 Ekolojik Ekonomi
632 Kanserojen ve Mutajenlerin
Biyokimyası
633 Ekonomik Botanik
634 Mikrobiyal Patojenlerin
Evrimi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
BİY
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
635 Hayvan Gruplarında Özel
Davranışlar
3+0
636 Serbest Radikallerin
Biyokimyası
3+0
637 Akuatik Entomoloji
3+0
638 Arkeabakteri
3+0
640 Temel Viroloji
3+0
641 Toprak Bilimi
3+0
642 Protein ve Nükleik Asit Analiz
Yöntemleri
3+0
644 Hücre İçi Trafik
3+0
645 Nükleik Asit Biyokimyası
3+0
646 Göllerde Ötrifikasyon
3+0
647 İnsan Biyokimyası
3+0
648 Uygulamalı Mikoloji ve
Biyoteknoloji
3+0
649 Bitki Genetik Kaynakları
3+0
651 Vejetasyon Araştırma
Yöntemleri
3+0
652 Mikrobiyal Genomik
3+0
653 İleri Moleküler Biyoloji
3+0
654 Ekolojik Genetik
3+0
655 Doğal Antimikrobiyaller
ve Gıda
3+0
656 Kemotaksonomi
3+0
657 Gıda, İnsan Sağlığı ve
Probiyotikler
3+0
658 Hücre Regülasyonu
3+0
659 Kanser Genetiği
3+0
660 Tıbbi Genetik
3+0
661 Hücre Farklılaşmasının
Moleküler Temeli
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
662 Moleküler Evolusyonun
Temelleri
663 Araneoloji
664 Ekolojik Restorasyon
665 İleri Biyokimya ve
Biyokimyasal Teknikler I
666 İleri Biyokimya ve
Biyokimyasal Teknikler II
667 Biyoteknoloji ve
Aktinomisetler
668 İleri Protein Biyokimyası
669 Likenikol Fungusların
Biyolojisi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
BİY
BİY
3+0
7,5
BİY
3+0
7,5
BİY
3+0
3+0
7,5
7,5
UBJ
UBJ
3+0
7,5
671 Biyolojide İstatistiksel Analiz
672 İleri Biyokimya ve
Biyoenerjetikler
674 Moleküler Mikrobiyal Ekoloji
Uygulamaları
673 Moleküler Endüstriyel
Biyoteknoloji
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan Çevre Mühendisliği
Anabilim Dalında, Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojisi Bilim Dallarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Çalışma konuları
özetle: Enerji yönetim sistemleri ve endüstriyel hijyen, Çevre kalitesi yönetimi, Kirleticilerin canlılara etkileri, Biyomonitorlama,
Ekotoksikoloji, Su kalitesi izlenmesi ve modellenmesi, Katı, tehlikeli ve tıbbi atık yönetimi, Geleneksel ve ileri su ve atıksu arıtım
yöntemleri ve hava kirliliği kontrolüdür.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Ülker BAKIR ÖĞÜTVEREN
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
ÇEV
ÇEV
I. YARIYIL
523 Çevre Mühendisliğinde Aletli
Analiz ve Değerlendirme
Yöntemleri
531 Mühendislik Verilerinin
İstatistiksel Değerlendirilmesi
Seçmeli Ders (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
II. YARIYIL
ÇEV 592 Seminer
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Dersler(2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
7,5
22,5
30,0
III. YARIYIL
ÇEV
790 Tez
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
ÇEV
ÇEV
ÇEV
I. YARIYIL
523 Çevre Mühendisliğinde Aletli
Analiz ve Değerlendirme
Yöntemleri
531 Mühendislik Verilerinin
İstatistiksel Değerlendirilmesi
Seçmeli Ders (2)
II. YARIYIL
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Dersler(3)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler(2)
3+0
15,0
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
501 Çevre Mühendisliğinde Özel
Konular I
517 Hava Kirliliğinin Modellenmesi
524 Kirleticilerin Ekotoksikolojik
Riskleri
525 Çevre Kalitesinin İzlenmesinde
Biyomonitorlama ve Teknikleri
526 Entegre Atık Yönetimi ve
Ekonomisi
527 İleri Katı Atık Yönetimi I
528 Endüstriyel Hava Kirliliği ve
Kontrolü
530 Atıkların Arıtımı için Anaerobik
Biyoteknoloji
533 Yaygın Kaynak Kirliliği
535 Yeraltı Suyu Kirliliği ve Arıtımı
536 Doğal Arıtım Sistemleri
ÇEV
3+0
3+0
7,5
7,5
ÇEV
3+0
7,5
ÇEV
3+0
7,5
ÇEV
3+0
3+0
7,5
7,5
ÇEV
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
UÇV
UÇV
539 Yaşam Döngüsü ve
Değerlendirmesi
540 Çevre Sistemlerinin
Modellenmesi
541 Su Arıtım Teknolojileri ve
Uygulamaları
542 Evsel Atıksulardan Azot ve
Fosfor Giderimi
543 Deney Laboratuvarlarının
Akreditasyon Süreci
544 Metal Kirliliği ve Çevre
545 İleri Mikrobiyal Ekoloji
546 İleri Arıtım Teknikleri
547 Özel Atıkların Yönetimi
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
ÇEV
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
ÇEV
890 Tez
0+1
30,0
30,0
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
SEÇMELİ DERSLER
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
ÇEV
601 Çevre Mühendisliğinde Özel
Konular II
610 Endüstriyel Çevre Kalitesi
Yönetimi
612 İnsinerasyon Proseslerinde
Aktarım Mekanizmaları
614 İleri Katı Atık Yönetimi II
616 İleri Dezenfeksiyon Teknikleri
617 Isıl Dönüşüm Teknolojileri
619 Çevre Kalitesi Geliştirme
Planlamaları
620 Su Sistemlerinde Kirletici
Taşınımı ve Davranışı
ÇEV
3+0
7,5
ÇEV
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
ÇEV
ÇEV
3+0
7,5
UÇV
UÇV
3+0
7,5
ÇEV
ÇEV
FEN 4
621 Atmosferik Analizlerde İleri
Teknikler
623 Küresel Isınmada Etken
Parametreler ve Kontrol
Teknikleri
624 Atmosfer Kimyası
625 Entegre Doğal Kaynak
Yönetimi
627 Çevre Biyoteknolojisi
629 Biyolojik Zenginliklerin
Sürdürülebilir Kullanımı
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE)
Lisansüstü eğitime 1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlanan Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalında halen ağırlıklı olarak işaret işleme, kontrol ve kumanda sistemleri, Elektrik Makineleri,
Telekominikasyon, Elektrik Tesisleri, Elektronik Devreler Ve Sistemler Teorisi, Elektromanyetik Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği sayısal sistemler ve güç sistemleri konularında Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve
Doktora programları yürütülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Hüseyin AKÇAY
KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
(İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
541 Linear Systems Theory I
(Doğrusal Sistem Teorisi)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
3+0
7.5
3+0
7.5
15,0
30,0
II. YARIYIL
592 Seminar
(Seminer)
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
EEM
790 Thesis
(Tez)
0+1
30,0
30,0
KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
(İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
541 Linear Systems Theory I
(Doğrusal Sistem Teorisi)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
EEM
III. YARIYIL
599 Semester Project
(Dönem Projesi)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
II. YARIYIL
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
ELEKTRİK MAKİNELERİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
541 Linear Systems Theory I
(Doğrusal Sistem Teorisi I)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
EEM
790 Thesis
(Tez)
0+1
30,0
30,0
II. YARIYIL
592 Seminar
(Seminer)
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
ELEKTRİK MAKİNELERİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
541 Linear Systems Theory I
(Doğrusal Sistem Teorisi I)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
EEM
III. YARIYIL
599 Semester Project
(Dönem Projesi)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
II. YARIYIL
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
TELEKOMİNİKASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
EEM 504
Random Variables and
Stochastic Processes
(Rassal Değişkenler ve
Olasılıksal Süreçler)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
III. YARIYIL
790 Thesis
(Tez)
3+0
3+0
7,5
7,5
II. YARIYIL
592 Seminar
(Seminer)
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
TELEKOMİNİKASYON BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
EEM 504 Random Variables and
Stochastic Processes
(Rassal Değişkenler ve
Olasılıksal Süreçler)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
III. YARIYIL
599 Semester Project
(Dönem Projesi)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
II. YARIYIL
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
ELEKTRİK TESİSLERİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
EEM 504 Random Variables and
Stochastic Processes
(Rassal Değişkenler ve
Olasılıksal Süreçler)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
II. YARIYIL
EEM 592 Seminar
(Seminer)
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
15,0
30,0
III. YARIYIL
EEM
790 Thesis
(Tez)
0+1
30,0
30,0
ELEKTRİK TESİSLERİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
EEM 504 Random Variables and
Stochastic Processes
(Rassal Değişkenler ve
Olasılıksal Süreçler)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
II. YARIYIL
3+0
7,5
3+0
III. YARIYIL
599 Semester Project
(Dönem Projesi)
Seçmeli Dersler (2)
7,5
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
ELEKTRONİK BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
567 Advanced Computer Architecture
(İleri Bilgisayar Mimarisi)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
EEM
790 Thesis
(Tez)
0+1
30,0
30,0
II. YARIYIL
592 Seminar
(Seminer)
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
ELEKTRONİK BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
567 Advanced Computer Architecture
(İleri Bilgisayar Mimarisi)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
EEM
III. YARIYIL
599 Semester Project
(Dönem Projesi)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
II. YARIYIL
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
(İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
II. YARIYIL
592 Seminar
(Seminer)
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
EEM
541 Linear Systems Theory I
(Doğrusal Sistem Teorisi I)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
15,0
30,0
III. YARIYIL
EEM
790 Thesis
(Tez)
0+1
30,0
30,0
DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
(İNGİLİZCE)
II. YARIYIL
I. YARIYIL
EEM
541 Linear Systems Theory I
(Doğrusal Sistem Teorisi I)
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (2)
EEM
III. YARIYIL
599 Semester Project
(Dönem Projesi)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK
LİSANS DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
II. YARIYIL
EEM 552 Micro-Nanodevices and
Thin Film Applications
(Mikro-Nanoaygıtlar ve
İnce Film Uygulamalar)
EEM 592 Seminar
(Seminer)
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
Seçmeli Dersler (1)
3+0
7.5
3+0
7,5
3+0
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
EEM
790 Thesis
(Tez)
0+1
30,0
30,0
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
MAT 507 Applied Mathematics I
(Uygulamalı Matematik I)
Seçmeli Dersler (3)
EEM
III. YARIYIL
599 Semester Project
(Dönem Projesi)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
22,5
30,0
3+0
II. YARIYIL
MAT 508 Applied Mathematics II
(Uygulamalı Matematik II)
EEM 552 Micro-Nanodevices and
Thin Film Applications
(Mikro-Nanoaygıtlar ve
İnce Film Uygulamalar)
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7.5
15,0
30,0
15,0
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
527 Advanced Power Electronics
Circuits
(İleri Güç Elektroniği Devreleri)
534 Data-Communication Networks
(Veri İletim Ağları)
545 System Modeling
(Sistem Modelleme)
546 Fundamentals of Robotics
(Robotik Temelleri)
547 Fundamentals of Detection and
Estimation
(Saptama ve Kestirim Temelleri)
548 Power System Protection
(Güç Sistemlerinde Koruma)
549 Advanced Electrical
Machinery
(İleri Elektrik Makineleri)
551 Control Design Methods
(Kontrol Tasarım Yöntemleri)
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7,5
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7.5
EEM 553 Digital Control Theory
(Sayısal Kontrol Teorisi)
EEM 554 Nonlinear Control Systems
(Doğrusal Olmayan Kontrol
Sistemleri)
EEM 562 Signal Coding
(İşaret Kodlama )
EEM 564 Artificial Neural Networks
(Yapay Sinir Ağları)
EEM 565 Image Processing
(Görüntü İşleme)
EEM 566 Pattern Recognition
(Örüntü Tanıma)
EEM 561 Machine Vision
(Makineyle Görme)
UEE 701 Research in Area of
Specialization
(Uzmanlık Alan Dersi)
UEE 702 Research in Area of
Specialization
(Uzmanlık Alan Dersi)
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7,5
3+0
4.5
3+0
4.5
DOKTORA DERS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
22,5
22,5
IV. YARIYIL
EEM
890 Thesis
(Tez)
EEM
603 Function Space Methods in
Engineering
3+0
(Mühendislikte Fonksiyon
Uzayı Yöntemleri)
604 Optimization in Power Systems 3+0
(Güç Sistemleri Optimizasyonu)
605 Power Systems Stability
3+0
(Güç Sistemlerinin Kararlılığı)
606 Parallel Computer Architecture3+0
(Paralel Bilgisayar Mimarisi)
607 Parallel Computing
3+0
(Paralel Hesaplama)
608 Advanced Linear
Control Design
3+0
(İleri Doğrusal Kontrol Tasarımı)
609 Multivariable Control
Systems I
3+0
(Çok Değişkenli Kontrol
Sistemleri I)
610 Multivariable Control
Systems II
3+0
(Çok Değişkenli Kontrol
Sistemleri II)
618 Power Quality Analysis
3+0
(Enerji Kalitesi Analizi)
641 Sensor Array Signal
3+0
Processing
(Sensör Dizilim Sinyal İşleme)
642 Linear Systems Theory II
3+0
(Doğrusal Sistem Teorisi II)
643 Estimation Theory
3+0
(Kestirim Kuramı)
645 System Identification
3+0
(Sistem Tanıyımı )
0+1
30,0
30,0
EEM
890 Thesis
(Tez)
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
EEM
7.5
EEM
7.5
EEM
7.5
EEM
7.5
EEM
7.5
EEM
EEM
7.5
EEM
7.5
EEM
EEM
7.5
7.5
7,5
7.5
7.5
7.5
EEM
EEM
UEE
UEE
646 Fuzzy Systems
(Bulanık Sistemler)
651 Signal Transforms
(Sinyal Dönüşümleri)
652 Optimal Control
(Optimal Kontrol)
656 Large-scale Systems
(Büyük Ölçekli Sistemler)
657 Control of Robotic Systems
(Robotik Sistemlerin Kontrolü)
658 Adaptive Control
(Adaptif Kontrol)
660 Discrete Event Systems
(Kesikli Olay Sistemleri)
661 Advantage in Cryptology
(Kriptolojide İleri Konular)
667 Statistical Signal Processing
(İstatistiksel İşaret İşleme)
619 Wireless Communications
(Telsiz Haberleşme)
621 Nano and Micro-Fabrication
Techniques
(Nano ve Mikro Fabrikasyon
Yöntemleri)
623 Advanced Digital Signal
Processing
(İleri Sayısal Sinyal İşleme)
901 Research in Area of
Specialization
(Uzmanlık Alan Dersi)
902 Research in Area of
Specialization
(Uzmanlık Alan Dersi)
3+0
7.5
3+0
7.5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
5+0
7,5
5+0
7,5
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Refail KASIMBEYLİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
ENM 501 Deney Tasarımı ve Analizi
ENM 503 Doğrusal Programlamada
İleri Teknikler
Seçmeli Dersler( 2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
II. YARIYIL
ENM 502 Üretim Yönetimi Sistemleri
ENM 592 Seminer
İST
522 Rassal Süreçler
Seçmeli Dersler (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
ENM 790 Tez
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
ENM 501 Deney Tasarımı ve Analizi
ENM 503 Doğrusal Programlamada
İleri Teknikler
Seçmeli Dersler (2)
III. YARIYIL
ENM 599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
II. YARIYIL
ENM 502 Üretim Yönetimi Sistemleri
İST
522 Rassal Süreçler
Seçmeli Dersler (2)
SEÇMELİ DERSLER
ENM
ENM
ENM
ENM
ENM
504
505
508
509
512
ENM
MAT
ENM
ENM
514
515
515
516
Karar Verme Teknikleri
Sıralama ve Çizelgeleme
Sistem Güvenilirliği
Tedarik Zinciri Yönetimi
İnsan Mühendisliğinde
Araştırma Teknikleri
Matematiksel Programlama
Mühendislik Matematiği
Enerji Sistemleri
Çok Ölçütlü Karar Verme
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
9,0
7,5
7,5
ENM 517 Tesis Planlamasında
Özel Konular
ENM 518 Metasezgiseller
ENM 519 Ulusal ve Uluslararası
Ortamda Stratejik Tercihler
ve Planlama
ENM 520 İleri Yönetim Teknikleri
UEN 701 Uzmanlık Alan Dersi
UEN 702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
30,0
30,0
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
III. YARIYIL
ENM 890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
ENM 890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MAT 631
ENM 601
ENM 602
ENM 603
ENM 604
ENM 605
ENM 606
ENM 608
Yöneylem Araştırması
Matematiği
Dışbükey Analize Giriş
Olasılıksal Analiz
Kısıtsız Optimizasyon
Kısıtlı Optimizasyon
Sağlık Sistemlerinde
Yöneylem Araştırması
Çok Amaçlı Optimizasyon
Bulanık Küme ve Sistemleri
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
ENM 610
ENM 612
ENM 614
ENM 616
ENM 618
UEN 901
UEN 902
Finans Mühendisliği
Matematiksel Programlama
ile Veri Madenciliği
Malzeme Aktarma ve
Depolama Sistemleri
Ergonomi ve Mesleki
Biyomekanik
Benzetimde İleri Teknikler
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
7,5
ENDÜSTRİYEL SANATLAR ANABİLİM DALI
2000-2001 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans Programlarına başlayan Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalında
Endüstriyel Tasarım ve Moda Tasarımı dallarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Sevin AKSOYLU
MODA TASARIMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
MOD 513 Moda Tasarımında İleri Proje I
Seçmeli Dersler (3)
2+2
7,5
22,5
30,0
0+1
30,0
30,0
II. YARIYIL
MOD 510 Tasarımında Moda Olgusu
3+0
MOD 514 Moda Tasarımında İleri Proje II 2+2
ENT 592 Seminer
3+0
Seçmeli Dersler (1)
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
ENT
790 Tez
SEÇMELİ DERSLER
ARY
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
505 Bilimsel Araştırma
Planlaması ve Değerlemesi
501 Kumaş Tasarımında Desen
Gelişirme
511 Akıllı Tekstiller ve Giysiler
512 Sanat ve Tasarım
515 Moda Tasarımı Sunumu ve
Grafik Tasarım İlişkisi
517 Sanat, Tasarım ve Moda
İlişkisi
3+0
7,5
3+0
3+0
2+2
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
MOD 519 Moda Aksesuar Tasarımında
Yeni Yaklaşımlar
MOD 521 Lif Sanatı I
MOD 522 Lif Sanatı II
MOD 523 Tasarım Felsefesi
UET 701 Uzmanlık Alan Dersi
UET 702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
ENDÜSTRİYEL TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
ENT
ENT
I. YARIYIL
501 Endüstriyel Tasarım I
3+0
513 Tasarımda Marka ve
Pazarlama Stratejileri Oluşumu 3+0
Seçmeli Dersler (2)
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
ENT
790 Tez
0+1
30,0
30,0
ENT
ENT
ENT
II. YARIYIL
502 Endüstriyel Tasarım II
510 Tasarımda Yeni Yaklaşımlar
592 Seminer
Seçmeli Ders (1)
SEÇMELİ DERSLER
ARY
ENT
ENT
ENT
ENT
ENT
ENT
ENT
ENT
ENT
ENT
505 Bilimsel Araştırma
Planlaması ve Değerlemesi
503 Tasarım Yönetimi
504 Portfolyo Sunum Teknikleri
506 Medya ve Tasarım
507 Tasarımda Kalite
508 Ürün Kimliği
509 Kültür Sorunları
511 İleri Bilgisayar Destekli Üretim
512 Ürün Geliştirme Sektörünün
Rolü
519 İleri SunumTeknikleri I
520 İleri Sunum Teknikleri II
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
2+2
2+2
2+2
7,5
7,5
7,5
ENT
ENT
ENT
ENT
ENT
UET
UET
Bilgisayar Destekli Tasarım I
Bilgisayar Destekli Tasarım II
Görsel Bildirişim
İleri Bilgisayar Destekli
Tasarım I
526 İleri Bilgisayar Destekli
Tasarım II
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
521
522
523
525
2+2
2+2
3+0
7,5
7,5
7,5
2+2
7,5
2+2
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
FİZİK ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan Fizik Anabilim Dalında Genel
Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Matematiksel Fizik Bilim Dallarında eğitim ve
öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Önder ORHUN
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
FİZ
I. YARIYIL
501 Matematiksel Fizik
Seçmeli Dersler (3)
FİZ
790 Tez
3+0
7,5
22,5
30,0
0+1
30,0
30,0
FİZ
FİZ
FİZ
II. YARIYIL
508 Kuantum Mekaniği
542 Elektromanyetik Teori
592 Seminer
Seçmeli Dersler (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
III. YARIYIL
SEÇMELİ DERSLER
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
503 İyon Değişimi
505 Fiziksel Adsorpsiyon
507 Kuantum Mekaniği ve
Moleküler Spektroskopi
509 Aletli Analiz Yöntemleri
510 Yıldızların Evrimi
512 Yüksek Enerji Astrofiziği
514 Elektromanyetik Dalga Teorisi
3+0
3+0
7,5
7,5
FİZ
FİZ
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
515 X-Işınları Spektrum Analizi
522 Geometrik Cebir ve
Uygulamaları
523 Optoelektronik Fizik I
524 Optoelektronik Fizik II
525 Dalgalarla İlgili Bazı
Biyofiziksel Teknikler
526 Klasik Mekanik
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
527
528
529
530
531
532
533
537
538
539
540
541
543
544
545
İleri İstatistik Fizik
Adsorpsiyon Teknolojisi
İnce Film Karakterizasyonu
İnce Film Teknolojisi
Amorf Malzeme Fiziği
Parçacık Fiziği
Fizikte Özel Fonksiyonlar I
Empedans Spektroskopisinin
Temelleri
Fizikte Özel Fonksiyonlar II
Dinamik ve Relativite
Katıların Karakterizasyonu
Yarıiletkenler
Yoğun Madde Fiziği I
Yoğun Madde Fiziği II
Gözenekli Katıların ve Toz
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
FİZ
546
FİZ
547
FİZ
FİZ
549
550
UFZ
UFZ
701
702
Minerallerin Karakterizasyon
Yöntemleri
Kızılötesi Algılama Sistemleri:
Fiziği ve Teknolojisi
LabVIEW: Grafiksel
Programlama Dili
Fizikte Hiperkompleks Sayılar
Fizikte Geometri ve
Topoloji
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
FİZ
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
FİZ
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
601 Kil ve Kil Mineralleri I
602 Kil ve Kil Mineralleri II
604 Zeolit Moleküler Eleklerde
Seçme Konular
605 Kil ve Kil Minerallerinde
Seçme Konular I
606 Elektromagyetik Teoride
Seçme Konular
607 Yarı İletkenlerin Optik
Özellikleri I
608 Yarı İletkenlerin Optik
Özellikleri II
610 Kil ve Kil Minerallerinde
Seçme Konular II
611 Katı Hal Fiziğinde Seçme
Konular
612 Dielektrikler Fiziği
614 Klasik Mekanikten Seçme
Konular
616 Grup Teori ve Fiziğe
Uygulamaları
617 Lie Grupları ve Fiziksel
Uygulamaları
619 Katılarda İletim Mekanizmaları
621 Adsorpsiyon Teknolojisinde
3+0
3+0
7,5
7,5
FİZ
3+0
7,5
FİZ
3+0
7,5
FİZ
3+0
7,5
FİZ
3+0
7,5
FİZ
3+0
7,5
FİZ
3+0
7,5
FİZ
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
3+0
7,5
FİZ
3+0
3+0
7,5
7,5
FİZ
Seçme Konular
622 İleri İstatistik Fizikte Seçme
Konular
623 Matematiksel Fizikte Seçme
Konular
624 Yarı İletkenlerde
Seçme Konular
627 İyon Değişiminde Seçme
Konular
629 Kuantum Mekaniğinde Seçme
Konular
630 Katıların Manyetik
Özellikleri
631 Organik Yarıiletkenler
Fiziği
632 Klasik Elektrodinamik
633 Yarıiletkenlerde Bant Teorisi
634 Gravitasyon ve Kozmoloji
635 Ultra Soğuk Atomik Gazlar
636 Moleküler Demet Epitaksi
Cihazı ve Uygulamaları
637 Doğal Adsorbanların Temel
Özellikleri ve Gaz
Adsorpsiyonu Uygulamaları
638 Yarıiletken Aygıt ve
Teknolojisinin Temelleri
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
639 Değişen Yıldızların Fiziksel
Mekanizmaları
640 Çift Yıldızlarda Yığılma Diski
Yapısal Özellikleri
641 Kil Türü Doğal Adsorbanların
Gaz Adsorpsiyonu
Uygulamaları
642 Kızılötesi ve Raman
3+0
7,5
FİZ
3+0
7,5
UFZ
UFZ
3+0
7,5
Spektroskopisi
644 Nükleer Manyetik Rezonans
Spektroskopisi
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
HAVACILIK ELEKTRİK ve ELEKTRONİĞİ ANABİLİM DALI
2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına başlayan Havacılık Elektrik ve
Elektroniği Anabilim Dalında ilgili konularda ileri düzeyde öğretim ve araştırma olanakları sunulmaktadır.
Anabilim Dalı Başkanı : Yard.Doç.Dr.Gülay İYİBAKANLAR
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
SHA
HEE
I. YARIYIL
511 Uçak Performans ve İşletme
Analizi I
501 Uyduya Dayalı Seyrüsefer
Sistemleri
Seçmeli Ders (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
II. YARIYIL
MAT 517 Uygulamalı Matematik
HEE 592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
HEE
790 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
524
525
536
545
Modern Kontrol Sistemleri
CNS-ATM Sistemleri
Uçuş Kontrol Sistemi Tasarımı
Havacılıkta Bulanık Mantık
Uygulamaları
547 Uçuş Testleri ve Donanım
Tasarımı
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
SHA
UHE
UHE
554 Havacılıkta Aydınlatma
Teknikleri
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
HEE
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
HEE
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
601 Havayolu İşletmeciliği
602 Uçak Dinamiği
604 Mühendislikte Proje
Değerlendirme ve Havacılık
Uygulamaları
608 Uçuş Mekaniğinde
Optimizasyon Yöntemleri
614 Havaalanı Tasarımı
618 Arıza Toleranslı Uçuş
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
Kontrol Sistemi Tasarımı
620 Uçak Performans ve İşletme
Analizi II
SHA 626 Genetik Algoritmalar ve Kontrol
Sistemleri Uygulamaları
UHE 901 Uzmanlık Alan Dersi
UHE 902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
SHA
HAVA TRAFİK KONTROL ANABİLİM DALI
Hava Trafik Kontrol Anabilim Dalında yürütülen tezli yüksek lisans programında 2013-2014 Güz yarıyılından itibaren, doktora
programında ise aynı öğretim yılının Bahar yarıyılından itibaren eğitim verilmektedir. Programların amacı öğrencilere hava trafik
yönetimi sistemi problemlerine bilimsel yaklaşımlarla çözüm üretme tekniklerini kazandırmaktır. Programların içeriği bu
doğrultuda hazırlanmıştır.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Aydan CAVCAR
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
HTK
I. YARIYIL
501 Hava Trafik Yönetimi ve Uçak
Performansı I
Seçmeli Dersler (3)
SHA
3+0
7,5
22,5
30,0
HTK
HTK
II. YARIYIL
538 Uçuş Prosedürleri ve
Hava Sahası Tasarımı
3+0
502 Hava Trafik Yönetiminde Modeller
ve Simülasyon I
3+0
592 Seminer
3+0
Seçmeli Dersler (1)
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
HTK
790 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
HTK
HTK
HTK
HTK
HTK
HTK
HTK
504 Hava Trafik Akış Yönetimi
ve Hava Sahası Kapasitesi
Analizi
505 Çok Kriterli Karar Verme
506 Hava Trafik Sistemi İçin
İstatistiksel Yöntemler
507 Hava Trafik Sistemi İçin
Araştırma Yöntemleri
508 Hava Trafik Kontrolde İnsan
Faktörleri
509 Hava Trafik Kontrolde Gerçek
Zamanlı Simülasyon ve
Veri Analizi
510 Uçak İleri Kontrol ve
Navigasyonu I
3+0
511 Hava Trafik Sistemleri ve
Değerlendirme Ölçütleri
3+0
HTK 512 Performansa Dayalı Seyrüsefer
ve Tasarım Yöntemleri
3+0
HTK 5 13 Hava Trafik Kontrolünde
Nitel ve Nicel Araştırma
Yöntemleri
3+0
HTK 515
Hava Trafik Kontrolünde
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
3+0
HTK 517 Hava Trafik Kontrolünde
Bilimsel Araştırma Projeleri
3+0
UHT 701 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
UHT 702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
HTK
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
HTK
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
HTK
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
HTK 601
HTK 603
HTK 604
HTK 605
HTK 606
HTK 607
HTK 609
SHA 601
SHA 602
SHA 608
Hava Trafik Yönetimi
ve Uçak Performansı II
Hava Trafik Yönetiminde
Modeller ve Simülasyon II
Havacılıkta Emniyet
Yönetimi Uygulamaları
Hava Trafik Yönetiminde
Yeni Konular ve Vizyon
Uçak İleri Kontrol ve
Navigasyonu II
Hava Trafik Kontrol
Hizmetlerinde Kalitenin ve
Müşteri Tatmininin
Ölçülmesi
Hava Trafik Yönetimi
ve Çevre
Havayolu
İşletmeciliği
Uçak Dinamiği
Uçuş Mekaniğinde
3+0
7,5
SHA
SHA
SHA
614
628
626
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
SHA
632
3+0
7,5
HTK
611
HTK
6 13
HTK
615
UHT
UHT
901
902
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
Optimizasyon
Yöntemleri
Havaalanı Tasarımı
Hava Sahası Yönetimi
Genetik Algoritmalar
ve Kontrol Sistemleri
Uygulamaları
Serbest Uçuş Kavramı
ve Analizi
Hava Trafik Kontrolünde
Yapay Zekâ
Uygulamaları
Hava Trafik Kontrolünde
Evrensel Tasarım
Hava Trafik Kontrolünde
Eleştirel Sorgulama
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı 2005 yılında kurulmuştur. Halen Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Bilim Dallarında eğitim
ve öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Servet TURAN
BİYOTEKNOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
İTB
İTB
I. YARIYIL
501 Biyoteknoloji
503 Biyoteknoloji Laboratuar
Teknikleri I
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
İTB
3+0
7,5
15,0
30,0
İTB
0+1
30,0
30,0
III. YARIYIL
İTB
790 Tez
II. YARIYIL
504 Biyoteknoloji Laboratuvar
Teknikleri II
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
BİY
BİY
BİY
BİY
513
530
531
539
BİY
BİY
BİY
BİY
BİY
ÇEV
545
548
551
614
621
530
ÇEV
FKG
FKG
FKL
FKL
FKL
FTK
616
510
601
501
512
602
501
İleri Hücre Fizyolojisi
Bitki Doku Kültürü
İmmünoloji
Mikrobiyal Enzimler ve
Biyoteknoloji
İleri Biyokimya
Modern Biyoteknoloji
Kök Hücre Biyolojisi
Temel Biyoinformatik
İleri Moleküler Genetik
Atıkların Arıtımı İçin
Anaerobik Biyoteknoloji
İleri Dezenfeksiyon
Teknikleri
Farmakobiyoteknoloji
İleri Farmakognozi I
Deneysel Farmakoloji
Reseptör, Sinyal
Transdüksiyonu ve İlaç Etkisi
Moleküler Farmakoloji
İleri Toksikoloji
İTB
İTB
İTB
İTB
505
506
507
508
İTB
509
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
KMH 518
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
10,0
7,5
MAT
MİM
İTB
İTB
517
505
511
513
7,5
10,0
7,5
UİT
UİT
701
702
3+0
3+0
3+0
KİM 609
KMH 516
Biyomalzemeler
İlaç Tasarımı ve Uygulama
Biyometri
Biyoteknolojide Yüksek
Performanslı Sıvı
Kromatografisi Uygulamaları
İlaç Hammaddelerinin
Biyoteknolojik Üretimi
İleri Polimer Kimyası
Gıda Teknolojisinde Fiziksel
İşlemler
Yeni ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları
Uygulamalı Matematik
Ekolojik Planlama ve Tasarım
DNA Aşıları ve Viral Vektörler
Antisens Teknolojisi ve
Uygulamaları
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
NANOTEKNOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
İTN
İTN
I. YARIYIL
501 Atom ve Molekül Yapısı
502 Nanoteknoloji
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
İTN
İTN
II. YARIYIL
503 Nanoteknoloji Uygulama
Alanları
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
III. YARIYIL
İTN
790 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
ENT
FİZ
FİZ
FİZ
FİZ
İTN
İTN
İTN
İTN
İTN
İTN
İTN
İTN
İTN
Endüstriyel Tasarım I
Matematiksel Fizik
Kuantum Mekaniği
Elektromanyetik Dalga Teorisi
Yarıiletkenlerde Seçme Konular
Nanokarakterizasyon I
Nanokarakterizasyon II
Nanomalzemeler
Nanomalzemelerin Sentezi
Nano-Biyoteknoloji
Nanomalzemelerde YapıÖzellik İlişkileri
511 Nanomalzemelerin Fiziksel
Özellikleri
512 Nanoaygıtlar ve Tasarımı
513 Tekstilde Nanoteknoloji
501
501
508
514
624
505
506
507
508
509
510
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
Uygulamaları
514 Nanomanyetizma ve
Uygulamaları
KİM 513 Kimyasal Termodinamik
KİM 525 Kuantum Kimyası
KİM 529 Kimyasal Kataliz
KİM 531 Modern Analiz Yöntemleri I
KİM 532 Modern Analiz Yöntemleri II
KİM 536 Kromatografik Yöntemler
KİM 609 İleri Polimer Kimyası
MAT 517 Uygulamalı Matematik
MLZ 551 Malzemelerin Mekanik
Özellikleri
SRM 503 Dielektrik Malzemeler ve
Cihazlar
İTN
SRM
SRM
SRM
SRM
SRM
506 Seramiklerde YapıÖzellik İlişkileri
521 Malzeme Karakterizasyonunda
X-Işını Teknikleri
528 İleri Kompozit Malzemeler
602 Geçirimli Elektron Mikroskobu
ve Tane Sınırları
608 Ferroelektrik Malzemeler ve
Cihazlar
SRM
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
SRM
SRM
UİT
UİT
609 Taramalı Elektron Mikroskobu
ve Mikroanaliz Teknikleri
612 Kristal Anizotropi
614 Kolloid Kimyası ve Reolojik
Davranışlar
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
KÜLTÜR VARLIKLARININ BELGELENMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
BEL
UCS
BEL
I. YARIYIL
501 Yersel Fotogrametri ve
Lazer Tarama
533 Temel Harita Bilgisi ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli Dersler (2)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
2+2
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
KOR
UCS
II. YARIYIL
506 Belgeleme Yöntemleri
3+0
519 Otomatik Haritalama ve Hizmet
Yönetimi Sistemleri (AM/FM) 3+0
Seçmeli Dersler (2)
7,5
7,5
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
ARK
ARK
546 Antik Çağ Mimarisinde Yapı
Elemanları
547 Antik Çağ Mimarisi
ve Şehircilik Anlayışı
BEL
3+0
7,5
3+0
7,5
505 Yapı Tarihi Araştırmaları
3+0
7,5
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalında Geoteknik, Ulaştırma, Yapı ve Hidrolik Bilim Dallarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Mustafa TUNCAN
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNŞ
526 Yapı Yönetimi
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
İNŞ
790 Tez
0+1
30,0
30,0
İNŞ
İNŞ
II. YARIYIL
536 İnşaat Projelerinde Hukuksal
Yaklaşımlar
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
İNŞ
526 Yapı Yönetimi
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
15,0
15,0
30,0
İNŞ
İNŞ
II. YARIYIL
536 İnşaat Projelerinde Hukuksal
Yaklaşımlar
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
SEÇMELİ DERSLER
HİD
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
501
503
508
509
510
İNŞ
İNŞ
İNŞ
511
513
514
İNŞ
İNŞ
İNŞ
519
520
522
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
528
531
539
540
541
542
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
543
544
545
546
547
548
549
Havza Hidrolojisi
İleri Temel Mühendisliği
Hidrolojide Stokastik Yöntemler
Akarsu Hidroliği
Mühendislik Sistemlerinin
Ekonomik Analizi
Taşkın Kontrolü
Barajlar
Barajların Planlanması ve
Tasarımı
Su Kaynakları Sistemleri
İleri Yeraltı Suyu Hidroliği
Yapı Sistemlerinin Hesabı
için Matris Metodları
Yapı Maliyeti
Sözleşme ve Maliyet Yönetimi
Sonlu Elemanlara Giriş
İleri Yol Malzemeleri
İleri Kaplama Tasarımı
Ulaştırma Mühendisliğinde
Yapay Sinirağı Uygulamaları
Elastisite Teorisi
Yapı Dinamiği
İleri Yapı Statiği
Yapı Malzemeleri Üzerindeki
Test ve Ölçümlerin Teorisi ve
Tasarımı
Kentsel Hidroloji ve Hidrolik
Geosentetik Uygulamalar
Derin Kazılar ve İstinat
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
Duvarları
551 Yapıların Onarım ve
Güçlendirilmesi
İNŞ
552 İleri Demiryolu Tasarımı
İNŞ
553 İleri Ulaştırma Dizaynı
İNŞ
554 Uluslararası İnşaat
Projeleri Yönetimi
İNŞ
555 İleri Beton Teknolojisi
İNŞ
556 Çelik Yapıların Plastik Analizi
İNŞ
557 Zemin Yapıları ve Zemin
İyileştirme Teknikleri
İNŞ
558 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi
MEK 501 İleri Zemin Mekaniği
MAT 507 Uygulamalı Matematik I
MAT 508 Uygulamalı Matematik II
İNŞ
559 Hidrolojik Modelleme
İNŞ
560 Bitümlü Karışım Tasarımı
ve Teknolojileri
İNŞ
5 61 Karayolu Üstyapı
Bakım-Onarım ve
Geri-Dönüşüm Stratejileri
İNŞ
563 Katı Madde Hareketi
Alanında Gelişmeler
İNŞ
565 Soğukta Şekil Verilmiş
Elemanlarla Oluşturulan
Yapılar
İNŞ
567 İleri Akışkanlar Mekaniğinde
Deneysel Yöntemler
İNŞ
569 Kompozit Yapıların Tasarımı
UİN 701 Uzmanlık Alan Dersi
UİN 702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
İNŞ
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
İNŞ
890 Tez
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
0+1
İNŞ
30,0
30,0
22,5
22,5
IV. YARIYIL
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
605
606
607
611
614
615
616
621
622
623
626
627
628
Sürekli Ortamlar Mekaniği I
Sürekli Ortamlar Mekaniği II
Zemin Davranışı
Deprem Mühendisliği
Proje Yönetimi
İnşaat Mühendisliğinde Kalite
Yönetimi
Bilgisayarlı Hidrolik
Zemin Dinamiği
Zemin Özelliklerinin
Belirlenmesive
Değerlendirilmesi
Betonun Yerinde Testi
Uluslararası İnşaat Projelerinde
Kültürel Farklılıkların Yönetimi
İleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İnşaat Sektöründe Bilgi
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
İNŞ
3+0
3+0
7,5
7,5
İNŞ
3+0
3+0
7,5
7,5
UİN
UİN
Yönetimi
629 Karayolu Üstyapı Yönetim
Sistemleri
630 Bitümlü Malzemelerin
Karakterizasyonunda
Deneysel ve Sayısal
Yöntemler
631 Sismik İzolasyonlu Yapıların
Tasarımı
633 Hidrolojik Tahmin ve
Erken Uyarı Sistemleri
635 Binaların Sismik
Performansının Belirlenmesi
637 Su Kaynaklarında Uzaktan
Algılama ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri Uygulamaları
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan İstatistik Anabilim Dalında
Uygulamalı İstatistik ve İstatistik Teorisi Bilim Dallarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Memmedağa MEMMEDLİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
İST
İST
I. YARIYIL
506 Ölçüm Teorisi ve Olasılık
530 İstatistik Teorisi
Seçmeli Dersler (2)
İST
790 Tez
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
İST
İST
II. YARIYIL
531 Doğrusal Modeller
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
ARY
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
505 Bilimsel Araştırma
Planlaması ve Değerlemesi
505 Ekonometrik Analiz
507 Dairesel Veri Analizi
510 Parametresiz İstatistiksel
Teknikler
511 İleri Regresyon Çözümlemesi
512 Yapay Sinir Ağları ve İstatistik
514 Araştırmacılar için İleri
İstatistik Analiz Teknikleri
517 Anket Değerlendirmeleri için
Çoklu Bağıntı Teknikleri
520 Maksimum Entropi Metodu ve
İstatistik Uygulamaları
521 Sürekli Parametreli Markov
Süreçleri
İST
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
İST
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
İST
İST
İST
3+0
7,5
3+0
7,5
İST
İST
İST
İST
3+0
7,5
3+0
7,5
523 Regresyon Splaynı ile
Nonparametrik Modeller
524 Regresyon Splaynı ile
Genelleştirilmiş Toplamsal
Modeller
526 İleri Deney Planlaması
528 Olasılıksal Karışım Teorisi
532 Bulanık İstatistiksel
Yöntemler
536 İstatistiksel Yazılımlar
537 Aktüeryal Modeller
539 İstatistiksel Simülasyon
541 Uygulamalı Zaman
Serileri Analizi
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
UİS
UİS
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
İST
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
İST
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
İST
604 Ekonometrik Modeller
608 İstatistiğin Matematiksel
Yöntemleri
610 Konjoint Analizi
611 Pearson Sistemi I
612 Pearson Sistemi II
613 Yapay Sinir Ağları ve İstatistik
Modeller I
614 Yapay Sinir Ağları ve İstatistik
Modeller II
615 Regresyon Analizinde
Matematiksel Temeller I
616 Regresyon Analizinde
Matematiksel Temeller II
617 Modern Regresyon Teknikleri
618 Informasyon Teorisi ve
İstatistik
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
İST
İST
İST
İST
İST
İST
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
İST
İST
İST
UİS
UİS
621 İleri Dairesel Veri Analizi
622 Bulanık-Sinirsel
Entegre Sistemler
623 Bulanık -Yapay Sinir Ağları
625 Entropi Optimizasyon
Yöntemleri ve Uygulamaları
626 Entropi Optimizasyon
Dağılımlarıyla Modellemede
Nümerik Yöntemler
627 Stokastik Diferansiyel
Denklemlerin Temelleri
628 Stokastik Diferansiyel
Denklemler ve Uygulamaları
629 Stokastik Modelleme ve Analiz
631 Robust İstatistiksel
Yöntemler
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
KİMYA ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan Kimya Anabilim Dalı,
Analitik Kimya, Organik Kimya, Fiziko Kimya ve Anorganik Kimya Bilim Dallarında eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.
Kimya Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir. Kimya Anabilim Dalının temel amacı lisansüstü
öğrencilerine bilimsel, teknolojik bilgi ve gelişmeler açısından tam donanımlı, üstün nitelikli kimyagerler veya ümit verici
geleceğin bilim adamları olarak motive etmek ve eğitmektir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. İbrahim KANİ
ANALİTİK KİMYA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
I. YARIYIL
523 Analitik Kimyada
Karmaşık Dengeler
531 Modern Analiz Yöntemleri I
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
KİM
KİM
II. YARIYIL
532 Modern Analiz Yöntemleri II
592 Seminer
Seçmeli Ders (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
7,5
22,5
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
7,5
22,5
30,0
III. YARIYIL
KİM
790 Tez
ANALİTİK KİMYA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
KİM
I. YARIYIL
523 Analitik Kimyada
Karmaşık Dengeler
531 Modern Analiz Yöntemleri I
Seçmeli Dersler (2)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
KİM
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
II. YARIYIL
532 Modern Analiz Yöntemleri II
Seçmeli Ders (3)
FİZİKOKİMYA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
I. YARIYIL
504 Kimyasal Kinetik
531 Modern Analiz Yöntemleri I
Seçmeli Dersler (2)
KİM
790 Tez
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
KİM
KİM
II.YARIYIL
513 Kimyasal Termodinamik
592 Seminer
Seçmeli Ders (2)
III. YARIYIL
FİZİKOKİMYA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
I. YARIYIL
504 Kimyasal Kinetik
531 Modern Analiz Yöntemleri I
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
KİM
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
15,0
15,0
30,0
KİM
II.YARIYIL
513 Kimyasal Termodinamik
Seçmeli Ders (3)
ORGANİK KİMYA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
I. YARIYIL
501 Organik Kimyada Seçme
Konular I
519 Heterosiklik Kimya I
Seçmeli Dersler (2)
KİM
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
KİM
KİM
II. YARIYIL
502 Organik Kimyada Seçme
Konular II
520 Heterosiklik Kimya II
592 Seminer
Seçmeli Ders (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
7,5
22,5
30,0
III. YARIYIL
KİM
790 Tez
ORGANİK KİMYA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
KİM
I. YARIYIL
501 Organik Kimyada Seçme
Konular I
519 Heterosiklik Kimya I
Seçmeli Dersler (2)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
KİM
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
KİM
II. YARIYIL
502 Organik Kimyada Seçme
Konular II
520 Heterosiklik Kimya II
Seçmeli Ders (2)
BİYOKİMYA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
I. YARIYIL
531 Modern Analiz Yöntemleri I
571 Moleküler ve Hücresel
Biyokimya
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
KİM
KİM
II. YARIYIL
532 Modern Analiz Yöntemleri II
592 Seminer
Seçmeli Ders (2)
III. YARIYIL
KİM
790 Tez
BİYOKİMYA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
KİM
I. YARIYIL
531 Modern Analiz Yöntemleri I
571 Moleküler ve Hücresel
Biyokimya
Seçmeli Dersler (2)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
KİM
II. YARIYIL
532 Modern Analiz Yöntemleri II
Seçmeli Ders (3)
ANORGANİK KİMYA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KİM
KİM
I. YARIYIL
531 Modern Analiz Yöntemleri I
534 Organometalik Kimya
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
KİM
KİM
KİM
II. YARIYIL
515 Kompleks Kimyası
518 Anorganik Kimyada Seçme
Konular II
592 Seminer
Seçmeli Ders (1)
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
KİM
790 Tez
0+1
30,0
30,0
ANORGANİK KİMYA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
531 Modern Analiz Yöntemleri I
534 Organometalik Kimya
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
KİM
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
506
509
510
511
516
517
KİM
KİM
7,5
7,5
15,0
30,0
KİM
KİM
II. YARIYIL
515 Kompleks Kimyası
518 Anorganik Kimyada Seçme
Konular II
Seçmeli Ders (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
15,0
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
521
524
525
526
529
533
535
536
537
539
550
Polimer Kimyası
Karbon Karbon Bağ Oluşumu
İleri NMR Teknikleri
Elektrokimya
Fiziksel Organik Kimya
Anorganik Kimyada Seçme
Konular I
Adsorpsiyon
Biyoinorganik Kimya
Kuantum Kimyası
Mikrodalga Organik Sentez
Kimyasal Kataliz
Elektroanalitik Kimya
Kimyada Veri Analizi
Kromatografik Yöntemler
Organik Makro Moleküller
Kantitatif Yapı Özellik İlişkisi
Organik Sentezlerde Reaktif
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Kullanımı
551 Sensörler ve Uygulamaları
558 Biyokromatografi
560 Alternatif Reaksiyon
Sistemleri
KİM 561 Sıvı Kromatografisinde
Yeni Yönelimler
KİM 562 Anorganik Polimerler
KİM 563 Doğal Ürünlerin Sentezi I
KİM 564 Doğal Ürünlerin Sentezi II
KİM 565 Kimyada Literatür
Araştırması
KİM 566 Stereo Seçimli Reaksiyonlar
ve Pratik Uygulamaları
KİM 567 Hesaplamalı Kimya
Uygulamaları
KİM 568 Çözücüsüz Organik Sentezler
KİM 569 Organik Kimyada Yapı Tayini
UKM 701 Uzmanlık Alan Dersi
UKM 702 Uzmanlık Alan Dersi
KİM
KİM
KİM
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
KİM
890 Tez
KİM
601 Organik Kimyada Mekanistik
İncelemeler I
602 Organik Kimyada Mekanistik
İncelemeler II
603 Organik Sentezler
606 Moleküler Simetri ve
Spektroskopi
609 İleri Polimer Kimyası
612 Perisiklik Kimya
614 İletken Polimerler
615 İlaç Kimyası I
616 İlaç Kimyası II
617 İstatistiksel Termodinamik
618 Molekül Baskılanmış
Polimerler ve Uygulamaları
619 Organik Elektrokimya
620 Yüzey Kimyası
621 Süperkritik Akışkanlar
622 İyon Seçici Elektrotlar
623 Afinite Kromatografisi
624 Çözücü Ekstraksiyon Kimyası
642 Fotokimya
643 Heterosiklik Kimyada
İsimli Reaksiyonlar
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
KİM
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
KİM
KİM
KİM
KİM
644
645
646
647
KİM
648
KİM
649
KİM
650
KİM
KİM
KİM
KİM
KİM
651
654
657
658
659
KİM
KİM
665
667
KİM
669
UKM 901
UKM 902
Sterokimya
Biyoorganik Kimya
Nanokimya
Moleküler Yapı Hesaplamaları
ve Teorileri
Organik Kimyada Özel
İsimli Reaksiyonlar
Organik Fonksiyonel Grupların
Hazırlanması I
Organik Fonksiyonel Grupların
Hazırlanması II
Biyosensörler
Proteomik ve Genomik
Asimetrik Organik Sentez I
Asimetrik Organik Sentez II
Amino Asit ve Peptidlerin
Sentezi
Biyoorganometalik Kimya
Katalitik Tepkimelerde
Metaller I
Analitik Yöntem Geliştirme
ve Validasyon
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan Kimya Mühendisliği
Anabilim Dalında Kimyasal Teknolojiler, Temel İşlemler ve Termodinamiği ve Proses ve Reaktör Tasarımı Bilim
Dallarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Süleyman KAYTAKOĞLU
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
KMH 513 İleri Taşınım Olayları
KMH 521 Kimya Mühendisliğinde
Matematiksel Yöntemler I
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
III. YARIYIL
KMH 790 Tez
II. YARIYIL
KMH 501 İleri Kimya Mühendisliği
Termodinamiği
KMH 510 İleri Reaktör Tasarımı
KMH 592 Seminer
Seçmeli Dersler (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
SEÇMELİ DERSLER
KMH
KMH
KMH
KMH
KMH
KMH
505
506
507
509
511
516
KMH 517
KMH 518
KMH 519
KMH 520
KMH 523
KMH 524
İleri Kütle Aktarımı
İleri Proses Kontrol
İleri Isı Aktarımı
Yakıt ve Enerji
İleri Aletli Analiz
Gıda Teknolojisinde Fiziksel
İşlemler
İleri Stokiyometri
Yeni ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları
İleri Akışkanlar Mekaniği
Kromatografik Ayırım
Prosesleri
İleri Ayırma Prosesleri
Malzeme Sentezi,
Karakterizasyonu ve
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
Uygulamaları
KMH 525 Süperkritik Akışkan
Ekstraksiyonu
KMH 526 Membran Ayırım Prosesleri
KMH 527 Elektrokimya Mühendisliği
KMH 528 Yakıt Hücreleri
KMH 529 Kimya Mühendisliğinde
Sayısal Yöntemler I
KMH 530 Kimya Mühendisliğinde
Deney Tasarımı
KMH 531 Biyoayırma Mühendisliği
KMH 532 Biyokimya Mühendisliği
KMH 533 Polimer Sentezi
KMH 535 Gözenekli Malzemeler
UKH 701 Uzmanlık Alan Dersi
UKH 702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
22,5
22,5
IV. YARIYIL
KMH 890 Tez
0+1
30,0
30,0
KMH 890 Tez
0+1
30,0
30,0
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
SEÇMELİ DERSLER
Kademeli Ayırma Prosesleri I
Kademeli Ayırma Prosesleri II
Petrol Rafineri Mühendisliği
Heterojen Tepkime Kinetiği ve
Reaktör Tasarımı
KMH 606 Kimya Mühendisliğinde İleri
Matematiksel Modelleme
KMH 609 Termokimyasal Yöntemlerle
Sentetik Yakıt Üretimi
KMH
KMH
KMH
KMH
601
602
604
605
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
KMH 613 Kömür Teknolojileri
KMH 622 Kimya Mühendisliğinde
Matematiksel Yöntemler II
KMH 630 Kimya Mühendisliğinde
Sayısal Yöntemler II
UKH 901 Uzmanlık Alan Dersi
UKH 902 Uzmanlık Alan Dersi
MATEMATİK ANABİLİM DALI
1994-1995 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başlayan Matematik Anabilim Dalında
Uygulamalı Matematik, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Geometri, Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dallarında eğitim ve
öğretim sürdürülmektedir. Matematik Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Nedim DEĞİRMENCİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
MAT 502 Analiz
MAT 532 Fonksiyonel Analiz
Seçmeli Ders (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
II. YARIYIL
MAT 519 Cebir
MAT 592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
MAT 790 Tez
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
MAT 502 Analiz
MAT 532 Fonksiyonel Analiz
Seçmeli Ders (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
MAT 599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
15,0
15,0
30,0
II. YARIYIL
MAT 519 Cebir
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
503
504
506
507
508
509
510
511
512
513
517
520
521
523
524
Topoloji
3+0
Diferansiyel Denklemler
3+0
Gerçel Analiz
3+0
Uygulamalı Matematik I
3+0
Uygulamalı Matematik II
3+0
Cebirsel Topoloji I
3+0
Cebirsel Topoloji II
3+0
Dinamik Sistemler I
3+0
Dinamik Sistemler II
3+0
Aksiyomatik Kümeler Teorisi 3+0
Uygulamalı Matematik
3+0
Lie Cebirleri
3+0
Geometrik Topoloji
3+0
Rieman Geometrisine Giriş
3+0
Diferansiyel Formların
Geometrisi
3+0
MAT 525 Matematiksel Fiziğin
Denklemleri I
3+0
MAT 526 Matematiksel Fiziğin
Denklemleri II
3+0
MAT 527 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Sayısal Çözümleri
MAT 528 Optimizasyon Yöntemleri I
MAT 529 Optimizasyon Yöntemleri II
MAT 530 Lineer Olmayan Optimizasyon
Teorisine Giriş
MAT 531 Tensör Analizi
MAT 533 Diferansiyellenebilir
Manifoldlar
MAT 534 Cebirden Seçme Konular
MAT 535 Hiperbolik Geometri
MAT 545 İntegral Denklemler I
MAT 546 İntegral Denklemler II
MAT 547 Analizde Asimptotik Metodlar
MAT 548 Adi Diferansiyel Denklemlerin
Sayısal Çözümleri
MAT 549 Çizge Kuramına Giriş
MAT 552 Matematiksel Elastisiteye Giriş
UMT 701 Uzmanlık Alan Dersi
UMT 702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
UZAKTAN ÖĞRETİMLE II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
MAT 536 İntegral ve Diferansiyel
Denklem Uygulamaları
MAT 537 Genel Topoloji
Seçmeli Ders (2)
III. YARIYIL
MAT 599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
MAT 532
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
II. YARIYIL
Fonksiyonel Analiz
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MAT 533 Diferansiyellenebilir
Manifoldlar
MAT 534 Cebirden Seçme Konular
MAT 538 Aksiyomatik Geometri
MAT 539 Fraktal Geometri
MAT 540 Konveks Analize Giriş
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
MAT 541 Kompleks Analizden
Seçme Konular
MAT 542 Oyunlar Teorisi
MAT 543 Optimizasyon Teorisine Giriş
MAT 544 Kombinatoryel Düğüm Teorisi
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
MAT 890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
MAT 890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MAT 601 Lineer Sistemlerin Kararlılığı
MAT 602 Lineer Olmayan Dinamik
Sistemlerin Kararlılığı
MAT 603 Konveks Analiz
MAT 604 Topolojik Vektör Uzayları
MAT 605 Diferansiyel İçermeler Teorisi
MAT 606 Riemann Geometrisi
MAT 607 Topolojik Gruplar
MAT 608 Fraktallar Üzerinde Analiz
MAT 609 Düğümler Teorisi
MAT 610 Küme Değerli Analizin Temel
Konuları
MAT 611 Gauge (Ayar) Teorisine Giriş
MAT 612 Fraktallar ve Kaos
MAT 613 Clifford Cebirleri
MAT 614 Sürekli Modüller
MAT 615 Kompakt Operatörler
MAT 616 Lif Demetleri
MAT 619 Vektör Optimizasyon I
MAT 620 Vektör Optimizasyon II
MAT 621 Metrik Geometri
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
MAT 622 Karakteristik Sınıflar
MAT 623 Riemannian Manifoldları
Üzerinde Bochner Tekniği
MAT 624 Anahtarlamalı Doğrusal
Sistemlerin Kararlılığı
MAT 625 Genelleşmiş Fonksiyonlar
MAT 626 Sınır Değer Problemleri
MAT 627 Antagonistik Diferansiyel
Oyunlar
MAT 628 Halkalar ve Radikaller
MAT 629 Kompleks Analiz
MAT 630 Hardy-Hilbert Uzayı ve
Operatörleri
MAT 632 Kompleks Geometri
MAT 633 Ölçü Teorisi ve İntegral
MAT 634 Riemannian Manifoldlarında
Kompaktlık Teoremleri
MAT 635 Çizge Kuramı
MAT 637 Fuchs Grupları
MAT 639 Diferansiyel Topoloji
UMT 901 Uzmanlık Alan Dersi
UMT 902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
MİMARLIK ANABİLİM DALI
2000-2001 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans Programına başlayan, Mimarlık Anabilim Dalında Yapı Bilgisi
ve Bina Bilgisi Bilim Dallarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Nuray ÖZARSLAN
BİNA BİLGİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
MİM
MİM
MİM
I. YARIYIL
531 Mimari Tasarım Yöntemleri
533 Mimari Tasarım Araştırma
Yöntemleri
541 Mimari Tasarım Stüdyosu I
Seçmeli Dersler (1)
3+0
7,5
3+0
2+4
7,5
7,5
7,5
30,0
0+1
30,0
30,0
MİM
MİM
II. YARIYIL
542 Mimari Tasarım Stüdyosu II
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
2+4
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
2+4
7,5
22,5
30,0
3+0
7,5
22,5
30,0
III. YARIYIL
MİM
790 Tez
BİNA BİLGİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
MİM
MİM
MİM
MİM
I. YARIYIL
531 Mimari Tasarım Yöntemleri
533 Mimari Tasarım Araştırma
Yöntemleri
541 Mimari Tasarım Stüdyosu I
Seçmeli Dersler (1)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
2+4
7,5
7,5
7,5
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
MİM
II. YARIYIL
542 Mimari Tasarım Stüdyosu II
Seçmeli Dersler (3)
YAPI BİLGİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
MİM
MİM
MİM
I. YARIYIL
511 Yapı Malzemesi Hasarları
515 Mimaride Güneş Enerjisi
541 Mimari Tasarım Stüdyosu I
Seçmeli Dersler (1)
MİM
790 Tez
3+0
3+0
2+4
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
0+1
30,0
30,0
III. YARIYIL
MİM
II. YARIYIL
592 Seminer
Seçmeli Dersler (3)
YAPI BİLGİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
MİM
MİM
MİM
I. YARIYIL
511 Yapı Malzemesi Hasarları
515 Mimaride Güneş Enerjisi
541 Mimari Tasarım Stüdyosu I
Seçmeli Dersler (1)
3+0
3+0
2+4
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
MİM
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
15,0
15,0
30,0
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
30,0
30,0
MİMARİ KORUMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KOR
KOR
I. YARIYIL
501 Koruma Atölyesi I
503 Koruma Tarihi ve Kuramları
Seçmeli Dersler (2)
MİM
790 Tez
2+4
3+0
10,0
7,5
12,5
30,0
0+1
30,0
30,0
KOR
MİM
II. YARIYIL
502 Koruma Atölyesi II
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
2+4
3+0
10,0
7,5
12,5
30,0
2+4
10,0
20,0
30,0
III. YARIYIL
MİMARİ KORUMA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
KOR
KOR
I. YARIYIL
501 Koruma Atölyesi I
503 Koruma Tarihi ve Kuramları
Seçmeli Dersler (2)
2+4
3+0
10,0
7,5
12,5
30,0
MİM
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
15,0
15,0
30,0
KOR
II. YARIYIL
502 Koruma Atölyesi II
Seçmeli Dersler (3)
SEÇMELİ DERSLER
KOR
KOR
KOR
KOR
KOR
KOR
504
505
506
507
508
517
KOR
MİM
MİM
MİM
MİM
518
501
502
503
504
MİM
MİM
505
509
MİM
512
MİM
513
Mimarlık Tarihi ve Kavramları
Korumada Özel Konular
Belgeleme Yöntemleri
Kültürel Mirasın Yönetimi
Koruma Yönetimi
Modern Dönem Türk
Mimarlık Tarihi
Anadolu Mimarlık Tarihi
Mimarlıkta Analiz Çalışmaları
Mimarlıkta Eleştiri
Konut Sorunu ve Politikaları
Konut Alanlarının Niteliksel
Değerleri
Ekolojik Planlama ve Tasarım
Kent Planlamasının Yasal
Yönleri
Planlamada Yasal ve
Yönetimsel Boyut
Bilgisayar Programlama ve
3+0
2+0
3+0
3+0
2+0
7,5
5,0
7,5
7,5
5,0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
3+0
3+0
7,5
7,5
MİM
MİM
Mimari Uygulamalara Giriş
514 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
516 Enerji Korunumlu Binalarda
Yapı Kabuğu Tasarımı
517 Mimaride Prekast Beton
518 Mimaride Strüktür
519 Konut Mimarisi
520 Mimaride Çelik
521 Çevresel Tasarım
523 Geleneksel Türk Evinin
Çağdaş Yorumu
525 Kültür, Konut ve Kimlik
526 Bilgisayar Destekli Mimari
Analiz Teknikleri
528 Konut ve Çevresinde Mekan
Kullanımı
529 Kentsel Mekan ve Engelliler
530 Kentsel Koruma ve Yenilemenin
Ulusal ve Uluslararası Boyutu
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
532 Kentsel Dönüşüm
ve Uygulamaları
534 Konut Alanı Tasarımı
535 Kentsel Tasarım Kuramı
536 Mimarlıkta Rasyonalizm
543 Yapı Malzemesi Deneyleri
545 Mimarlıkta Sosyolojik
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
MİM
UMİ
UMİ
Okumalar
547 Mimarlıkta İletişim
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
MİM
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
MİM
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MİM
MİM
MİM
MİM
601
602
603
604
MİM
MİM
605
606
MİM
607
MİM
613
Mimarlık Stüdyo Araştırmaları I
Mimarlık Stüdyo Araştırmaları II
Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri
Mimarlık: Sanat, Bilim ve
Teknoloji
Sürdürülebilir Mimarlık
Kentsel Mekan Tasarımında
Kalite Göstergeleri
Tasarımda Kalite Ölçme
Yöntemleri ve Araçları
Kamu Mekânı ve Binaları
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
MİM
PSİ
MİM
MİM
MİM
MİM
MİM
UMİ
UMİ
614 Mekanda Sağlık Etki
Değerlendirmesi
606 Mimarlıkta Psikoloji
615 Mekansal İlişkiler ve Mimarlık
616 Konutun Sınırları ve Modernite
617 Mimarlık ve Morfoloji
618 Çağdaş Mimarlık Tarihi
ve Eleştirisi
620 Evrensel Tasarım
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
7,5
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Servet TURAN
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
MLZ
I. YARIYIL
501 Malzemelerde Yapı-Özellik
İlişkileri
Seçmeli Dersler (3)
3+0
7,5
22,5
30,0
III. YARIYIL
MLZ
790 Tez
II. YARIYIL
502 Malzemede Isıl Devinim
Uygulamaları
MLZ 592 Seminer
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Ders (1)
MLZ
0+1
30,0
30,0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
MLZ
MLZ
I. YARIYIL
501 Malzemelerde Yapı-Özellik
İlişkileri
Seçmeli Dersler (3)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
II. YARIYIL
502 Malzemede Isıl Devinim
Uygulamaları
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Dersler (2)
MLZ
3+0
7,5
22,5
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
503 Malzemelerin Elektriksel
Özellikleri
505 Polimerik Malzemelerin Termal
Analizi
506 Polimer Bilim ve Teknolojisinde
Matematiksel Yöntemler
507 Polimer Mühendisliğinin
Temelleri
508 Polimer Esaslı Tabakalı Kompozit
Malzemelerin Mekaniği
509 İleri Kompozit Malzemeler
510 İnce Film Üretim ve Vakum
Teknolojileri
511 Dielektrik Malzemeler ve Cihazlar
512 Kristallografinin Uygulamaları
513 Hammaddeler ve Hammadde
Hazırlama
514 Camsı Malzemelerin Endüstride
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
MLZ
MLZ
MLZ
ENM
CAM
CAM
CAM
MLZ
MLZ
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
MLZ
Kullanımı
515 Refrakter Teknolojisi
516 Kaplama Teknikleri
517 Malzeme Karakterizasyonunda
X-Işını Teknikleri
501 Deney Tasarımı ve Analizi
513 Metalik Camlar
514 Camların Kimyasal Dayanımları
515 Mühendislik Camları
518 Malzemelerde Dayanım
Arttırıcı Mekanizmalar
519 Atomik Kuvvet Mikroskobu ve
Uygulamaları
521 Malzemelerin Kırılma Mekaniği
UMM 701 Uzmanlık Alan Dersi
UMM 702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
MLZ
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
MLZ
890
Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
601 Taramalı Elektron Mikroskobu ve
Kimyasal Analiz Teknikleri
602 Geçirimli Elektron Mikroskobu
ve Kimyasal Analiz Teknikleri
603 Özel X-Işını Teknikleri ve
Uygulamaları
604 İnorganik Toz Üretim Teknolojileri
605 Toz Esaslı Malzemelerin Sinterleme
Süreci
MLZ 607 Alaşım Geliştirme-Prensipler, Yeni
Ufuklar ve Uç Uygulamalar
MLZ 608 Polimer Reolojisi
MLZ 609 Polimer Kompozit Üretim
Süreçlerinin Modellenmesi
MLZ
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
610 Kinetik
611 Katılarda Difüzyon
612 Ferroelektrik Malzemeler ve
Cihazlar
613 Kristal Anizotropi
614 Spintronik ve Uygulamaları
615 Üretimde Kütle ve Enerji
Hesaplamaları
616 Kolloid Kimyası ve Reolojik
Davranışları
617 İnorganik Pigmentler ve Pigment
Etkileşimleri
3+0
3+0
7,5
7,5
MLZ
MLZ
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
MLZ
3+0
7,5
CAM
CAM
MLZ
3+0
7,5
3+0
7,5
UMM
UMM
618 Endüstriyel Sırlarda Yapı-Özellik
İlişkileri
651 Malzeme Bilimi ve İleri Malzeme
Teknikleri
652 Malzemelerin Yorulma ve Sürünme
Davranışları
601 Oksit Camlarda İyonik Difüzyon
602 Cam Bilimi ve Teknolojik İlerlemeler
619 Metallerde Faz Dönüşüm
Reaksiyonları
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Seramik Mühendisliği Anabilim Dalında 1994-1995 Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına
başlanmıştır. Ayrıca Tezsiz Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir. Anabilim Dalı laboratuvarları geleneksel seramikler,
ileri teknoloji seramikleri ve cam malzemeleri için yeterli bütün modern alet ve cihaz ile donatılmıştır. Ayrıca anabilim dalı
bünyesinde, TÜBİTAK, Seramik Üreticileri ve Anadolu Üniversitesi katkıları ile kurulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM)’ de
yer almakta olup bilimsel çalışmalarda anabilim dalında katkıda bulunmaktadır. Lisansüstü eğitimde genel olarak öğrencilere,
seramik ana başlığı altında yer alan malzemelerin üretimi, özellikleri ve karekterizasyon tekniklerinin öğretiminin yanı sıra kişisel
analiz etme teknikleri de kazandırılmaktadır.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Servet TURAN
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
SRM
MLZ
I. YARIYIL
501 Seramiklerin Şekillendirme
Yöntemleri
501 Malzemelerde Yapı-Özellik
İlişkileri
Seçmeli Dersler (2)
II. YARIYIL
502 Malzemede Isıl Devinim
Uygulamaları
SRM 592 Seminer
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Ders (1)
MLZ
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
SRM
790 Tez
0+1
30,0
30,0
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
SRM
MLZ
SRM
I. YARIYIL
501 Seramiklerin Şekillendirme
Yöntemleri
501 Malzemelerde Yapı-Özellik
İlişkileri
Seçmeli Dersler (2)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
II. YARIYIL
502 Malzemede Isıl Devinim
Uygulamaları
MAT 517 Uygulamalı Matematik
Seçmeli Dersler (2)
MLZ
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
3+0
15,0
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
ENM 501 Deney Tasarımı ve Analizi
SRM 502 Seramiklerin Reolojik
Davranışları
SRM 510 Seramik Malzemelerin Yüksek
Sıcaklık Özellikleri
SRM 513 Yapı Seramiklerinin Üretimi
SRM 517 Seramik, Çamur ve Sır
Bünyeleri
SRM 520 Seramik Kaplama Malzemeleri
ve Sağlık Gereçleri Üretimi
SRM 526 Seramik-Metalik Filmler
ve Kaplamalar
MLZ 504 Malzemelerin Kırılma
Mekaniği
MLZ 509 İleri Kompozit Malzemeler
MLZ 510 İnce Film Üretim ve Vakum
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
MLZ
CAM
CAM
CAM
USM
USM
Teknolojileri
511 Dielektrik Malzemeler ve Cihazlar
512 Kristallografinin Uygulamaları
513 Hammaddeler ve Hammadde
Hazırlama
514 Camsı Malzemelerin Endüstride
Kullanımı
515 Refrakter Teknolojisi
516 Kaplama Teknikleri
517 Malzeme Karakterizasyonunda
X-Işını Teknikleri
513 Metalik Camlar
514 Camların Kimyasal Dayanımları
515 Mühendislik Camları
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
SRM
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
SRM
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
604 Seramik Sensörler
606 Yapısal İleri Teknoloji
Seramikleri
USM 901 Uzmanlık Alan Dersi
USM 902 Uzmanlık Alan Dersi
MLZ 601 Taramalı Elektron Mikroskobu ve
Kimyasal Analiz Teknikleri
MLZ 602 Geçirimli Elektron Mikroskobu
ve Kimyasal Analiz Teknikleri
MLZ 603 Özel X-Işını Teknikleri ve
Uygulamaları
MLZ 604 İnorganik Toz Üretim Teknolojileri
MLZ 605 Toz Esaslı Malzemelerin Sinterleme
Süreci
MLZ 606 Metallerde Faz Dönüşüm
Reaksiyonları
MLZ 607 Alaşım Geliştirme-Prensipler,
SRM
SRM
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
Yeni Ufuklar ve Uç Uygulamalar
3+0
610 Kinetik
3+0
611 Katılarda Difüzyon
3+0
612 Ferroelektrik Malzemeler ve
Cihazlar
3+0
MLZ 613 Kristal Anizotropi
3+0
MLZ 614 Spintronik ve Uygulamaları
3+0
MLZ 615 Üretimde Kütle ve Enerji
Hesaplamaları
3+0
MLZ 616 Kolloid Kimyası ve Reolojik
Davranışları
3+0
MLZ 617 İnorganik Pigmentler ve Pigment
Etkileşimleri
3+0
MLZ 618 Endüstriyel Sırlarda Yapı-Özellik
İlişkileri
3+0
CAM 601 Oksit Camlarda İyonik Difüzyon
3+0
CAM 602 Cam Bilimi ve Teknolojik İlerlemeler3+0
MLZ
MLZ
MLZ
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Mehmet Şerif KAVSAOĞLU
I. YARIYIL
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
SHA
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SHA
IV. YARIYIL
890
Tez
22,5
22,5
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MLZ
MLZ
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
651 Malzeme Bilimi ve İleri Malzeme
Teknikleri
3+0
652 Malzemelerin Yorulma ve
Sürünme Davranışları
3+0
601 Havayolu İşletmeciliği
3+0
602 Uçak Dinamiği
3+0
604 Mühendislikte Proje
Değerlendirme ve Havacılık
Uygulamaları
3+0
608 Uçuş Mekaniğinde
Optimizasyon Yöntemleri
3+0
614 Havaalanı Tasarımı
3+0
615 İleri Mekanik Titreşimler
3+0
617 Kayma Kipli Kontrol Teorisi
3+0
619 Kojenerasyon-Birleşik Isı Güç
Sistemleri
3+0
620 Uçak Performans ve İşletme
Analizi II
3+0
621 İleri Gaz Termodinamiği
3+0
625 Termal Bariyer Kaplama
Sistemlerinde Yorulma
3+0
SHA
7,5
SHA
7,5
7,5
7,5
SHA
SHA
SHA
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
SHA
7,5
SHA
7,5
7,5
SHA
USİ
USİ
626 Genetik Algoritmalar ve Kontrol
Sistemleri Uygulamaları
627 Pervaneli ve Tepkili Uçakların
Boyutlandırılması
628 Hava Sahası Yönetimi
629 Uçak Bakımında Tahribatsız
Kontrol Yöntemleri
630 Gaz Türbinli Motorların
Yakıt Sistemlerinde
Özel Konular
631
Uçak İtki Sistemlerinin
Aerotermodinamik
Optimizasyonu
632 Serbest Uçuş Kavramı ve
Analizi
618 Arıza Toleranslı Uçuş Kontrol
Sistemi Tasarımı
901 Uzmanlık Alan Dersi
902 Uzmanlık Alan Dersi
7,5
UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Mehmet Şerif KAVSAOĞLU
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
SHA
I. YARIYIL
511 Uçak Performans ve İşletme
Analizi I
Seçmeli Ders (3)
3+0
7,5
22,5
30, 0
II. YARIYIL
MAT 517 Uygulamalı Matematik
SHA 539 İleri Aerodinamik
UGM 592 Seminer
Seçmeli Dersler (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
UGM 790 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MLZ
MLZ
MLZ
TER
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
552 Uçak Yapımı için Malzeme
Seçimi
553 Kompozit Malzemelerin
Mekanik Davranışı
554 Uçak Malzemelerinin Yapı ve
Özellikleri
501 İleri Termodinamik
513 Uçak Bakımında Yağ Analiz
Programları
515 Hafif Uçak Konstrüksiyon
Tekniklerinin Performanslara
Etkileri
531 Endüstriyel Aerodinamik
535 Helikopter Teorisi ve Uçuş
Prensipleri
537 Ekserji Analizi
541 Gaz Türbinli Motorlarda
Güncel Konular
543 Uçak İtki Sistemlerinin
Parametrik Çevrim Analizleri
547 Uçuş Testleri ve Donanım
Tasarımı
SHA 548 Sıkıştırılamaz Akımlarda
Deneysel Aeorodinamik
İncelemeler
SHA 549 Gaz Türbinli Motorlarda
Yanma
SHA 550 İnsansız Hava Aracı ve Güç
Grubu Müşterek Öntasarımı
SHA 551 Havayolu Operasyonları ve
Planlaması
SHA 552 Türbinli Motorlarda Kullanılan
Ölçme ve Değerlendirme
Teknikleri
SHA 553 Hava Araçlarında İklimlendirme
Uygulamaları
UUG 701 Uzmanlık Alan Dersi
UUG 702 Uzmanlık Alan Dersi
SHA
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
UGM 890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
UGM 890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
MLZ
SHA
652 Malzemelerin Yorulma ve
Sürünme Davranışları
601 Havayolu İşletmeciliği
SHA
SHA
3+0
3+0
7,5
7,5
602 Uçak Dinamiği
604 Mühendislikte Proje
Değerlendirme ve Havacılık
Uygulamaları
3+0
7,5
3+0
7,5
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
SHA
608 Uçuş Mekaniğinde
Optimizasyon Yöntemleri
615 İleri Mekanik Titreşimler
619 Kojenerasyon-Birleşik Isı Güç
Sistemleri
620 Uçak Performans ve İşletme
Analizi II
621 İleri Gaz Termodinamiği
625 Termal Bariyer Kaplama
Sistemlerinde Yorulma
629 Uçak Bakımında Tahribatsız
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
Kontrol Yöntemleri
3+0
7,5
Uçak İtki Sistemlerinin
Aerotermodinamik
Optimizasyonu
3+0
7,5
UGM 601 Ticari Uçakların Çevresel
Etkileri
3+0
7,5
UGM 603 Havacılıkta İleri Isı Transferi Hesaplamaları
UGM 605 Havacılıkta İleri Ekserji
Analizi
3+0
7,5
UUG 901 Uzmanlık Alan Dersi
5+0
7,5
UUG 902 Uzmanlık Alan Dersi
5+0
7,5
SHA 631
PİLOTAJ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Mustafa CAVCAR
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
PLT
PLT
I. YARIYIL
501 Uçak Performans ve İşletme
Analizi
503 Havacılık Araştırmaları
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
0+1
30,0
30,0
PLT
PLT
II. YARIYIL
509 İleri Uçuş Mekaniği
592 Seminer
Seçmeli Dersler (2)
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5
III. YARIYIL
PLT
790 Tez
SEÇMELİ DERSLER
PLT
PLT
PLT
HTK
SHY
SHY
SHA
505 Havacılıkta İstatistiki Yöntemler
506 Havayolu İşletmeleri
508 Uçak Performanslarının
Optimizasyonu
505 Çok Kriterli Karar Verme
517 Havacılık Emniyet Yönetimi
508 Hava Trafik Yönetimi
535 Helikopter Teorisi ve Uçuş
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
6,0
6,0
SHA
SHA
PLT
PLT
UPL
UPL
Prensipleri
538 Uçuş Prosedürleri ve Hava
Sahası Tasarımı
539 İleri Aerodinamik
504 Havacılık Emniyeti Olayları
511 Uçak Buzlanması
701 Uzmanlık Alan Dersi
702 Uzmanlık Alan Dersi
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, 2003-2004 Güz yarıyılında Yüksek Lisans (tezli ve tezsiz)
programına başlamıştır. Derslerin büyük çoğunluğunun yürütüleceği Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nde proje
çalışmalarına yönelik Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri laboratuvarları ve eğitim çalışmalarının yürütüldüğü sınıflar
bulunmaktadır. Genellikle jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat, vb. mühendislik dallarının yanı sıra, şehir ve bölge
planlama gibi mesleklere yönelik konular üzerinde ayrıntılı analiz ve modelleme çalışmaları hedeflenmektedir. Günümüzde fen
bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, vb.), sosyal bilimler (hukuk, işletme, kamu yönetimi, vb) ve askeri alanlarda, uzaktan algılama ve
coğrafi bilgi sistemleri uygulama olanağı bulmaktadır. Öğrencilerin bu programa katılarak yeni teknolojik gelişmeleri izleyerek,
meslekleri ile ilişkilendirmeleri ve doğru analiz edebilmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Programa katılan öğrencilerin lisans
eğitimleri sırasında kazandıkları bilgilere ek olarak, program süresince güncel teorik çalışmalar ve uygulamalı laboratuvar
çalışmaları yapacaklardır. Programa katılanlar akademik bilimsel çalışmaların yanı sıra, kamu kurumları, özel sektör ve sanayi
alanlarında uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri kullanarak proje çalışmaları yapabilecek deneyim ve bilgi
birikimi elde edebileceklerdir.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Alper ÇABUK
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
UCS
I. YARIYIL
533 Temel Harita Bilgisi ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli Dersler (3)
UCS
3+0
7,5
22,5
30,0
UCS
.
UCS
II. YARIYIL
555 Uzaktan Algılamanın
Kuramsal Temelleri
508 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde
Yorumlama ve Analiz
Teknikleri
592 Seminer
Seçmeli Dersler (1)
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
30,0
III. YARIYIL
UCS
790 Tez
0+1
30,0
30,0
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
UCS
I. YARIYIL
533 Temel Harita Bilgisi ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli Dersler (3)
UCS
3+0
7,5
22,5
30,0
III. YARIYIL
UCS
599 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler (2)
3+0
15,0
15,0
30,0
UCS
II. YARIYIL
555 Uzaktan Algılamanın
Kuramsal Temelleri
508 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde
Yorumlama ve Analiz
Teknikleri
Seçmeli Dersler (2)
3+0
7,5
3+0
7,5
15,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
506 Sayısal Analiz Yöntemleri
511 Afet Yönetiminde Uzaktan
Algılama ve Cografi Bilgi
Sistemleri
512 Doğal Kaynakların Yönetimi
İçin Bilgi Sistemlerinde Özel
Konular
513 Kent Bilgi Sistemlerinde
Özel Konular
514 Çevre Yönetimi ve Coğrafi
Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
519 Otomatik Haritalama ve Hizmet
Yönetimi Sistemleri (AM/FM)
UCS 527 Çok Ölçütlü Karar Verme
Yöntemleri
UCS 534 Jeoistatistik
UCS 535 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Küresel Konum Belirleme
Sistemleri Entegrasyonu
UCS
UCS
UCS
UCS
536 Uzaktan Algılama
537 Sosyal Bilimlerde Coğrafi
Bilgi Sistemleri
538 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Sağlık
542 Uzaktan Algılamada Raster ve
3+0
UCS
UCS
UCS
Grid Modelleme
543 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde
Teknoloji Uygulamaları
544 Sismik Veri Toplama
Teknikleri ve Kalite Kontrol
545 Kuyu-İçi Sismik Yöntemler
ve Profesyonel Yazılımlar
546 Sismik Tomografi Profesyonel
Yazılımlar
547 Sismik Yüzey Dalgaları
548 Sismik Kırılma Yönteminde
Veri-İşlem ve Profesyonel
Yazılımlar
549 Sismik Yansıma Yönteminde
Veri-İşlem ve Profesyonel
Yazılımlar
550 Sismik Yorumlama ve
Profesyonel Yazılımlar
551 Sismik Stratigrafi ve Tektonik
552 Uydu Teknolojileri ve İletişimi
553 Uydu İşletmeciliği
İST
UCS
UCS
UCS
533
557
701
702
7,5
UCS
3+0
7,5
3+0
7,5
UCS
3+0
7,5
UCS
3+0
7,5
3+0
7,5
UCS
UCS
UCS
UCS
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
UCS
Temel İstatistik
Mikrobölgeleme
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
4,5
4,5
DOKTORA DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Seçmeli Dersler (4)
II. YARIYIL
Seçmeli Dersler (3)
30,0
30,0
III. YARIYIL
UCS
890 Tez
22,5
22,5
IV. YARIYIL
0+1
30,0
30,0
UCS
890 Tez
0+1
30,0
30,0
SEÇMELİ DERSLER
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
601 Yerbilimlerinde CBS
Kullanımı
602 Yer Sistemleri
603 İleri Fotojeoloji
604 Çevresel Hidrojeoloji
606 Gözenekli Ortam Hidroliği
607 İleri Teknolojiler Destekli
Arkeolojik ve Mimari
Belgeleme
608 Afet Yönetiminde Çok
Kriterli Karar Destek
Sistemi Uygulamaları
609 Sismik Mikrobölgeleme ve
Kentsel Dönüşüm
Uygulamalarında
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
Kullanımı
610 Uçak Pisti, Kara ve
Demiryollarının
Balast ve Yeraltı
İncelemelerinde
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3+0 7,5
UCS
611
UCS
612
UCS
UCS
UCS
613
614
615
UCS
616
3+0 7,5
UCS
3+0 7,5
UCS
617
Yüksek Hızlı Yer Radarı
Uygulamaları
Deprem Kaynaklı Risk/Zarar
Azaltma Planlamalarında
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
Kullanımı
Şehir Planlamada Modern
Yaklaşımlar
Kentsel Koruma - Yenileme
Kentsel Dönüşüm
Kaynak Envanter ve
Analizi
Uzaktan Algılamada Enerji
ile Madde Etkileşiminin
Fiziksel Prensipleri
Uzaktan Algılamada
Özel Konular
618 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde
Ağ Analizleri
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0 7,5
620 Madencilikte Doğa Onarımı
İçin Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uygulamaları
UCS 622
Temel Programlama ve
Geometrik Problemler
UCS 624
Havadan Lazer Tarama
(LIDAR) Sistemleri
UCS 626
Lojistik Optimizasyonu
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde
Ulusal Standart, Mevzuat
Ve Kamu Uygulamaları
UCS 630
Su Kaynakları Planlamasında
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uygulamaları
UCS 901 Uzmanlık Alan Dersi
UCS 902 Uzmanlık Alan Dersi
UCS
UCS 628
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
5+0
5+0
7,5
7,5
7,5
YER BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Yücel GÜNEY
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
YBL
I. YARIYIL
501 Yer Bilimleri
Seçmeli Ders (3)
3+0
7,5
22,5
30, 0
YBL
YBL
YBL
II. YARIYIL
509 Zeminlerin Mühendislik
Özellikleri
512 Yer Sistemleri
592 Seminer
Seçmeli Dersler (1)
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
7,5
30,0
3+0
3+0
7,5
7,5
15,0
30,0
III. YARIYIL
YBL
790 Tez
0+1
30,0
30,0
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
YBL
YBL
I. YARIYIL
501 Yer Bilimleri
Seçmeli Ders (3)
III. YARIYIL
599 Dönem Projesi
Seçmeli Ders (2)
3+0
0+1
7,5
22,5
30, 0
YBL
YBL
II. YARIYIL
509 Zeminlerin Mühendislik
Özellikleri
512 Yer Sistemleri
Seçmeli Dersler (2)
15,0
15,0
30, 0
SEÇMELİ DERSLER
YBL
YBL
YBL
YBL
YBL
YBL
YBL
YBL
YBL
502 Geoteknik Deprem
Mühendisliği
3+0
503 İnşaat ve Çevre Mühendisliğinde
Jeofizik Yöntemler
3+0
504 Sığ Deniz Jeofiziği
3+0
505 Arazi Deneyleri ve
Değerlendirilmesi
3+0
506 Geosentetikler
3+0
507 Deneysel Zemin Mekaniği
3+0
508 Teorik Zemin Mekaniği ve
Zemin Modelleri
3+0
510 Yeraltısuyu Hidroliği
3+0
514 Şehirlerin Sürdürülebilirliği
3+0
7,5
YBL
UCS
7,5
7,5
UCS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
UCS
UCS
ARK
UCS
516 Jeomorfoloji
508 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde
Yorumlama ve Analiz
Teknikleri
511 Afet Yönetiminde Uzaktan
Algılama ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri
525 Sayısal Fotogrametri
551 Sismik Stratigrafi ve Tektonik
555 Arkeolojide Jeofizik Yöntemler:
Arkeojeofizik
527 Çok Ölçütlü Karar Verme
Yöntemleri
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
UCS
533 Temel Harita Bilgisi ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
534 Jeoistatistik
555 Uzaktan Algılamanın
Kuramsal Temelleri
601 Yer Bilimlerinde CBS
Kullanımı
604 Çevresel Hidrojeoloji
609 Sismik Mikrobölgeleme ve
Kentsel Dönüşüm
Uygulamalarında Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Kullanımı
611 Deprem Kaynaklı Risk/Zarar
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
3+0
7,5
7,5
UCS
617
YBL
511
YBL
513
UYB
UYB
701
702
7,5
7,5
7,5
7,5
Azaltma Planlamalarında
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin
Kullanımı
Uzaktan Algılamada Özel
Konular
Jeolojik ve Hidro-meteorolojik
Tehlike Analizleri
Proje Hazırlama ve
Yönetimi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
7,5
3+0
3+0
3+0
7,5
4,5
4,5
FEN 4
Download

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAK DERSLER