Ders Kodu ve Dönemi: ITB 3260 Güz 2014 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. İlhan KAYA Ders Adı: Kültürel Çalışmalar ve Kimlik Ofis Saatleri: Çarşamba 10:00-­‐12:00 Web Sitesi: http://ilhankaya.wikispaces.com/ Ofis: Kışla Binası A-­‐2013 E-­‐mail: [email protected] Ders Kitabı Kaya, İlhan; Aydın, Hasan: 2014, Çoğulculuk, Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim, Anı Yayınları, Ankara. Dersin Amacı ve Kapsamı Bu ders, kültürel çalışmalar ve kimlik konusunda genel bir bakış sunmaktadır. Bu nedenle, kültürel çalışmalar ve kimlik konusundaki temel kavramlarını tanıtarak, mekan, kimlik ve kültür ilişkisi üzerinde durmaktadır. Amaç, öğrencilerin dünyayı anlamalarını ve algılamalarını geliştirecek kültürel kodlar üzerinde düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamaktır. Eleştirel bakış açısı ve kültürlerarası anlayışları gelişen öğrenciler, karmaşık yaşamı, kültürü ve kimliği daha iyi çözümleyebileceklerdir. Ders temelde şu konular üzerinde duracaktır: kültür çalışmaları disiplininin temel özellikleri, zaman, mekan, kimlik, medya ve kamusal alan, cinsiyet ve cinsellik, etnik ve dini kimlikler ve temsil politikaları gibi konular üzerinde duracaktır. Öğretim Yöntemi § Ders anlatımları: Ders genellikle öğretim üyesinin anlatımları ve göstereceği görsel materyaller ve videolarla işlenecektir. § Yoğun tartışma ve düşünme: Bir saatlik ders anlatımı ve öğrencilerle soru-­‐cevaplı tartışma ve analizler yapılacaktır. Derste sizlere direk sorular sorulabilir ve o konu hakkındaki görüşleriniz istenebilir. Bu nedenle, dersten önce gerekli okumaları yapıp, derse katılmanız ve ödevlerinizi yapmanız beklenmektedir. Devam ve Katılım Öğrencilerin tüm derslere devam etmeleri ve dersteki tartışmalara katılmaları öğrenme deneyiminin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Derse gelmeyen öğrenciler, derste anlatılan konuları, verilen ödevleri ve gerekli materyalleri kendileri temin etmek zorundadır. Ayrıca devam ve derse katılım alacağınız dönem sonu notunun %25 oranında etkileyecektir. § İyi bir ders ve tartışmaya katılım için devam gerekmektedir. Her öğrenci kendi devamsızlık durumunun kaydını kendisi tutmak zorundadır. Bu konudaki taleplere cevap verilmeyecektir. § Derse katılım sorular sormak, sorulan sorulara cevaplar vermek ve okumaları yaptığınızı gösterecek katkılarda bulunmanızla anlaşılacaktır. § Ders sırasında ilgili olmak, tartışmalara katılmak, ders dışı işlerle uğraşmamak ve uyumamak katılımınızın göstergeleri olarak değerlendirilecektir. § Not tutmak: aldığınız notlar öğrenmenizi pekiştirecek, sınavlara hazırlanmanızı kolaylaştıracaktır. Not Dönem sonu not ortalamanızın yüzdelik dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır: Değerlendirme Maddesi Notunuz § Birinci Sınav (30 %) § Final Sınavı (45 %) § Derse Katılım (25 %) Muhtemel Ders Programı ve Okuma Ödevleri 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Giriş Temel Kavramlar (I. Bölüm) Temel Kavramlar (II. Bölüm) Temel Kavramlar (III. Bölüm Popüler ve Geleneksel Kültür (IV. Bölüm) Popüler ve Geleneksel Kültür (V. Bölüm) Toplumsal Kimlik (VI. Bölüm) Mekan ve Kimlik (VII. Bölüm) Mekan ve Kimlik (VIII. Bölüm) 10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Ara Sınav Medya ve Kamusal Alan Din ve Değer Dil ve Söylem Dil ve Söylem Final Sınavı 
Download

2014, Çoğulculuk, Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim