Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2014-15377
T.C.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dış İlişkiler Ofisi
Sayı :
Konu :
39140913/310.01.01.1/
Erasmus+ Öğrenim ve Staj
Hareketliliği Dil Sınavı Sonuçları
SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğine başvuran aday öğrencilerin girmiş olduğu dil
sınavı sonucu ile başarılı olan öğrencilerin asil ve yedek listesi ekte gönderilmiştir;
Bilgilerinize rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Mahmut DOĞRU
Rektör
EKLER :
1- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Sınav Sonuçları(1 Sayfa)
2- Erasmus+ Staj Hareketliliği Sınav Sonuçları (1 Sayfa)
DAĞITIM
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hizan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Dış İlişkiler Ofisi
Beş Minare Mah. Rahva Yerleşkesi 13000 Bitlis
E-Posta :[email protected]
Tel: 0 (434) 222 00 00
Faks: 0 (434) 222 01 01
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Unvan
Web Adres
: Selçuk Can BULUT
: Bilgisayar İşletmeni
: www.beu.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE6LLU5U*
2014/2015 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları
Öğrencinin Adı Soyadı
EFE TILU
EYYÜP ASLAN
ALİŞAN SAVURUR
ASLAN HAKAN
RESÜL DURAN
Fatih ASLAN
YUSUF DAYAN
FATİH ERSÖZ
Hatice KAYA
MEHMET NEZİR EREN
MEHMET ASLAN
ALİ GÖZEL
ERKAN POLAT
İLHAN AKSAKAL
MUHARREN ÖNDAŞ
DERYA İNANÇ
AYŞE PORA
NÜKHET KISACIK
LOKMAN EKİNCİ
FERHAT KARAKUŞ
VİYAN KILIÇ
LEYLA BALDUZ
FARUK YILDIZER
BURAK KOÇ
MURAT SUBAŞI
REVŞAN ÖZER
HASARİ ÖZCAN
Fakülte/Yüksekokul
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
MÜHENDİSLİK-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
MÜHENDİSLİK-Mimarlık Fakültesi
MÜHENDİSLİK-Mimarlık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
MÜHENDİSLİK-Mimarlık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sağlık Yüksekokulu
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
MÜHENDİSLİK-Mimarlık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Bölümü
BESLENME VE DİYETETİK
HEMŞİRELİK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
SOSYAL HİZMET
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
SOSYAL HİZMET
BESLENME VE DİYETETİK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
İKTİSAT
İKTİSAT
SOSYAL HİZMET
İKTİSAT
HEMŞİRELİK
BESLENME VE DİYETETİK
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
SOSYAL HİZMET
SOSYAL HİZMET
İngilizce Notu Akademik Not Ortalaması %50 İngilizce Not
84,50
68,50
59,50
61,00
54,50
68,00
64,00
56,00
37,00
48,50
38,50
44,00
43,50
38,00
44,00
26,00
21,5
37,00
40,50
31,00
25,00
19,5
30,5
29,00
23,5
6,00
0,00
74,56
79,46
77,83
63,13
67,33
89,73
88,33
89,50
88,10
75,73
83,90
72,00
71,06
76,43
68,03
84,36
86,23
67,56
62,20
70,83
73,86
75,96
62,20
63,13
65,23
76,20
75,96
%50 Akademik Not Sonuç
42,25
34,25
29,75
30,50
27,25
34,00
32,00
28,00
18,50
24,25
19,25
22,00
21,75
19,00
22,00
13,00
10,75
18,50
20,25
15,50
12,50
9,75
15,25
14,50
11,75
3,00
0,00
İngilizce sınavından aldığınız notun %50si Akademik ortalamanızın %50si alınmaktadır,
İngilizce Sınavından 50 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılmaktadır,
İrtibat:
Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü
37,28
39,73
38,92
31,57
33,67
44,87
44,17
44,75
44,05
37,87
41,95
36,00
35,53
38,22
34,02
42,18
43,12
33,78
31,10
35,42
36,93
37,98
31,10
31,57
32,62
38,10
37,98
79,53
73,98
68,67
62,07
60,92
78,87
76,17
72,75
62,55
62,12
61,20
58,00
57,28
57,22
56,02
55,18
53,87
52,28
51,35
50,92
49,43
47,73
46,35
46,07
44,37
41,10
37,98
Durum
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Yedek
Yedek
Yedek
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
2014/2015 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Sonuçları
Öğrencinin Adı Soyadı
EFE TILU
ESRA FİDAN
MERT ÇULHA
BERFİN OKTAY
MERVE KURT
MEHMET ÖZHAN BAYRAM
ERKAN YOLDAŞ
SAMET ÖLEKLİ
FATİH ASLAN
YUSUF DAYAN
FATİH ERSÖZ
SAMET YALÇINKAYA
MEHMET YALÇIN
ŞEYMANUR ODACI
YETER DEMİRBAY
FATMA ÜNAL
FATİME UNAL
GÜLBİN ÖZGÜN
MEHMET NEZİR EREN
MEHMET ASLAN
İLHAN AKSAKAL
ERKAN POLAT
BERNA BAKIR
RABİA SARISAKAL
NUKHET KISACIK
CİHAN KARABULUT
GÜLSÜM AŞAN
BARAN AKDEMİR
ROZERİN NEVAL ASLAN
ASLIHAN AKÇELİK
RABİA NUR DİLEK
FARUK YILDIZER
BURAK KOÇ
DEVRAN AKBAŞ
NUKHET DURER
FATMA EKİNCİ
REMZİYE ENGİN
BETÜL ÇİFTÇİ
MAŞALLAH TEYFUR
NİHAT ASLAN
Fakülte/Yüksekokul
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK
TEKNİK BİL. MYO
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
TEKNİK BİL. MYO
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
TATVAN MYO
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
TATVAN MYO
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
TATVAN MYO
SOSYAL BİL. MYO
Bölümü
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
SOSYAL HİZMET
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
TIBBİ LAB. TEK.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK
TIBBİ LAB. TEK.
BESLENME VE DİYETETİK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
HEMŞİRELİK
MAKİNE
SOSYAL HİZMET
HEMŞİRELİK
BESLENME VE DİYETETİK
HEMŞİRELİK
BESLENME VE DİYETETİK
TIBBİ LAB. TEK.
GIDA TEKNOLOJİSİ
TIBBİ LAB. TEK.
ELEKTRİK
TIBBİ LAB. TEK.
GIDA TEKNOLOJİSİ
ÇAĞRI MERKEZİ
Akademik Not Ortalaması İngilizce Not
74,56
91,60
86,46
80,86
72,93
65,00
70,36
59,16
89,73
88,33
89,50
80,40
89,73
91,36
89,26
93,00
93,00
85,53
75,73
83,90
76,43
71,06
71,06
75,73
67,50
84,13
73,16
72,70
61,73
66,86
75,50
62,20
63,13
58,46
68,26
76,90
74,80
72,93
72,70
59,86
84,50
53,00
50,00
53,00
54,50
59,50
50,00
50,00
68,00
64,00
56,00
63,00
46,00
40,00
39,50
34,00
34,00
38,50
48,50
38,50
38,00
43,50
42,00
27,50
37,00
15,00
27,50
26,00
39,00
29,50
15,50
30,50
29,00
28,50
15,50
0
0,00
0,00
0,00
13,50
%45 İngilizce Not
38,03
23,85
22,50
23,85
24,53
26,78
22,50
22,50
30,60
28,80
25,20
28,35
20,70
18,00
17,78
15,30
15,30
17,33
21,83
17,33
17,10
19,58
18,90
12,38
16,65
6,75
12,38
11,70
17,55
13,28
6,98
13,73
13,05
12,83
6,98
0,00
0,00
0,00
0,00
6,08
%55 Akademik Not Sonuç
41,01
50,38
47,55
44,47
40,11
35,75
38,70
32,54
49,35
48,58
49,23
44,22
49,35
50,25
49,09
51,15
51,15
47,04
41,65
46,15
42,04
39,08
39,08
41,65
37,13
46,27
40,24
39,99
33,95
36,77
41,53
34,21
34,72
32,15
37,54
42,30
41,14
40,11
39,99
32,92
79,03
74,23
70,05
68,32
64,64
62,53
61,20
55,04
79,95
77,38
74,43
72,57
70,05
68,25
66,87
66,45
66,45
64,37
63,48
63,47
59,14
58,66
57,98
54,03
53,78
53,02
52,61
51,69
51,50
50,05
48,50
47,94
47,77
44,98
44,52
42,30
41,14
40,11
39,99
39,00
İngilizce sınavında 50 puan altında kalan öğrenciler daha önce panoya astığımız duyurularda yer alan kriterler gereği başarısız sayılmıştır.
Staj hareketliliği başvurusunda başarılı olan asil ve yedek adayların davet mektuplarını getirmeleri için son tarih 31.12.2014'tür.
Davet mektubuna ek olarak kalite taahhüdü ve eğitim anlaşması da belirtilen tarihe kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.
İrtibat:
Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü
Durumu
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
İngilizce puanı 50'nin altında
Download

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Dil Sınavı Sonuçları