MAKE IT PRO Yarışması
Bu kurallar, (www.intel.com Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Koşulları dahil) (“Kurallar”) Intel MAKE
IT PRO yarışmasının (“Yarışma”) yürütülmesinde esastır ve Intel Corporation ve bağlı şirketleri (“Intel”)
ve her bir katılımcı (“katılımcı” ya da “siz”) arasındaki hüküm ve koşulları belirler. Bu yarışmaya bir fikir
sunduğunuzda, bu resmi yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Kuralları kabul etmeniz,
Yarışmaya katılmanız ve ödülü kabul etmeniz için ön koşuldur.
1.
Katılma Koşulları ve Yarışma Süreci: Intel Corporation (UK) Limited (“Sponsor” ve “biz”), bu
beceri Yarışmasını düzenlemektedir ve katılımcılar bu Kurallar'da belirtilen kriterlere göre
performansları değerlendirilerek ödüllendirilecektir.
Intel® Edison geliştirme platformu
kullanarak ürün fikrinizi sunun. Aşağıdaki adımları tamamlayarak yarışmaya katılımınızı
gönderin:
a. Adım 1:Yarışma'ya katılmak için 10 Kasım 2014, Pazartesi 09.00 (GMT+1) ve 17 Aralık
2014, Çarşamba 09.00 (GMT+1) saatleri arasında (“İlk Yarışma Dönemi”):
i. Katılımcılar, Yarışma’nın Web sitesindeki http://makeitpro.intel.com/ formu
kullanarak katılımlarını göndermelidir;
ii. Katılımcılar,
aşağıdaki
Web
sitesinde
bir
hesap
oluşturmalıdır:
http://maker.intel.com/community; ve
iii. Katılımcılar, fikirlerinin İngilizce özetini (maksimum 1000 kelime) aşağıdaki Web
sitesindeki Intel Edison forumuna (fikirlerini paylaşarak) göndermelidir:
http://maker.intel.com/community
b. Adım 2: Yarışma'yı kazanmaya uygun olmak:
i. Finale kalan 10 katılımcı, Intel tarafından sağlanan Intel Edison anakartını
kullanarak 21 Ocak 2015 09.00 (GMT+1) saatine kadar fikirlerinin bir prototipini
geliştirmelidir;
ii. 10 finalist, 21 Ocak 2015 09.00 (GMT+1) saatine kadar prototiplerinin kısa bir
tanıtım videosunu (maksimum 5 dakika) hazırlamalı ve göndermelidir; videoda
prototipin nasıl çalıştığı açıklanmalıdır. Jüri, kazananın kim olduğuna karar
vermeden önce videoları izleyecektir;
iii. Video, Intel Maker topluluğu Web sitesinde yarışma için oluşturulan başlığın
altına 21 Ocak 2015 09.00 (GMT+1) saatinden önce gönderilmelidir ve
iv. Finale kalan 10 katılımcı, jüri ile 22 Ocak 2015'te 09.00 (GMT+1) ve 17.00
(GMT +1) saatleri arasında yapılacak 3 (üç) dakikalık bir soru - cevap
oturumuna katılmalıdır.
Finale kalan katılımcılarla önceden iletişime geçilecek ve soru - cevap oturumu planlanacaktır.
İlk Yarışma dönemi bittikten sonra, ilk 10 (on) fikir, 19 Aralık 2014 Cuma günü 17.00 (GMT+1)
saatine kadar jüriler tarafından belirlenecektir. Finale kalan her bir katılımcıya, bir Intel Edison
anakartı verilecektir. Adım 2. Finale kalan katılımcılar, Arduino için Intel Edison kiti ya da Intel
Edison breakout anakart kiti arasında tercih yapabilecektir.
19 Aralık 2014 17.00 (GMT+1) - 21 Ocak 2015 09.00 (GMT+1) saatleri arasında katılımcılar: (a)
fikirlerinin çalışan bir ürün prototipini geliştirmeli; (b) prototipi gösteren ve nasıl çalıştığını
açıklayan maksimum 5 (beş) dakikalık bir kısa video oluşturmalı ve videoyu
http://maker.intel.com/community adresindeki Intel Maker Community Web sitesine 21 Ocak
2015 09.00 (GMT+1) saatine kadar göndermelidir. 22 Ocak 2015 09.00 (GMT+1) ve 17.00 (GMT
+1) saatleri arasında, jüri her katılımcıyla Google Hangout aracılığıyla bir soru - cevap oturumu
yapacaktır. Her katılımcının jürinin sorularını yanıtlamak için 3 (üç) dakikası olacaktır.
Yukarıda belirtilen tarihlerden sonra sunulan fikirler, otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
2. Uygunluk: Yarışma, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İsrail, Polonya, Rusya, Güney Afrika,
İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İngiltere'de mukim kişilere açıktır. Yarışma katılımcılarının
ülkelerinde geçerli tüm ulusal ve yerel kurallar ile düzenlemeler yarışma için de geçerli olacaktır.
ABD'nin ambargo uyguladığı ülkelerin vatandaşları yarışmaya katılamazlar. Küba, İran, Kuzey
Kore, Sudan ya da Suriye vatandaşıysanız, ya da herhangi bir ABD devlet kurumu tarafından ya
da Almanya, İngiltere, Japonya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yasaklı
kişiler listesinde isminiz yer alıyorsa, ikamet yerinize bakılmaksızın yarışmaya katılamazsınız.
Yarışmacıların 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Intel Corporation'ın, ana şirketinin, bağlı
şirketlerinin ve iştiraklerinin, reklam ve tanıtım ajanslarının ve bu promosyonun tasarlanması,
prodüksiyonu, yürütülmesi ya da karar alınmasında rol alan şirketlerin çalışanları, yöneticileri ve
temsilcileri (ve onların birinci dereceden akrabaları ve onlarla aynı hanede yaşayanlar)
yarışmaya katılamazlar. Yasaklanan yerlerde geçersizdir.
3.
Katılım Şartları: Sunulan her fikir, Intel Edison geliştirme platformu kullanılarak geliştirilen bir
ürün fikri olmalıdır. Sunulan her fikir, bu Kurallar'da belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Yarışma'ya
katılım her e-posta adresi için bir katılımla sınırlandırılmıştır. E-posta adresleri kontrol edilecektir.
Tüm katılımların İngilizce yapılması gerekir. Katılmak için İnternet erişimine, Intel Maker
topluluğu Web sitesi hesabına ve Google+ ya da Gmail hesabına (Google Hangout oturumu için)
ihtiyacınız olacaktır.
4.
Değerlendirme:
a. Adım 1: finale kalma. Sunulan fikirler, Intel Corporation (UK) Ltd.'den Yorick Schetgen,
BeMyApp Agency'den John Karp, Ekino'dan (Fransa) yaratıcı teknoloji uzmanı Florian
Harmel tarafından değerlendirilecektir.
b. Adım 2: Yarışma'yı kazanma. Sunulan fikirler, Intel Corporation (UK) Ltd.'den Yorick
Schetgen; Partner at Alven Capital Partners'dan Jeremy Uzan, theThings.IO Kurucusu
Marc Pous tarafından değerlendirilecektir.
Adım 1'de jüriler uygun fikirleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:
i. Ürün fikrinin yaratıcılığı ve özgünlüğü (örneğin, ürün tamamıyla yeni mi?
Piyasada benzer bir ürün var mı?): 30 puan
ii. Intel Edison anakartının özelliklerini en üst düzeye çıkarma (örneğin, tüm
işlevlerinin kullanımı): 40 puan
iii. Ürün fizibilitesi (örneğin, fikrin prototipinin yapılmasının ve "gerçek" üretiminin
fizibilitesi): 30 puan
Adım 2'de jüriler uygun fikirleri aşağıdaki ek kriterlere göre değerlendirecektir:
iv. Başlangıçtaki fikre bağlı kalınarak sunma (örneğin, sunulan ürün başlangıçta
finale kalan fikirle aynı mı?) 30 puan
v. Fikrin ekonomik uygulanabilirliği (örneğin, fikir ne kadar iyi bir şekilde başarılı bir
ürüne dönüştürülebilir?) – 40 puan
vi. Prototipin videoda gösterildiği şekilde gelişme durumu – 30 puan
Adım 1'de en yüksek puanı alan 10 (on) katılımcı belirlenecek. Adım 1 ve Adım 2'de verilen
toplam puan, kazanana karar verilirken kullanılacak. Eşitlik olması durumunda, Intel Edison
anakartının özelliklerini en iyi şekilde kullanma alanında en yüksek puanı alan katılımcı kazanan
olacak. Jürilerin kararları nihaidir. Sponsor'a bildirerek katılımınızı istediğiniz zaman geri
çekebilirsiniz. Katılımcı yarışmadan çekildiyse, ödül kazanma hakkı da sona erer.
Jüri, yukarıda belirtilen kriterlere göre hangi fikrin kazanan olduğuna karar verecek.
Yarışma Şablonu
Sayfa 3
Gözden Geçirme 9/2013
5.
Duyurular ve İlan. Finale kalan katılımcıların adları ve ülkeleri, 19 Aralık 2014 Cuma günü saat
17.00'de (GMT+1) e-posta ile duyurulacaktır. Finalde kazananın adı ve ülkesi, 23 Ocak 2014
Cuma günü saat 17.00'de (GMT+1) e-posta ile duyurulacaktır. Aşağıda Bölüm 9'da belirtildiği
gibi, 2 (iki) iş günü içinde kazananlarla iletişime geçilecektir. Finale kalan katılımcılar ve
kazananın adları, ülkeleri, fikirleri ve gönderileri, 23 Ocak 2015, Cuma günü saat 09.00'dan
(GMT+1) itibaren 12 ay boyunca Intel sitesinde (http:/www.intel.com) ve tüm alt alan adlarında
yayınlanabilir ve herkes tarafından görülebilir. Yarışma'ya katılarak, Sponsor'a ve iştiraklerine,
kanunun yasakladığı durumlar dışında, adınızı, ülkenizi ve fikrinizi yarışmanın tanıtımında ya da
daha sonraki etkinliklerde, http://maker.intel.com sitesi dahil tanıtım amaçlı kullanma hakkını
vermiş olursunuz. Bununla birlikte Sponsor'un, kazanan fikri herhangi bir amaçla kullanma
zorunluluğu da yoktur.
6.
Mülkiyet: Sponsor, bu Yarışma'ya sunduğunuz fikrin kendisine ait olduğunu iddia etmez; ancak
katılarak Sponsor ve iştiraklerine aşağıdakilere ilişkin dünya çapında, münhasır olmayan, sürekli,
gayri kabili rücu, telifsiz, koşulsuz, tamamıyla ödenmiş haklar verirsiniz: (a) sunulan fikirlerin
türevlerini yapma, yapmış olma, kullanma, kopyalama, çoğaltma, değiştirme ve yaratma; (b)
sunulan fikri halka sunma ya da gösterme, ithal etme, yayınlama, iletme, dağıtma (doğrudan ya
da çeşitli katmanlarla dolaylı olarak, lisanslama, satmayı teklif etme ve satma, kiralama ya da
kopyalarını verme (ve türevlerinin); (c) başka üçünü taraflara alt lisanslama hakkı dahil aşağıdaki
hakları üçüncü taraflara alt lisanslama ve (d) adınızı ve ülkenizi Yarışma ve sunduğunuz fikir ile
ilgili olarak (Yarışma'nın promosyonu dahil), reklam ve tanıtım amaçlarıyla (reklamlar, basın
bültenleri, sunumlar, ticari fuarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bilinen ya da daha
sonra geliştirilecek her tür medyada yayınlama. Sponsor'un bu hakları ifa etmesi ya da bu
haklardan faydalanması için gerekli tüm belgeleri (giderleri Sponsor'a ait olmak üzere)
imzalamayı kabul edersiniz. Sunduğunuz fikir, üçüncü taraflara ve kamuya açıklanacaktır
ve Intel bu konuda gizlilik garantisi veremez. Bazı fikri mülkiyet hakları, yayınlanmadan
önce söz konusu fikri mülkiyet hakları tescil edilmeden geçerli olmayabilir. Bu durumda,
üçüncü taraflar fikirlerinizi sizin izniniz olmadan kullanabilir. Lütfen bu sonuçları göz
önünde bulundurmadan katılım yapmayınız. Gerekirse, fikrinizi sunmadan önce bir
avukata danışın.
7.
Katılımcının Sorumlulukları: Katılımınızı bildirerek katılımınızın: (a) herhangi bir üçüncü taraf
Fikri Mülkiyetini (FM) ihlal eden herhangi bir içeriği kapsamadığını ve her türlü FM hakkı dahil
fikri sunmanız için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu; (b) bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden
herhangi bir bilgiyi ifşa etmediğini; (c) virüs, bilgisayar solucanı, casus yazılım veya diğer
bileşenler ya da bir bilgisayarın işlevini sınırlamak ya da zarar vermek üzere tasarlanan, kötü
amaçlı ya da aldatıcı yönergeler içermediğini ve (d) başkalarına lisans verilecek katkılarınızdan
alınan veya bunlardan oluşan herhangi bir yazılım ya da dokümantasyon gerektiren lisans
koşullarına tabi olmadığını onaylamış olursunuz.
8.
Ödüller: Değerlendirmeye göre 1 (bir) birincilik ödülü ve 10 (on) ikincilik ödülü verilecektir.
Ödüller şunlardan oluşacaktır:
Büyük ödül: Kazananın bulunduğu lokasyonda, 12 saatlik bir video çekimi ve sonuçta hazırlanan
videonun (2 – 10 dakika uzunluğunda) sağlanması; bir ürün tasarımı danışmanıyla 2 (iki) iş günü
çalışma. Toplamda yaklaşık 7000 ABD Doları değerinde (yaklaşık 5600 Euro, 4380 Sterlin).
Video çekimi ve ürün tasarım danışmanı için bir yer belirlemek kazananın
sorumluluğundadır. Araçların maliyeti buna dahil değildir.
İkincilerin ödülleri: Finalde kullanılacak 10 Intel Edison anakartı. Intel Edison Arduino kiti (99.95
ABD Doları, 82.17 Euro, 65.16 Sterlin değerinde) ile Intel Edison breakout anakart kiti (74.95
ABD Doları, 57.27 Euro, 45.42 Sterlin değerinde) arasında seçim yapma hakkı.
Yarışma Şablonu
Sayfa 4
Gözden Geçirme 9/2013
Katılımcı başına bir ödül sınırı vardır. Ödüller başka bir şeyle değiştirilemez veya devredilemez
ve ödüller karşılığında nakit ödeme yapılmaz. Bir ödül mevcut değilse ya da yasalar tarafından
yasaklanırsa, Sponsor kendi takdirine göre eşit ya da daha yüksek değerde bir ödül verebilir.
Yarışma'nın bir parçası olarak sağlanan ödüllerin yanında,Yarışma katılımları için hiçbir maddi
tazminat ödenmeyecektir.
9.
Ödüller – Talep Etme. Kazanana değerlendirmeden itibaren e-postayla ve telefonla 2 (iki) iş
günü içinde bilgi verilecektir. İkinci bildirimden itibaren 5 (beş) gün içinde kazanandan onay ya
da yanıt alınamazsa, ödül hakkı kaybedilir ve Sponsor yeni bir kazanan seçer. Kazananın,
yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece, Uygunluk Onayı ve Yükümlülükten/Kamuya
Duyurulmadan Feragat Belgesi ya da başka bir kimlik kanıt belgesi doldurması istenebilir. Onay
ve Feragat ya da başka bir kimlik kanıtı belgesi, bu belgeler alındıktan sonra ya da Sponsor'un
talebinden itibaren 5 (beş) gün içinde geri verilmelidir. Bu gerekliliklerin herhangi birine
uyulmaması durumunda katılımcı diskalifiye edilebilir ve alternatif bir kazanan seçilebilir.
10.
Ödüller – Teslimat. (a) Kazanan bilgileri, kimlik belgesi ve/veya Uygunluk Belgesi ve/veya
Yükümlülükten/Kamuya Duyurulmadan Feragat Belgesi alındıktan sonra 7 (yedi) gün içinde Intel
Edison anakartları için sevkıyat emri çıkacaktır. Teslimatın yapılması en fazla 10 (on) gün
sürebilir. Ürünün kazananın ülkesine ithal edilmesi gereken durumlarda, yerel gümrük
prosedürleri nedeniyle elimizde olmayan gecikmeler yaşanabilir. Ancak, kazanan kişilerin
ödüllerini 20 (yirmi) gün içinde almaları için her türlü çaba gösterilecektir. Intel Edison anakartları,
Yarışma yöneticisine sağlandığı şekilde kazananın ev ya da iş adresine teslim edilecektir.
Rusya'dan kazanan katılımcıların, ödülün teslim edilmesi için iş adresi vermeleri gerekecektir.
Kazananın teslimat sırasında şahsen orada bulunması gerekebilir. (b) Yarışma yöneticisi
kuruluş, kazanan bilgilerini, kimlik belgesini ve/veya eksiksiz Uygunluk Belgesi ve/veya
Yükümlülükten/Kamuya Duyurulmadan Feragat Belgesi'ni aldıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde
kazanan ile iletişime geçerek video çekimi ve ürün tasarım danışmanı ile görüşme için tarih ve
saatleri ayarlayacaktır. Kazananın, 26 Ocak 2015 ve 13 Şubat 2015 tarihleri arasında video
çekimi ve ürün tasarım danışmanlığı toplantısı için uygun olması gerekecektir. Kazananın
bu tarihlerde uygun olmaması durumunda, kazanan ödülden mahrum kalacak ve başka
bir kazanan seçilecektir.
11.
Vergiler ve masraflar: Kazanan, geçerli kanunlar uyarınca ödüle ilişkin yerel, bölgesel ve ulusal
vergi ve harçları ödeme sorumluluğunu kabul eder. Intel Corporation ABD ve diğer bağlı şirketleri,
yasaların gerektirdikleri dışında vergilerle ilgili hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük üstlenmez.
Ödülün alınması sırasında, katılımcı seyahat giderleri ya da masrafları, ek ürünler ve hizmetler,
mevcut ürünlerin montajı veya sökülmesi ve ödülün kazananın belirtilen adresine teslim edilmesi
haricindeki taşıma da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla ortaya çıkabilecek
masraflar ve giderler ödüle dahil değildir.
12.
UYUMLULUK SERTİFİKASI: Intel, geçerli tüm kanunlara, düzenlemelere, politikalara ve
etik kurallara uygun hareket etmektedir. Bu bildirim, bu Yarışmaya katılımınızın kanun,
düzenleme, politika ve kuralları ihlal etmeyeceğini bildirmek üzere yapılmıştır. Intel'in, Yarışma'ya
katılım karşılığında kendisine veya herhangi bir bağlı şirketine bir söz verilmesi ya da iltimas
sağlanması yönünde bir talebi yoktur. Yarışmaya katılarak, (i) Promosyona katılımınızın olası
ödülü kabul etmeniz dahil, ülkenizdeki hiçbir kanunu, düzenlemeyi, politikayı ya da kuralı ihlal
etmeyeceğini kabul edersiniz ve (ii) olası ödülün Intel'in iş avantajı sağlamasıyla veya avantajını
sürdürmesiyle sonuçlanabilecek yakın zamanda olacak, bekleyen ya da umulan bir davranış
karşılığında verilmeyeceğini kabul edersiniz.
13.
Sponsor’un Garantileri ve Yasal Uyarıları: Sponsor, ödüle(ödüllere) ilişkin hiçbir garanti
vermez ve kazananın üreticinin ya da sağlayıcının sunduğu garantiyi kabul etmesi gerekir.
Yasalar tarafından izin verilen ölçüde, Sponsor Yarışma ya da ödüllere ilişkin, fikri mülkiyet
Yarışma Şablonu
Sayfa 5
Gözden Geçirme 9/2013
haklarının ihlal edilmemesi, her türlü örtülü ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk,
yorumlanması gereken hususları açığa kavuşturma durumundan kaynaklanan örtülü garantiler
dahil olmak üzere açık ya da örtülü her türlü koşul, şart, beyan ya da garantiyi reddeder.
14.
Yükümlülük: (a) Sponsor, kendisinin hariç tutması ya da sınırlandırmasının yasa dışı olması
beklenen, kendisinin ihmali, hileli yanlış yorumlamasının, ağır kusuru ya da ihmalinden
kaynaklanan ölüm ya da kişisel yaralanmalar ya da her tür kayıp veya hasara ilişkin
sorumluluklarını hariç tutmak ya da sınırlamak yönünde bir girişimde bulunmaz. Bölüm 14(a), bu
Kurallar'ın diğer koşullarından bağımsız olarak geçerlidir. (b) Sponsor, iştirakleri, ortakları, bağlı
şirketleri, yöneticileri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları ve bu Yarışma'nın geliştirilmesi ve
yürütülmesiyle ilişkili olan tüm kuruluşlar: (i) kaybolan, geciken, yanlış yönlendirilen, hasarlı ya
da yasaya aykırı gönderimlerden ya da İnternet, bilgisayar donanımı veya yazılımı, telefon ve
diğer teknik hatalardan, eksik bilgilerden, yanlış işlemlerden, gecikmelerden; ve/veya (ii) siz veya
başka herhangi bir kişi ya da Yarışma'da kullanılan ya da ilişkili ekipman veya programdan
kaynaklanan yanlış ya da hatalı katılım bilgilerinden sorumlu değildir. Bu nedenle, Sponsor, ait
olduğu şirketler grubu, Intel ve Yarışma ile ilişkili şirketler ve bireyler: (i) katılım
gönderinizin ulaşmaması, hasar görmesi ya da geç ulaşması veya iletişim ağlarındaki
hatalar ya da diğer harici etmenler nedeniyle; ve/veya (ii) Sponsor'a ulaşan haliyle katılım
gönderinizdeki herhangi bir bilginin yanlış olmasından sorumlu değildir. (c) Yürürlükteki
kanunların izin verdiği ölçüde, Sponsor, iştirakleri, ortakları, bağlı şirketleri, yöneticileri,
direktörleri, temsilcileri, çalışanları ve bu Yarışma'nın geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilişkili olan
tüm kuruluşlar, bu Yarışma'ya katılıma ilişkili olarak ya da katılım sonucu veya bu Yarışma'da
herhangi bir materyali indirmeleri sonucu katılımcının veya diğer kişilerin bilgisayarlarına
gelebilecek herhangi bir hasar ya da zarardan sorumlu değildir. Bu nedenle kanunların izin
verdiği ölçüde, Sponsor, ait olduğu şirketler grubu, Intel ile ilişkili şirketler ve bireyler,
Yarışma'ya katılım sonucunda veya Yarışma'ya bağlantılı olarak indirdiğiniz bilgiler
nedeniyle sizin veya bir başkasının bilgisayarına gelebilecek zarardan sorumlu değildir.
(d) Bölüm 14(a)'da belirtilenler haricinde ve 14(b) ve 14(c) bölümlerine tabi olmak üzere,
Sponsor'un Yarışma'dan kaynaklanan ya da Yarışma'ya ilişkin tüm yükümlülüğü ve sizin
münhasır yasalara başvurma hakkınız, yukarıda belirtildiği üzere eşdeğer ödüllerin
dağıtılmasıyla sınırlıdır.
15.
Geçerli Kanunlar ve Yargı Yetkisi: Bu Yarışma ve bu Kurallar ile bu Yarışma ya da bu
Kurallardan kaynaklanan veya bunlara ilişkin olarak ortaya çıkan (ister sözleşmeden,
haksız fiilden - ihmal dahil - ister herhangi bir hukuk kuramından kaynaklansın), her tür
anlaşmazlık ya da iddia, İngiltere ve Galler kanunlarına göre ele alınacaktır, ancak zorunlu
durumlarda yaşadığınız ülkenin kanunları da geçerlidir. Yarışma ya da bu Kurallardan
kaynaklanan veya bunlara ilişkin olarak ortaya çıkan her tür iddia İngiltere ve Galler
Mahkemelerinin münhasır olmayan yasama yetkisine tabidir.
16.
Gizlilik: http://www.intel.com/privacy adresindeki Gizlilik Politikamız, Yarışmaya katılarak bize
vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığını açıklar. Ödül kazanırsanız, biz ya da
Yarışma yöneticisi, sizinle iletişime geçerek ödülün teslim edileceği yerin ad ve adres bilgilerini
ya da adresin teslimatı için gerekli diğer bilgileri sizden alacaktır. Bu bilgiyi ödülü göndermek ya
da sağlamak amacıyla kullanacağız. Bu bilgiler daha sonra silinecektir.
17.
Bu Kurallarda Değişiklik: Sponsorların kontrolü dışındaki bir durumda (örneğin kanunda bir
değişiklik nedeniyle), değişiklik gerektiğinde bu kurallarda herhangi bir zamanda
http://makeitpro.intel.com/terms.pdf adresinden güncellenmiş koşulları yayınlayarak değişiklik
yapılabilir. Yarışmaya katkıda bulunmanız ya da ödülleri kabul etmeniz, güncellenen kuralları
kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Yarışma'dan istediğiniz zaman çekilebilirsiniz; Yarışma'dan
çekilmeniz halinde ödül alamazsınız. Başka bir iletişim metninde, reklam ya da tanıtım
materyallerinde herhangi bir çelişki ya da tutarsızlık söz konusu olduğunda bu Kurallar geçerli
Yarışma Şablonu
Sayfa 6
Gözden Geçirme 9/2013
olacaktır. Kurallar'ın en güncel hali http://makeitpro.intel.com/terms.pdf adresinde bulunabilir.
Kurallar, aynı zamanda şu adrese yazılı talepte bulunan herkese sunulacaktır: BEMYAPP – 13
Boulevard Michelet, 13008 MARSEILLE - France. Talep edilmesi halinde, bu talebe ilişkin posta
pulu, yavaş gönderim fiyatı üzerinden ödenecektir.
18.
Değişiklik/İptal: Sponsor, aşağıdaki durumlarda, kendi takdiriyle, hiçbir sorumluluk almaksızın
Yarışma'yı değiştirme, askıya alma ya da iptal etme hakkını saklı tutar: (a) Intel web sitesinin bir
kısmının ya da Yarışma'nın herhangi bir bölümünü yönetmek için kullanılan bir web sitesinin
teknik olarak bozulması; (b) Sponsor'un kontrolü dışındaki nedenlerle (sistemdeki onaysız
değişiklikler ya da bilgisayar virüsünden etkilenme durumu dahil ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın), Yarışma'nın başlangıçta planlandığı gibi yürütülememesi; ya da (c) bir katılımcının
Kurallar'ı ihlal ettiğinin anlaşılması.
19.
Kurallara Uyma/Diskalifiye Edilme: Tüm katılımcılar bu Kuralların her bir hükmüne uymayı
kabul eder. Yarışma'da hile yapma ya da herhangi bir şekilde aykırı davranma girişiminde
bulunan ve bu Kuralları ihlal eden ve sportmence davranmayan ya da rahatsız edici
davranışlarda bulunan herkes diskalifiye edilebilir ve ödül kazanmaya uygun görülmeyebilir. Bir
kişinin Yarışma'nın yasal işleyişini sarsma girişimi; ceza kanunu ve medeni kanunun ihlali
anlamına gelir ve böyle bir girişimin olması durumunda, Sponsor yasanın izin verdiği ölçüde bu
katılımcıdan yol açtığı zararları karşılama talebinde bulunma (avukat ücretleri dahil) ve diğer
yasal yolları kullanma hakkını saklı tutar. Sponsor’un bu Kurallar'ın bir maddesini ifa edememesi,
o maddeden feragat ettiği anlamına gelmez.
20.
Sorular ve Şikayetler: Yarışma ya da ödüllerle ile ilgili her türlü düşünceniz, sorularınız ya da
şikayetleriniz için Teddy Moreau ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz
([email protected]).
21.
Sponsor ve Yönetici Bilgileri: Bu Yarışma'nın Sponsor'u, 01134945 tescil numarasıyla, Pipers
Way, Swindon SN3 1RJ adresinde kayıtlı, İngiltere ve Galler'de tescilli Intel Corporation (UK)
Limited şirketidir. Yarışma'nın yöneticisi: BeMyApp “Société par Actions Simplifée à associé
unique” şirketidir. Şirket, Fransa kanunlarına tabi şekilde, 1.250,00 Euro hisseli sermayeyle
faaliyet göstermektedir, 18, Boulevard Michelet 13008-Marseille France adresinde mukim ve
Marsilya Tescil Kontrol Sistemine B 523 824 258 RCS tescil numarasıyla kayıtlıdır.
Yarışma Şablonu
Sayfa 7
Gözden Geçirme 9/2013
Download

(“Kurallar”) Intel MAKE