YABİTED II. BİTKİSEL YAĞ KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER LİSTESİ
BİLDİRİ ADI
ADANA VE EDİRNE LOKASYONLARINDA YETİŞTİRİLEN AYÇİÇEKLERİNDEN ELDE
EDİLEN YAĞLARIN YAĞ ASİDİ ÖZELLİKLERİ
ADANA’DA BAZI ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİNİN FARKLI HASAT ZAMANLARINDA
ÜRETTİĞİ NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞLARININ KALİTE KRİTERLERİ VE
ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
ALTERNATİF YAĞ BİTKİLERİ
ALTERNATİF YEM KAYNAĞI: ZEYTİNCİLİK YAN ÜRÜNLERİ
AMASYA
İLİ
KOŞULLARINDA
BAZI
AYÇİÇEĞİ
GENOTİPLERİNİN
PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
ANTEP FISTIĞININ KAVRULMA KOŞULLARININ ANTEP FISTIĞI YAĞININ
ANTIOKSİDAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
ANTİK ÇAĞDAN XXI. YÜZYILA ZEYTİNYAĞI KULLANIMI
ASCORBIC ACID MULTIPLE PROPERTIES AND ITS AFFECT ON LIPID OXIDATION
IN OL-IN-WATER EMULSION SYSTEM
ATIK YAĞLARININ ZARARLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA HAM YAĞ ORANI, OLEİK ASİT ORANI VE LİNOLEİK ASİT
ORANININ NIRS (NEAR-INFRARED REFLECTANCE SPECTROSCOPY) İLE
BELİRLENMESİ
AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN LESİTİNİN GIDA SANAYİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
AYDIN İLİ VE İLÇELERİNDE KURULU ZEYTİNYAĞI TESİSLERİNİN MEVCUT
DURUMU
AYNI BAHÇEDE YETİŞTİRİLEN FARKLI ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDEN ELDE EDİLEN
ZEYTİNYAĞLARININ STEROL KOMPOZİSYONLARI
AYVALIK ÇEŞİDİNDEN ELDE EDİLEN KUZEY EGE ORJİNLİ SIZMA
ZEYTİNYAĞLARININ UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİNE GÖRE KARAKTERİZE
EDİLMESİ
BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ MISIR YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
BAZI HİBRİT AYÇİÇEĞİ (HELİANTHUS ANNUUS L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE
KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
BAZI PAMUK ÇEŞİTLERİNE AİT TOHUMLARIN YAĞ İÇERİKLERİ VE YAĞ ASİTLERİ
BİLEŞİMİ
BAZI PİKAN CEVİZİ ÇEŞİTLERİNİN YAĞ İÇERİĞİ VE YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİNİN
BELİRLENMESİ
BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ YAĞ İÇERİĞİ İLE YAĞ ASİTLERİ
BİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
BAZI SUSAM (SESAMUM İNDİCUM) ÇEŞİTLERİNİN YAĞ İÇERİKLERİ VE YAĞ
ASİTLERİ BİLEŞİMİ
BAZI TÜRK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDEN ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞLARIN YAĞ ASİTİ
KOMPOZİSYONUNA GÖRE SINIFLANDIRILMASI
BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNE AİT ÇEKİRDEK YAĞLARININ YAĞ ASİT PROFİLLERİNİN
BELİRLENMESİ
BERGAMOT UÇUCU YAĞI İLAVESİNİN ZEYTİNYAĞININ DUYUSAL KALİTESİ VE
YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİNE ETKİSİ
BİBER ÇEKİRDEKLERİNİN BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİNDE ALTERNATİFLER: BİYODİZEL TEK
SEÇENEK Mİ?
BİTKİSEL YAĞ AMBALAJLARI VE BİSFENOL-A
BİTKİSEL YAĞ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞİMİ VE SORUNLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDE HAMMADDE TEMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
İNCELENMESİ
SORUMLU YAZAR
MURAT REİS AKKAYA
TÜRKAN KEÇELİ MUTLU
YASEMİN ERDOĞDU
ALİ KEMALİ ÖZUĞUR
MUSTAFA ACAR
DUYGU KIBICI
FATMA ÖZTÜRK
SİBEL ULUATA
SÜLEYMAN ÖNER
MURAT REİS AKKAYA
ÜMİT GEÇGEL
ENGİN YARALI
AYHAN DAĞDELEN
DİDAR ÜÇÜNCÜOĞLU
AYHAN BAŞTÜRK
SEVİYE YAVER
HALUK TOKGÖZ
RAMAZAN TOKER
RAMAZAN TOKER
HALUK TOKÖZ
ESMAEIL GHANBARI SHENDI
ÜMİT GEÇGEL
DEMET YILDIZ TURGUT
HATİCE KAVUNCUOĞLU
MERVE ERCAN KALKAN
FATİH ÖZ
MEVLÜT GÜL
EDA İLBASMIŞ
BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE HAŞHAŞ
BİTKİSEL YAĞ TESİSLERİNDE ORTAM HAVASINDAKİ N-HEKZAN VE TOZ
YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ
BİTKİSEL YAĞ ÜRETİMİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BİTKİSEL YAĞLARDA BENZO(A)PİREN MİKTARI
BİTKİSEL YAĞLARIN BİYODİZEL AMAÇLI KULLANIMININ EKONOMİK VE
ÇEVRESEL ETKİLERİ
BİTKİSEL YAĞLARIN DEPOLAMA STABİLİTESİ ÜZERİNE FARKLI ANTİOKSİDAN
KATKILARININ VE AMBALAJ MATERYALLERİNİN ETKİSİ
BİTMEK BİLMEYEN TARTIŞMA; ATIK KIZARMA YAĞLARI VE BİYODİZEL
BİYOAKTİF BİLEŞEN OLARAK KONJUGE LİNOLEİK ASİT
BİYODİZEL HAMMADDESİ OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ
KARAKTERİZASYONU VE ENVANTER ÇALIŞMASI
BİYODİZEL NE KADAR YEŞİL?
COMMON GLASSWORT (SALICORNIA EUROPAEA L.) AS A NEW SEED-OIL CROP
TO PROTECT AGRICULTURAL LANDS AGAINST SALT LADEN WINDS
ÇEŞİTLİ ASPİR TOHUMLARINDAN ELDE EDİLEN ASPİR YAĞLARININ MİNÖR
BİLEŞENLERİ
ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI KOLZA (BRASSİCA SP.) ÇEŞİTLERİNİN YAĞ
ORANLARI VE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONLARI
DEVEDİKENİ (SİLYBUM MARİANUM) BİTKİSİ YAĞLI TOHUMLARINDA BULUNAN
BAŞLICA BİOAKTİF BİLEŞENLERİN SERBEST RADİKAL SÜPÜRME VE
ANTİOKSİDANT POTANSİYELİ
DOMATES ÇEKİRDEĞİ YAĞININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE GIDA SANAYİİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PALM YAĞINA GENEL BAKIŞ
EFFECT OF SEED PRIMING AND PLANTING DATE ON OIL AND GRAIN YIELD OF
LALLEMANTIA IBERICA BIEB.
EFFECT OF SEED PRIMING ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF BLACK
CUMIN (NIGELLA SATIVA L.) IN URMIA CONDITION, IRAN
EFFECTS OF INOCULATION WITH AZOTOBACTER AND AZOSPIRILLUM ON OIL
YIELD OF CANOLA
EFFECTS OF MICRONUTRIENTS ON SOME CHARACTERISTICS OF SOYBEAN
(GLYCINE MAX L.)
EFFECTS OF PRE-DRYING ON THE QUALITY OF FRYING OIL AND FRIED
PATATOES
EFFECTS OF SOWING DATE ON OIL AND GRAIN YIELD OF CANOLA CULTIVARS
ELMA ÇEKİRDEĞİ YAĞININ KİMYASAL VE BESLEYİCİ ÖZELLİKLERİ
EMÜLSİYON TİPİ ET ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ KULLANIM İMKANLARI
ENZİMATİK VE SOĞUK PRES TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN BUĞDAY RUŞEYMİ
YAĞININ BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
EVALUATION OF SEED OIL CONTENT AND MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS IN CASTOR BEAN (RICINUS COMMUNIS L.) CULTIVARS
FARKLI AJANLAR KULLANILARAK ELDE EDİLEN OLEOJELLERİN FİZİKOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
FARKLI BİTKİSEL YAĞLARLA YAPILAN KIZARTMA İŞLEMLERİNİN ÜRÜNÜN
TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
FARKLI BÖLGELERE AİT ZEYTİNYAĞLARININ TOPLAM FENOLİK MADDE VE
DİĞER BAZI KALİTATİF ÖZELLİKLERİ
FARKLI HAYVAN SÜTLERİNDEN ÜRETİLEN TEREYAĞLARININ LİPİT KISMINDA
BAZI BİLEŞEN FARKLIKLARININ BELİRLENMESİ
FARKLI KURUTMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ELDE EDİLEN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
YAĞININ BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
FARKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ İLE PİŞİRİLEN KAZ GÖĞÜS VE BUT SPESİYAL
ETİNİN YAĞ İÇERİĞİ VE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU
GIDALARDA KIZARTMA YÖNTEMLERİ
LEVENT YAZICI
MURAT TAŞAN
MERVE ERCAN KALKAN
MUHAMMED YUSUF ÇAĞLAR
HARUN HURMA
MUSTAFA ÖĞÜTÇÜ
TOGAYHAN KUTLUK
FATİH ÖZ
HÜSEYİN ŞANLI
MERVE ERCAN KALKAN
AMIR RAHIMI
H.HANDE AKÇAR
MURAT REİS AKKAYA
ARZU KAPLAN
ÜMİT GEÇGEL
FUAT YILMAZ
AMIR RAHIMI
AMIR RAHIMI
AMIR RAHIMI
AMIR RAHIMI
HASAN YALCIN
AMIR RAHIMI
RECEP GÜNEŞ
EMEL ÖZ
ÜMİT GEÇGEL
AMIR RAHIMI
MEHMET DEMİRCİ
ERKAN KARACABEY
ŞEYMA ŞİŞİK OĞRAŞ
İHSAN KARABULUT
ÜMİT GEÇGEL
FATİH ÖZ
CEM BALTACIOĞLU
HAM PAMUK YAĞININ SAFLAŞTIRILMASINDA NANOGÖZENEKLİ SİLİKA
KULLANILMASI
HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞLARININ YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİ İLE SERBEST YAĞ
ASİDİ VE PEROKSİT DEĞERLERİ
HAŞHAŞ TOHUMU PROTEİN EKSTRAKTLARININ BİLEŞİMİ VE FONKSİYONEL
ÖZELLİKLERİ
HAŞHAŞ YAĞININ DEPOLAMA STABİLİTESİ ÜZERİNE FARKLI ANTİOKSİDAN
KATKILARININ VE AMBALAJ MATERYALLERİNİN ETKİSİ
HODAN TOHUMUNUN YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE
ETKİLERİ
INFLUENCE OF PLANTING DATES AND ROW SPACING ON YIELD AND YIELD
COMPONENTS IN CANOLA (BRASSICA NAPUS L.)
İSTANBUL’DAKİ BAZI LOKANTA VE BÜFELERDE KULLANILAN KIZARTMA
YAĞLARININ POLAR MADDE ORANLARI
İŞLEME ATIĞI OLARAK AÇIĞA ÇIKAN NARENCİYE ÇEKİRDEKLERİNİN SOĞUK
PRES YAĞ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
KANOLA YAĞI ANKET ÇALIŞMASI
KAPYA BİBER TOHUMU UNLARININ BİLEŞİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ HAM YAĞININ OKSİDASYON PARAMETRELERİ
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ YAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BESİN PROFİLİ
KETENCİK (CAMELİNA SATİVA (L.) CRANTZ) POPULASYONUNUN BAZI
AGRONMİK ÖZELLİKLERİ
KIRMIZI BİBER (CAPSİCUM ANNUUM L.) ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BİYOAKTİF
BİLEŞEN OLARAK GIDA ENDÜSTRİSİNE KAZANDIRILMASI
KIZARTMA İŞLEMİNİN KULLANILAN YAĞDA SERBEST YAĞ ASİTLERİ VE
OKSİDASYON DERECESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
KIZARTMA ve TRANS YAĞ ASİDİ OLUŞUMU
KUDRET NARI ÇEKİRDEĞİ YAĞININ STEROL KOMPOZİSYONU İLE
ANTİMİKROBİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
LESİTİNDEN ELDE EDİLEN LİPOZOMLAR VE GIDA ENDÜSTRİSİNDE
NANOLİPOZOM UYGULAMALARI
MARMARA BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN BAZI TİCARİ AYÇİÇEĞİ TOHUMLARININ
VERİM VE YAĞ ORANLARININ BÖLGESEL VE İKLİM KOŞULLARINA BAĞLI
DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
MEMECİK VE USLU ZEYTİN ÇEŞİDİNE AİT MELEZ BİREYLERDEN ELDE EDİLEN
NATÜREL ZEYTİNYAĞLARINDA OKSİDATİF STABİLİTE
MENENGİÇ (PİSTACİA TEREBİNTHUS L.) TOHUMLARININ YAĞ HAMMADDESİ
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
METAL KATKILI SİLİKALARIN KANOLA YAĞININ RAFİNASYONUNDA
KULLANILMASI
MİKROALGLERDEN (DENİZ YOSUNLARI) YAĞ ELDE EDİLMESİ VE ENDÜSTRİDE
KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MISIR YAĞININ BAZI AĞIR METAL VE MİKROBESİN ELEMENT İÇERİKLERİNE
KİMYASAL RAFİNASYONUN ETKİLERİ
MİKROBİYOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ
MİKRODALGA ISITMA SIRASINDA AYÇİÇEĞİ, FINDIK, SOYA VE SIZMA ZEYTİN
YAĞLARINDA HEGZANAL OLUŞUMU
MİKRODALGA, KONVENSİYONEL VE HİBRİT FIRINLARDA ISITMA İŞLEMİNİN
BİTKİSEL SIVI YAĞ KALİTESİ VE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
MİLAS İLÇESİ’NDE ZEYTİNYAĞI SANAYİ YAN ÜRÜNLERİNİN EKONOMİK YÖNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
MİLAS İLÇESİNDE ORGANİK ZEYTİNYAĞI ÜRETİM POTANSİYELİ
MODELLEME
YAKLAŞIMIYLA
BİTKİSEL
YAĞLARIN
SU
BUHARI
DİSTİLASYONUNDA 3-MCPD OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
OIL CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF HARMEL (PEGANUM
HARMALA L.) IN ANKARA CONDITION
BURCU KARAKUZU
ŞEYMA ŞİŞİK OĞRAŞ
EMİN YILMAZ
MUSTAFA ÖĞÜTCÜ
ÜMİT GEÇGEL
AMIR RAHIMI
YASİN ÖZDEMİR
EMİN YILMAZ
EKİN DİNÇEL
EMİN YILMAZ
RECEP GÜNEŞ
BUKET AŞKIN
REYHAN KARAYEL
A.BURCU KURTULGAN
AYSUN SAĞLAM
CEM BALTACIOĞLU
ÜMİT GEÇGEL
IŞIN AYDIN ÜNSAL
MEHMET DEMİRCİ
HARUN DIRAMAN
FATİH KAYA
TÜLAY MERVE TEMEL
ÜMİT GEÇGEL
MURAT TAŞAN
SÜLEYMAN ÖNER
İSA CAVİDOĞLU
ASLI YORULMAZ
FİGEN ÇUKUR
SÜLEYMAN ÖNER
ONUR ÖZDİKİCİERLER
AMIR RAHIMI
OSMOLYTES ACCUMULATION IN SOYBEAN (GLYCINE MAX L.) LEAVES
AFFECTED BY DIFFERENT RATES AND METHODS OF APPLICATION OF NANOCHELATED POTASSIUM UNDER WATER DEFICIT STRESS
PATATES CİPSLERİ VE ATIŞTIRMALIK ÇEREZLERDE 3-MCPD ESTERLERİ
PATLATMALI EKSTRAKSİYON SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN BİR YAĞ İŞLETMESİNDEN
ELDE EDİLEN HAM YAĞLARIN %FFA VE % TORTU DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
PROMOTION OF SEED GERMINATION UNDER DIFFERENT TREATMENTS IN
FOUR SPECIES OF GENUS LINUM
RAFİNASYON KADEMELERİNİN 3-MCPD VE GLİSİDOL ESTERLERİ OLUŞUMU
ÜZERİNE ETKİSİ
RAFİNASYON KOŞULLARININ BİTKİSEL YAĞLARDAKİ POLİSİKLİK AROMATİK
HİDROKARBONLAR (PAH) ÜZERİNE ETKİSİ
RATLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK HASARLAR ÜZERİNE
ZEYTINYAĞI VE E VİTAMİNİNİN GASRTOPROTEKTİF VE ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ
RUŞEYM YAĞININ ÜRETİMİ, BİLEŞİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
SELEKSİYONLA ELDE EDİLMİŞ SARI ULAK KLONLARININ YAĞ ORANLARI VE YAĞ
ASİDİ KOMPOZİSYONLARI
SOĞUK PRES AYÇİÇEĞİ YAĞLARININ ANTİBAKTERİYEL, ANTİFUNGAL VE
OKSİDATİF STABİLİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
SOĞUK PRES VE RAFİNE AYÇİÇEK YAĞLARININ OKSİDASYON STABİLİTELERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
SOĞUK PRES YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN MISIR ÖZÜ YAĞININ BAZI KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ VE YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ
SOĞUK PRES YÖNTEMİ VE ÇÖREKOTU YAĞI ELDESİ
SUSAM YAĞININ BESLEYİCİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
SÜT GLOBÜL MEMBRAN TABAKASINDA BULUNAN BİYOLOJİK AKTİF
MADDELER VE BUNLARIN İNSAN SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ
TEA SEED OIL AND FATTY ACIDS IN THE CHINA HYBRID AND IRAN CLONE 100
TEKİRDAĞ İLİ ŞARKÖY İLÇESİNDE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
THE EFFECT OF DIFFERENT RATES AND APPLICATION METHODS OF NANOCHELATED POTASSIUM ON BIOMASS AND MORPHOLOGICAL TRAITS OF
SOYBEAN (GLYCINE MAX L.) UNDER WATER DEFICIT STRESS
THE EFFECTS OF WATER DEFICIT STRESS AND NANO-CHELATED POTASSIUM
USE IN DIFFERENT RATES AND METHODS ON YIELD AND YIELD COMPONENT
OF SOYBEAN (GLYCINE MAX L.)
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEN SABİT VE UÇUCU YAĞ EKSTRAKSİYON
METODLARI
TRAKYA BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN AYÇİÇEĞİ TOHUMLARINDA BAZI AĞIR
METAL VE MİKROBESİN ELEMENTLERİNİN BELİRLENMESİ
TRAKYA BÖLGESİNDE 2012 VE 2013 HASAT DÖNEMLERİNDE ÜRETİLEN
AYÇİÇEĞİ TOHUMLARININ BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE YAĞ ASİDİ
BİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
TURUNÇ (CITRUS AURANTIUM) ÇEKİRDEKLERİNİN YAĞ İÇERİĞİ VE YAĞ
ASİTLERİ BİLEŞİMİ
TÜRK TÜKETİCİLERİN ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ İLE İLGİLİ TUTUM VE
DAVRANIŞLARI
TÜRKİYE ULUSAL ZEYTİN KOLEKSİYON BAHÇESİNDEKİ BAZI KARDENİZ ZEYTİN
ÇEŞİTLERİNİN YAĞ ASİDİ PROFİLLERİ
TÜRKİYE’DE BİTKİSEL YAĞ PAZARI (ZEYTİNYAĞININ ÖNEMİ VE PAZAR ANALİZİ)
TÜRKİYE’DE BİTKİSEL YAĞ TİCARETİ
TÜRKİYE’DE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ FİYATLARINDAKİ GELİŞMELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE’DE BİTKİSEL YAĞLARDA ARZ AÇIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRKİYE’DE BİTKİSEL YAĞLARDA KENDİNE YETERLİLİĞİN BELİRLENMESİ
TÜRKİYEDE BAZI ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİNİN ÜRETTİĞİ NATÜREL SIZMA
ZEYTİNYAĞLARININ KALİTE VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
AMIR RAHIMI
BEGÜM ÖNAL
MEHMET DEMİRCİ
AMIR RAHIMI
MANOLYA KARABULUT
S. SEZER KIRALAN
FEHMİ ODABAŞOĞLU
YAVUZ YÜKSEL
CELİLE AYLİN OLUK
ÜMİT GEÇGEL
TUBA TAT
ÜMİT GEÇGEL
MAHMUT ÖMER ŞENSOY
YÜKSEL BAYRAM
SELDA BULCA
AMIR RAHIMI
BURÇİN BAŞARAN
AMIR RAHIMI
AMIR RAHIMI
ERMAN DUMAN
ÜMİT GEÇGEL
MURAT TAŞAN
MUHARREM GÖLÜKCÜ
ÜMİT ALTUNTAŞ
HARUN DIRAMAN
FATMA ÖZTÜRK
SELDA ARSLAN
MISRA ÇAKALOĞLU
BERRİN TAŞKAYA TOP
DERYA İLKAY ABDİKOĞLU
TÜRKAN KEÇELİ MUTLU
TÜRKİYE'DE ISLAH EDİLMİŞ YENİ SOYA (GLYCINE MAX. L. MERRİLL)
ÇEŞİTLERİNİN ORTA KARADENİZ BÖLGESİ KOŞULLARINDA VERİM VE BAZI
KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
USE OF EXTRACTED OIL FROM WİLD PEAR (PYRUS GLABRA BOISS) SEEDS AS A
DRUG IN KURDISTAN PROVINCE, IRAN
ÜLKEMİZ İÇİN FARKLI BİR YAĞ KAYNAĞI: PİRİNÇ YAĞI
ÜLKEMİZDE GELİŞTİRİLEN BAZI YERFISTIĞI (ARACHIS HYPOGAEA) ÇEŞİTLERİNİN
YAĞ İÇERİKLERİ VE YAĞ ASİDİ BİLEŞİMLERİ
ÜZÜM (VITIS VINIFERA L.) ÇEKİRDEĞİ YAĞI VE KULLANIM OLANAKLARI
VARIATION IN OIL CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF TEN
ALLIGELIN (NEOTCHIHATCHEWIA ISATIDEA (BOISS.)) POPULATIONS
YAĞ ASİTLERİNİN SAFLAŞTIRILMASINDA DÜŞÜK SICAKLIK KRİSTALİZASYON
YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ
YAĞ HAMMADDESİ OLARAK ASPİR
YAĞ İKAMELERİ VE GIDA ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMA ALANLARI
YAĞ YERİNE KULLANILAN MADDELER: YAĞ İKAMELERİ VE YAĞ TAKLİTLERİ
YAĞLARDA KRİSTALİZASYON VE GIDA STABİLİTESİ
YAĞLARIN OKSİDASYON GÖSTERGESİ OLARAK HEGZANAL’IN KATI-FAZ
MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE SAPTANMASI
YARROWIA LIPOLYTICA MAYASINDAN LİPAZ ENZİMİ ÜRETİMİ İÇİN
BİYOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR
YENİLEBİLİR YAĞ KAYNAĞI OLARAK OLEAGINOUS MİKROORGANİZMALAR
YERFISTIĞININ YAĞLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
YERLİ ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDE ISLAH ÇALIŞMALARI: MEMECİK VE USLU ZEYTİN
ÇEŞİDİNE AİT MELEZ BİREYLERDE TRİAÇİL GLİSEROL DÜZEYLERİ
YEŞİL KAHVE ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
YÜKSEK OLEİK ASİT İÇERİĞİNE SAHİP YERFISTIĞI ISLAHI VE MOLEKÜLER
GENETİĞİ
ZEYTİN KARASU EKSTRAKTININ RAFİNE AYÇİÇEK YAĞININ OKSİDATİF
STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
ZEYTİNYAĞI KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ZEYTİNYAĞI KALİTESİ VE MİKTARI
ÜZERİNE ETKİLERİ, MİLAS ÖRNEĞİ
ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
ZEYTİNYAĞI ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN ANTİOKSİDAN MADDELER ÜZERİNE
ETKİLERİ
ZEYTİNYAĞI YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEYTİNYAĞINDA DEMİR MİKTARININ BELİRLENMESİ VE ÖNEMİ
ZEYTİNYAĞINDA PESTİSİT KALINTILARI
ZEYTİNYAĞININ BAŞLICA KALİTE KRİTERLERİ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKTEKİ
BİLEŞENLERİ ÜZERİNDE ÇEŞİT VE OLGUNLUĞUN ETKİLERİ
ZEYTİNYAĞININ PALM YAĞI İLE KİMYASAL YÖNTEMLE İNTERESTERİFİYE
EDİLMESİ VE YAĞIN STABİLİTESİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
ZEYTİNYAĞININ SPESİFİK ÖZELLİKLERİ, FARKLI KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMİ
Ş.FUNDA ARSLANOĞLU
AMIR RAHIMI
ORHAN ONUR AŞKIN
MUHARREM GÖLÜKCÜ
DEMİR KÖK
AMIR RAHIMI
HAKAN ERİNÇ
ARZU KÖSE
ŞEYDA YANARDAĞ KARABULUT
DERYA KOÇAK YANIK
ŞEYDA YANARDAĞ KARABULUT
İSA CAVİDOĞLU
AYŞE SAYGÜN
AYLA ÜNVER ALÇAY
OKŞAN UÇKUN
HARUN DIRAMAN
ÜMİT GEÇGEL
BÜLENT UZUN
SEMRA TURAN
SÜLEYMAN ÖNER
SÜLEYMAN ÖNER
ENGİN YARALI
ÜMİT GEÇGEL
SÜLEYMAN ÖNER
H.AYLA SARI
FATİH ÖZ
DİLŞAT BOZDOĞAN KONUŞKAN
TÜRKAN KEÇELİ MUTLU
SÜLEYMAN ÖNER
Download

Poster Bildiriler - Yabited Bitkisel Yağ Kongresi