25 Eylül 2014 Perşembe
SEMPOZYUM ÖNCESİ DEFORMİTE KURSU
Spinal denge ve erişkin deformitesi
I. Oturum Tanısal değerlendirmeler
14:00 – 15:30
Yönetici: Erkan Kaptanoğlu
14:00 - 14:15
Yaşlanan omurga
Murat Hancı
14:15 - 14:30
Spinal denge: Global spinal balans ve spinopelvik parametreler
Sedat Dalbayrak
14:30 - 14:45
Erişkin tip skolyozun sınıflaması, Erişkin (ihmal edilmiş AIS),
Dejeneratif de-novo skolyoz: Benzerlik ve farklılıklar
De novo skolyoz nasıl gelişir?
Sait Naderi
14:45 - 15:00
Klinik prezentasyon, doğal seyir ve risk faktörleri
Kemal Koç
15:00 - 15:20
Tanısal değerlendirmelerin tedavide önemi:
Tedavide hedefim ne olmalı? Hastaya ve kliniğe göre hangi yaklaşım?
Fahir Özer
15:20 - 15:30
Tartışma
15:30 – 16:00
Kahve arası
II. Oturum Tedavi yaklaşımları
16:00 – 18:00
Yönetici: Sait Naderi
16:00 - 16:20
Erişkin tip skolyozda cerrahi planlama (cerrahi strateji, seviyenin
belirlenmesi, ne kadar yukarı, ne kadar aşağı, ön ya da arka girişim)
Max Aebi
16:20 - 16:40
Erişkin kifoskolyozunda düzeltme teknikleri
Max Aebi
16:40 - 17:00
Erişkin skolyozda cerrahi tedavi sonuçları ve erken-geç komplikasyonlar Mehmet Zileli
17:00 - 17:20
Erişkin deformitede cerrahi komplikasyonları nasıl azaltabiliriz?
Max Aebi
17:20 - 18:00
Yuvarlak masa: Olgu üzerinde tartışma
Max Aebi,
Mehmet Zileli,
Fahir Özer
Download

Sempozyum Öncesi Deformite Kursu