KÜRESEL SAĞLIK ve
OMURGA
DEFORMİTELERİ
Gelişmiş & az gelişmiş ülkelerde
pediatrik ve erişkin omurga
deformiteleri hakkında mini
sempozyum
19
TEMMUZ
2014
09:30-16:30
Swissôtel Büyük Efes
İzmir
KENT
HASTANESİ
YIL
KÜRESEL SAĞLIK ve OMURGA DEFORMİTELERİ
Prof. Dr. Oheneba BOACHIE-Adjei
Prof. Dr. Azmi HAMZAOĞLU
Doç. Dr. İbrahim AKEL
KENT
HASTANESİ
YIL
19 TEMMUZ 2014
09:30 - 09:45
09:30-16:30
Swissôtel Büyük Efes İzmir
Dr. Ruşen Yıldırım, Kent Hastanesi CEO
Açılış konuşması
Welcome Speech
09:45 - 10:15
Doç. Dr. İbrahim Akel
Adolesan idiopatik skolyozun etiyolojisi ile ilgili deneysel çalışmalar
Experimental studies on the etiology of adolescent idiopathic scoliosis
10:15 - 10:45
10:45 - 11:15
Prof. Dr. Oheneba Boachie -Adjei
Adolesan idiopatik skolyoz: Sınıflandırma ve füzyon seviyelerinin seçilmesi
Adolescent idiopathic scoliosis: Classification and selection of fusion levels
Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu
Adolesan idiopatik skolyozda ciddi ve rijid eğriliklerde
posterior osteotomi seçenekleri
Posterior osteotomy options for severe and rigid curves in adolescent idiopathic scoliosis
11:15 - 11:45
Kahve Molası
11:45 - 12:15
Erişkin dejeneratif skolyoz: Tedavi seçenekleri
12:15 - 12:45
Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu
Erişkin dejeneratif deformitelerin üç kolon osteotomileri ile tedavisi:
Endikasyonlar ve teknik
Prof. Dr. Oheneba Boachie - Adjei
Adult degenerative scoliosis: Treatment options
Treatment of adult degenerative deformity with three-column osteotomies: Indications and technique
Prof. Dr. Oheneba Boachie - Adjei
12:45 - 13:15
Küresel sağlık ve az gelişmiş ülkelerde (FOCOS)
mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulmasının zorluğu
Global health and the challenges of building centers of excellence in
under-develoved nations (FOCOS)
13:15 - 14:30
Öğle Yemeği
14:30 - 16:30
Kent Hastanesi Ziyareti
Katılımcı sayısı sınırlıdır. Lütfen rezervasyon yaptırın.
LCV: 0(531) 372 07 84
KENT
HASTANESİ
YIL
YIL
KENT HASTANESİ
İNSANA VERDİĞİMİZ
DEĞERE GÜVENİN!
KÜRESEL SAĞLIK ve
OMURGA
DEFORMİTELERİ
LCV: 0(531) 372 07 84
www.kenthospital.com
Download

Küresel Sağlık ve Omurga Deformiteleri Sempozyum