4 / Eylül / 2014
Otele kabul ve kayıt
PERŞEMBE
5 / Eylül / 2014
CUMA
Oturum 1. Spinal cerrahide enstrumantasyon
ve tur kullanımı
Erkan Kaptanoğlu
09:00-09:10
Açılış
09:10-09:30
Omurgayı neden enstrumante ediyoruz:
geçmişten bugüne
Sait Naderi
09:30-12:30
Yüksek devirli tur kullanımı
Midas Rex Kursu
12:30-13:30
Öğle yemeği
5 / Eylül / 2014
Oturum 2. Spinal enstrumantasyona genel
bakış
Sait Naderi
13:30-13:45
Spinal enstrumantasyonda kullandığımız el
aletleri ve implantlar
Erkan Kaptanoğlu
13:45-14:00
Enstrumantasyonda intraoperatif radyolojinin
kullanımı
Ali Dalgıç
14:00-14:15
Enstrumantasyonda füzyon ve füzyon
materyalleri
Özkan Ateş
14:15-14:30
Spinal enstrumantasyonda komplikasyonlar
Serkan Şimşek
14:30-14:45
Enstrumantasyon kurgu hataları
Sedat Dalbayrak
14:45-15:00
Tartışma
17:00- 19:00
Gezi
20:00
Gala yemeği (Shina)
CUMA
1
6 / Eylül / 2014
Oturum 3. Oksipital ve servikal
enstrumantasyon teknikleri
Ali Arslantaş
09:00-09:20
Ustalardan inciler: Spinal enstrumantasyonu
nasıl kurgularım: Biyomekanik açıdan
Fahir Özer
09:20-09:35
Oksipitoservikal enstrumantasyon (oksiput)
Alparslan Şenel
09:35-09:50
C1-C2 vidalama (harms ve magerl)
Serkan Şimşek
09:50-10:30
MAKET üzerinde pratik
10:30-10:45
Kahve arası
10:45-11:00
Servikal lateral kitle ve pedikül vidası
Sait Naderi
11:00-11:15
Laminoplasti
Özkan Ateş
11:15-12:00
MAKET üzerinde pratik
12:00-13:30
Öğle yemeği
CUMARTESİ
6 / Eylül / 2014
Oturum 4. Torakal, lomber ve sakral
enstrumantasyon teknikleri
Fahir Özer
13:30-13:50
Ustalardan inciler: Spinal enstrumantasyonu
nasıl kurgularım: Spinal patoloji açısından
Kemal Koç
13:50-14:05
Torakolomber pedikül ve ekstrapedikül vidalama
Alparslan Şenel
14:05-14:20
PLIF-TLIF
Murat Hancı
14:20-14:35
Perkutan girişimler
Ali Dalgıç
14:35-15:15
MAKET üzerinde pratik
15:15-15:30
Kahve arası
15:30-15:45
Omurgada redüksiyon: Çektirme vidaları ve
deformite sistemleri: Kullanım prensipleri
Kemal Koç
15:45-16:00
Sakrum vidası ve iliak vidalar
Erkan Kaptanoğlu
16:00-16:15
Enstrümantasyon kurtarma ve revizyon
cerrahisinde temel prensipler
Sedat Dalbayrak
16:15-17:00
MAKET üzerinde pratik
17:00
Kapanış
20:00
Akşam yemeği
CUMARTESİ
2
7 / Eylül / 2014
Kahvaltı ve ayrılış
Pazar
Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu
04-07 Eylül 2014
Girne, KKTC
http://con.neu.edu.tr/psek2014
Yakın Doğu Üniversitesi
Türk Nöroşirurji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu
3
Download

Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu